Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 7 964 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-012260 15. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_40162 75 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-012402 15. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40171 110 340 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-012246 15. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40161 179 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-012247 15. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40121 77 983 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-012251 15. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40159 125 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-012234 15. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_50041 28 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-012259 15. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40122 83 879 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-011799 12. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_INTERNET-ASYM PL_60026 10 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-012032 12. 4. 2021 11. 5. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad Nákup manažerských a referentských mobilních odhad.cena 5 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mobilních telefonů a poskytnutí souvisejícího plnění. Veřejná zakázka bude realizována na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem, a to na dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody. Všechny podmínky plnění veřejné zakázky budou obsaženy v rámcové dohodě uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení.
 Z2021-011925 12. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Obnova infrastruktury firewallů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011805 12. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20156 94 680 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-012091 12. 4. 2021 neuvedena Město Kroměříž Poskytování služeb mobilního operátora pro město odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011849 12. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_ETHERNET PL_20153 65 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-011386 9. 4. 2021 neuvedena Statutární město Brno Kamerový a čipový systém do bytů v BD ve správě MČ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011394 9. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40139 111 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-011431 9. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20157 316 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-011704 8. 4. 2021 neuvedena ČR - Česká obchodní inspekce SKYLAB, spol. s r. o.
Obnova HW síťové infrastruktury 2 689 875 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka HW, implementace a podpora dodaného HW.
 Z2021-011187 6. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany PRAMACOM-HT, spol. s r.o.
Integrovaný systém VMF s příslušenstvím 7 052 081 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení 7 souprav osobního integrovaného systému. Více viz zadávací dokumentace.
 Z2021-010941 6. 4. 2021 neuvedena Olomoucký kraj Poskytnutí pevných telekomunikačních služeb pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010985 6. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40125 68 940 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-010990 6. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40127 127 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-010980 6. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40124 112 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-010916 6. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_INTERNET-SYM PL_30042 230 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-011215 6. 4. 2021 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Poskytnutí služeb SMS centra
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zasílání a přijímaní krátkých textových zpráv, zajištění doplňkových služeb a připojení stávajícího SMS Gateway do SMS centra
 Z2021-010987 6. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40126 80 280 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-010960 6. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40123 60 840 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-010685 1. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20154 158 112 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-010677 1. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40120 76 139 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-010679 1. 4. 2021 3. 5. 2021 Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví Mobilní služby elektronických komunikací pro
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2021-010668 1. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_40091 213 840 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-010671 1. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40118 73 259 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS
 Z2021-010674 1. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40119 76 679 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-010683 1. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_ETHERNET PL_20150 424 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-010441 29. 3. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Smart metering datová centrála - Chammeleon
Předběžné oznámení Zadavatel připravuje zadávací řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „Smart metering datová centrála - Chammeleon“ (dále také zadávací řízení), jehož předmětem bude dodávka datové centrály (software i hardware), která bude sloužit především k dálkovému odečtu dat a řízení odběru elektrické energie na odběrných místech s instalovaným smart metrem, jejichž cílový stav bude cca 1,5 mil. kusů. Datová centrála musí poskytovat interoperabilitu pro komunikaci s dalšími systémy i různými typy smart metrů a zpracovávat data z manuálně odečítaných měřidel. Součástí dodávky datové centrály bude i mobilní aplikace pro lokální odečty dat ze smart metrů, test relé atd. Dále se jedná o dodávku provozního HW, provozního SW a licencí, instalačních prací, začlenění do stávající IT infrastruktury dle standardů zadavatele a zajištění servisní podpory pro provozní infrastrukturu, servisní...
 Z2021-009882 25. 3. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-ASYM PL_60028 182 520 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-009895 23. 3. 2021 neuvedena Obec Olbramovice TEWIKO Systems s.r.o.
Varovný informační systém pro obec Olbramovice 2 883 925 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je realizace protipovodňových opatření - vybudování varovného a výstražného systému pro obec Olbramovice.
 Z2021-009504 22. 3. 2021 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Dodávky a konfigurace aktivních prvků datové sítě odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009710 22. 3. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_DF PL_70010 624 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-009834 22. 3. 2021 neuvedena Dům zahraniční spolupráce AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Pořízení videokonferenčních zařízení 2 688 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní vybavení 3 zasedacích místností videokonferenční technikou a příslušnými systémy. Součástí kompletní dodávky bude doprava do místa plnění, instalace a zaškolení zaměstnanců zadavatele.
 Z2021-009746 22. 3. 2021 neuvedena Univerzita Hradec Králové DNS na dodávky AV vybavení pro UHK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009610 22. 3. 2021 neuvedena Česká televize Dodávka projektorů pro studio SK6
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zpětné projekce pro studio SK6 včetně demontáže stávajících projektorů Barco HDX-W18, dodání, instalaci, připojení a nastavení nových projektorů do stávajících nebo nových akustických boxů a signálové infrastruktury tak, aby výsledkem byl homogenní obraz bez viditelných, rušivých přechodů zobrazený na stávající zakřivené projekční stěně studia SK6. Bližší specifikace viz ZD.
 Z2021-009303 19. 3. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. Dodávky hlasových bran odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-009523 18. 3. 2021 neuvedena Obec Křenice EUROVIA Silba a.s.
Křenice-oprava místních komunikací 897 004 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu oprava místních komunikací p.č. 521/1 a 541/3 v obci Křenice
 Z2021-009183 18. 3. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30040 71 976 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-009055 15. 3. 2021 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze AV technika do VCZZP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008978 15. 3. 2021 14. 4. 2021 Statutární město Hradec Králové Zimní stadion - multimediální časomíra vč. odhad.cena 3 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka multimediální časomíry včetně aplikace, dopravy a montáže a poskytnutí záručního servisu.
 Z2021-008939 9. 4. 2021 13. 4. 2021 Povodí Moravy, s.p. Dohledová platforma mobilních služeb pro stroje a odhad.cena 1 152 000 Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na následné poskytování mobilních datových služeb pro komunikaci mezi technologickými zařízeními (měřící stanice) a pro připojení technologických zařízení do sítě Internet s možností připojení do privátního APN.
 Z2021-008590 15. 3. 2021 neuvedena EG.D, a.s. Systém kvalifikace - Smart metering datová odhad.cena 0 Kč
Systém kvalifikace veřejné služby
 Z2021-008412 12. 3. 2021 neuvedena statutární město Havířov OŘ/86/ORG/21 Modernizace firewallů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008217 26. 3. 2021 neuvedena ZO ČSOP Bílé Karpaty Dům přírody Bílých Karpat – expozice odhad.cena 0 Kč
Oprava

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 735 lidí darovalo 2 077 298 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy