Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:03579727

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:03579727'

Nalezené veřejné zakázky 191 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00136060 07.03.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
D2 Odpočívka Lanžhot – Technické podklady pro DUR 644 700 Kč
  P18V00146719 09.10.2018 neuvedena Městská část Praha 1 INSET s.r.o.
Průzkum geologických poměrů pro posouzení možnosti 1 873 000 Kč
  P20V00172287 02.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
20023 - I/11 Český Těšín, most ev. č. 11-160A - 456 560 Kč
  Z2019-045216 19.12.2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje INSET s.r.o.
Diagnostika mostu pro zpracování PD II/384 Brno, 257 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P18V00141288 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
I/13 Bílina, obchvat - předběžný GTP průzkum 1 187 840 Kč
  P17V00000132 03.08.2017 neuvedena Statutární město Děčín INSET s.r.o.
2/Průzkum a zaměření zatrubnění části bezejmenného 284 250 Kč
  P19V00163290 26.09.2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
09053 - I/11 Ostrava-Poruba, most ev. č. 11-137C.1 427 080 Kč
  P18V00141288 11.06.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
I/13 Bílina, obchvat - předběžný GTP průzkum 1 187 840 Kč
  P18V00142313 28.06.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
11124 - I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev. č. 554 900 Kč
  Z2020-007804 03.03.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy INSET s.r.o.
Doplňující diagnostický průzkum včetně statické a 4 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P20V00171529 04.06.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
D4 křižovatka II/118 - Milín; pro 4 úseky dálnice 674 760 Kč
  Z2020-031710 07.06.2021 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost INSET s.r.o.
Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a 27 547 705 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P17V00131636 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
D55 5502 Kokory - Přerov, Monitoring kolísání 1 889 125 Kč
  P18V00148979 27.11.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
Monitoring sil v závěsech mostního objektu - Most 1 872 750 Kč
  P21V00194772 24.05.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
D55, 5506 Napajedla – Babice, Provádění 928 680 Kč
  P18V00002290 19.09.2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje INSET s.r.o.
Diagnostika mostu pro zpracování PD III/39518 198 520 Kč
  P20V00171529 17.03.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
D4 křižovatka II/118 - Milín; pro 4 úseky dálnice 674 760 Kč
  P19V00161833 30.08.2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
I/27 Mosty ev.č.27-075..1,..2, diagnostický 513 870 Kč
  P20V00169717 11.02.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
I/35 Lešná – Palačov, hydrogeologický monitoring 1 727 860 Kč
  Z2017-036611 30.07.2018 23.02.2018 Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace INSET s.r.o.
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a 56 421 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „Smlouva“) na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek včetně přepočtů zatížitelnosti a vypracování související Zjednodušené PD (dále jen „Služby“), a to s 5 účastníky na dobu 4 let. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé veřejné zakázky na služby spočívající v zajištění Služeb dle aktuálních potřeb zadavatele. Služby, které zadavatel bude, resp. může poptávat na základě Rámcové dohody, jsou uvedeny v Rozpisu služeb (soupis prací), který tvoří součást obchodních podmínek obsažených v Příloze č. 3 zadávací dokumentace. Rozpis služeb bude vyplněn v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace. Výsledný součet cen všech položek bude předmětem hodnocení pro účely uzavření Rámcové dohody.
  P17V00121867 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
I/18 - Zřízení základní měřické sítě ve 3 233 545 Kč
  P18V00135358 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
D35 Úlibice - Hořice, monitoring hladiny podzemní 897 000 Kč
  P19V00160276 04.06.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
Vybudování detašovaného pracoviště ZÚ Humpolec a 948 784 Kč
  P19V00160276 29.07.2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
Vybudování detašovaného pracoviště ZÚ Humpolec a 948 784 Kč
  P20V00178345 22.07.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka; pasportizace a 931 200 Kč
  P21V00188086 05.02.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
Diagnostický průzkum mostů v ZLK - 2021 2 234 135 Kč
  P18V00147239 19.10.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA INSET s.r.o.
„Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 769 220 Kč
  P19V00165422 04.06.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
I/22 Horažďovice - průtah; Pasportizace a 1 278 100 Kč
  P19V00165724 04.06.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
I/16 Byšice, obchvat - zhotovení předběžného 4 847 343 Kč
  P17V00123312 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba - geologický 793 794 Kč
  P20V00169717 11.02.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
I/35 Lešná – Palačov, hydrogeologický monitoring 1 727 860 Kč
  P20V00169718 04.06.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek, 773 740 Kč
  P18V00139032 27.04.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
I/42 Brno, VMO, MUK Dobrovského – Svitavská 518 280 Kč
  Z2021-005269 16.05.2022 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pontex, spol. s r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.,
+16 dalších dodavatelů
D1, D46 Běžné prohlídky mostů ve správě SSÚD 20 1 027 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je provedení běžných mostních prohlídek a běžných prohlídek propustků v souladu s ČSN 73 6221.
  P20V00171617 18.03.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
Sledování konstrukce SO A 210 Estakáda Prackovice, 1 778 520 Kč
  P18V00003758 12.04.2020 neuvedena Správa úložišť radioaktivních odpadů "INSET - ARENAL"
Mikroseizmické monitorování potenciální lokality 2 300 000 Kč
  P20V00000898 28.04.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje INSET s.r.o.
Mostní vývoj, s.r.o.
+1 dodavatel
Diagnostiky mostů pro zpracování PD II/150 1 076 900 Kč
  P19V00002526 25.10.2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje INSET s.r.o.
Diagnostika mostu pro zpracování PD II/384 Brno, 257 400 Kč
  Z2016-002213 27.10.2016 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA INSET s.r.o.
INSET s.r.o.
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, 5 518 038 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00118321 17.01.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
D3 SSÚD Borek, podrobný geotechnický průzkum 1 070 222 Kč
  P19V00157169 25.05.2020 neuvedena Statutární město Ostrava INSET s.r.o.
Odkanalizování jižní části Svinova - pasportizace 875 800 Kč
  P17V00120906 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
I/33 Náchod - obchvat, I/14 848 700 Kč
  P18V00002277 19.09.2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje INSET s.r.o.
Diagnostika mostů pro zpracování PD "III/416 14 129 075 Kč
  P19V00167124 09.12.2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
Hlavní prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úsecích 869 400 Kč
  P18V00143471 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
I/9 Tupadly opěrná zeď – průzkumné práce 727 710 Kč
  P20V00172287 04.06.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
20023 - I/11 Český Těšín, most ev. č. 11-160A - 456 560 Kč
  Z2022-022693 13.06.2022 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Mostní vývoj, s.r.o.
Sondeo s.r.o.
+1 dodavatel
Diagnostiky mostů pro zpracování PD 2022 2 317 620 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je diagnostika mostů potřebná pro zpracování projektové dokumentace na jejich rekonstrukci v požadovaném rozsahu, viz příloha č.2 ZD. Součástí plnění je i provedení mimořádné prohlídky mostů a záznam MPM v systému hospodaření s mosty BMS.
  P19V00158144 04.06.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
D6 Hořovičky, obchvat - odpočívky Kolešov - PGTP 1 456 011 Kč
  Z2022-032674 15.08.2022 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR INSET s.r.o.
D3 0301 Praha - Jílové u Prahy, podrobný 42 977 573 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jednalo se o Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody na stavební práce Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu D3 0301 Praha - Jílové u Prahy včetně realizace podrobného GTP pro stavbu D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy. Podrobný průzkum bude realizován na základě projektu podrobného GTP „D3 0301 Praha - Jílové, projekt podrobného geotechnického průzkumu, Metroprojekt a.s., 07/2021“.
  P18V00000158 27.08.2018 neuvedena Statutární město Ostrava INSET s.r.o.
Monitoring skalní stěny - Slezská Ostrava 742 050 Kč