Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 6 108 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-020647 9. 6. 2021 neuvedena Divesoft s.r.o. ADC Systems s.r.o.
Vývoj elektronických desek pro analyzátor ECHO 4 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je: 1. Desky testovacích přípravků 2. El. desky koncepce a výroba 3. Baterie - návrh optimálního řešení nabíjení produktu 4. Software - mobilní aplikace určená pro správu celého zařízení Předmět zakázky je blíže popsán v příloze č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace.
 Z2021-020703 9. 6. 2021 neuvedena Statutární město České Budějovice ZŠ POHŮRECKÁ - PŘÍSTAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU S odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-019982 3. 6. 2021 neuvedena Technická univerzita v Liberci INSTAV stavební práce s.r.o.
047_Lo_Projekt objektu TUL_Vesec_etapa 2_Změna 7 452 014 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy stávajícího objektu občanské vybavenosti TUL, v Liberci Vesci, související se změnou využití části bloku C.
 Z2021-019447 31. 5. 2021 neuvedena Město Volyně Modernizace budovy č.p. 300 ZŠ Volyně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-019743 1. 6. 2021 neuvedena Městys Loučeň NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY LOUČEŇ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-019220 4. 6. 2021 neuvedena Masarykova univerzita Specializované zdravotnické simulátory II odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-019025 27. 5. 2021 neuvedena Městys Měřín Městys Měřín – Stavební úpravy a modernizace ZŠ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-018891 26. 5. 2021 neuvedena Obec Horoměřice První KEY - STAV, a.s.
4. etapa výstavby mateřské školy - Pavilon A 20 570 716 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací, pro investiční akci s názvem „4.etapa výstavby mateřské školy - Pavilon A“ v rozsahu investičních nákladů stavby: 22.246.099,67 Kč bez DPH.
 Z2021-018756 25. 5. 2021 neuvedena Obec Hudlice Rozšíření kapacity školní jídelny 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací, jejichž součástí je projektová činnost dle § 14 odst. 3 písm. c) zákona pro investiční akci "Rozšíření kapacity školní jídelny" v předpokládaném rozsahu investičních nákladů stavby: 10.517.364,25 Kč bez DPH.
 Z2021-018243 9. 6. 2021 neuvedena Moravskoslezský kraj Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411, odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-018439 21. 5. 2021 neuvedena Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. ZŠ KLAS - Vybudování odborných a kmenových učeben 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu - stavby (stavebních prací), kterým dojde k půdní vestavbě odborných učeben (přírodovědné učebny s kabinetem, multimediální učebny s kabinetem) a 1 kmenové učebny. V rámci projektu dojde k vybudování výtahu pro vozíčkáře a osoby se sníženou možností orientace (vnitřní výtah v samostatné šachtě), schodolez umožní výuku v odborné učebně v 1. PP, kam nemůže být přiveden výtah. Dále dojde k výměně krovu, zesílení stropní konstrukce, vybudování nového WC - bezbariérových toalet a nového zdroje systému vytápění. Předmětem plnění této veřejné zakázky je trvalá stavba jejímž záměrem je rozšíření prostor pro výuku, přičemž tato stavba je navržena ve smyslu pohybu a užívání osob se sníženou možností pohybu a orientace.
 Z2021-018462 10. 6. 2021 neuvedena ŠEŠULE, z. s. Vzdělávací středisko ŠEŠULE odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-018234 20. 5. 2021 neuvedena Obec Bobnice Miramid s.r.o.
Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Bobnicích 7 314 545 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy stávající budovy Masarykovy Základní školy a mateřské školy v Bobnicích, ulice Kovanská, č. p. 171 .
 Z2021-017682 17. 5. 2021 neuvedena Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 EVEN s.r.o. stavební společnost
Dokončení rekonstrukce velké tělocvičny 3 675 598 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění Zhotovitele je zateplení objektu tělocvičny vedoucí ke snížení energetické náročnosti a emisí CO2. Jedná se o provedení komplexního zateplení stávající budovy tělocvičny a přilehlého sociálního zařízení, nová fasáda, zateplení ploché střechy sociálního zařízení a přiteplení stropního nepochůzného podhledu vlastní tělocvičny.
 Z2021-017104 14. 5. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-017142 7. 6. 2021 neuvedena Ostravská univerzita Dodávka simulátorů pro LF OU odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-017511 14. 5. 2021 14. 6. 2021 České vysoké učení technické v Praze ČVUT FS - Rekonstrukce obvodového pláště HL D odhad.cena 59 689 779 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení výměny obvodového pláště a zateplení souvisejících konstrukcí obvodového pláště. Nově navržený lehký obvodový plášť bude tvořen systémovou rastrovou fasádní konstrukcí. Neprůhledné pásy v místě stropní konstrukce jsou tvořeny tepelně izolačními panely. Průhledné části modulů jsou zaskleny izolačním trojsklem. Předmět je blíže vymezen v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby zpracované GREBNER s.r.o., IČ 25076655 v 03/2019.
 Z2021-017282 13. 5. 2021 neuvedena Obec Předměřice nad Labem BUDOVA ZŠ PŘEDMĚŘICE NAD LABEM - IV. etapa – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-017056 12. 5. 2021 neuvedena Obec Bohuslavice - Rekonstrukce podkroví budovy MŠ a ZŠ Bohuslavice Obec Bohuslavice - Rekonstrukce podkroví budovy MŠ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace 3. etapy půdní vestavby MŠ Bobuslavice.
 Z2021-016749 10. 5. 2021 neuvedena Obec Čejkovice Obec Čejkovice - Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ jsou stavební práce týkající se rekonstrukce elektroinstalace ve vybraných pavilonech ZŠ TGM Čejkovice.
 Z2021-016456 26. 5. 2021 neuvedena Městys Měřín Městys Měřín – Stavební úpravy a modernizace ZŠ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-020136 4. 6. 2021 neuvedena OBEC OPATOVICE NAD LABEM RONELI Stavby SE
Opatovice nad Labem – Rozšíření školní jídelny ZŠ 22 895 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-015921 4. 5. 2021 neuvedena Město Roudnice nad Labem WOOD4YOU s.r.o.
Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ 14 499 909 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem. Dílo spočívá ve výměně okenních výplní, zateplení podlahy půdních prostor a zajištění nuceného větrání s rekuperací tepla.
 Z2021-015690 3. 5. 2021 neuvedena Technická univerzita v Liberci FKM s.r.o.
027_Ve_Ocelová lávka ke kolejím TUL Liberec-Harcov 6 285 093 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavbu nové ocelové lávky pro pěší ve stejném tvarovém řešení, jako byla lávka původní. Lávka se nachází na veřejně přístupném místě, zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění.
 Z2021-015531 17. 5. 2021 neuvedena B e H o spol. s r. o. Služby poradců a expertů pro zařízení na odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-015540 10. 6. 2021 neuvedena B e H o spol. s r. o. Smluvní výzkum a konzultační služby pro Kuchyňskou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-015171 14. 6. 2021 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů Monitoring teploty horninového masivu v PVP Bukov odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-014872 28. 4. 2021 neuvedena Město Hluboká nad Vltavou DEMOSTAV, spol. s r.o.
Vznik nového odloučeného pracoviště - mateřská 7 942 836 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy stavební úpravy dokončené stavby - objekt bude po provedení navržených stavebních úprav sloužit jako nové odloučené pracoviště mateřské školy „U parku“.
 Z2021-014523 31. 5. 2021 28. 5. 2021 COMPEX, spol. s r.o. Výzkum a vývoj termojehliček pro použití v různých odhad.cena 11 580 000 Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou kompletní služby zahrnující výzkum a vývoj termojehliček pro použití v různých lékařských oborech, které spočívají ve výzkumu a vývoji elektroniky v přístrojích, vývoji strojní konstrukce, návrhu designu prototypu, testování, provedení klinické studie a zkoušek a zajištění nezbytné sterility.
 Z2021-013662 22. 4. 2021 21. 5. 2021 Technická univerzita v Liberci 068_JZ_Vývoj dekorativních tenkých vrstev s odhad.cena 3 660 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je vývoj dekorativních tenkých vrstev s proměnlivou tloušťkou, s různými optickými vlastnostmi na jedné ploše substrátu. Řešení problematiky proměnlivé tloušťky vrstvy v různých místech substrátu při vakuovém nanášení tenkých vrstev. Předmětem bude návrh metodiky nanášení vrstev s řízenou proměnlivou tloušťkou. Dále návrh dekorativních nanovrstev a povlaků metodou magnetronového naprašování s řízenou homogenitou, zajišťující odlišné optické vlastnosti na jedné ploše. Návrh přesně stanovených parametrů barevnosti povrchu, nebo různých intenzit reflexe a transmise ve viditelném spektru.
 Z2021-013661 22. 4. 2021 21. 4. 2021 Technická univerzita v Liberci 067_JZ_Vývoj barevné dekorativní nano vrstvy odhad.cena 3 160 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je rozšíření barevného spektra dekorativních povlaků na různé materiály podkladů (sklo, plast, kov) za pomoci magnetronového naprašování nano vrstev v reaktivní plazmě. Tyto nové barevné povlaky, které budou přesně definované, bude možno použít na nové technologické postupy, např. nanovrstvy typu polopropustná zrcadla nebo polopropustné filtry (např. pro dekorativní plochy a plastiky, okenní plochy).
 Z2021-013251 19. 4. 2021 19. 5. 2021 Statutární město Hradec Králové Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, II. a odhad.cena 25 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko v Hradci Králové II. a III. etapa, spočívající ve stavebních úpravách SO 01 - 03 a SO 05 zateplení, rekuperace, odstranění „boletických panelů“ a stavební úpravy s tím související, SO 06 obnova zpevněných ploch, obnova vybavení zahrady a SO 07 oplocení. Ve II. etapě se bude realizovat SO 03 a SO 05, ve III. etapě SO 01, SO 02, SO 06 a SO 07.
 Z2021-013249 17. 5. 2021 neuvedena Městys Loučeň NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY LOUČEŇ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-020754 9. 6. 2021 neuvedena Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm COMMODUM, spol. s r.o.
SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce 13 614 514 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-012783 15. 4. 2021 neuvedena Obec Vidče Nastavba základní školy ve Vidči odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-020198 4. 6. 2021 neuvedena Masarykova univerzita BauSystem CZ s.r.o.
Přepažení učeben na FSS 6 751 637 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-012590 14. 4. 2021 neuvedena Městys Katovice Mateřská škola Katovice - 1. etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-012555 14. 4. 2021 neuvedena Město Jindřichův Hradec Rekonstrukce 5. Základní školy Jindřichův Hradec, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-012186 12. 4. 2021 neuvedena Obec Strážkovice Rozšíření mateřské školky v objektu Strážkovice odhad.cena 7 500 000 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího víceúčelového objektu čp 78 v obci Strážkovice. Jedná se rozšíření MŠ v objektu Strážkovice č.p. 78. Stavební úpravy související současně se změnou využití původní klubovny hasičů na třídu MŠ (třídu,šatnu a sociální zařízení pro 15 dětí) v II.NP stávajícího víceúčelového objektu a dále o přístavbu třípodlažní části (I.PP,I.NP a II.NP - PODKROVÍ) s únikovým schodištěm z II.NP MŠ. V I.PP a II.NP jsou umístěny sklady pro potřebu MŠ. Součástí stavby bude ohradní-opěrná zeď výšky 1600 mm oddělující pozemek školky od stávající obslužné komunikace.
 Z2021-012140 12. 4. 2021 neuvedena Technologická agentura ČR Komplexní inovace tarifní struktury v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011707 13. 5. 2021 neuvedena Hlavní město Praha Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic odhad.cena 38 429 866 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je vývoj, výroba a dodávka zařízení pro detekci emisí pevných částic výfukových plynů motorových vozidel ve variantě stacionárního zařízení, přenosného zařízení a mobilního zařízení. Požadavkem na vývoj zařízení je spolehlivá detekce a měření pevných částic, které jsou emitovány vozidly s nefunkčním nebo chybějícím filtrem pevných částic u zážehových a vznětových motorů. Detekce bude využívána jako preventivní a informační nástroj s cílem vyhledávat vozidla s nefunkčním filtrem pevných částic, informovat jejich řidiče a provozovatele a získat statické informace o výskytu vozidel s nefunkčním filtrem pevných částic na území hlavního města Prahy. Předpokládaným cílovým stavem je propojení všech typů zařízení se stávajícími systémy využívanými státem a místní samosprávou (např. měření rychlosti radarem, jehož součástí je identifikace registračních značek vozidel).
 Z2021-020425 7. 6. 2021 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. DOMISTAV CZ a.s.
Stavební úpravy 1.PP a sociálního zázemí v 2.NP 6 922 111 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-019778 2. 6. 2021 neuvedena Město Klimkovice INTOZA s.r.o.
Zateplení MŠ Klimkovice, ul. 28. října 89, 742 83 9 282 744 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-011335 8. 4. 2021 neuvedena REMOSKA s.r.o. Testování a ověřování HW a SW odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-018720 25. 5. 2021 neuvedena Město Nové Město na Moravě KB Stavební s.r.o.
„Modernizace odborných učeben při 2. ZŠ Leandra 1 017 132 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-019622 1. 6. 2021 neuvedena Gymnázium Blansko, příspěvková organizace CERGOMONT s.r.o.
Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů vody, 7 684 867 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-019113 27. 5. 2021 neuvedena Město Netolice SABBIA s.r.o.
ZŠ Netolice – Bavorovská ulice – stavební úpravy 15 979 888 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-011509 7. 4. 2021 neuvedena Město Moravská Třebová RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Rekonstrukce odborných učeben - ZŠ Palackého, 2 920 880 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci ZŠ Palackého v Moravské Třebové. Rekonstrukce zahrnuje provedení stavebních úprav s ohledem na zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukci učeben chemie, ICT a souvisejících kabinetů. V rámci budování bezbariérovosti bude ve spojovacím krčku stávající provizorní rampa nahrazena novou rampou pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále v rámci pavilonu II. stupně bude v zrcadle stávajícího schodiště vestavěn nový výtah pro použití osobami s omezenou schopností pohybu s šachtou s ocelovou konstrukcí a opláštěním ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek. Ve 2. NP pavilonu II. stupně se ze stávajícího archivu oddělí prostor pro zřízení nového bezbariérového WC. V rámci rekonstrukce odborných učeben bude provedena rekonstrukce učebny chemie, rekonstrukce kabinetu zeměpisu a fyziky a učebny ICT...
 Z2021-011239 23. 4. 2021 neuvedena Obec Ladná Zvýšení kapacity MŠ v obci Ladná odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
 Z2021-011144 12. 4. 2021 5. 5. 2021 Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 Modernizace učeben pro výuku technických předmětů odhad.cena 985 590 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování nového bezbariérového WC v místě stávajícího, avšak nevyhovujícího sociálního zařízení umístěného v pavilonu technických předmětů ZŠ Edvarda Beneše na adrese Mírové nám. 1466, 39701 Písek

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy