Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 6318 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-043034 11. 12. 2018 neuvedena LOM PRAHA s.p. Knowlimits s.r.o.
Video služby pro LOM PRAHA s.p. 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je povinnost Zhotovitele zajišťovat pro Objednatele na základě objednávek zhotovení a dodání propagačních videospotů dle konkrétního zadání.
Z2018-042892 11. 12. 2018 neuvedena Ostravská univerzita MAGION system a.s.
Dodávka nových funkcionalit EIS Magion 2018 1 105 307 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru nových a doplňujících funkcionalit EIS Magion v databázovém prostředí zadavatele se zaměřením na oblast majetku, ekonomiky, personalistiky a mezd, spisové služby v návaznosti na již dříve dodané moduly EIS Magion.
Z2018-042843 11. 12. 2018 11. 1. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – ART GALLERY – TV přijímače a obrazovky odhad.cena 540 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka TV přijímačů, obrazovek a příslušenství pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, ART GALLERY UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2018-042360 10. 12. 2018 4. 1. 2019 statutární město Olomouc Služby mobilního operátora 2019 - 2021 odhad.cena 15 061 166 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilního operátora na r. 2019 až 2021 v celkovém rozsahu 2000 SIM karet. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje možnost rozšířit předmět veřejné zakázky na 2500 SIM karet a rovněž dodatečně zahrnout do rámcové dohody další své příspěvkové organizace a jím založené akciové společnosti za cenových a smluvních podmínek uvedených v této smlouvě. Součástí předmětu plnění bude rovněž tzv. prioritní volání u vybraných SIM karet. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu rámcové dohody, jejích přílohách a dalších částech zadávací dokumentace.
Z2018-042637 10. 12. 2018 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Networksys a.s.
Dodávka aktivních prvků a SW licencí 992 828 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků a SW licencí pro provoz počítačové sítě VŠB – TU Ostrava, a to formou postupného plnění dle potřeb zadavatele v průběhu trvání této smlouvy, na základě dílčích objednávek zadavatele. Zadavatel v dílčích objednávkách konkretizuje své požadavky na dodání zboží dle přílohy č. 1. Dodávka bude realizována včetně dopravy a dodání návodů v českém nebo anglickém jazyce. Pořizovaná zařízení musí být plně kompatibilní se současně provozovanou infrastrukturou.
Z2018-042270 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_5101 64 656 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042274 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_5103 96 984 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042327 7. 12. 2018 7. 1. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci PdF UPOL – kancelářské vybavení a interaktivní tabule II. odhad.cena 160 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského vybavení a interaktivních tabulí, spolu se souvisejícím příslušenstvím. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci požadované techniky, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v Zadávací dokumentaci.
Z2018-042273 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_5104 32 328 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042280 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o
HLAS_ISDN30 PL_5111 99 552 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042260 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_5017 60 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042268 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_5026 97 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042276 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_5108 97 920 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042578 7. 12. 2018 neuvedena Plzeňský kraj Networksys a.s.
Rozšíření infrastruktury datového centra a vnitřní sítě Plzeňského kraje 2 295 080 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka aktivních prvků s příslušenstvím
Z2018-042281 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o
HLAS_ISDN30 PL_5113 258 624 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042240 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_5021 76 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042318 7. 12. 2018 neuvedena Generální ředitelství cel Nákup přenosných a vozidlových radiostanic standardu P25 – doplnění stávajícího systému odhad.cena 21 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je - dodání 360 ks speciálních přenosných radiostanic standardu P 25, - dodání 260 ks speciálních vozidlových radiostanic standardu P 25 a - zajištění záruční technické podpory všech dodaných radiostanic.
Z2018-042252 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_5024 60 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042277 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_5107 98 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042242 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_5022 132 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042237 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_5020 28 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042264 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_5018 162 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042272 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_5102 64 656 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042254 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5002 269 280 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3
Z2018-042243 7. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_5023 105 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042256 6. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_5016 59 976 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042167 6. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN30 PL_5110 32 328 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042164 6. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN30 PL_5109 193 968 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042160 6. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN30 PL_5112 35 928 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042231 6. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN2 PL_5019 205 920 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-042441 6. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pavel Hlinka
Správa ATÚ a telefonních rozvodů 2 550 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění prací správce systému pobočkových telefonních ústředen a správce telefonních rozvodů a přístrojů zadavatele.
Z2018-042366 6. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost GESTO COMMUNICATIONS spol. s r.o.
Videokonferenční technika 2 154 108 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka videokonferenčních sestav a jejich příslušenství vč. instalace a zprovoznění.
Z2018-042068 4. 12. 2018 neuvedena evolving systems consulting s.r.o. Nákup RC vysílačů pro projekt Nano UAV Swarm 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu uvedená v příloze č. 1 – Specifikace požadovaného materiálu, která je součástí této zadávací dokumentace. Klasifikace dle CPV kódu: 32237000-3 Přenosné vysílačky 31700000-3 Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení
Z2018-042041 4. 12. 2018 neuvedena K-net Technical international Group s.r.o. Centrální síťové prvky odhad.cena 3 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka centrálních síťových prvků včetně implementace a konfigurace
Z2018-041941 3. 12. 2018 27. 12. 2018 Česká zemědělská univerzita v Praze Multimediální učebna odhad.cena 2 836 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učebny pro potřeby výuky využití multimédií v marketingu, propagaci a dokumentaristice, včetně jeho instalace a zaškolení.
Z2018-041658 3. 12. 2018 neuvedena Hlavní město Praha T-Mobile Czech Republic a.s.
Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl. m. Prahy – využití opčního práva 278 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zadání smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací – datových služeb, ve smyslu zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejména a) zajištění el. komunikací mezi lokalitami, ve kterých sídlí Magistrát hlavního města Prahy, b) zajištění el. komunikací mezi Magistrátem hlavního města Prahy, úřady městských částí, Městskou policií Praha a dalšími připojenými subjekty, jejichž celkový počet přesahuje 100, c) zajištění konektivity do sítě Internet. Plnění veřejné zakázky je využitím opce dle čl. 14.3 „Rámcové smlouvy na zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl. m. Prahy, č. DOH/40/05/003239/2016, ze dne 17. 03. 2016“ (dále jen „Rámcová smlouva“), uzavřené na základě zadávacího řízení zahájeného dne 15. 10. 2015 na uzavření rámcové smlouvy na významnou nadlimitní veřejnou...
Z2018-041919 3. 12. 2018 4. 1. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Páteřní routery pro Krajskou zdravotní, a.s. odhad.cena 12 390 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 5 kusů páteřních routerů regionální sítě s podporou BGP a MPLS a 2 kusů routerů pro datové centrum společnosti včetně zajištění technické podpory na 5 let.
Z2018-041874 3. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5037 9 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-041935 3. 12. 2018 7. 1. 2019 ČEZ, a.s. SLUŽEBNÍ MOBILNÍ TELEFONIE SKČ 2019-2024
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro služební účely, administrace služeb a zajištění indoor a outdoor pokrytí v lokalitách Skupiny ČEZ.
Z2018-041870 3. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5025 123 840 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-041862 3. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_INTERNET-SYM PL_4502 105 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-041945 3. 12. 2018 27. 12. 2018 Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Nákup HW pro rozšíření stávajícího videokonferenčního systému MPSV odhad.cena 3 272 763 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení videokonferenčního systému s příslušenstvím vč. dodání na adresu sídla zadavatele. Konkrétní specifikace předmětu a podmínek plnění je uvedena dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Z2018-041855 3. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
HLAS_ISDN30 PL_5105 405 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS
Z2018-041690 3. 12. 2018 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Měřící obojky pro sledování zvěře s automatickým odesílán GPS pozic pomocí GSM modulu odhad.cena 11 552 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 80 sad obojků na monitoring zvěře, včetně pravidelného měsíčního odesílání GPS pozic pomocí GSM modulu.
Z2018-041878 3. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
HLAS_ISDN2 PL_5038 9 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-041691 3. 12. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_INTERNET-ASYM PL_4614 21 564 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Komoditní telekomunikační služby představují datové služby (KTS data) umožňující datovou komunikaci mezi OVS a aplikacemi, které nejsou napojeny na eGovernment, potažmo na CMS Služby KTS data nejsou závislé na fungování datových službách KIVS CMS. Součástí kategorie služeb KTS jsou i hlasové služby. Bližší specifikace těchto služeb KIVS KTS je uvedena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace DNS.
Z2018-041776 30. 11. 2018 neuvedena Česká televize CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.
Náhrada zvukového stolu RK 13 3 499 220 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a integrace zvukového stolu do studia RK13 v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Z2018-041450 28. 11. 2018 neuvedena Psychiatrická nemocnice Jihlava T-Mobile Czech Republic a.s.
Mobilní hlasové a datové služby pro Psychiatrickou nemocnici Jihlava 2 565 362 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Psychiatrickou nemocnici Jihlava
Z2018-041294 27. 11. 2018 neuvedena Statutární město Opava T-Mobile Czech Republic a.s.
ha-vel internet s.r.o.
„Poskytování telekomunikačních služeb pro statutární město Opava“ 4 850 787 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování elektronických komunikací – mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb pro statutární město Opava a jeho organizace a dále služeb operátora pevných telefonních linek v jednotné privátní síti pro statutární město Opava v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Z2018-041246 27. 11. 2018 neuvedena Masarykův onkologický ústav UNIS COMPUTERS, a.s.
WiFi přístupové body 3 440 444 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění 133 WiFi přístupových bodů a provedení souvisejících dodávek a služeb.