Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 6715 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-024670 19. 7. 2019 neuvedena Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace AV MEDIA, a.s.
Z + M Partner, spol. s r.o.
Modernizace učebny přírodních věd a učebny cizích jazyků, konektivita školy - ZŠ a MŠ Úsov, příspěvková organizace 814 323  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je modernizace učebny přírodních věd a učebny cizích jazyk - dodávka technologie jazykové laboratoře, dodávky AV a IT techniky, dodávky nábytku, dodávky učebních pomůcek a vnitřní konektiivita školy.
Z2019-024637 19. 7. 2019 neuvedena Česká televize ELVIA - PRO, spol.s r.o.
Dodávka systémů pro dálkový přenos obrazu a zvuku 2 555 470  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systémů pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku.
Z2019-024153 18. 7. 2019 19. 8. 2019 Česká filharmonie, příspěvková organizace Dovybavení TV studia odhad.cena 8 797 844  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka natáčecí techniky
Z2019-024005 18. 7. 2019 20. 8. 2019 Statutární město Přerov Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora odhad.cena 8 000 016  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Detailní vymezení a popis předmětu plnění je dále uveden v ČÁSTI II. zadávací dokumentace „PODMÍNKY ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ“.
Z2019-024243 17. 7. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Networksys a.s.
FEL - Rozšíření síťové infrastruktury 3 651 952  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 38 ks síťových přepínačů pro FEL.
Z2019-023648 15. 7. 2019 12. 8. 2019 Ministerstvo obrany Služby mobilní sítě GSM - Rámcová dohoda odhad.cena 82 644 628  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětwm veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na zabezpečení služeb elektronických komunikací – služby mobilní sítě GSM dodavatele v sítích GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G nebo jiných dodavatelem provozovaných sítí s jedním dodavatelem.
Z2019-023610 15. 7. 2019 neuvedena Česká televize Služby mobilní komunikace 2020
Předběžné oznámení Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování mobilních telefonních a datových služeb pro Českou televizi
Z2019-023717 15. 7. 2019 30. 8. 2019 DIAMO, státní podnik Telekomunikační infrastruktura
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je uzavření Rámcové dohody v souladu s § 131 ZZVZ na poskytování níže uvedených služeb telekomunikační infrastruktury.
Z2019-023688 15. 7. 2019 15. 8. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě - prostředí IKR III odhad.cena 24 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka 8 (slovy: osmi) kusů aktivních prvků jako obměna současných zařízení sítě a poskytování záručního servisu v délce trvání 60 (slovy: šedesáti) měsíců
Z2019-023811 18. 7. 2019 neuvedena Městská část Praha 2 „Rekonstrukce zasedacího sálu zastupitelstva v oblasti ICT technologií“
Oprava Provedení rekonstrukce ICT technologií v zasedacím sálu zastupitelstva zadavatele a to především hlasovacího zařízení, komunikačních technologií, informačních platforem, rozvodů apod.
Z2019-023734 15. 7. 2019 12. 8. 2019 Masarykův onkologický ústav Páteřní firewally (2. vyhlášení) odhad.cena 10 239 260  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních firewallů (dále také „zařízení“) včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 (vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o vzdáleném přístupu) zadávací dokumentace.
Z2019-023618 12. 7. 2019 neuvedena Akademie výtvarných umění v Praze Milan Škoda – FOTO
„AVU – Optimalizace a rozvoj infrastruktury IT AVU – rok 2017“ část 6 – Audiovizuální technika 2 458 463  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka produktů pro Akademii výtvarných umění v Praze.
Z2019-023119 11. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5070 43 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-023128 11. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5066 7 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-023121 11. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_IPTrunk PL_5153 108 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-023112 11. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_7034 220 752  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-023126 11. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN30 PL_5129 216 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-023115 11. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5069 14 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-023190 10. 7. 2019 9. 8. 2019 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Servis na údržbu záznamových zařízení ZOS odhad.cena 1 410 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění pravidelného servisu na údržbu stávajících záznamových zařízení ReDat pro ZOS (zdravotnické operační středisko). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Z2019-022947 10. 7. 2019 15. 8. 2019 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Dodávka a montáž audiovizuální techniky pro CPTO, U21-KI, UJEP – 2019/0092 odhad.cena 23 077 052  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem dodání je soubor audio video zařízení pro potřeby UJEP. Bližší podrobné informace a technická specifikace jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Z2019-022899 9. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra YOUR SYSTEM, spol. s.r.o.
Nákup mobilních telefonů 1 871 793  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka mobilních telefonů a příslušenství
Z2019-022862 9. 7. 2019 21. 8. 2019 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Telekomunikační služby odhad.cena 9 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je uzavření Rámcové dohody v souladu s § 131 ZZVZ na poskytování následujících telekomunikačních služeb: - Hlasové a datové telekomunikační služby v pevném místě - Mobilní telekomunikační služby Detailní popis předmětu plnění VZ je v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-022992 9. 7. 2019 neuvedena Vojenský technický ústav, s.p. TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
Nákup komponent CISCO 4 699 216  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem podlimitní veřejné zakázky je nákup routerů CISCO ISR 4331 a telefonů, dle specifikace uvedené v příloze č. 4 ZD – Závazný návrh smluvních podmínek.
Z2019-022314 8. 7. 2019 5. 8. 2019 Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Mikrofonní pole a mikrofon odhad.cena 734 708  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup mikrofonu a mikrofonního pole pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Z2019-022737 8. 7. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. O2 Czech Republic, a.s.
TELEMETRIE O2 PRO SKUPINU ČEZ 2019-2024 94 158 490  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění provozu mobilních služeb elektronických komunikací pro telemetrické účely na SIM pořízených na základě smluv z minulých období a jejich administraci.
Z2019-022915 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem copy&media s.r.o.
Dodávka dataprojektorů a interaktivní tabule v DNS – 2019/0084 92 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-017666 16. 7. 2019 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Modernizace videoserverů přenosové techniky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-022332 4. 7. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ComSource s.r.o.
Síťová zařízení a síťová kabeláž pro FNUSA 13 087 225  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na nákup síťových zařízení a kabeláže do stávající síťové infrastruktury ve FNUSA na dobu 1 roku.
Z2019-022493 4. 7. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta Networksys a.s.
UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 – Aktivní prvky - switche 3 864 657  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky dle § 14 odst. 1 ZZVZ. Předmětem plnění je dodávka a instalace L2 a L3 aktivních prvků počítačové sítě zadavatele. Dodaná zařízení musí být plně kompatibilní se stávající síťovou infrastrukturou zadavatele. Popis stávající infrastruktury Zadavatele: - infrastruktura aktivních prvků tvořená řídícím switchem WS-C4510R+E a přístupovými switchi řady WS-C2960X, - řízení přístupů VMPS / 802.1X radius, - optické propoje mezi objekty osazené 10GbE prvky,
Z2019-022150 3. 7. 2019 2. 8. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – Oční kamera s příslušenstvím odhad.cena 1 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka oční kamery s příslušenstvím, tedy souboru hardware a software pro realizaci experimentů v oblasti neuromarketingu prostřednictvím oční kamery pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-022318 3. 7. 2019 neuvedena Technická univerzita v Liberci Networksys a.s.
085_Lo_Aktivní síťové prvky pro budovu T 1 988 555  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky. • 25 ks bezdrátových přístupových bodů typ 1 s interními anténami včetně licencí pro bezdrátový kontroler • 1 ks přepínač typ 1 • 3 ks přepínač typ 2a se 4 SFP+ porty • 18 ks přepínač typ 2b se 4 SFP porty
Z2019-022381 3. 7. 2019 neuvedena Město Dubňany Stardom Company s.r.o.
Audiovizuální technika a scénické osvětlení KD v Dubňanech 3 485 603  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka vybavení sálu moderním systémem ozvučení, osvětlovací technikou a projekcí na základě posledních trendů a technologických možností včetně dodání boční opony a závěsů v sále s potřebným příslušenstvím.
Z2019-021527 16. 7. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj Obnova technologického centra Královéhradeckého kraje odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-022175 2. 7. 2019 neuvedena Česká televize Dodávka kamerového vozíku 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kamerového vozíku určeného pro většinu kamer používaných v České televizi.
Z2019-021824 1. 7. 2019 1. 8. 2019 Technické sítě Brno, akciová společnost Vybudování datového centra TSB Svážná odhad.cena 33 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Kompletní dodávka technologie datového centra a souvisejících zařízení, včetně montáže a souvisejících stavebních prací, servisní služby.
Z2019-021550 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Nákup tabletů a mobilních telefonů 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-023064 17. 7. 2019 neuvedena Masarykova univerzita Albertina icome Praha s.r.o.
Elektronické informační zdroje - Taylor & Francis Group (TF) – Routledge Handbooks vydaných za období 2014-2019 1 532 581  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-021755 28. 6. 2019 neuvedena Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Proxis, spol. s r.o.
Vysokorychlostní kamera_2 2 797 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu vysokorychlostní kamera
Z2019-021561 17. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Poskytování pevných hlasových, mobilních hlasových a datových služeb II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-021541 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny Úprava prostoru sněmovního sálu č. 205, Sněmovní 1/1, Praha 1 – AV technologie odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-021627 27. 6. 2019 neuvedena Město Třešť Optet network, s.r.o.
Podpora výuky vybraných odborných předmětů na ZŠ Třešť – konektivita 695 814  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka nového hardware a software k modernizace vnitřní i vnější konektivity včetně síťových prvků na základní škole v Třešti, a to v souladu s povinnými standardy konektivity. Předmětem zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek potřebných materiálů a zařízení, a zajištění všech činností, prací a služeb souvisejících s předmětem zakázky.
Z2019-020984 17. 7. 2019 neuvedena Masarykova univerzita Výukové nahrávací studio FF MU odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020824 24. 6. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze AV technika do PTZ odhad.cena 11 600 000  Kč
Předběžné oznámení AV technika do Pavilonu tropického zemědělství.
Z2019-020850 24. 6. 2019 neuvedena Česká televize Dodávka kamer pro přenosový vůz HD2
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerových řetězců a příslušenství do přenosového vozu HD2 včetně dodávky hybridní kabeláže. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Z2019-020699 16. 7. 2019 neuvedena Janáčkova akademie múzických umění v Brně Inovace studia Blackbox odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020956 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Hradec Králové Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – mobilní telefonie odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020970 24. 6. 2019 22. 7. 2019 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Kybernetická bezpečnost IS a KS Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje odhad.cena 24 622 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dílem) je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) pro zabezpečení IS provozovaných Zadavatelem, kterým je Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace. Součástí plnění VZ jsou dále servisní služby po dobu udržitelnosti projektu.
Z2019-020957 19. 7. 2019 29. 7. 2019 Statutární město Hradec Králové Poskytovatel telekomunikačních služeb pro statutární město Hradec Králové – stacionární telefonie
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných v pevném místě prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících služeb a dodávek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, pro statutární město Hradec Králové (včetně městské policie) a jeho zřízené příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti. (CPV: 64200000-8, 64210000-1, 32570000-9)
Z2019-020653 17. 7. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň Rozšíření informačních zařízení ŠS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-020503 11. 7. 2019 neuvedena Statutární město České Budějovice OBNOVA A DOPLNĚNÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ SÍTĚ LAN STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE odhad.cena 1 000 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků sítě pro zadavatele statutární město České Budějovice. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních a 4 ks distribučních síťových přepínačů, příslušenství, instalačních a servisních prací v požadovaném rozsahu a ve specifikaci technických podmínek uvedených v Příloze č. 1 Návrhu smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci