Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 6429 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005472 14. 2. 2019 22. 2. 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze Dodávka kamerového systému, řídicího serveru, licencí k provozu kamer a dalších doplňků k zabezpečení prostor
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Z2019-005173 14. 2. 2019 14. 3. 2019 Pardubický kraj Transformace domovů sociálních služeb – dodávka elektrických spotřebičů odhad.cena 862 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrických spotřebičů pro příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré a Domov pod hradem Žampach a to v rámci projektů IROP.
Z2019-005164 14. 2. 2019 14. 3. 2019 Univerzita Pardubice Dodávka komponent infrastruktury odhad.cena 902 550  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků a SW pro správu, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-005399 14. 2. 2019 22. 2. 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze Dodávka techniky pro zajištění provozu audiovizuálních programů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Z2019-005198 14. 2. 2019 14. 3. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Výměna IPS
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je: a) dodání 4 kusů IPS zařízení za účelem ochrany LAN sítí datových center; b) dodání příslušného hardware k rozšíření stávajících 2 ks firewallů ASA 5525-X a 4 ks firewallů ASA 5545-X o IPS funkcionalitu za účelem ochrany perimetrů a c) dodání 2 ks Centralizovaného management systému pro správu celého řešení, a to vše včetně příslušného softwarového vybavení a poskytnutí / zajištění poskytnutí neomezené, nepřevoditelné a nevýhradní licence k dodávanému softwarovému vybavení po dobu trvání majetkových autorských práv; d) poskytování záruční podpory k dodaným zařízením ve zvýšených parametrech v délce 60 měsíců; e) zajištění certifikovaného školení pro 3 administrátory v minimální délce 5 dnů, a to včetně poskytnutí základní školící dokumentace. Součástí plnění nejsou práce spojené s implementací a konfigurací poptávaných zařízení.
Z2019-005282 13. 2. 2019 16. 4. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Datové služby VZP ČR
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bude poskytování datových komunikačních služeb (dále jen „Služby“/„Služba“) po dobu trvání rámcové dohody, a to služby virtuální privátní síť; konektivita do Internetu, konektivita do CMS a souvisejících služeb. Poskytování výše uvedených Služeb zahrnuje: • zřízení Služeb a jejich aktivaci; • poskytování souvisejících služeb, zahrnující provozní statistiky - monitoring kvality infrastruktury, proaktivní dohled - řešení výpadků a zákaznickou podporu; • změnu parametrů Služeb (navýšení kapacit přípojek VPS, změnu parametrů přípojek, zřizování nových přípojek nebo přemísťování přípojek); • rušení Služeb.
Z2019-005257 13. 2. 2019 8. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Vybavení zasedacích místností ŘSD AV technikou odhad.cena 2 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakáízky je pořízení videokonferenčních jednotek, projektoru, ozvučení a dalšího příslušenství do zasedacích místností GŘ
Z2019-005077 12. 2. 2019 neuvedena Národní technická knihovna Alberta income Praha s.r.o.
EIZ Albertina VII - SAGE 146 655  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů – vědeckých databází prostřednictvím SAGE (SAGE HSS Package). Seznam zadavatelů pořizující každý z výše uvedených informačních zdrojů je uveden v příloze č. 2 výzvy.
Z2019-005166 12. 2. 2019 neuvedena Klatovské katakomby, z.s. ACTPRO s.r.o.
Klatovské katakomby - obnova expozice 1 849 550  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace dodávek pro akci „Klatovské katakomby – obnova expozice“. Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy a která obsahuje mimo jiné i technickou specifikaci. Dále pak položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této výzvy. Přílohu č. 1 a přílohy č. 2 této výzvy vypracovala společnost Carrot & Stick s.r.o., která je zpracovatelem architektonického návrhu a řešení expozice.
Z2019-004763 11. 2. 2019 11. 3. 2019 Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu SÚKL VZ03/2019 - Poskytnutí služby SMS brány odhad.cena 16 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby spočívající v rozesílání SMS zpráv pro aplikaci eRecept, a další systémy SÚKL.
Z2019-005028 11. 2. 2019 neuvedena Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 VSP DATA a.s.
Modernizace vybavení HW a SW - HW a SW pro konektivitu 934 294  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka - vybavení datové sítě (hardwaru a softwaru pro konektivitu) vč. dopravy a instalace spolufinancovaná z IROP. Dodávané zařízení musí být nepoužívané, funkční, nerenovované, kompletní a nepoškozené. Předmětem plnění je dodání zboží do místa plnění včetně dopravy a instalace, dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce, v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-004722 11. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_4390 693 360  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004714 11. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_4394 450 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-005002 11. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti České republiky TresTech s.r.o.
Dodávky LAN switchů a zajištění záručního servisu pro resort justice 13 350 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky LAN switchů pro centrálního zadavatele a jeho organizační složky dle Přílohy č. 1 Rámcové dohody, a to v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací (dále jen „ZD“). Kromě dodávek LAN switchů zahrnuje předmět veřejné zakázky i balení a jejich doručení do určených míst plnění viz Příloha č. 1 rámcové dohody včetně zajištění záručního servisu v délce alespoň 60 měsíců od předání konkrétní dodávky.
Z2019-004732 11. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_4401 718 560  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004711 11. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_4393 658 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004709 11. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_4392 532 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004717 11. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_4389 784 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004718 8. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_4397 689 076  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004725 8. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_4398 430 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004698 8. 2. 2019 29. 3. 2019 Letiště Praha, a. s. Výběr dodavatele mobilních telekomunikačních služeb 2020-2024 odhad.cena 21 000 000  Kč
Pravidelné předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb (hlas, sms, data) po dobu 48 měsíců.
Z2019-004730 8. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_4400 1 355 760  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004723 8. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_4396 518 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004728 8. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_4399 690 480  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004716 8. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_4395 820 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004739 8. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_INTERNET-SYM PL_4546 84 960  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS
Z2019-004707 8. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_4391 229 824  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004741 8. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN30 PL_5124 35 640  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004758 8. 2. 2019 12. 3. 2019 Ministerstvo obrany Aktivní prvky do sítí LAN
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je nákup následujících aktivních síťových prvků: CISCO SWITCH WS-C2960X-24TS-L (80 ks) CISCO SWITCH WS-C2960X-48TS-L (70 ks) CISCO SWITCH C2960CX-8TC-L (63 ks) CISCO SWITCH Cisco SG110D-08HP-EU (233 ks) Media konvertor (RJ 45) - 4 x 10/100BaseT,1x 100Base FX, MM, konektor SC - 1 (20 ks)
Z2019-004736 8. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_INTERNET-SYM PL_4549 89 280  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004703 8. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_4388 1 036 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004547 6. 2. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní Pořízení termokamery 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení kompaktní termokamery s možností provozu na akumulátor včetně příslušenství.
Z2019-004579 6. 2. 2019 14. 2. 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze Nájem techniky pro zajištění provozu audiovizuálních programů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Z2019-004138 4. 2. 2019 6. 3. 2019 Ministerstvo obrany Služby mobilní sítě GSM - Rámcová dohoda odhad.cena 218 535 186  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení VZ je zadávána s cílem zabezpečit mobilní komunikační a informační podporu příslušníků resortu obrany a zabezpečení spojení hlavních funkcionářů resortu obrany.
Z2019-003922 4. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5054 18 240  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-003929 4. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_5053 14 112  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004254 4. 2. 2019 12. 2. 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze Dodávka techniky pro zajištění provozu audiovizuálních programů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
Z2019-003935 4. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_5056 33 120  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004116 4. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_4385 62 640  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-003914 1. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5052 24 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-003613 1. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_4387 73 440  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-003927 1. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5055 12 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-003630 31. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_INTERNET-SYM PL_4547 78 840  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-004014 31. 1. 2019 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ASAGRAPH s.r.o.
Zajištění distribuce a tisku „Zdraví jako vášeň“ – bulletinu ZP MV ČR 2019 3 955 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění distribuce a tisku „Zdraví jako vášeň“ - bulletinu Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky na rok 2019 na adresy pojištěnců a na 9 pracovišť zadavatele, včetně zpracování vratek.
Z2019-003395 30. 1. 2019 neuvedena Ostravská univerzita ENGEL s.r.o.
DATA Elpocom s.r.o.
Dynamický nákupní systém na dodávky AV techniky pro Ostravskou univerzitu 489 988  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je dodávka AV techniky pro jednotlivé fakulty a pracoviště Ostravské univerzity.
Z2019-003184 28. 1. 2019 neuvedena Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost GESTO COMMUNICATIONS spol. s r.o.
Videokonferenční technika III 1 120 648  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks videokonferenčních sestav a jejich příslušenství včetně instalace, zprovoznění nově pořízeného i stávajícího vybavení, kompatibility se stávajícím vybavením a zaškolení obsluhy tak, aby zadavateli bylo umožněno provádění videokonferencí. Nedílnou součástí předmětu plnění bude doprava do místa plnění včetně dodání potřebného instalačního materiálu pro zavěšení a montáž sestav a nutné kabeláže. Z předmětu plnění si zadavatel vyhrazuje změnu závazku – opční plnění – v podobě 2 ks videokonferenčních sestav.
Z2019-003035 28. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_4317 128 880  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-003028 28. 1. 2019 neuvedena ČEŠKA ha-vel internet s.r.o
HLAS_ISDN30 PL_1717 94 920  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-002834 25. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o
HLAS_ISDN30 PL_5106 72 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-003126 13. 2. 2019 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zajištění doručování balíkové pošty mezi lokalitami ÚZSVM odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky