Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 5263 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005442 14. 2. 2019 neuvedena KreBul,o.p.s. LUSPOL SE
Komu?NITní centrum Prachatice 7 810 385  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce půdních prostor budovy Zlatá stezka 145, Prachatice, za účelem vzniku komunitního centra. Realizace prosklené fasády, výtahu, schodiště, sociálního zařízení. Dotovaná stavba z prostředků EU.
Z2019-005200 12. 2. 2019 neuvedena ZF Engineering Plzeň s.r.o. Testovací systémy pro HiL testy I odhad.cena 24 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka testovacích systémů pro zajištění HiL testů dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže, zprovoznění a poskytnutí uživatelské podpory. Poptávané testovací systémy jsou určeny pro ruční a automatické HiL testy. Předmětem HiL testů je primárně validace softwaru pro elektronické řídící jednotky elektromotorové soustavy. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).
Z2019-005088 12. 2. 2019 neuvedena Obec Bystřice OSBAU s.r.o.
Stavební úpravy části 3. NP v ZŠ č.p. 402 pro vznik učeben 20 205 761  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Konkrétně se jedná o vybudování odborných učeben v půdní části objektu budovy staré české ZŠ č. p.402. Stavebními úpravami 3.NP budovy vzniknou odborné učebny, kabinety pro pedagogické pracovníky a zázemí pro učebny.
Z2018-044384 14. 2. 2019 neuvedena Městská část Praha 9 MŠ U VYSOČANSKÉHO PIVOVARU - NOVÝ PAVILON F - POUZE PRO PODÁNÍ NABÍDEK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-004569 7. 2. 2019 8. 3. 2019 ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. Testování a smluvní výzkum odhad.cena 9 226 357  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je testování sériových komponent podvozků s vnitřním rámem a vývoj a výzkum vysoce namáhaných podvozkových dílů.
Z2019-004542 7. 2. 2019 8. 3. 2019 AUMED, a.s. Služby pro projekt: Transfer faktor - vývoj a výzkum nové lékové formy imunoterapeutického léčivého přípravku a kontrolních metod, prokazujících imunomodulační potenciál. odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel se v rámci své činnosti zaměřuje mimo jiné i na problematiku specifických imunomodulátorů. Hledá řešení, jak za pomoci optimalizovaného sytému technologických postupů vyvinout a uvést na evropský a globální trh zcela novou generaci imunobiologického přípravku ze skupiny transferfaktorů s výrazně vylepšenými užitnými vlastnosti. Cílem Zadavatele je zkonstruovat lyofilizovanou tabletu, která by jako biologicky účinnou komponentu obsahovala transferfaktor, získávaný z lidských lymfocytů. Součástí této činnosti je i optimalizace dosud využívaných technologických postupů v předmětné oblasti. Nový typ imunobiologického přípravku na bázi humánních transferfaktorů se bude vyznačovat mimořádně vysokou přidanou hodnotou a velmi vysokým tržním potenciálem. Podrobně viz ZD.
Z2019-004426 5. 2. 2019 neuvedena Olomoucký kraj Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
TRAWEKO 96 s.r.o.
Realizace energeticky úsporných opatření – Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavba školy + oprava fasády přední části budovy 11 145 028  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je: • Dílčí plnění A) – zateplení obvodového pláště přístavby, stropů nad 3. NP přístavby (pod střechou) a výměna výplní otvorů. Součástí plnění je rovněž sanace proti vlhkosti ve sklepních prostorách staré části objektu, včetně výměny sklepních oken a dále oprava štítu staré budovy, který byl neodborně zateplen. V rámci této části díla bude provedena oprava vnějších omítek a bude proveden nový fasádní nátěr staré části budovy. • Dílčí plnění B) – doplnění rekuperačních jednotek do učeben tak, aby byla zajištěna výměna vzduchu v celém objektu dle stávajících hygienických předpisů. Za tímto účelem je navržena rekuperační jednotka s nucenou řízenou výměnou vzduchu v místnostech jednotlivých hygienických zázemí a v tělocvičně objektu. Součástí rekuperačních jednotek je digitální regulace zajišťující komfortní provoz celého zařízení.
Z2019-004397 5. 2. 2019 11. 3. 2019 Masarykův onkologický ústav Přístroj pro ICG fluorescenční detekci sentinelových uzlin odhad.cena 3 980 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužívaného, nerepasovaného nebo jinak upgradovaného přístroje pro ICG fluorescenční detekci sentinelových uzlin a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).
Z2019-004114 1. 2. 2019 neuvedena Statutární město České Budějovice Rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice odhad.cena 16 448 910  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o rekonstrukci školního pavilonu. V rámci stavebních úprav se provede zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem použitím fasády na bázi silikátu. Dále bude provedeno zateplení vnitřního prostoru střechy. Provede se výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová a stávajících venkovních dveří za nová hliníková. Meziokenní vložky a montované obvodové dílce (boletické panely) budou vybourány a nahrazeny vyzdívkami z pórobetonových tvárnic. Vysoký výskyt azbestu lze předpokládat nejen u boletických panelů, ale i u oken včetně MIV a u stávajícího potrubí VZT. Vnitřní rekonstrukci představuje demontáž podlahových krytin, vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, rozvodů ZTI, potrubí VZT a odstranění některých příček a jejich následné nové vybudování a osazení. Bude vybudována nová výtahová plošina, dojde k dispozičním úpravám sociálního zařízení s ohledem na osoby...
Z2019-004042 1. 2. 2019 neuvedena Obec Výčapy ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
OÁZA ŘEMESEL A JAZYKŮ NA ZŠ VÝČAPY; REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004191 10 799 993  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu vybudování půdní vestavby budovy ZŠ Výčapy.
Z2019-003952 31. 1. 2019 4. 3. 2019 Statutární město Karlovy Vary Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor, II. etapa odhad.cena 32 549 101  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace 2. etapy zajištění energetických úspor Základní školy Krušnohorská spočívající v kompletním zateplení střešních a obvodových plášťů všech budov v areálu, ve výměně starých prosklených plochy ve spojovacím koridoru a v provedení nuceného větrání všech učeben. S tím souvisí i řada dalších konstrukcí – např. nové hromosvody, nová schodiště, okapové chodníčky, světlíky apod.
Z2019-003420 29. 1. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Výstavba FabLab a učebny – 2018/0218 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce učeben ve stávajícím objektu FSE v ul. Moskevská, parc. č. 720/1, katastrální území Ústí nad Labem. Rekonstrukce se bude týkat 2 stavebních objektů (stavební úpravy FabLab a stavební úpravy učebny).
Z2019-003364 29. 1. 2019 neuvedena Město Rýmařov Město Rýmařov – bezbariérovost ZŠ 1. Máje a ZŠ Jelínkova 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce k zajištění bezbariérovosti dvou základních škol v rámci města Rýmařov: ZŠ 1. MÁJE 1181/32, RÝMAŘOV a ZŠ JELÍNKOVA 488/1, RÝMAŘOV. Pro každou základní školu je zpracovaná samostatná projektová dokumentace, která řeší jednotlivé zajištění bezbariérovosti, zejména vybudování zdvižné plošiny, bezbariérového přístupu do objektů a vybudování bezbariérového WC.
Z2019-003265 28. 1. 2019 neuvedena Město Nechanice Stavoka Kosice, a.s.
Základní škola - modernizace 26 737 289  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace stávajícího objektu ZŠ v Nechanicích v ulici Pražská čp. 2 a čp. 3. Místo realizace se nachází v ochranném pásmu souboru nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Nechanice. Objekt je dvoupodlažní s nevyužitým podkrovím. Objekt slouží a dále bude sloužit jako základní škola, ke změně v užívání stavby nedochází. V rámci předmětu plnění je navržena vestavba učeben, polytechnické dílny, kabinetů, sociálního zařízení a svislé zdvihací plošiny do půdního prostoru. Realizace předmětu plnění přispěje k řešení problému s nedostatečným počtem odborných učeben a kabinetů ve stávajícím objektu školy, zároveň bude zajištěn bezbariérový přístup do objektu.
Z2019-003093 25. 1. 2019 neuvedena Obec Hradištko ACG REAL s.r.o.
Rekonstrukce, modernizace a rozšíření Zadkladní školy Hradištko, stavební objekt na p.st. 13, č.p. 33 - přístavba a nástavba 25 456 159  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o změnu dokončené stavby – nástavbu a přístavbu levé části budovy stávající ZŠ. V 1.NP vzniknou po úpravách 2 třídy, učebna IT, jídelna s výdejnou jídla, 2 kabinety, hygienické prostory, úklidová komora, zádveří, chodby se schodištěm a zvedací plošinou do 2.NP, 2 šatny a 3 sklady. V pravé části budovy v 1.NP bude hlavní vstup do ZŠ, spojovací hala, atrium, šatna pro žáky a nová šatna pro učitele, 2 učebny, hygienické prostory, úklidová místnost a technická místnost. Ve 2.NP vznikne po úpravách 5 velkých tříd, a 2 malé třídy, jednací místnost, kancelář pro vedení školy, kabinet, spisovna, chodba se schodištěm a zvedací plošina a sklad. Po dokončení stavby budou obě části v obou podlažích bezbariérově propojeny.
Z2019-002600 24. 1. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Laboratorní pracoviště pro výuku (klima komora) odhad.cena 855 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka klima komory pro materiálové zkoušky při teplotách v rozsahu (-150 až 350) °C pro použití na univerzálním zkušebním stroji (Tiratest 2300) dostupném na pracovišti zadavatele (dále jen „klima komora“). Zadavatel požaduje dodání klima komory dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace s podrobným popisem předmětu veřejné zakázky je uveřejněna na profilu zadavatele.
Z2019-002606 23. 1. 2019 neuvedena Pardubický kraj ISOTEP s.r.o.
Realizace úspor energie - Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, sídlo poradny 6 344 616  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zateplení fasády a střechy objektu, rozšíření kapacity sídla poradny změnou podkroví a rozšíření hygienického zázemí. V rámci realizace úspor energie bude provedeno zateplení obvodových zdí kontaktním zateplovacím systémem, výměna otvorových výplní, instalace obnovitelných zdrojů energie v rozsah dle energetického auditu, revitalizace média otopného systému a přípravy TUV, reflexní fólie, izolace, IRC regulace. Změna podkroví spočívá ve zvýšení obvodových stěn, aby se využily i dosud těžko využitelná místa s nízkou výškou stropu. Tím a rozdělením stávajících prostor vzniknou dvě nové místnosti. Dále se na přístavbu hygienického zázemí provede nástavba, kterou vzniknou v úrovni druhého podlaží technická místnost, kam se přemístí vyměněný plynový kotel a vzduchotechnická jednotka. Dále vznikne v úrovni mezi 2. a 3. podlažím nové hygienické zázemí a denní místnost s...
Z2019-002615 23. 1. 2019 neuvedena Pardubický kraj TOMERO s.r.o.
Realizace úspor energie - OU Chroustovice, zámek 10 677 724  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení energeticky úsporných opatření na dílenských objektech 1, 2, 3 v areálu OU Chroustovice. Jedná se o zateplení vnější obálky budov spočívající v kompletní výměně otvorových výplní, kontaktním zateplovacím systému na fasádách, zateplení střešních plášťů, popř. vložení izolantu do podhledových konstrukcí, renovace venkovní omítky, střechy, okapů, hromosvodů a sanace vlhkosti zdiva.
Z2019-002558 22. 1. 2019 neuvedena Městys Divišov DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
Novostavba pavilónu MŠ Divišov 10 952 162  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu je stavba nového pavilónu MŠ Divišov. Objekt bude bezbariérový dvoupodlažní nepodsklepený, zděný z cihelných tepelně-izolačních bloků. Nosný systém objektu bude stěnový (hlavní budova) a částečně skeletový rámový (propojovací koridor) se sloupovou podpěrou. Obvodové nosné stěny budou v severovýchodní části objektu organického zakřiveného tvaru s přesahem 2. NP nad vstupním parterem, jižní a západní část objektu budou naopak jednoduché, rovné, opět s přesahem 2. NP v prostoru herny. Navrhovaný objekt bude mít výraznou fasádu řešenou obkladem dřevěnými modřínovými latěmi v různých skladbách v kombinaci s šedou, bílou a žlutou omítkou a antracitovo - bílo - žlutými okny a oranžovými dveřmi.
Z2019-002204 21. 1. 2019 22. 2. 2019 Obec Živanice „Vestavba podkroví a revitalizace ZŠ Živanice“ odhad.cena 9 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je revitalizace ZŠ a vestavba podkroví, kterou vzniknou dvě družiny a vlastní sociální zázemí. Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
Z2019-001734 16. 1. 2019 neuvedena Město Řevnice BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Revitalizace základní školy Řevnice 11 697 017  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se revitalizaci vnitřních odborných učeben, vytvoření nových učeben vestavbou do podkroví, stavba vnitřního výtahu pro docílení bezbariérovosti objektu. Nástavba schodiště pro zpřístupnění podkroví a úprava střešního pláště za účelem prosvětlení učeben
Z2019-001498 16. 1. 2019 18. 2. 2019 SVÚM a.s. Výběrové řízení na dodávku "Zkušebního stroje nápravových ložisek železničních vagónů “. odhad.cena 6 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zkušební stroj nápravových ložisek železničních vagónů je zařízení pro zkoušky nápravových ložisek železničních vagónů podle normy EN 12082.Specifikace požadavků Zkušebního stavu tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace
Z2019-001147 14. 1. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Laboratorní pracoviště pro výuku (vláknová optika) odhad.cena 715 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního pracoviště vláknové optiky (dále jen „laboratorní pracoviště“). Laboratorní pracoviště se bude skládat ze svazku laserové diody, který se bude zpracovávat tak, aby mohl vstupovat do jednomódového vlákna a bylo možné vyhodnocovat problematiku s tím spojenou. Zadavatel požaduje dodání laboratorního pracoviště dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Z2019-000915 10. 1. 2019 neuvedena Město Brandýs mad Labem - Stará Boleslav Nástavba čtyř kmenových učeben ZŠ a MŠ, Palachova 337, Brandýs nad Labem 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předměte plnění VZ mělo být provedení nástavby čtyř kmenových učeben na jednopodlažní budově školní jídelny v areálu ZŠ a MŠ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, Palachova 337. Vlastní nástavba měla být jednopodlažní a tvořit 2. NP objektu a stejně jako školní jídelna měla být propojena se školní budovou chodbou spojovacím krčkem. Nástavba čtyř kmenových učeben byla jedním stavebním objektem, dle rozpočtu členěným na stavební díly dle prací HSV a PSV v rozsahu profesí Stavebně konstrukčních; ZTI vnitřní (vodovod, kanalizace dešťová a splašková); ÚT; Elektro; VZT a MaR. Projektované kapacity nástavby: Zastavěná plocha nástavbou (plocha půdorysu nástavby) 889 m2; Užitná plocha 755 m2; Obestavěný prostor 4278 m3; Hlavní rozměr stavby (bez spojovacího krčku) 20,78 x 50,36 m; výška stavby od ±0,00 8,81 m; celkový počet nadzemních podlaží po realizaci nástavby 2; počet učeben 4. Podrobná,...
Z2019-000628 10. 1. 2019 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti odhad.cena 5 160 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Z2019-000969 10. 1. 2019 neuvedena Sintex, a.s. Technická univerzita v Liberci
Vojenský technický ústav, s.p.
Vojenský výzkumný ústav
SINTEX – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnosti, ověřování tepelného odrazu, propustnosti a kontrastu v infračervené oblasti; VEČERNÍK – Výzkum, v 2 160 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnosti, ověřování tepelného odrazu, propustnosti a kontrastu v infračervené oblasti tak, jak je popsáno v zadávací dokumentaci.
Z2019-000888 10. 1. 2019 neuvedena Olomoucký kraj PSS Přerovská stavební a.s.
Realizace energeticky úsporných opatření – Střední škola gastronomie a služeb, Přerov - budova tělocvičny 12 785 670  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dílčí plnění A) je realizace energeticky úsporných opatření objektu tělocvičny. V rámci realizace bude provedena výměna všech stávajících výplní otvorů za plastová okna, zateplení veškerých obvodových stěn budovy kontaktním zateplovacím systémem. Dílčí plnění B) bude výměna vzduchu v celém objektu dle stávajících hygienických předpisů.
Z2019-000706 9. 1. 2019 neuvedena Město Pelhřimov Status stavební a.s.
Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Osvobození v Pelhřimově 14 879 999  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o kompletní rekonstrukci školní kuchyně na ZŠ Osvobození v Pelhřimově. V rámci stavebních úprav dojde k modernizaci školní kuchyně. Bude změněna dispozice, v kuchyni bude provedena nová skladba podlahy s nášlapem z polyuretanové stěrky, nové keramické obklady stěn a vyměněno technologické vybavení. Nové budou také rozvody vnitřních instalací vodovodu, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky.
Z2019-000828 9. 1. 2019 neuvedena Obec Sokoleč Polabská stavební CZ s.r.o.
NOVOSTAVBA MŠ SOKOLEČ 27 359 739  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě Obecního domu s pokrytím potřeb zázemí obce, to znamená, že přízemí je vyhraněno pro administrativu, vedení obce a spolkovou činnost. Ve druhém patře bude mateřská škola pro 2 x 24 dětí se sociálním zázemím a učebnami. Navržený objekt má půdorys písmene „H“ o celkových rozměrech 28,00 x 23,00 m. Funkčně bude objekt rozdělen na dvě části dle podlaží a každá bude mít podružné měření energií a ostatních komodit. Architektonické řešení objektu vychází z charakteru budovy, jejího umístění a okolní zástavby, která má celkový vliv na komplexní pohled řešeného objektu. Jedná se o připravovanou novou stavbu na zelené louce, která navazuje na stávající zástavbu rodinných domů lokality obce Sokoleč. Exteriér objektu bude svým vzhledem navazovat na okolní obecní zástavbu venkovského charakteru. Celý pozemek je v rovinném terénu ve...
Z2019-000643 8. 1. 2019 neuvedena Obec Ledčice UniWel STAVBY spol. s r.o.
Přístavba a nadstavba ZŠ a MŠ Ledčice 29 448 306  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přístavbě a nadstavbě budovy Základní školy a mateřské školy Ledčice, ve snížení energetické náročnosti hlavní budovy zateplením obvodového pláště, soklové části, zateplení nové střešní konstrukce nad 3. NP, výměně okenních otvorů.
Z2019-000219 7. 1. 2019 neuvedena CNS a.s. Elektromobilita CNS odhad.cena 3 100 000  Kč
Předběžné oznámení Jedná se o dodávku jednoho elektro automobilu a jedné nabíjecí stanice k vozidlu.
Z2019-000401 7. 1. 2019 neuvedena KreBul,o.p.s. Komu?NITní centrum Prachatice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce půdních prostor budovy Zlatá stezka 145, Prachatice, za účelem vzniku komunitního centra. Realizace prosklené fasády, výtahu, schodiště, sociálního zařízení. Dotovaná stavba z prostředků EU.
Z2019-001113 13. 2. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Sven BioLabs s.r.o.
LFP - "FIND - přístroje pro neurovědy" 2 063 052  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-045131 31. 12. 2018 14. 2. 2019 Město Jesenice NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V JESENICI, ZDIMĚŘICE odhad.cena 369 300 683  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce a stavební úpravy při stavbě nové základní školy, poskytující vzdělávání a výchovnou péči žákům ve věku povinné školní docházky ve smyslu příslušných právních předpisů. Nová základní škola bude mít 18 tříd a počet navštěvujících žáků bude 540. Základní kapacitní jednotkou bude třída do počtu 30 žáků. Vytíženost prostor školy bude minimálně 30 hodin týdně. Prostory školy budou využívány jak pro povinné vyučování, tak také pro činnosti mimo vyučování pro širší veřejnost (společné prostory školy, prostory úseku 2. stupně, sportovní plochy, tělocvičny, úsek audiovizuální a klubovní, úsek stravování a úsek studijního centra).
Z2018-044856 14. 2. 2019 neuvedena CleverTech s.r.o. Smluvní výzkum odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-044938 7. 2. 2019 neuvedena HPH, spol.s r.o. Nákup materiálů v rámci projektu „Nové postupy a technologie výroby celokompozitových letadel“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-044792 27. 12. 2018 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Rekonstrukce a modernizace objektu ZČU Veleslavínova 42, Plzeň pro Fakultu pedagogickou a NTC – další etapy odhad.cena 42 738 020  Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je částečná rekonstrukce objektu Veleslavínova 42, Plzeň pro potřeby Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se o zejména o úpravu vstupního prostoru objektu, vnitřní úpravy místností v souvislosti s jejich modernizací a vybavením, sanaci krovové konstrukce, rozvody inženýrských sítí v objektu, výměna dřevěných oken a repase dřevěných dveří. Objekt Veleslavínova 42, Plzeň je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek, tudíž stavební práce budou probíhat pod dohledem odboru památkové péče Magistrátu města Plzně. Podrobné informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Z2018-044739 14. 2. 2019 neuvedena Vyncke s.r.o. CDF simulace proudění spalin v kotli Vyncke spalujícím RDF palivo odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
Z2018-044257 21. 12. 2018 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky Nasazení tunelovací metody ražení pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v podmínkách České republiky - technické a legislativní řešení odhad.cena 3 799 560  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Z2018-044608 21. 12. 2018 neuvedena Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní MIT, spol. s r. o.
Pořízení laboratorního pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů 2 510 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního vybavení nezbytného pro experimenty v oblasti nových optických metod měření a skenování objektů sestávající se z optického stolu a jeho příslušenství.
Z2018-044339 20. 12. 2018 16. 1. 2019 Obec Luštěnice Zvýšení vzdělávací kapacity MŠ Luštěnice - Přestavba, přístavba a nástavba budovy mateřské školy v Luštěnicích odhad.cena 22 952 266  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je tzv. změna stavby před dokončením - přestavba, přístavba a nástavba prostředního pavilonu 2. oddělení budovy mateřské školy na pozemku stavebníka, v zastavěném území v intravilánu obce.
Z2018-044245 19. 12. 2018 neuvedena Ústecký kraj Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – výměna vnitřních instalaci ZTI, ÚT, VZT a elektro vč. stavebních prací 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní výměna vnitřních instalací ZTI, ÚT, VZT a elektro vč. provedení vyvolaných stavebních prací (omítky, dlažby, obklady, podlahy, malby a nátěry).
Z2018-043762 17. 12. 2018 neuvedena Město Nový Knín Stavební úpravy ZŠ Nový Knín 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy základní školy v Novém Kníně. Stavební úpravy spočívají v budovách č.p.52 a 53, kde dojde k úpravě stávajících půd na nové odborné učebny. 2 odborné učebny v každé stávající půdě, celkem 4 odborné učebny. Stavební úpravy spočívají v částečné demolici a úpravě a přidání celkem 4 učeben. Objekt 52 je dvoupodlažní s Půdou. Namísto půdy vznikne 3NP ( 2odb.učebny). Objekt 53 je třípodlažní s Půdou. Namísto půdy vznikne 4NP (2 odb. učebny). Stavební úpravy objektu ZŠ Nový Knín jsou chráněny památkovým územím – Náměstí Nový Knín.
Z2018-043665 17. 12. 2018 neuvedena Obec Drmoul 3 x N spol. s r.o.
Přístavba ZŠ Drmoul 5 884 220  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba ZŠ v Drmoulu. Součástí plnění je i demolice stávající budovy skladu. Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace, která svým rozsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby, zpracovaná Uniart - projektovou kanceláří (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Z2018-043380 14. 12. 2018 14. 1. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – Vybavení pro výuku zdravotnických oborů II odhad.cena 733 800  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a ostatního zdravotnického vybavení pro zajištění výuky studentů zdravotnických oborů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2018-043522 14. 12. 2018 neuvedena Akademie múzických umění v Praze DC ENGINEERING spol. s r.o.
AMU - Vestavba v půdním prostoru Lichtenštejnského paláce 18 901 328  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je částečná vestavba nových učebních a seminárních místností do prostoru nevyužívaného půdního prostoru Lichtenštejnského paláce. V rámci místního šetření se zástupci památkové péče (NPÚ) byly přímo v místě budoucí stavby určeny hlavní primární cíle v rámci zachování architektonicko-historických hodnot předmětného prostoru a zároveň k určení půdorysné plochy, kterou je možné z pozice NPÚ uvolnit pro účel půdní vestavby. Finální odsouhlasení navržené skladby nové nezávislé podlahy prostoru půdní vestavby dle projektové dokumentace DPS bude provedeno ze strany NPÚ po odstranění vrstev podlahy na úroveň dřevěného záklopu.
Z2018-043463 14. 12. 2018 neuvedena Olomoucký kraj Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti provozu objektu tělocvičny školy. Jedná se o zateplení kontaktním tepelně izolačním systémem na obvodových stěnách objektu, provedení zcela nového střešního pláště, o výměnu výplní okenních a dveřních otvorů, zateplení podlahy tělocvičny, respektive k její celkové výměně a o provedení akustického stropu tělocvičny. Dojde k rekonstrukci hygienického zařízení u tělocvičny, kde bude umístěno pohotovostní WC a dvě sprchy, v zadní části objektu v původním prostoru dílen se nově zřídí nářaďovna a v 2.NP nad nářaďovnou kabinet pro učitele. Dále dojde k úpravě stávajících těles rozvodů vytápění a ZTI, provedení mikropilot, sešití a stažení zdiva.
Z2018-043250 7. 2. 2019 neuvedena HPH, spol.s r.o. Nákup materiálů v rámci projektu „Moderní kompozity s aplikací vysoko modulárních vláken“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-043193 13. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj Střední škola stavební Teplice-dostavba areálu-I.etapa-2.část odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-043213 12. 12. 2018 neuvedena Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v.v.i. Povodí Vltavy, státní podnik
„Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných látek na ochranu rostlin a PPCP ve vodárenské nádrži Švihov a v povodí Želivky a analýza vzorků vybraných látek z pilotních zemědělských povodí a bodových 2 476 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu „Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných látek na ochranu rostlin a PPCP ve vodárenské nádrži Švihov a v povodí Želivky a analýza vzorků vybraných látek z pilotních zemědělských povodí a bodových zdrojů.“