Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:01440578

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:01440578'

Nalezené veřejné zakázky 50 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00002471 11.10.2018 neuvedena Jihomoravský kraj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Rámcová smlouva o zajištění inzerce 195 000 Kč
  P17V00001451 12.02.2018 08.01.2018 Lesy České republiky, s.p. VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Výzva č. 3 – Noviny z Lesů ČR 610 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je tisk Novin z Lesů ČR a zajištění jejich následné distribuce dle požadavků zadavatele.
  P19V00158896 16.01.2020 29.07.2019 Ústecký kraj Regionální vydavatelství s.r.o.
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
+1 dodavatel
Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských 7 730 630 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na tři části s názvem: 1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje, 2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje, 3. část: Distribuce Krajských novin Ústeckého kraje, přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně.
  P15V00000247 26.04.2023 neuvedena Lesy České republiky, s.p. VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Nákup mediálního prostoru - regionální deníky 5 204 244 Kč
  P22V00215286 31.03.2022 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Nákup mediálního prostoru pro potřeby propagace 762 200 Kč
  P20V00000149 30.11.2020 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Poskytnutí prostoru v periodickém tisku pro 0 Kč
  P17V00121368 16.10.2017 15.05.2017 Ústecký kraj Regionální vydavatelství s.r.o.
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
+1 dodavatel
Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských 8 019 725 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem 1. části této veřejné zakázky je předtisková grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje v letech 2018 – 2019. Předmětem 2. části této veřejné zakázky je tisk Krajských novin Ústeckého kraje v letech 2018 - 2019. Předmětem 3. části této veřejné zakázky je distribuce Krajských novin Ústeckého kraje v letech 2018 - 2019.
  P20V00184801 19.08.2023 neuvedena Statutární město Ostrava VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tisk měsíčníku Ostravská radnice 2021 976 250 Kč
  214040 24.05.2012 neuvedena Lesy České republiky, s.p. VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Nákup mediálního prostoru - regionální deníky 5 204 244 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00139344 04.05.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Objednávka propagace HMP v rámci mimořádné přílohy 85 000 Kč
  P18V00147804 01.11.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Smlouva o spolupráci v rámci projektu Příběhy 350 000 Kč
  P18V00143459 25.07.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Nákup mediálního prostoru pro potřeby propagace 400 000 Kč
  P18V00142480 02.07.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Objednávka propagace akcí – Česká státnost a 99 993 Kč
  P18V00139989 17.05.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Objednávka propagace akcí - Den dětí v časopisech 99 215 Kč
  P18V00140614 29.05.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Objednávka propagace HMP v rámci přílohy Pražského 85 000 Kč
  P19V00157962 11.06.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Nákup mediálního prostoru pro potřeby propagace 0 Kč
  P19V00166249 18.03.2023 neuvedena Statutární město Ostrava VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tisk měsíčníku Ostravská radnice - 2020 1 015 300 Kč
  P17V00132543 11.12.2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Objednávka propagace na eventu - Setkání s 50 000 Kč
  P17V00127096 13.09.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Celoroční předplatné Pražského deníku v rámci 350 000 Kč
  P22V00005282 09.03.2022 neuvedena Moravskoslezský kraj BORGIS a.s.
MAFRA, a.s.
+3 další dodavatelé
Zajištění prezentace MSK v tištěných médiích a 1 992 838 Kč
  P21V00002864 25.11.2021 neuvedena Jihomoravský kraj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
JMK010814/21/OKŘ/OBJ předplatné novin 325 000 Kč
  P21V00001949 02.08.2021 neuvedena Jihomoravský kraj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Objednávka č. JMK010085/21/OTM/OBJ - Tisk a 98 600 Kč
  P19V00000782 04.02.2020 21.11.2019 Královéhradecký kraj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tisk a distribuce krajského periodika „U nás v 2 380 004 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou: • kompletní předtiskové a grafické práce na základě dodaných podkladů, zhotovení křížovky s tajenkou v každém vydání o velikosti A5 dle tematického zadání objednatele (umístění křížovky na poslední straně). Výstupem předtiskové přípravy bude soubor s uzavřenými daty (tiskové PDF), který se po odsouhlasení zadavatelem bude dále tisknout, • tisk objednaného počtu výtisků krajského měsíčního periodika (při dodržení obsahových náležitostí v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů) • distribuce vytištěného počtu výtisků 1 x měsíčně do všech domácností na území Královéhradeckého kraje a do dalších míst uvedených v příloze č. 7 této výzvy k podání nabídek, a to v měsících leden – červenec 2020, září - prosinec 2020, tj. 11 x vydání krajského měsíčního periodika. Přesné termíny jednotlivých vydání sdělí...
  P18V00014650 22.01.2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
„Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech“ 1 590 000 Kč
  P18V00000788 18.04.2023 12.11.2018 Královéhradecký kraj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tisk krajského periodika „U nás v kraji“ na rok 1 685 574 Kč
  P21V00206936 15.12.2021 neuvedena Statutární město Ostrava VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tisk a dodání informačního měsíčníku Ostravská 1 244 914 Kč
  P16V00001437 29.07.2016 neuvedena Moravskoslezský kraj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Zajištění vydání exkluzivního tabloidu „Olympijský 570 000 Kč
  P18V00006604 18.07.2018 neuvedena Statutární město Pardubice VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Rámcová smlouva o inzerci 500 000 Kč
  P20V00001775 13.08.2021 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 2 1 590 000 Kč
  P20V00029310 01.12.2020 neuvedena Statutární město Pardubice VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Rámcová smlouva o inzerci 500 000 Kč
  P22V00005204 09.03.2022 neuvedena Statutární město Pardubice VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Rámcová smlouva o inzerci 540 000 Kč
  P23V00239065 07.03.2023 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Nákup mediálního prostoru pro potřeby propagace 994 400 Kč
  P23V00005891 03.03.2023 neuvedena Moravskoslezský kraj BORGIS a.s.
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
+3 další dodavatelé
Zajištění prezentace MSK v tištěných médiích a 1 980 394 Kč
  P17V00000470 04.10.2017 28.07.2017 Královéhradecký kraj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
„Tisk a distribuce krajského periodika „U nás v 2 300 844 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou: •kompletní předtiskové a grafické práce na základě dodaných podkladů, zhotovení křížovky s tajenkou v každém vydání o velikosti A5 dle tematického zadání objednatele (umístění křížovky na poslední straně). Výstupem předtiskové přípravy bude soubor s uzavřenými daty (tiskové PDF), který se po odsouhlasení zadavatelem bude dále tisknout, •tisk objednaného počtu výtisků krajského měsíčního periodika (při dodržení obsahových náležitostí v souladu s § 8 odst. 1
  P17V00008935 19.12.2017 neuvedena Moravskoslezský kraj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Zabezpečení komerčního prostoru 4 028 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění mediálního prostoru ve zpravodajském měsíčníku Deník EXTRA, případně dalšího mediálního prostoru daného dodavatele, pokud uvedené nabídne jako součást nabídkové ceny za zajištění mediálního prostoru ve zpravodajském měsíčníku Deník EXTRA (tj. jako nehrazený bonus). Cílem je informovat pravidelně o dění v Moravskoslezském kraji, a to formou komerčních sdělení. Jednotlivá témata budou konzultována se zadavatelem. Tvorbu textů, redakční úpravu, apod. zajistí dodavatel na základě námětu či podkladů zadavatele.
  P19V00155833 21.10.2019 07.06.2019 Statutární město Kladno VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Vydávání měsíčníku Kladno 4 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vydávání měsíčníku Kladno, tedy korektury, tisk a distribuce na místa určená zadavatelem v Kladně, a to ve formátu A4, 90 g LWC, 4/4, 16/24/32 stran, s celkovým nákladem na 1 vydání 32 000 ks, s periodicitou 11 vydání ročně a s vazbou V1 lepená. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je určen zadávací dokumentací a rámcovou dohodou.
  P21V00000980 14.04.2023 neuvedena Středočeský kraj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
“Informační čtvrtletník Středočeského kraje: tisk 1 028 032 Kč
  P20V00000821 27.01.2022 neuvedena Královéhradecký kraj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tisk a distribuce krajského periodika „U nás v 2 587 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu kompletní předtiskové a grafické práce na základě dodaných podkladů, zhotovení křížovky s tajenkou v každém vydání o velikosti A5 dle tematického zadání objednatele (umístění křížovky na poslední straně). Výstupem předtiskové přípravy bude soubor s uzavřenými daty (tiskové PDF), který se po odsouhlasení zadavatelem bude dále tisknout, tisk objednaného počtu výtisků krajského měsíčního periodika (při dodržení obsahových náležitostí v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů) distribuce vytištěného počtu výtisků 1 x měsíčně do všech domácností na území Královéhradeckého kraje a do dalších míst uvedených v příloze č. 7 této výzvy k podání nabídek, a to v měsících leden - červenec 2021, září - prosinec 2021, tj. 11 x vydání krajského měsíčního...
  P23V00019626 15.07.2023 neuvedena Statutární město Pardubice VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Rámcová smlouva o inzerci, Vltava Labe Media a.s. 540 000 Kč
  P19V00029564 25.07.2023 22.10.2019 Ministerstvo obrany VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Nákup reklamních služeb v prostředí internetu 400 000 Kč
  P21V00020823 18.11.2021 10.09.2021 Ministerstvo pro místní rozvoj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
D O R L A N D, spol. s r.o.
Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 3 3 859 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a zajištění vydávání příloh o přínosech projektů podpořených z fondů EU s celostátním dosahem. Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na dvě části ve smyslu § 35 ZZVZ, které jsou označeny jako část A a část B.
  P21V00000943 31.01.2022 27.09.2021 Středočeský kraj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Informační čtvrtletník Středočeského kraje: tisk a 6 691 355 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup služeb „Tisk a distribuce informačního magazínu Středočeského kraje v letech 2022 až 2024“. Informační magazín je plánován jako čtvrtletník s předpokládanými termíny vydání v březnu, květnu, září a prosinci. (Zadavatel si vyhrazuje právo objednat menší počet vydání a také právo stanovit jako termín vydání jiný měsíc, než jsou uvedené předpokládané termíny.) Zadavatel požaduje tisk v nákladu maximálně 560.000 Ks, z toho maximum bude distribuováno neadresně, tj. do všech poštovních schránek občanů (do každé domácnosti) ve Středočeském kraji (aktuální počet k 31. 12. 2020: 537 896).
  P20V00170848 04.03.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Nákup mediálního prostoru pro propagaci projektů 1 114 100 Kč
  P21V00188788 29.08.2023 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Nákup mediálního prostoru pro potřeby propagace 495 800 Kč
  P22V00229976 07.09.2023 neuvedena Statutární město Ostrava VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tisk a dodání informačního měsíčníku Ostravská 1 838 474 Kč
  P20V00000299 06.02.2020 neuvedena Jihomoravský kraj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Objednávka č. JMK007396/20/OKH/OBJ - Webové 150 000 Kč
  P23V00012955 10.09.2023 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Nový prostor z. ú.
CZECH NEWS CENTER a.s.
+5 dalších dodavatelů
Osvětová kampaň „Mít domov“ pro projekt Podpora 9 917 384 Kč
  P22V00002174 21.03.2023 neuvedena Město Vsetín VLTAVA LABE MEDIA a.s.
DODAVATEL TECHNICKÉ PŘÍPRAVY VÝROBY, TISKU A 0 Kč
  P22V00000701 22.11.2022 neuvedena Královéhradecký kraj VLTAVA LABE MEDIA a.s.
„U nás v kraji 2023“ 3 598 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou: distribuce vytištěného počtu výtisků 1 x měsíčně do všech domácností na území Královéhradeckého kraje a do dalších míst uvedených v příloze č. 5 této výzvy k podání nabídek, a to v měsících leden -červen 2023, září -prosinec 2023, tj. 10 x vydání krajského měsíčního periodika. kompletní předtiskové a grafické práce na základě dodaných podkladů, zhotovení křížovky s tajenkou v každém vydání o velikosti A5 dle tematického zadání zadavatele (umístění křížovky na poslední straně). Výstupem předtiskové přípravy bude soubor s uzavřenými daty (tiskové PDF), který se po odsouhlasení zadavatelem bude dále tisknout, tisk objednaného počtu výtisků krajského měsíčního periodika (při dodržení obsahových náležitostí v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů...
  P22V00024355 16.01.2023 21.10.2022 Ministerstvo pro místní rozvoj OTAVA Resort, a.s.
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 4 5 479 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a zajištění vydávání příloh o přínosech projektů podpořených z fondů EU v denících s celostátním dosahem. Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na dvě části ve smyslu § 35 ZZVZ, které jsou označeny jako část A a část B. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Pro každou z částí je dodavatel oprávněn podat nejvýše jednu nabídku. Pokud se v této zadávací dokumentaci nestanoví výslovně jinak, její ustanovení se uplatňují shodně pro obě části veřejné zakázky.