Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 6544 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012404 18. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_7005 61 512  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-012292 18. 4. 2019 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zajištění doručování balíkové pošty mezi lokalitami ÚZSVM odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
Z2019-012054 15. 4. 2019 neuvedena Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny Elso Industrial spol. s r.o.
Konferenční systém 3 760 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 3 sad digitálního konferenčního a hlasovací zařízení pro vybavení dalších tří jejích orgánů vč. implementace. Jedna ze 3 pořizovaných sad musí být v mobilním provedení pro výjezdní zasedání orgánů. Každá sada obsahuje centrální řídící jednotku, předsednickou jednotku, flexibilně volitelný počet delegátských jednotek s odpojitelnými mikrofony, licenci open interface pro hlasování a řízení mikrofonů a příslušný počet propojovacích kabelů k jednotkám. Dále sada zahrnuje přenosný řídící počítač pro přípravu zasedání a zpracování výsledků, tablet předsedajícího pro řízení zasedání, audio-video distribuční systém pro prezentaci dat z konferenčního systému s možností uživatelských prezentací a nadstavbový software s příslušnými licencemi.
Z2019-011872 15. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_7013 251 640  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-012083 15. 4. 2019 15. 5. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Propojovací úseky optických tras odhad.cena 1  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Vybudování přípojek k optické trase ŘSD v lokalitách mýtných bran
Z2019-012092 15. 4. 2019 21. 5. 2019 Nemocnice Slaný Dodávka technologií za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti odhad.cena 11 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě firewallů, přepínačů včetně nasazení 802.1X do prostředí zadavatele a rekonfigurace 802.1Q, access pointů, mailového serverového software, SIEM (Security and Incident Event management) a prvků fyzické bezpečnosti technologických místností v podobě kamer, vše včetně příslušenství. Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce prodávajícího se zařízeními a software přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu.
Z2019-002318 18. 4. 2019 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Dodávka kamer pro přenosový vůz odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011326 11. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-ASYM PL_4615 44 640  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-011649 10. 4. 2019 neuvedena Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. T-Mobile Czech Republic a.s.
Poskytování mobilních a pevných telekomunikačních služeb 3 539 330  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá v zajišťování služeb v rámci poskytování veřejně dostupných hlasových, textových a datových služeb prostřednictvím mobilních sítí a poskytování služeb operátora pevných telefonních linek pro zadavatele, vše v rámci tarifů a včetně roamingu (volání z ČR do zahraničí a v rámci zahraničí).
Z2019-011434 9. 4. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta Colsys s.r.o.
UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Audiovizuální technika 4 496 326  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka audiovizuální techniky odpovídající specifikovanému technickému vymezení a jejího příslušenství, včetně instalace a kompletního uvedení do provozu, servisních požadavků, záruk a zpracování dokumentace skutečného stavu. Jedná se o komplexní dodávku audiovizuální techniky v pitevních sálech, učebnách, vybraných pracovnách a elektronických knihovnách pro dostavbu areálu UK 2. LF Plzeňská, 3. etapa: 1. NP – pitevní sály, elektronická knihovna, učebna a režie audiovizuální techniky 2. NP – učebny 3. NP a 4. NP – vybrané pracovny a elektronické knihovny Jedná se převážně o datové projektory, interaktivní projektory s tabulí, LCD displeje, projekční plochy, reproduktory, mikrofony, zesilovače, kabeláže a atd.
Z2019-010800 8. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_INTERNET-SYM PL_4551 136 440  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-011099 8. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_5125 40 176  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-011103 8. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_PCM PL_5152 20 088  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-011120 8. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_HTS PL_4942 12 960  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-011116 8. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_4902 17 812  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-011135 8. 4. 2019 neuvedena Česká televize TRACO SYSTEMS a.s.
Obrazová postprodukce AVID pro TS Brno 2 498 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka obrazové postprodukce AVID pro TS Brno v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Z2019-011001 8. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_HTS PL_7003 5 930  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-010686 5. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně C SYSTEM CZ a.s.
Mobily pro FNUSA 450 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na dobu jednoho roku na nákup mobilních telefonů a příslušenství k nim pro potřebu FNUSA.
Z2019-007950 18. 4. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Audiovizuální technika pro aulu ČZU v Praze odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010543 18. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Videokonferenční zařízení V odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010544 4. 4. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. O2 Czech Republic a.s.
Výzva k podání nabídky č. 6 - Dodávka mobilních telefonů 307 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových dotykových mobilních telefonů, určených pro český trh, včetně jejich příslušenství, a to vše plně odpovídající specifikaci uvedené v přílohách zadávací dokumentace, jakož i poskytování dalších souvisejících plnění, vše dle požadavků zadavatele. Z celkového počtu 20 ks telefonů budou 4 ks v provedení dual SIM a zbývajících 16 ks v provedení na jednu SIM kartu.
Z2019-010592 3. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Brno „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno“ odhad.cena 297 794 455  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno zahrnující dodávku a implementaci systému zajišťujícího zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno, a to v dále uvedeném rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci pro 1. a 2. část životního cyklu, zejména v technické specifikace předmětu veřejné zakázky a ve Smlouvě na zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno. Předmětem veřejné zakázky je dále uzavření Servisní smlouvy, a to v dále uvedeném rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a v Servisní smlouvě pro 3.část životního cyklu.
Z2019-010469 2. 4. 2019 neuvedena Plzeňský kraj ARENIS s.r.o.
Rozšíření optické sítě CamelNET - úsek Blovice - Spálené Poříčí 1 689 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1) Dodávka komunikační infrastruktury - 8 optických vláken na optické trase v úseku Blovice - Spálené Poříčí a objekt Lipnice. 2/ Základní servis závad na optických trasách po dobu 20 let včetně řešení servisních incidentů v dohodnutých časových odezvách (garantovaná SLA).
Z2019-010181 18. 4. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Provizorní optická trasa v rámci dálnice D1 - km 182 až 220 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010110 1. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5064 50 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-010112 1. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5005 50 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-010099 1. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN30 PL_5114 441 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-010018 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Pardubice Dodávka audiovizuální techniky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010098 1. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5065 14 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-010102 1. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5061 144 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-010109 1. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5063 93 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-010100 1. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN30 PL_5116 158 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-010097 1. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_5115 158 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-010106 1. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5062 79 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-010101 1. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN30 PL_5117 66 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2019-010015 29. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Oprava a údržba radiostanic řady RF13XX a radiových systémů R150 2019-2022 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava a údržba radiostanic řady RF13XX a radiových systémů R150 včetně bloků, desek a příslušenství.
Z2019-009641 28. 3. 2019 neuvedena Česká televize Kamery 2019
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kamer v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Z2019-009750 27. 3. 2019 neuvedena Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Vysokorychlostní kamera 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu vysokorychlostní kamera
Z2019-009266 25. 3. 2019 neuvedena Česká televize Stativy 2019
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kamerových stativů včetně příslušenství v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Z2019-009431 25. 3. 2019 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Služby mobilního operátora v letech 2019 - 2022 odhad.cena 15 000 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem VZ je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora včetně souvisejících služeb po dobu 36 měsíců. Konečným místem plnění jsou organizační jednotky zadavatele.
Z2019-009410 25. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra ČR Pramacom Prague spol. s r.o.
„Servisní podpora IS AVL MDG PEGAS“. 3 862 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáruční servisní podpory informačního systému (IS) poloh uživatelských objektů v hromadné radiokomunikační síti integro-vaného záchranného systému „PEGAS“ (server AVL MDG)“.
Z2019-009416 25. 3. 2019 neuvedena CESNET, zájmové sdružení právnických osob Modernizace hlavního přenosového systému DWDM CESNET2 odhad.cena 1  Kč
Předběžné oznámení CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6, IČ: 63839172 (dále jen „Zadavatel“), tímto zve všechny potenciální dodavatele k účasti na předběžných tržních konzultacích v souvislosti s přípravou zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s předpokládaným názvem „Modernizace hlavního přenosového systému DWDM CESNET2“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Více informací na profilu zadavatele https://zakazky.cesnet.cz/ v sekci "Veřejné dokumenty" či na webu zadavatele www.cesnet.cz.
Z2019-009293 22. 3. 2019 neuvedena Státní úřad pro jadernou bezpečnost Dodávka a servis pobočkové telefonní ústředny odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-009098 18. 4. 2019 neuvedena Český rozhlas VZ01/2019 - Mobilní služby - výběr mobilního operátora pro ČRo odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008910 18. 4. 2019 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Modernizace serveru O3 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008835 19. 3. 2019 neuvedena Vojenská nemocnice Olomouc Dodávka a implementace aktivních prvků a souvisejícího software včetně servisní smlouvy 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka switchů včetně příslušenství a souvisejícího software, dodávka prací (implementace do technologického prostředí zadavatele, tj. instalace, konfigurace a oživení). Včetně uzavření následné servisní smlouvy. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky a související podklady jsou ve čtyřech přiložených dokumentech Příloha 1 až 4.
Z2019-008529 18. 3. 2019 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí Dodávka a implementace aktivních prvků pro Trauttmannsdorfský palác odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008648 18. 3. 2019 neuvedena Česká správa sociálního zabezpečení ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě - datová centra odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008726 10. 4. 2019 neuvedena Ústav pro péči o matku a dítě Dodávka optických tras 0005 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008499 10. 4. 2019 neuvedena město Klatovy Vybavení základních škol v Klatovech: Konektivita a připojení k internetu - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení