Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:03875199

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:03875199'

Nalezené veřejné zakázky 45 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00011148 24. 4. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace BBP Stavby s.r.o.
Vyškov, Víta Nejedlého 235, Internát I-7, 8, 9 - 1 593 915 Kč
  P16V00000047 neuvedena Armádní Servisní p.o. BBP Stavby s.r.o.
Zateplení obvodového pláště - Praha 6 - Ruzyně, U 124 769 Kč
  P17V00000044 25. 7. 2017 neuvedena Městská část Praha 5 BBP Stavby s.r.o.
"Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ 5 581 068 Kč
  645862 13. 9. 2016 neuvedena Armádní Servisní p.o. BBP Stavby s.r.o.
Zateplení obvodového pláště - Praha 6 - Ruzyně, U 1 449 651 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-037138 21. 10. 2020 neuvedena Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje BBP Stavby s.r.o.
Zateplení objektu patologie 4 420 175 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-021307 3. 10. 2017 neuvedena Město Úvaly BBP Stavby s.r.o.
Zateplení MŠ Kollárova Úvaly 9 780 951 Kč
Oznámení o změně
  P20V00179505 16. 8. 2020 neuvedena Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje BBP Stavby s.r.o.
Zateplení objektu patologie 4 420 175 Kč
  P16V00000432 24. 8. 2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí BBP Stavby s.r.o.
Zateplení fasády objektu MF, ul. Voctářova, Praha 3 068 653 Kč
  P21V00005502 11. 3. 2021 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace BBP Stavby s.r.o.
Příbram - zateplení VUZ - realizace 6 779 107 Kč
  P19V00009983 18. 4. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace BBP Stavby s.r.o.
Prostějov, Letecká 1 - zateplení objektu VUZ - 6 618 916 Kč
  P20V00000007 11. 3. 2020 neuvedena Městská část Praha 4 BBP Stavby s.r.o.
Zateplení bytového objektu Štúrova 541/37, Praha 1 593 708 Kč
  Z2019-019948 14. 6. 2019 neuvedena Statutární město Kladno TEKR management s.r.o.
BBP Stavby s.r.o.
+2 další dodavatelé
Kladno Vítězná č.p. 2955 - Stavební úpravy 42 622 664 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-009985 28. 3. 2019 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská BBP Stavby s.r.o.
BYSTROŇ Group a.s.
Energetická opatření na objektech školy a dílen - 44 649 975 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy, tj. realizace zejména níže uvedených stavebních prací spojených s dodávkou technologií: Realizace energetických opatření na budovách školy a dílen zahrnující především: Zateplení obvodového pláště budov, výměnu oken a dveří, zateplení střech a stropů. Rekonstrukci výměníkové stanice. Rekonstrukci vnitřního osvětlení. Dodávku a instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.Součástí veřejné zakázky je též realizace přeložky vedení nízkého napětí. Bližší informace k předmětu této veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované společností: ARIPROS s.r.o., IČO: 26174936, se sídlem Kladno, Želzničářů 2286, PSČ: 272 01, která je součástí zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1.
  P17V00000455 19. 9. 2017 neuvedena Středočeský kraj BBP Stavby s.r.o.
Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov 10 288 900 Kč
  P20V00000004 12. 10. 2020 neuvedena Obec Stříbrná Skalice BBP Stavby s.r.o.
Snížení energetické náročnosti Základní školy 3 825 828 Kč
  P21V00001733 19. 3. 2021 neuvedena Obec Žleby BBP Stavby s.r.o.
Snížení energetické náročnosti mateřské školy 2 690 896 Kč
  Z2021-006833 25. 2. 2021 neuvedena Město Úvaly BBP Stavby s.r.o.
Správa a údržba bytových domů města Úvaly 40 317 902 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020896 10. 6. 2021 neuvedena Městská část Praha 12 BBP Stavby s.r.o.
Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 - zateplení 9 412 372 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací včetně souvisejících dodávek. Jedná se o zejména zateplení pavilonů 1, 2 a 3 včetně výměny zbývajících dřevěných oken za plastová (pavilon 1) a hliníková (pavilon 3), výměnu dveří za hliníkové, rekonstrukce rampy u kuchyně včetně nového zastřešení, odstranění meziokenních vložek z materiálů s příměsí azbestu a dalších souvisejících prací dle zpracované projektové dokumentace. V objektu budou provedena opatření týkající se snížení energetické náročnosti budovy a celková renovace části objektu.
  Z2018-004761 28. 11. 2018 neuvedena Středočeský kraj BBP Stavby s.r.o.
Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov 10 288 900 Kč
Oznámení o změně
  Z2021-006619 22. 2. 2021 neuvedena Statutární město Hradec Králové BBP Stavby s.r.o.
Stavební úpravy MŠ Lužická – zateplení a 9 266 660 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  637701 16. 5. 2017 neuvedena Střední zdravotnická škola, Beroun BBP Stavby s.r.o.
Snížení energetické náročnosti budovy Střední 8 507 560 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací podle projektové dokumentace
  P18V00144974 2. 9. 2019 neuvedena Statutární město Kladno BBP Stavby s.r.o.
TEKR management s.r.o.
+2 další dodavatelé
Kladno Vítězná č.p. 2955 - Stavební úpravy 42 622 664 Kč
  Z2021-017372 14. 5. 2021 neuvedena Město Česká Kamenice BBP Stavby s.r.o.
RI OKNA a.s.
Energetická opatření na ZŠ a Gymnáziu v ulici 11 359 861 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V části 1 energetická opatření na ZŠ a Gymnázium, ul. Komenského č. 360 bude provedeno zateplení, výměna zdroje vytápění a další souvisejí práce. V části 2 energetická opatření na ZŠ a Gymnázium, ul. Komenského č. 360 dojde k výměně venkovních oken a dveří a další souvisejí práce.
  Z2017-023747 2. 5. 2018 neuvedena Univerzita Karlova, Koleje a menzy BBP Stavby s.r.o.
UK KaM - Zateplení koleje Otava, Praha 16 902 531 Kč
Oprava národního formuláře
  Z2019-026691 23. 12. 2019 neuvedena Městská část Praha 4 BBP Stavby s.r.o.
Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a 18 387 989 Kč
Oznámení o změně
  Z2017-017147 29. 6. 2017 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Sdružení BBP Stavby s.r.o. a BYSTROŇ Group a.s.
Tábor – zateplení VUZ - realizace 5 365 458 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00000044 25. 7. 2017 neuvedena Městská část Praha 5 BBP Stavby s.r.o.
"Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ 5 581 068 Kč
  P17V00002941 10. 5. 2017 neuvedena Město Úvaly BBP Stavby s.r.o.
Zateplení MŠ Kollárova Úvaly 9 780 951 Kč
  Z2020-033388 13. 4. 2021 neuvedena Městská část Praha 4 BBP Stavby s.r.o.
Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Na 22 887 851 Kč
Oznámení o změně
  Z2017-033792 1. 12. 2017 neuvedena Městská část Praha 5 BBP Stavby s.r.o.
"Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ 5 581 068 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P18V00144974 29. 8. 2018 neuvedena Statutární město Kladno TEKR management s.r.o.
BBP Stavby s.r.o.
+2 další dodavatelé
Kladno Vítězná č.p. 2955 - Stavební úpravy 42 622 664 Kč
  Z2020-013166 5. 2. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany - Česká republika BBP Stavby s.r.o.
Praha Ruzyně, kasárna 17. listopadu - budova č. 1 34 807 021 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění VZ je provedení díla, a to podle projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností Arch. Design, s.r.o., IČO: 25764314, pod zakázkovým číslem B - 18 - 131 - J00 a stavebního povolení čj. MO 351434/2019 - 1216, ze dne 3. prosince 2019, které vydalo Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice, pracoviště stavebního úřadu, a které nabylo právní moci dne 19. prosince 2019.
  Z2016-001031 18. 10. 2016 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace BBP Stavby s.r.o.
Zateplení obvodového pláště - Praha 6 - Ruzyně, U 108 495 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-020533 15. 6. 2020 neuvedena Základní škola Úvaly BBP Stavby s.r.o.
Zateplení budovy B základní školy v Úvalech 6 938 257 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-041210 20. 11. 2020 neuvedena Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace KAMI PROFIT CZ s.r.o.
BYSTROŇ Group a.s.
+1 dodavatel
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a PrŠ 14 795 478 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti budov Základní školy a Praktické školy Jesenice. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech: Výměně výplní otvorů oken a dveří, Zateplení obvodového pláště včetně střechy, Instalace systému nuceného větrání,Provedení vnější omítky.
  Z2020-028572 14. 8. 2020 neuvedena Ministerstvo obrany - Česká republika BBP Stavby s.r.o.
UV955/2016 Praha, budova AHNM Sobotecká 29 309 685 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ je provedení díla, a to v rozsahu a podle podrobné specifikace díla dle čl. 2.1. Smlouvy, podle projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností DPU REVIT s.r.o.., IČO: 28711335, pod zakázkovým číslem 2017/146 a stavebního povolení č. 01-18-10, ze dne 27. listopadu 2018, které vydalo Ministerstvo obrany, sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice, pracoviště stavebního úřadu, které nabylo právní moci dne 17. prosince 2018.
  511430 6. 4. 2016 neuvedena Armádní Servisní p.o. BBP Stavby s.r.o.
BBP Stavby s.r.o.
Zateplení obvodového pláště - Praha 6 - Ruzyně, U 19 744 224 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-005178 21. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Raeder & Falge s.r.o.
Raeder & Falge s.r.o.
+1 dodavatel
Zateplení objektů Kutná Hora - OPŽP 36 616 099 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-022784 24. 10. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace BBP Stavby s.r.o.
Těchonín - rekonstrukce objektů č. 43 a 44 - 84 646 325 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00007843 29. 4. 2021 neuvedena Státní fond kinematografie BBP Stavby s.r.o.
Dodávka komplexních služeb spojených s 1 982 475 Kč
  Z2019-020908 24. 6. 2019 neuvedena Město Jílové u Prahy BBP Stavby s.r.o.
Zateplení fasád a střech ZŠ Jílové u Prahy, Etapa 24 423 485 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-009134 17. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra BBP Stavby s.r.o.
Zateplení objektu Řepy - OPŽP 21 879 402 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-032762 19. 9. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace BBP Stavby s.r.o.
Prostějov, Letecká 1 - zateplení objektu VUZ - 6 618 916 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-035812 8. 1. 2021 neuvedena Město Vysoké Veselí BBP Stavby s.r.o.
Zateplení budovy a pořízení decentrální odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-001032 23. 8. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace BBP Stavby s.r.o. a BYSTROŇ Group a.s. a THERM, spol. s r. o.
Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: 88 270 548 Kč
Oprava národního formuláře

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy