Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:02819678

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:02819678'

Nalezené veřejné zakázky 142 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00055549 19.03.2018 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ O2 IT Services s.r.o.
Dodávka podpory Red Hat Enterprise Linux for SAP 182 000 Kč
  P18V00055622 04.04.2018 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ O2 IT Services s.r.o.
Dokoupení licencí CyberArk Enterprise Password 1 536 339 Kč
  P22V00058678 24.11.2022 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ O2 IT Services s.r.o.
Zajištění podpory (maintenance) zálohovacích 823 856 Kč
  P15V00000054 03.09.2023 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond O2 IT Services s.r.o.
Dílčí upgrade infrastruktury IS SZIF 14 997 415 Kč
  P17V00054699 23.10.2017 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ O2 IT Services s.r.o.
Poskytnutí licence SAS Visual Analytics včetně 1 979 164 Kč
  P17V00048866 12.01.2017 neuvedena STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA O2 IT Services s.r.o.
Nákup diskového pole pro zálohování 140 000 Kč
  P19V00000062 17.03.2023 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond O2 IT Services s.r.o.
Rozšíření diskového prostoru IS SZIF 1 776 120 Kč
  P19V00000003 16.01.2021 neuvedena STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA O2 IT Services s.r.o.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Migrace provozního prostředí pro provoz OIS SVS – 1 862 720 Kč
  P14V00000013 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. O2 IT Services s.r.o.
Rámcová smlouva na nákup telekomunikačních 152 000 000 Kč
  P20V00001023 23.12.2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství O2 IT Services s.r.o.
Zajištění poskytnutí licencí Oracle a technické 40 878 371 Kč
  P21V00000546 16.01.2023 21.06.2021 Česká republika - Ministerstvo zemědělství O2 IT Services s.r.o.
Poskytování služeb podpory ICT provozu 2021+ (část 54 907 974 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb podpory ICT provozu 2021+ (část 2) včetně realizace Etapy II-IV. (upgrade Oracle DB prostředí agentových systémů MZe). Jedná se o služby správy a provozu ICT infrastruktury Zadavatele (dále také „Služby“) na období 24 měsíců. Poskytování služeb podpory ICT provozu 2021+ (část 1) zadavatel realizoval formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 ZZVZ. Touto veřejnou zakázkou byla realizována Etapa I (upgrade Oracle DB prostředí agentových systémů MZe).
  P19V00012929 19.09.2019 neuvedena Ministerstvo vnitra O2 IT Services s.r.o.
Datové centrum pro NSCOH - rámcová dohoda 65 848 451 Kč
  510362 08.01.2018 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. O2 IT Services s.r.o.
Doplnění infrastruktury o nové servery 10 535 546 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks serverů typu „Rack server č. 3“ včetně služeb a SW.
  Z2017-009604 13.04.2017 neuvedena Česka republika - Ministerstvo vnitra O2 IT Services s.r.o.
MERIT GROUP a.s.
+2 další dodavatelé
Pořízení licencí k produktům VMware 7 863 931 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení licencí k produktům VMware
  211215 11.07.2018 neuvedena Česká pošta, s.p. ICZ a.s.
Simac Technik ČR, a.s.
+2 další dodavatelé
Rozvoj, obnova a podpora infrastruktury datové 550 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka souboru nových zařízení a poskytování služeb, které jsou nezbytné pro podporu a provoz stávající infrastruktury datové sítě České pošty, s.p. včetně souvisejících školení a dále rozvoj a obnova stávající infrastruktury datové sítě České pošty, s.p.
  Z2016-001615 27.07.2017 30.06.2017 ČR - Ministerstvo zemědělství O2- IT Services s. r. o.
C SYSTEM CZ a.s.
+3 další dodavatelé
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PROSTŘEDKY ICT V 3 219 122 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení UKONČENÍ - Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS byly dodávky serverů, záznamových a paměťových medií, výpočetní techniky včetně skenerů, tiskáren, počítačů, zobrazovacích jednotek, příslušenství pro vkládání dat a záznam dat pro potřeby Centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů.
  Z2017-018896 17.07.2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Com-Sys Trade spol. s r.o.
MERIT GROUP a.s.
+3 další dodavatelé
Pořizování licencí k produktům VMware a 15 105 796 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí VMware.
  Z2016-001141 21.10.2016 neuvedena ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 02 IT Services s.r.o.
Rozšíření funkcionalit a úprava systému TCTV 112 36 760 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení - dokončení integrace s infrastrukturou NIS IZS, - čerpání služeb geografického informačního systému z NIS IZS, - ergonomická úprava vzhledu dispečerské aplikace - rozšíření systému TCTV 112 o funkcionality
  Z2018-026191 01.08.2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra MERIT GROUP a.s.
ALWIL Trade, spol. s r.o.
+3 další dodavatelé
Pořizovaní licencí k produktům VMware a 5 498 706 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí VMware
  Z2018-035632 17.10.2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra MERIT GROUP a.s.
ALWIL Trade, spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Pořizovaní licencí k produktům VMware a 13 550 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí VMware
  Z2017-001272 16.01.2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 IT Services s.r.o.
MERIT GROUP a.s.
+3 další dodavatelé
Pořizování licencí k produktům VMware a 34 669 020 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí VMware
  P21V00057839 15.02.2021 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ O2 IT Services s.r.o.
Nákup licencí Veeam a instalačních prací 310 700 Kč
  P21V00057970 10.06.2021 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ O2 IT Services s.r.o.
Pronájem software HP Service Manager Mze na 12 1 148 940 Kč
  P16V00001325 10.03.2017 neuvedena ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ O2 IT Services s.r.o.
Upgrade informačního systému duševního 1 803 200 Kč
  Z2020-037210 22.10.2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra MERIT GROUP a.s.
ALWIL Trade, spol. s r.o.
+3 další dodavatelé
Pořizovaní licencí k produktům VMware a 16 049 193 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Průběžné dodávky produktů VMware v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, se kterými má centrální zadavatel uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání.
  Z2020-013361 21.04.2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra MERIT GROUP a.s.
ALWIL Trade, spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Pořizovaní licencí k produktům VMware a 23 732 492 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Průběžné dodávky produktů VMware v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, se kterými má centrální zadavatel uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání.
  Z2018-001714 17.01.2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra MERIT GROUP a.s.
Com - Sys TRADE, spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Pořizovaní licencí k produktům VMware a 32 649 350 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí VMware
  Z2019-013084 04.03.2021 12.06.2019 CENDIS, s.p. O2 IT Services s.r.o.
Služby výpočetního clusteru 9 572 640 Kč
Oznámení o změně Předmětem této veřejné zakázky je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na pronájem a provoz serverů, související síťové infrastruktury, datového úložiště a zálohovacích zařízení, včetně zajištění technické podpory.
  Z2019-002267 21.01.2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra MERIT GROUP a.s.
ALWIL Trade, spol. s r.o.
+3 další dodavatelé
Pořizovaní licencí k produktům VMware a 23 288 536 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí VMware
  Z2019-011088 08.04.2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra MERIT GROUP a.s.
ALWIL Trade, spol. s r.o.
+3 další dodavatelé
Pořizovaní licencí k produktům VMware a 14 666 701 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka licencí VMware
  Z2019-024489 19.07.2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra MERIT GROUP a.s.
ALWIL Trade, spol. s r.o.
+3 další dodavatelé
Pořizovaní licencí k produktům VMware a 27 749 162 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Průběžné dodávky produktů VMware v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, se kterými má centrální zadavatel uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání.
  Z2019-036634 18.10.2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra MERIT GROUP a.s.
ALWIL Trade, spol. s r.o.
+3 další dodavatelé
Pořizovaní licencí k produktům VMware a 10 353 563 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Průběžné dodávky produktů VMware v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, se kterými má centrální zadavatel uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání.
  Z2019-015316 09.05.2019 neuvedena CENDIS, s.p. O2 IT Services s.r.o.
Služby projektového řízení 5 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poradenské služby v oblasti projektového řízení, systémové integrace a koordinace implementačních procesů při zavádění informačních systémů v rámci Ministerstva dopravy České republiky a jeho podřízených organizací.
  512120 19.01.2016 neuvedena Lesy České republiky, s.p. O2 IT Services s.r.o.
Konsolidace diskových polí 9 790 134 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  511887 19.05.2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství O2 IT Services s.r.o.
Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb 231 291 696 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  642338 15.07.2016 neuvedena Česká pošta, s.p. O2 IT Services s.r.o.
Informační systém datových schránek 2018+ 1 803 851 040 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  510362 26.07.2016 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.
Nákup serverových technologií na platformě RISC 14 437 150 Kč
Neznámý Cílem této veřejné zakázky je rozvoj vysoce dostupné platformy pro provozování významných, nebo kritických informačních systémů. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky serverových technologií na platformě RISC (zadavatel požaduje primárně architekturu RISC, nicméně připouští rovněž architekturu CISC a EPIC).
  517524 02.05.2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství O2 IT Services s.r.o.
Správa a monitoring privilegovaných účtů – PIM 7 644 181 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  522362 12.04.2016 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond O2 IT Services s.r.o.
Zajištění provozu infrastruktury IS SZIF 42 975 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  640991 22.06.2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství O2 IT Services s.r.o.
4. DNS - DODÁVKA SERVERŮ PLATFORMY IA64 a X86 - 4. 124 395 849 Kč
Neznámý
  522364 21.12.2015 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond O2 IT Services s.r.o.
Dílčí upgrade infrastruktury IS SZIF 14 997 415 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  642639 20.07.2016 neuvedena Generální finanční ředitelství O2 IT Services s.r.o.
Rozšíření infrastruktury IS ADIS 153 732 721 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  645777 12.09.2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství O2 IT Services s.r.o.
Poskytování služeb zajištění provozu, podpory a 85 846 624 Kč
Předběžné oznámení
  644698 23.08.2016 neuvedena Ministerstvo obrany O2 IT Services s.r.o.
Elektronický správní archiv MO 29 978 382 Kč
Předběžné oznámení
  509569 11.03.2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 IT Services s.r.o.
Com-Sys TRADE spol.s r.o.
+19 dalších dodavatelů
Pořizovaní licencí k produktům VMware 28 911 136 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  360919 21.01.2014 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond O2 IT Services s.r.o.
Zajištění provozu infrastruktury informačního 42 975 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00138267 20.03.2023 neuvedena Česká pošta, s.p. O2 IT Services s.r.o.
PS45 - Obnova aktivních prvku WAN DSČP 6 697 317 Kč
  P16V00116743 20.03.2023 neuvedena Česká pošta, s.p. O2 IT Services s.r.o.
PS30 Obnova aktivních prvků 11 344 800 Kč
  P18V00138054 20.03.2023 neuvedena Česká pošta, s.p. O2 IT Services s.r.o.
PS47 - WiFi 1 529 887 Kč
  P22V00058332 25.02.2022 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ O2 IT Services s.r.o.
Obnova a rozšíření licenční podpory Veeam na 1 rok 1 508 712 Kč