Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 7 224 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-011580 6. 4. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Centralizovaný nákup telekomunikačních služeb GSM
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování GSM služeb pro 9 subjektů centralizovaného zadávání.
 Z2020-011415 6. 4. 2020 neuvedena Český rozhlas Česká pošta, s.p.
Zabezpečení činností souvisejících s vybíráním 420 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zabezpečení činností souvisejících s vybíráním rozhlasových poplatků od fyzických osob pomocí nástroje „sdruženého inkasa plateb obyvatel“ (tzv.„SIPO“), který na území České republiky
 Z2020-011307 6. 4. 2020 14. 5. 2020 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Datové propojení pracovišť odhad.cena 10 608 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací formou virtuální privátní sítě za účelem datového propojení pracovišť zadavatele, a to v rozsahu stanovené zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je stanovena v návrhu smlouvy o datovém propojení pracovišť (dále také jen ,,smlouva“), který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
 Z2020-011523 6. 4. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik EKONORD s.r.o.
Modernizace měření VD Jezu Jiřetín 2 841 325 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení včetně doprovodné montáže a souvisejících stavebních prací. Stávající technologie měření bude demontována a nahrazena novou, pracující na Dopplerově principu.
 Z2020-011117 6. 4. 2020 neuvedena CENDIS, s.p. Dodávka stacionárních kamerových systémů a odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku kamer vhodných pro umístění na mýtné brány, se schopností rozeznání typu vozidla, registrační značky a země registrace vozidla a poskytování souvisejících služeb.
 Z2020-010791 31. 3. 2020 neuvedena Ministerstvo obrany PRAMACOM-HT, spol. s r.o.
Technické zhodnocení Rover 5i - externí antény 2 966 136 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení externích přijímacích antén, které uožňují příjem standardizovaného videa. Bližší specifikace viz ZD.
 Z2020-010429 30. 3. 2020 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Datové propojení datových center Zeleneč a Na odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb Data Center Interconnect. včetně zřízení služby. V rámci Služby Zadavatel požaduje propojení primárního datového centra v budově na adrese Na Vápence 915/14, Praha 3, provozovaného Státní pokladnou Centrem sdílených služeb, s. p., na úrovni poschodí, místnosti a racku se záložním datovým centrem v budově na adrese Zeleneč, Čsl. Armády 435, 250 91 Zeleneč provozovaného SPCSS technologií DWDM multiplexorů. Zadavatel požaduje poskytování Služby na dvou nezávisle geograficky oddělených Trasách.
 Z2020-010309 30. 3. 2020 27. 4. 2020 Statutární město Zlín Zajištění vnitřní konektivity základních škol a odhad.cena 24 882 457 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je obměna datové infrastruktury a dodávka vybavení vnitřních LAN a WLAN sití včetně jednotného řešení správy a bezpečnosti na 10-ti základních školách podle příloh této zadávací dokumentace.
 Z2020-010490 27. 3. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Pramacom Prague spol. s r.o.
BATTEX, spol. s r.o.
Koncová zařízení PEGAS II. 3 585 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup příslušenství TETRAPOL pro TPH 900 pro část I 648 ks opaskové pouzdro nylonové se sponou a čepem pro TPH 900; 324 ks náhlavní souprava TPH 900 (externí akustická sada, ruční mikrofon s konektorem, výrobní označení HR9035AA); 324 ks náhlavní souprava pro TPH 900 (VIP escort Kit, výrobní označení HT10827AA); a pro část II 100 ks baterie vysokokapacitní minimálně 4000 mAh pro TPH 900, výrobní označení HT10450AA) pro potřeby Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.
 Z2020-010243 26. 3. 2020 28. 4. 2020 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas POŘÍZENÍ NOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU VČ. odhad.cena 8 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je modernizace a rozšíření stávajícího ozvučovacího systému společenského sálu společenského centra ve všech jeho konfiguracích, tedy dodávka, osazení, oživení a zaškolení obsluhy nové audiovizuální technologie z důvodu stále se zvyšujících požadavků hudebních, divadelních a dalších kulturních uskupení a náročnosti návštěvníka. Nový systém musí být komplexnější a svými parametry odpovídat současným světovým funkčním a kvalitativním standardům v ozvučení hudebních těles, s plánovanou minimální technickou a morální udržitelností 10 let.
 Z2020-010296 26. 3. 2020 24. 4. 2020 Karlovarský kraj Poskytování telekomunikačních služeb pro odhad.cena 56 062 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude a) poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora, b) poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb, c) zabezpečení prioritního volání pro vybrané SIM karty, d) poskytování veškerých ostatních služeb a plnění specifikovaných v zadávacích podmínkách, e) zajištění všech činností souvisejících se zajištěním v předchozích odrážkách uvedených služeb a plnění a to podle potřeb a požadavků centrálního zadavatele a jednotlivých zadavatelů..
 Z2020-003514 6. 4. 2020 neuvedena Kraj Vysočina ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-009817 23. 3. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze PEF_Modernizace AVT vybavení ve výukových odhad.cena 9 100 000 Kč
Předběžné oznámení Dodávka a instalace AVT vybavení do výukových prostor Provozně ekonomické fakulty v Praze
 Z2020-009420 19. 3. 2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. Letiště Praha, a. s.
Zajištění pronájmu přenosového prostředí a 5 000 000 Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení užívání přenosového prostředí a telefonní linky pro součinnostní spojení útvarů MV ČR a PČR dislokovaných na Letišti Václava Havla v Praze.
 Z2020-009506 18. 3. 2020 neuvedena Středočeský kraj IGNUM Telekomunikace s.r.o.
Rozšíření stávající telefonní ústředny 2 662 967 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je modernizace komunikačního systému - upgrade stávající telefonní ústředny (PBX) Siemens Hicom 330E (viz. Specifikace PBX) pro Krajský úřad Středočeského kraje se zachováním stávajících účastnických karet, systémových kabelů ukončených na MDF, stávajících GSM bran a koncových telefonních aparátů, včetně dodání 40 ks manažerských digitálních telefonů, 300 ks analogových telefonů s funkcí CLIP.
 Z2020-008958 16. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20063 1 287 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-009132 16. 3. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Rámcovou smlouvu na dodávky měřicího zařízení pro odhad.cena 3 611 900 Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je pořízení měřicího zařízení pro dálkové sledování zvěře. Jedná se zejména o dodávky sledovacích GPS obojků na divoká prasata, sledovacích GPS obojků na srnce obecného (se solárním napájením), akcelerometrů s magnetometrem a příslušných baterií.
 Z2020-008894 13. 3. 2020 14. 4. 2020 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Rozšíření SAN switchů II odhad.cena 4 250 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rozšíření 4 kusů stávajících switchů Hitachi Brocade 6520 o 48 portů každý, a to dodáním 4 kusů licencí „Hitachi Brocade 6520 - Full Ports on Demand license - additional 48 port upgrade license“ a 192 kusů originálních 16 GB Multimode SFP modulů pro switch Hitachi Brocade 6520 od výrobce switche včetně provedení aktivace licencí u výrobce Hitachi Vantara pomocí účtu Zadavatele a jejich vložení do swichů a instalace SFP modulů a zprovoznění rozšíření jako celku bez přerušení provozu a dostupnosti switchů. Předmětem veřejné zakázky je také zajištění podpory rozšíření v souladu s podporou od stávajícího poskytovatele podpory předmětných switchů do 29.6.2024 včetně podpory výrobce Hitachi Vantara. Zadavatel, připouští variantní splnění předmětu veřejné zakázky, kdy zadavatel požaduje dodání 4 (čtyř) kusů FC SAN switchů OEM Brocade 6520, kdy všechny budou...
 Z2020-008582 12. 3. 2020 15. 4. 2020 Česká republika - Ministerstvo vnitra Náhlavní soupravy a příslušenství odhad.cena 3 725 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka náhlavních souprav a příslušenství
 Z2020-008583 12. 3. 2020 9. 4. 2020 Fakultní nemocnice Plzeň Poskytování mobilních služeb elektronických odhad.cena 3 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je nepřetržité poskytování telefonních služeb v požadované struktuře prostřednictvím mobilní sítě účastníka od ukončení zadávacího řízení, respektive ode dne účinnosti smlouvy, po dobu tří let. Zadavatel nepřipouští automatické prodloužení smlouvy.
 Z2020-008610 12. 3. 2020 9. 4. 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové FAF UK - Modernizace páteřního prvku a prodloužení odhad.cena 1 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka modernizace páteřního prvku a prodloužení jeho servisní podpory pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové
 Z2020-008603 10. 3. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje RCD Radiokomunikace spol. s r. o.
VZ – 014V112009064 – KŘP Omk – Koncová zařízení 1 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je nákup příslušenství k ručním radiostanicím TPH900.
 Z2020-008378 9. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_7019 14 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-008386 9. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_HTS PL_7020 18 936 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-008187 9. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra České Radiokomunikace a.s.
DATA_ETHERNET PL_20003 399 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-008383 9. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_7028 59 370 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-008549 6. 4. 2020 7. 4. 2020 Královéhradecký kraj Nemocniční informační systém Královéhradeckého odhad.cena 58 398 821 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky dodávka hardware v rámci implementace nemocničního informačního systému v nemocnicích Královéhradeckého kraje a poskytnutí souvisejících služeb. Plnění je rozděleno na tyto části: (1) zpracování analýzy současného stavu a prováděcího projektu, včetně návrhu akceptačních testů a harmonogramu realizace jednotlivých prací; (2) kompletní dodávka a implementace řešení včetně spolupráce při instalaci NIS v rozsahu dle prováděcího projektu; (3) zkušební provoz; (4) zpracování kompletní projektové, technické a provozní dokumentace; (5) školení správců; (6) poskytnutí servisu a technické podpory po určenou dobu; (7) další služby výslovně neuvedené, které jsou však s realizací díla neoddělitelně spojeny a realizace díla bez nich není možná.
 Z2020-008380 9. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_7026 118 740 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-008385 9. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_HTS PL_7016 19 416 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-008373 9. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_4937 62 640 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007969 30. 3. 2020 neuvedena statutární město Brno Rekonstrukce podmínek pro vyučování přírodovědných odhad.cena 8 415 504 Kč
Oprava Předmětem plnění této části veřejné zakázky je zajištění konektivity nově budovaných učeben a dodání aktivních prvků konektivity a wifi do prostor odborných učeben a přilehlých prostor.
 Z2020-007827 5. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20038 1 108 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007828 5. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30006 144 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007830 5. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20051 241 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-008254 9. 3. 2020 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Digitální gramotnost vybavení učebny v DNS – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-007841 3. 3. 2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. AUDIOPRO s.r.o.
TP19_726_Tele-konferenční systém pro čisté 3 098 041 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka telekonferenčního systému do čistých prostor laserových a experimentálních hal ELI Beamlines. Bližší specifikace v rámci ZD.
 Z2020-007659 2. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20049 345 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007671 2. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20020 447 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007556 2. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_80011 9 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007565 2. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_ETHERNET PL_20060 71 820 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007559 2. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_5131 42 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007561 2. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20040 120 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007563 2. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-ASYM PL_60007 63 552 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007673 2. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20029 2 721 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007601 2. 3. 2020 31. 3. 2020 Správa Pražského hradu Prodloužení záruk výrobce a upgrade síťových prvků odhad.cena 8 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele prodloužit záruku a podporu výrobce síťových prvků Cisco, Fortinet, Radware, Flowmon a Logmanager minimálně do 30.6.2024, dále pak také prodloužit jednotlivé licence/předplatné, tak aby plynule navazovaly na zadavatelovy stávající licence/předplatné, a provést upgrade vybraných zařízení a síťových prvků včetně instalace na nejnovější podporovanou verzi výrobce příslušného zařízení (upgrade vybraných zařízení musí být proveden do 30.6.2020). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci.
 Z2020-007662 2. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20008 460 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007665 2. 3. 2020 neuvedena T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_ETHERNET PL_20041 53 280 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007562 2. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_ETHERNET PL_20056 875 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-007542 2. 3. 2020 6. 4. 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu Výměna modulů v patrových přepínačích odhad.cena 9 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 22 ks modulů/karet (označení WS-X4748-SFP-E=) a 2ks modulů/karet (označení WS-X4712-SFP+E=) a 1400 transceiverů GLC-SX-MMD=
 Z2020-007668 2. 3. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20015 55 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 666 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy