Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 8 114 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-016881 13. 5. 2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Hybridní pošta pro TV poplatky odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
 Z2021-021280 14. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20176 971 964 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-021023 14. 6. 2021 neuvedena Letiště Praha a.s. Dynamický nákupní systém na dodávku a montáž odhad.cena 40 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky a montáže slaboproudých a telekomunikačních sítí pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
 Z2021-021285 14. 6. 2021 14. 7. 2021 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Nákup AV techniky odhad.cena 3 078 650 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka Pořízení komplexní AV technologie pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů i žáků, rozvoj prezentačních dovedností žáků a pro sdílení dobré praxe mezi pedagogy i z jiných škol. Komplexní AV technologie bude dodána v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě. Součástí dodávky vybavení je i vytvoření projektu a následná instalace a zprovoznění dodaného AV vybavení.
 Z2021-021211 14. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_INTERNET-ASYM PL_60033 14 352 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-020886 14. 6. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Síťová infrastruktura pro podporu datových úložišť odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021213 14. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_80064 51 084 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS
 Z2021-021229 14. 6. 2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy Páteřní prvky LAN odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020816 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Údržba telekomunikačních zařízení FN Plzeň odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021212 14. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_90036 30 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-021188 11. 6. 2021 neuvedena Moravská galerie v Brně AV technika pro část I.-II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-020472 8. 6. 2021 neuvedena Akademie výtvarných umění v Praze VZ8 Dodávka souboru A/V techniky 2. část 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT technologií. Zadavatel ve vztahu k předmětu zakázky a všem jejím součástem zároveň uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na konkrétní názvy plnění, které platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis kvalitativního standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně obdobných řešení. Má se zároveň za to, že je tímto způsobem definován minimálně požadovaný standard služby a účastník jej může v nabídce nahradit i službou srovnatelnou nebo lepší. Obsahují-li zadávací podmínky specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobou, popřípadě její organizační složku za příznačné, patent
 Z2021-020025 7. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_90033 70 080 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-020179 14. 6. 2021 12. 7. 2021 Správa základních registrů Poskytování služeb SMS brány odhad.cena 11 088 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit služby pro potřeby ověřování komunikačního kanálu, přihlašování uživatele a podávání informací o problémových stavech identifikačního profilu v Národním bodu s využitím komunikačního kanálu SMS. Pro informování subjektu při změně stavu profilu v prostředí Národního bodu je nutné zajištění služby profesionální SMS brány.
 Z2021-020024 7. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_90032 51 840 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-020213 7. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_DF PL_70017 101 088 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-020031 7. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_90034 18 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-020370 7. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_80063 9 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-020265 7. 6. 2021 neuvedena Vysoká škola ekonomická v Praze MTS 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020369 7. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_80061 13 920 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-020320 7. 6. 2021 neuvedena Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace Zajištění konektivity školy dle standardu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je komplexní zajištění konektivity budovy školy zadavatele při splnění Standardu konektivity škol v rámci výzvy 47 IROP, platného od 7. 2. 2017 (dále jen „standard konektivity škol“) (viz. příloha č. 6 výzvy) v souladu s dokumentem Prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP, verze k 30. 6. 2017 (dále jen „prokázání a kontrola naplnění konektivity“) (viz. příloha č. 7 výzvy). Cílem projektu je vybudovat moderní, robustní, vysoce dostupnou a spolehlivou komunikační infrastrukturu pro řešení datových a hlasových služeb ZŠ Chabařovice s perspektivou využitelnosti 10 let v budovách školy na adrese Masarykova 559 a Husovo náměstí 17 v Chabařovicích.
 Z2021-020381 7. 6. 2021 neuvedena Česká televize Datové širokopásmové trasy - předběžná tržní
Předběžné oznámení Zadavatel si Vás dovoluje pozvat k účasti na předběžné tržní konzultaci k zamýšlené veřejné zakázce s pracovním názvem „Datové širokopásmové trasy“ v souladu s § 33 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
 Z2021-020210 7. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20143 1 044 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-019750 4. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20174 169 164 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-019928 10. 6. 2021 7. 7. 2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Modernizace komunikační infrastruktury odhad.cena 8 528 099 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je nahrazení některých zastaralých a dosluhujících hlasových ústředen na pracovištích zadavatele, které vyžadují nutnou obměnu za nový systém. Součástí předmětu plnění je poskytování podpory a servisních služeb.
 Z2021-019962 3. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany T-Mobile Czech Republic a.s.
Telekomunikační služby - Mezinárodní 1 851 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli služby neveřejných elektronických komunikací, pomocí nichž bude docházet k přenosu citlivých vojenských dat. Službami elektronických komunikací se pro účely této smlouvy rozumí mezinárodní telekomunikační okruh s digitálním rozhraním pro přenos dat nebo hlasu mezi koncovými body v ČR a v zahraničí spočívající v pronájmu okruhu včetně instalace koncových zařízení.
 Z2021-019709 3. 6. 2021 2. 7. 2021 Ministerstvo obrany Přenosné radiostanice KV, VKV
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je dodávka 220 ks ručních trunkových radiostanic systému TETRA podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD.
 Z2021-019666 3. 6. 2021 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Navýšení kapacity síťové infrastruktury datových odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019066 31. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_80062 12 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-019114 31. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30051 39 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-019241 31. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_40179 61 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-019100 31. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30041 82 440 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-019102 31. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30046 24 840 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-019118 31. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30053 32 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-019106 31. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30048 37 440 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-019347 31. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_40186 151 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-019093 31. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30049 14 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-019103 31. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30047 90 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-019508 31. 5. 2021 neuvedena Generální ředitelství cel Montáže radiokomunikační techniky do služebních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019075 31. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
HLAS_GL PL_170004 1 440 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-019400 28. 5. 2021 neuvedena Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou Spolkové komunitní centrum Vratislavice - audio 1 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuálního vybavení do prostoru přednáškového sálu v nově budovaném Spolkovém komunitním centru ve Vratislavicích nad Nisou. Součástí dodávky je: vybavení pro ozvučení kina a konference, vybavení pro ozvučení řečníka, vybavení pro videoprojekci, scénické osvětlení.
 Z2021-019252 28. 5. 2021 neuvedena město Podivín NOEL, s.r.o.
Vybudování varovného systému ochrany před 2 811 142 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka protipovodňového varovného a informačního systému města Podivín. Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Dále musí systém umožňovat integrovat stávající hladinoměry a kontrolovat tak výšku vodní hladiny a v případě zvýšení neprodleně informovat dotčené orgány.
 Z2021-018778 27. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_40184 72 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-018670 27. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_90035 43 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-018668 27. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40185 123 172 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-018848 26. 5. 2021 neuvedena ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost Rozšíření optické sítě SAN hlavního a záložního odhad.cena 3 100 000 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Rozšíření optické sítě SAN hlavního a záložního pracoviště SÚJB - a) provedení rozšíření stávající sítě SAN každého pracoviště o dvojici externích SAN switchů HPE SAN switch SN3600B 32G, b) rozšíření SAN konektivity obou centrálních diskových polí HPE 3PAR řady 8000 o další redundandní SAN interface a zapojení do nových SAN switchů, c) propojení nových SAN switchů s původními SAN switchi, d) konfigurace plně redundadní SAN sítě se zachováním dvou nezávislých SAN větví, e) plném licencování všech aktivních prvků (switchů), f) aktualizaci stávající dokumentace SAN sítě.
 Z2021-018286 24. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Dial Telecom, a.s.
DATA_VPN PL_40183 80 532 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-018287 24. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Dial Telecom, a.s.
DATA_DF PL_70015 264 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-018236 24. 5. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát RUK - ÚVT - Služby fixních hlasových sítí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009610 7. 6. 2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Projektory pro studio SK6 odhad.cena 0 Kč
Oprava

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy