Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* AND oblast:Telco'

Nalezené veřejné zakázky 8 311 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2022-031983 11.08.2022 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Dynamický nákupní systém na dodávky serverové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-005151 08.02.2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Centrální matice TS Ostrava odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-014689 29.04.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pronájem videokonferenčních jednotek a odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-018848 26.05.2021 neuvedena Státní úřad pro jadernou bezpečnost S&T CZ s.r.o.
Rozšíření optické sítě SAN hlavního a záložního 3 079 242 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020179 14.06.2021 neuvedena Správa základních registrů Poskytování služeb SMS brány odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-016881 13.05.2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE CASUS DIRECT MAIL a.s.
Hybridní pošta pro TV poplatky 15 400 000 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-021212 14.06.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_90036 30 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-021280 14.06.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20176 971 964 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-021285 14.06.2021 14.07.2021 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Nákup AV techniky odhad.cena 3 078 650 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka Pořízení komplexní AV technologie pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů i žáků, rozvoj prezentačních dovedností žáků a pro sdílení dobré praxe mezi pedagogy i z jiných škol. Komplexní AV technologie bude dodána v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě. Součástí dodávky vybavení je i vytvoření projektu a následná instalace a zprovoznění dodaného AV vybavení.
  Z2021-021229 14.06.2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy Antesto s.r.o.
Páteřní prvky LAN 3 621 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020886 14.06.2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci ALFA NOBEL s.r.o.
Síťová infrastruktura pro podporu datových úložišť 1 937 850 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020816 14.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň SPOJING s.r.o.
Údržba telekomunikačních zařízení FN Plzeň 6 480 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021213 14.06.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_80064 51 084 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS
  Z2021-021211 14.06.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_INTERNET-ASYM PL_60033 14 352 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-021188 11.06.2021 neuvedena Moravská galerie v Brně AV technika pro část I.-II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020472 08.06.2021 neuvedena Akademie výtvarných umění v Praze VZ8 Dodávka souboru A/V techniky 2. část 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT technologií. Zadavatel ve vztahu k předmětu zakázky a všem jejím součástem zároveň uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na konkrétní názvy plnění, které platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis kvalitativního standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně obdobných řešení. Má se zároveň za to, že je tímto způsobem definován minimálně požadovaný standard služby a účastník jej může v nabídce nahradit i službou srovnatelnou nebo lepší. Obsahují-li zadávací podmínky specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobou, popřípadě její organizační složku za příznačné, patent
  Z2021-020370 07.06.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_80063 9 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-020031 07.06.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_90034 18 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-020025 07.06.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_90033 70 080 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-020210 07.06.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20143 1 044 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-020265 07.06.2021 neuvedena Vysoká škola ekonomická v Praze MTS 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020369 07.06.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_80061 13 920 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-020024 07.06.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_90032 51 840 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-020213 07.06.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_DF PL_70017 101 088 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-020381 07.06.2021 neuvedena Česká televize Datové širokopásmové trasy - předběžná tržní
Předběžné oznámení Zadavatel si Vás dovoluje pozvat k účasti na předběžné tržní konzultaci k zamýšlené veřejné zakázce s pracovním názvem „Datové širokopásmové trasy“ v souladu s § 33 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
  Z2021-020320 07.06.2021 neuvedena Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace Zajištění konektivity školy dle standardu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je komplexní zajištění konektivity budovy školy zadavatele při splnění Standardu konektivity škol v rámci výzvy 47 IROP, platného od 7. 2. 2017 (dále jen „standard konektivity škol“) (viz. příloha č. 6 výzvy) v souladu s dokumentem Prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP, verze k 30. 6. 2017 (dále jen „prokázání a kontrola naplnění konektivity“) (viz. příloha č. 7 výzvy). Cílem projektu je vybudovat moderní, robustní, vysoce dostupnou a spolehlivou komunikační infrastrukturu pro řešení datových a hlasových služeb ZŠ Chabařovice s perspektivou využitelnosti 10 let v budovách školy na adrese Masarykova 559 a Husovo náměstí 17 v Chabařovicích.
  Z2021-019928 10.06.2021 07.07.2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Modernizace komunikační infrastruktury odhad.cena 8 528 099 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je nahrazení některých zastaralých a dosluhujících hlasových ústředen na pracovištích zadavatele, které vyžadují nutnou obměnu za nový systém. Součástí předmětu plnění je poskytování podpory a servisních služeb.
  Z2021-019750 04.06.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_ETHERNET PL_20174 169 164 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-019666 03.06.2021 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. ALEF NULA,a.s.
Navýšení kapacity síťové infrastruktury datových 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019709 03.06.2021 02.07.2021 Ministerstvo obrany Přenosné radiostanice KV, VKV
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je dodávka 220 ks ručních trunkových radiostanic systému TETRA podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD.
  Z2021-019962 03.06.2021 neuvedena Ministerstvo obrany T-Mobile Czech Republic a.s.
Telekomunikační služby - Mezinárodní 1 851 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli služby neveřejných elektronických komunikací, pomocí nichž bude docházet k přenosu citlivých vojenských dat. Službami elektronických komunikací se pro účely této smlouvy rozumí mezinárodní telekomunikační okruh s digitálním rozhraním pro přenos dat nebo hlasu mezi koncovými body v ČR a v zahraničí spočívající v pronájmu okruhu včetně instalace koncových zařízení.
  Z2021-019093 31.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30049 14 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-019347 31.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_40186 151 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-019100 31.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30041 82 440 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-019075 31.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
HLAS_GL PL_170004 1 440 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-019106 31.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30048 37 440 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-019241 31.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_40179 61 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-019114 31.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30051 39 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-019066 31.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_80062 12 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-019508 31.05.2021 neuvedena Generální ředitelství cel Montáže radiokomunikační techniky do služebních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019102 31.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30046 24 840 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-019118 31.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30053 32 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-019103 31.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-SYM PL_30047 90 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-019400 28.05.2021 neuvedena Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou Spolkové komunitní centrum Vratislavice - audio 1 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuálního vybavení do prostoru přednáškového sálu v nově budovaném Spolkovém komunitním centru ve Vratislavicích nad Nisou. Součástí dodávky je: vybavení pro ozvučení kina a konference, vybavení pro ozvučení řečníka, vybavení pro videoprojekci, scénické osvětlení.
  Z2021-019252 28.05.2021 neuvedena město Podivín NOEL, s.r.o.
Vybudování varovného systému ochrany před 2 811 142 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka protipovodňového varovného a informačního systému města Podivín. Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Dále musí systém umožňovat integrovat stávající hladinoměry a kontrolovat tak výšku vodní hladiny a v případě zvýšení neprodleně informovat dotčené orgány.
  Z2021-018668 27.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40185 123 172 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-018670 27.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_90035 43 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-018778 27.05.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_40184 72 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
  Z2021-018181 24.05.2021 21.06.2021 Ministerstvo obrany Rozvoj systému CRONOS
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je nákup technologie za účelem obměny nefunkčních a zastaralých koncových zařízení.
  Z2021-009610 07.06.2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Nowatron Elektronik, spol. s r.o.
Projektory pro studio SK6 3 464 700 Kč
Oprava