Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 6 031 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-011335 8. 4. 2021 7. 5. 2021 REMOSKA s.r.o. Testování a ověřování HW a SW odhad.cena 3 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním poskytovatelem služeb testování a ověřování hardware a software, který je vyvíjen zadavatelem.
 Z2021-011405 7. 4. 2021 neuvedena COMDES CZ s.r.o. JLC service s.r.o.
Studie proveditelnosti nového řešení multifunkční 3 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zpracování studie proveditelnosti (SP), která ověří technickou proveditelnost, funkčnost a komerční potenciál inovovaného materiálového řešení pro multifunkční povrchovou ochranu a obnovu budov.
 Z2021-011509 7. 4. 2021 neuvedena Město Moravská Třebová RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Rekonstrukce odborných učeben - ZŠ Palackého, 2 920 880 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci ZŠ Palackého v Moravské Třebové. Rekonstrukce zahrnuje provedení stavebních úprav s ohledem na zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukci učeben chemie, ICT a souvisejících kabinetů. V rámci budování bezbariérovosti bude ve spojovacím krčku stávající provizorní rampa nahrazena novou rampou pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále v rámci pavilonu II. stupně bude v zrcadle stávajícího schodiště vestavěn nový výtah pro použití osobami s omezenou schopností pohybu s šachtou s ocelovou konstrukcí a opláštěním ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek. Ve 2. NP pavilonu II. stupně se ze stávajícího archivu oddělí prostor pro zřízení nového bezbariérového WC. V rámci rekonstrukce odborných učeben bude provedena rekonstrukce učebny chemie, rekonstrukce kabinetu zeměpisu a fyziky a učebny ICT...
 Z2021-011239 9. 4. 2021 neuvedena Obec Ladná Zvýšení kapacity MŠ v obci Ladná odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
 Z2021-011144 6. 4. 2021 5. 5. 2021 Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 Modernizace učeben pro výuku technických předmětů odhad.cena 985 590 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování nového bezbariérového WC v místě stávajícího, avšak nevyhovujícího sociálního zařízení umístěného v pavilonu technických předmětů ZŠ Edvardva Beneše na adrese Mírové nám. 1466, 39701 Písek.
 Z2021-011204 9. 4. 2021 neuvedena Pardubický kraj TOMIreko, s.r.o.
Realizace úspor energie-SOU opravárenské Králíky, 9 394 807 Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je zateplení fasád administrativní budovy, stropu v 1. podzemním podlaží a zateplení stropu v 2. nadzemním podlaží. Dále bude provedena výměna stávajících dřevěných oken za nová, plastová a venkovních (vstupních) vchodových dveří za nová - s izolačním trojsklem V administrativní budově bude také provedeno základní opatření ke snížení vlhkosti ve sklepě. Mimo administrativní budovu budou v rámci projektu provedena nezbytně nutná opatření ke zprovoznění učeben v postupně renovované budově haly. Učebny číslo 26 až 31, 38 a 39 v jihozápadní části haly budou dovybaveny vzduchotechnikou. Okna v severním rohu haly budou vyměněna tak, aby místnost č. 17 bylo možno používat jako počítačovou učebnu.
 Z2021-011035 1. 4. 2021 neuvedena Obec Boršice Vybudování školní kuchyně a jídelny a rekonstrukce 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování školní kuchyně a jídelny pro zajištění stravování a rekonstrukce sociálního zařízení
 Z2021-010707 30. 3. 2021 neuvedena Obec Lipová Modernizace ZŠ Lipová 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Modernizace ZŠ Lipová“ dle dokumentace pro provádění stavby. Předmět zakázky je rozdělen do 2 částí hodnocených samostatně: část „A - stavební práce“ (kompletní rozpočet kromě oddílu 06 - Elektroinstalace - slaboproud) část „B - konektivita a sítě“ (rozpočet oddíl 06 - Elektroinstalace - slaboproud)
 Z2021-010474 29. 3. 2021 23. 4. 2021 České vysoké učení technické v Praze ČVUT FJFI - Rekonstrukce poslucháren objektu odhad.cena 50 607 300 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce poslucháren 101 a 201. Posluchárny se nacházejí v secesním objektu stojícím v oblasti památkové rezervace. Rekonstrukcí a modernizací poslucháren a k nim přilehlých vstupních prostor jim bude navrácen původní secesní vzhled a zároveň vytvořeno příjemné prostředí pro studenty. Součástí rekonstrukce je také obnova původního „Křižíkova“ pohonu zatemnění pomocí důmyslně zpřevodovaných transmisí. V rámci modernizace poslucháren dojde k rozšíření prostoru pro studenty v lavicích, výměně podlahové krytiny, kompletní rekonstrukci interiéru, vzduchotechniky, modernizaci audiovizuálního vybavení a výměně původních špaletových oken za nová špaletová okna s izolačním dvojsklem nejen v posluchárnách, ale i v chodbách přilehlých k posluchárnám, která spolu s posluchárnami jsou součástí jedné fasády.
 Z2021-010319 29. 3. 2021 neuvedena Ostravská univerzita Modely pro pediatrii, urologii a gynekologii LF OU odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010523 29. 3. 2021 neuvedena Technologická agentura ČR Vývoj komunikačního asistenta s využitím umělé odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009994 25. 3. 2021 neuvedena Technologická agentura ČR Vytvoření strategie udržitelného stavebnictví ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009988 25. 3. 2021 neuvedena Technologická agentura ČR Komplexní nastavení podmínek pro vznik a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009831 23. 3. 2021 neuvedena Masarykova univerzita Dentální virtuální 3D simulátor 2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009450 22. 3. 2021 neuvedena Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny Polytechnické vzdělávání ve 21. století odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009344 26. 3. 2021 23. 4. 2021 Technická univerzita v Liberci 041_Lo_Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov,
Oprava národního formuláře Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu Katedry tělesné výchovy, Na Bohdalci 715/30, Liberec 15 s výměnou technických rozvodů za účelem zlepšení podmínek provozu a snížení nákladů na provoz. Součástí rekonstrukce je kompletní zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů. Stávající konstrukce 4podlažního objektu z 80. - 90. let minulého století se blíží konci své životnosti.
 Z2021-008928 15. 3. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Filozofická fakulta UK-FF – KREAS: Externí analýzy a odběry pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007714 5. 3. 2021 6. 4. 2021 Technická univerzita v Liberci 039_JZ_Vývoj hi-tech technologie magnetronového odhad.cena 2 660 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je vývoj hi-tech technologie magnetronového pokovování do dutin substrátů. Výstupem bude Souhrnná zpráva, která bude obsahovat souhrn vývojové činnosti a návrh a ověření metodiky hi-tech technologie pokovování do dutin substrátů.
 Z2021-007702 5. 3. 2021 2. 4. 2021 Technická univerzita v Liberci 040_JZ_Vývoj nových nano vrstev pro ochranu odhad.cena 3 245 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je vývoj nových nano vrstev pro ochranu povrchů skleněných a kovových dílů. Výstupem bude Souhrnná zpráva, která bude obsahovat souhrn vývojové činnosti a metodiku technologie povrchové úpravy mechanické a chemické ochrany ploch skleněných a kovových dílů.
 Z2021-008045 5. 3. 2021 neuvedena Statutární město České Budějovice SPOJOVACÍ CHODBY PAVILONŮ V ZŠ GRÜNWALDOVA, ČESKÉ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-007551 12. 3. 2021 6. 4. 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Klimatické komory odhad.cena 695 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka klimatických komor pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2021-007804 4. 3. 2021 neuvedena Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ Obnova fasád, etapa 2. Fasády vnější (uliční) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-007122 1. 3. 2021 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT - odhad.cena 155 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby související s rekonstrukcí budov A3 a KH3 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Rekonstrukce částečně zasahuje do budov A4 a A5. V budovách dojde ke kompletní výměně TZB (vnitřní rozvody silno a slabo proudu, zdravotechniky, částečně přesun několika těles ÚT), modernizaci stropních konstrukcí (většinou podhledů) a podlahových konstrukcí, budou provedeny úpravy a opravy vnitřních povrchů nosných stěn a příček spojené s výměnou dveřních křídel a zárubní, dále dojde k vybudování vzduchotechniky a chlazení vybraných prostor. Rovněž bude upraven systém Měření a regulace. Zásahy do konstrukčních systémů a dispoziční změny budou minimální. V budově KH3 vzniknou prostory pro samostudium a zázemí pros studenty. Do obálek budov nebude zasahováno s výjimkou nástavby strojovny vzduchotechniky na objektu A3,...
 Z2021-006953 6. 4. 2021 neuvedena Ostravská univerzita Vybavení urologie LF OU – I./2 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-007075 25. 2. 2021 neuvedena Obec Lipová Modernizace ZŠ Lipová 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Modernizace ZŠ Lipová“ . Předmět zakázky je rozdělen do 2 částí, část „A - stavební práce“ (kompletní rozpočet kromě oddílu 06 - Elektroinstalace - slaboproud) část „B - konektivita a sítě“ (rozpočet oddíl 06 - Elektroinstalace - slaboproud)
 Z2021-006914 24. 2. 2021 neuvedena Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Masarykova univerzita
GenSeq s.r.o.
Rámcová dohoda: Služby technologických platforem - 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcových dohod na poskytování služeb technologických platforem spočívajících v provádění sekvenačních reakcí pro potřeby projektu SYMBIT
 Z2021-006822 23. 2. 2021 neuvedena Městská část Praha-Řeporyje DEREZA, společnost s ručením omezeným
Přístavba MŠ Řeporyje 1.etapa 13 463 069 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu je dvoupodlažní přístavba ke stávajícímu objektu, který je součástí areálu mateřské školy Řeporyje.
 Z2021-006549 22. 2. 2021 22. 3. 2021 Technická univerzita v Liberci 011_JZ_Vývoj dekorativních tenkých vrstev s odhad.cena 3 660 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je vývoj dekorativních tenkých vrstev s proměnlivou tloušťkou, s různými optickými vlastnostmi na jedné ploše substrátu. Výstupem bude Souhrnná zpráva, která bude obsahovat návrh receptur technologického postupu na vytváření opakovatelných barevných povrchů a jejich kombinací.
 Z2021-006624 22. 2. 2021 25. 3. 2021 Statutární město Hradec Králové Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a odhad.cena 11 596 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
 Z2021-006649 9. 4. 2021 neuvedena Město Litvínov Modernizace infrastruktury základních škol v odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
 Z2021-006547 22. 2. 2021 22. 3. 2021 Technická univerzita v Liberci 010_JZ_Vývoj barevné dekorativní nano vrstvy odhad.cena 3 160 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je rozšíření barevného spektra dekorativních povlaků na různé materiály podkladů (sklo, plast, kov) za pomoci magnetronového naprašování nano vrstev v reaktivní plazmě. Výstupem bude Souhrnná zpráva, která bude obsahovat návrh receptur technologického postupu na možné vytváření opakovatelných barevných povrchů a jejich kombinací.
 Z2021-006619 22. 2. 2021 neuvedena Statutární město Hradec Králové Stavební úpravy MŠ Lužická – zateplení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-006691 22. 2. 2021 neuvedena Technologická agentura ČR Analýza a vyhodnocení možností vytváření a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006583 22. 2. 2021 neuvedena Technologická agentura ČR Rámcová dohoda pro výzkum implementace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006684 22. 2. 2021 neuvedena Technická univerzita v Liberci O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.
022_Ve_Anaerobní box Whitley A45 Anaerobic 1 498 977 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení 1 ks pracovní stanice s kontrolovanou anaerobní atmosférou Whitley A45
 Z2021-006301 18. 2. 2021 neuvedena Obec Kostelec u Holešova Rovina stavební a.s.
ZŠ KOSTELEC U HOLEŠOVA - VESTAVBA SCHODIŠTĚ 1 444 607 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na provedení vestavby nového schodiště. Navržena je vestavba schodiště, s ním spojená nástavba a vnitřní stavební úpravy zahrnující nové hygienické zázemí objektu
 Z2021-006288 18. 2. 2021 neuvedena Obec Kostelec u Holešova ABV flow s.r.o.
Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně 4 754 550 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci školní kotelny a instalace vzduchotechniky ve školní kuchyni. Vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat větrání kuchyně ZŠ Kostelec u Holešova. Větrání bude nucené - rovnotlaké s využitím rekuperace. Bude dodána jednotka se vzduchotechnickým výkonem 7200 m3/h a suchou účinností ZZT bez vlivu kondenzace 75 %. Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla bude regulován dle množství CO2. V jídelně bude umístěno infračervené čidlo, tzv. IR senzor. Před započetím práce dle tohoto projektu musí být demontováno stávající zařízení vzduchotechniky.
 Z2021-005957 22. 3. 2021 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Výplně a ostatní inženýrské komponenty HÚ odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-005906 1. 3. 2021 23. 3. 2021 Technická univerzita v Liberci 006_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu odhad.cena 1 Kč
Oprava národního formuláře Oprava budovy F1 v areálu Technické univerzity v Liberci. Oprava zahrnuje pouze interiérovou část objektu, výjimku tvoří umístění venkovních klimatizačních jednotek a nasávání a výdech požárního větrání chráněné únikové cesty.
 Z2021-005799 15. 2. 2021 neuvedena Technologická agentura ČR Transformace geodat do vertikálního souřadnicového odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005956 4. 3. 2021 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů VÝZKUMNÁ PODPORA PRO BEZPEČNOSTNÍ HODNOCENÍ odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-005620 15. 2. 2021 26. 2. 2021 ŘEHÁK, SIS, spol. s r.o. „Služby datových modelů, statických testů, zkoušek odhad.cena 1 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou 3 oblasti nabízených služeb pro 3D tisk z betonu.
 Z2021-005065 10. 3. 2021 neuvedena Statutární město České Budějovice Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
 Z2021-004872 6. 4. 2021 4. 3. 2021 Technická univerzita v Liberci 211_Ve_Dostavba budovy F2 Technické univerzity v odhad.cena 1 Kč
Oprava národního formuláře -provedení nových laboratoří pro výuku včetně sociálního zázemí v prostoru 4. NP v budově F2 v areálu Technické univerzity v Liberci včetně nové střešní konstrukce -další stavební úpravy v budově F2 Prohlídka místa plnění dne 15. února 2021 v 09:00 hodin
 Z2021-011396 7. 4. 2021 neuvedena Masarykova univerzita STEM/MARK, a.s
Longitudinální výzkum vlivu technologií na odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-010035 24. 3. 2021 neuvedena Město Modřice Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
ZŠ Modřice - vestavba kuchyně a přístavba jídelny 10 355 636 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-003855 8. 3. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-004028 22. 2. 2021 neuvedena Ostravská univerzita Dodávka simulátorů pro urgentní medicínu LF OU 2 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-009728 22. 3. 2021 neuvedena Obec Lipno nad Vltavou POstavPO s.r.o.
ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPNO NAD VLTAVOU – 30 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-004145 24. 2. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 053 880 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy