Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 7 781 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-002327 19. 1. 2021 neuvedena Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace C SYSTEM CZ a.s.
Modernizace výuky technických oborů a vnitřní 4 413 153 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového a funkčního zařízení a zajištění vnitřní konektivity na Střední škole André Citroëna Boskovice, spočívající v dodávce a instalaci strukturované kabeláže a síťové a serverové infrastruktury.
 Z2021-001910 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Clarivate Analytics (UK) Ltd
EIZ Clarivate V_InCites 2021+ 514 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů - vědecké databáze InCites dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-002037 18. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva financí, tj. Ministerstvo financí (MF) a jeho resortní organizace - Generální finanční ředitelství (GFŘ), Generální ředitelství cel (GŘC), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Kancelář finančního arbitra (KFA), Státní tiskárna cenin (STC), Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS) a Finanční analytický úřad (FAÚ).
 Z2021-001865 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Albertina icome Praha s.r.o.
EIZ Albertina XVI_UpToDate Anywhere 2021+ 139 489 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů - UpToDate in medicine dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-001868 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Albertina income Praha s.r.o.
EIZ Albertina XVII_CEEOL 2021+ 45 489 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů - Central and Eastern European Online Library (CEEOL) dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-002023 18. 1. 2021 neuvedena obec Horní Lideč Trezor přírody Horní Lideč _ Expozice odhad.cena 10 278 750 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je pořízení multimediálního vybavení expozice včetně digitálního obsahu. Jedná se především o projekční techniku, hardware a software a související dodávky.
 Z2021-001870 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Albertina icome Praha s.r.o.
EIZ Albertina XVIII_IOPscience 2021+ 35 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů - Institute of Physics (IOP) na platformě IOPscience dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-001714 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Albertina icome Praha s.r.o.
EIZ Albertina XV_TaylorFrancis 2021+ 1 089 073 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů - vydavatele Taylor&Francis, součástí předmětu VZ jsou kolekce Mathematics and Statistics, Medical Library, Business, Management & Economics, Science & Technology Library a Social Science & Humanities Library dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2021-001986 18. 1. 2021 19. 2. 2021 Lesy České republiky, s.p. Mobilní datová centra pro lokality Hradec Králové odhad.cena 40 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu dvou (2) datových center definovaných jako trvale bezobslužná pracoviště (dále jen „Datová centra“) s tím, že se jedná o dodávku mobilních datových center formou kontejnerového řešení a non-IT technologií datového centra (serverové racky a kompletní elektroinstalace včetně chytré kabeláže pro propojení jednotlivých technologií) včetně dvou (2) kusů záložních zdrojů, hasebního systému, systému chlazení a provedení souvisejících drobných stavebních úprav. Předmětem Zakázky není dodávka ICT technologií (servery, aktivní síťové prvky, datová úložiště atp.).
 Z2021-001942 18. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_50034 8 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-002121 18. 1. 2021 neuvedena Národní technická knihovna Grada Publishing, a.s.
EIZ Grada II_Bookport 2021+ 2 475 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů vědecké databáze Bookport: a) Technika, b) Medicína, c) Psychologie a Pedagogika, d) Business dle přílohy č. 1 Výzvy.
 Z2020-040830 18. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo financí Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001911 18. 1. 2021 18. 2. 2021 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Poskytování pevných hlasových, mobilních hlasových odhad.cena 13 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení poskytování hlasových služeb pro PBX zadavatele v místě „koncového bodu sítě“, tj. v pobočkové ústředně v místnosti A023 na adrese 17. listopadu 2172/15 v Ostravě-Porubě a mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora pro zadavatele, přičemž předpokládaný objem vychází ze současného stavu
 Z2021-002014 18. 1. 2021 25. 2. 2021 město Domažlice Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a odhad.cena 16 442 761 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben - Konektivita a vybavení IT" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Hradská 79, PSČ 344 01, IČ 73374792. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, kdy každá z nich tvoří jednu část veřejné zakázky, a to: část A, kdy předmětem této části veřejné zakázky je zajištění konektivity dle specifikace předmětu koupě pro část A (příloha č. 5) a technické parametry pro část A (příloha č. 6), která musí splňovat parametry vnitřní konektivity a připojení k internetu dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce - Prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP (infrastruktura základních a středních škol) viz příloha č. 13.
 Z2021-001138 14. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_50035 229 272 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-001099 14. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_INTERNET-SYM PL_30025 345 678 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-001712 18. 1. 2021 neuvedena Statutární město Děčín Poskytování hlasových a datových služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-000752 11. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_40095 120 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-000863 11. 1. 2021 9. 2. 2021 Ministerstvo obrany Telekomunikační služby - Služby mobilní sítě GSM -
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na zabezpečení služeb elektronických komunikací - služby mobilní sítě GSM dodavatele v sítích GSM, UMTS, LTE, 4G, 5G nebo jiných dodavatelem provozovaných sítí s jedním dodavatelem.
 Z2021-000639 11. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_40074 144 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-000435 11. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20125 1 909 512 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-044934 18. 12. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
MS_St. město Ostrava_EA_138 211 201 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-000451 11. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_40094 46 728 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-000754 11. 1. 2021 26. 2. 2021 Lesy České republiky, s.p. Poskytování telekomunikačních služeb - rámcová odhad.cena 182 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění Zakázky je uzavření rámcové dohody na následné poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací v oblasti datových linek pro účely vnitrofiremní WAN komunikace, poskytování služeb stacionární telefonie a jiných telekomunikačních činností , a to s jedním vybraným dodavatelem na dobu čtyř let.
 Z2021-000731 8. 1. 2021 neuvedena Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Pramacom Prague spol. s r.o.
Dodání 115 ks digitálních terminálů 3 567 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu nákup 115 ks přenosných digitálních terminálů TPH900 včetně akumulátorů a antén
 Z2020-040852 7. 1. 2021 neuvedena Statutární město Plzeň Dodání a montáž LED obrazovek vč. řízení - stadion odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-000133 7. 1. 2021 20. 1. 2021 Česká zemědělská univerzita v Praze Modernizace AVT vybavení ve výukových prostorách odhad.cena 270 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace AVT vybavení do výukových prostor budovy Safina Insitutu vzdělávání a poradenství ČZU.
 Z2020-046614 4. 1. 2021 26. 1. 2021 Fakultní nemocnice Brno Komunikační zařízení odhad.cena 2 112 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž komunikačního zařízení sestra / pacient pro jednotlivé kliniky zadavatele včetně souvisejících prací.
 Z2020-046541 4. 1. 2021 neuvedena Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Služby hromadného odesílání SMS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-046585 4. 1. 2021 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-042900 4. 1. 2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Upgrade a servisní podpora studiových serverů GVG odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-046385 31. 12. 2020 neuvedena Ministerstvo obrany YOUR SYSTEM, spol.s r.o.
Nákup aktivních prvků datových sítí LAN - DNS 5 722 377 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka aktivních prvků datových sítí dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky včetně dopravy na místa plnění určená zadavatelem a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
 Z2020-046362 31. 12. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30033 648 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-046359 31. 12. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20123 36 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-046354 31. 12. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_50037 22 368 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-046004 18. 1. 2021 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Propojení datových center GFŘ a SPCSS odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045800 14. 1. 2021 neuvedena České vysoké učení technické v Praze FEL – HW prostředky pro zabezpečení perimetru sítě odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-046091 28. 12. 2020 26. 2. 2021 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90620 - Dodávka kompletního systému osobních odhad.cena 7 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka nových 268 kusů osobních minikamer včetně nevýhradních licencí, dokovacích stanic a serverových a mobilních aplikací pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, včetně dopravy na místo plnění. Součástí předmětu plnění je i síťová implementace do systému MP HMP a ověření funkčnosti celého systému v testovacím provozu.
 Z2020-045943 23. 12. 2020 neuvedena Česká televize TVM s.r.o.
HD bezdrátové kamerové systémy 265 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka kamerových vysílačů, přijímačů a anténních systémů pro rozšíření stávajících bezdrátových systémů pro přenos obrazu, zvuku a dat z kamery do přenosového vozu a zpět a dodávka systémů pro transport RF z kamery, telemetrie a intercomu včetně příslušenství
 Z2020-045692 22. 12. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_80033 15 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-045693 22. 12. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_INTERNET-ASYM PL_60021 21 240 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-045501 21. 12. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Premacom Prague spol. s r.o.
Radiostanice a příslušenství radiokomunikačního 3 963 650 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody na dodávky radiostanic a jejich příslušenství v rámci radiokomunikačního systému Pegas pro ZZSPK.
 Z2020-045409 21. 12. 2020 19. 1. 2021 Lesy České republiky, s.p. Upgrade centrálního bezpečnostního firewallového odhad.cena 5 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je „Upgrade centrálního bezpečnostního firewallového řešení LČR, s.p.“ prostřednictvím NGFW (Next Generation Firewall) zapojeného v režimu vysoké dostupnosti dle zadávací dokumentace. Nové firewall řešení bude využito jako hlavní síťový perimetr a zároveň pro segmentaci vnitřní sítě. Z toho důvodu jsou kladeny požadavky na výkonnost a možnosti práce s virtuálními kontexty. Dodávané řešení musí být plně integrováno/implementováno do stávající infrastruktury sítě se stávajícími bezpečnostními prvky bez nutnosti dodatečných nákladů na její rozšíření nebo rekonfiguraci včetně poskytování technické podpory po dobu 36 měsíců.
 Z2020-045240 21. 12. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_90028 111 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-045103 11. 1. 2021 neuvedena Centrum pro regionální rozvoj České republiky NÁKUP MOBILNÍCH TELEFONŮ PRO CENTRUM odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-045388 21. 12. 2020 neuvedena Česká televize Rekonstrukce přenosového vozu HD1
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce přenosového vozu HD1. Konkrétně se jedná o vypracování detailní realizační dokumentace, demontáž starých zařízení a nepotřebné kabeláže, rekonstrukce vzduchotechniky, dodávka technologických zařízení podle položkové specifikace, instalace dodaných zařízení, pokládka a zakončení kabeláže, oživení dodaných zařízení včetně funkčních testů a nastavení, konfigurace podle požadavků zadavatele, základní zaškolení obsluhy, asistence při měření a zkušebním provozu, vypracování dokumentace skutečného stavu. Více informací bude uvedeno v zadávací dokumentaci.
 Z2020-045203 21. 12. 2020 neuvedena Česká televize Dodávka a montáž kabeláže 2021-2024
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace strukturované kabeláže v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.S vybraným účastníkem bude uzavřena rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody.
 Z2020-044806 18. 12. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20121 108 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2020-045259 18. 12. 2020 neuvedena Česká televize Advanced Radio Telemetry, spol. s r.o.
HD bezdrátové kamerové systémy 2 636 162 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka kamerových vysílačů, přijímačů a anténních systémů pro rozšíření stávajících bezdrátových systémů pro přenos obrazu, zvuku a dat z kamery do přenosového vozu a zpět a dále dodávka systémů pro transport RF z kamery, telemetrie a intercomu včetně příslušenství
 Z2020-044944 18. 12. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_ETHERNET PL_21124 2 384 424 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 679 lidí darovalo 1 846 077 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy