Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:05758734

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:05758734'

Nalezené veřejné zakázky 71 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00000079 28. 11. 2018 neuvedena Město Beroun Silnice Topolany a.s.
Propojení a stávajících komunikací ul. Plzeňská, 249 987 Kč
  Z2020-011390 10. 12. 2020 neuvedena Město Klášterec nad Ohří Silnice Topolany a.s.
„DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. 14 799 968 Kč
Oznámení o změně Předmětem projektu s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“ je: - Odstranění veškerých stávajících povrchů komunikací, chodníků a parkovišť včetně konstrukčních vrstev - Umístěné nové živičné komunikace včetně autobusové zastávky a točny pro autobusy - Vybudování nových parkovišť s kolmým a podélným stáním a stáním pro jízdní kola - Umístění nového veřejného osvětlení vč. nasvícení přechodu pro chodce - Vybudování nových chodníků pro chodce a sjezdů pro automobily - Navržení nového odvodnění Hlavním cílem projektu je obnova veškerých zastaralých a nefunkčních povrchů, vybudování nových parkovacích míst, vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Nádražní. V rámci stavby bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch (vozovek, chodníků a parkovišť) dále dojde k výměně ochranných a provozních prvků komunikace, tak aby vyhovovaly estetickým, funkčním...
  Z2019-043641 9. 12. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace JUREX VOS s.r.o.
FREKO a.s.
+2 další dodavatelé
Oprava živičného povrchu silnice III/1987 Kotvina 989 505 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava živičného povrchu silnice III/1987 Kotvina v rozsahu staničení km 13,400 - 13,740
  P17V00000036 6. 9. 2019 neuvedena Statutární město Karlovy Vary Silnice Topolany a.s.
Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský 10 720 112 Kč
  P18V00002199 26. 3. 2018 neuvedena Obec Pomezí nad Ohří Silnice Topolany a.s.
ŘEŠENÍ CYKLODOPRAVY POMEZÍ NAD OHŘÍ 24 814 666 Kč
  P19V00000060 20. 6. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Silnice Topolany a.s.
A) Rozšíření vozovky silnice III/2224 Jimlíkov – 4 925 060 Kč
  Z2017-023725 12. 2. 2018 10. 10. 2017 Správa a údržba silnic Společnost Horní Kramolín, SILNICE TOPOLANY a.s.
II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín 15 719 948 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Modernizace stávající komunikace II/198 v km cca 32,430 – 33,812 min. na normovou kategorii S6,5 v jejímž rámci bude provedena modernizace konstrukce vozovky včetně tří mostních objektů, kterými jsou: jeden stávající rámový železobetonový prefabrikovaný propustek, jeden stávající rámový železobetonový prefabrikovaný most a jeden nový železobetonový rámový přímo pojížděný most plošně založený. V rámci stavby dojde ke kácení stromů, k mýcení náletových křovin a keřů.
  P19V00157514 25. 5. 2020 neuvedena Město Kadaň Silnice Topolany a.s.
Kadaň - cyklostezka Prunéřov - Tušimice , Etapa I. 2 957 210 Kč
  Z2018-034552 13. 11. 2020 8. 11. 2018 obec Kolešovice Silnice Topolany a.s.
VPK Suchý s.r.o.
+1 dodavatel
Kolešovice, Heřmanov a Zderaz - Vodovod II 61 400 436 Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu v obci Kolešovice a její přidružené části Zderaz a Heřmanov. Účelem stavby je zajistit výrobu a dodávky kvalitní pitné vody. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek včetně projektové dokumentace. Veškeré požadavky na zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné a již musí být zahrnuty v nabídce uchazeče.
  P21V00000331 8. 6. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Silnice Topolany a.s.
Oprava povrchu sil. II/209, Loket 1 455 679 Kč
  Z2018-024009 18. 7. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR společník: PETROM STAVBY, a.s.
""Společnost I/13 Vernéřov - EPRU II", vedoucí společník: Silnice Topolany a.s.
I/13 Vernéřov - EPRU II, oprava silnice 38 498 276 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/13 Vernéřov - EPRU II ve staničení 36,340 - 38,796 km.
  Z2017-035733 19. 12. 2017 neuvedena Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace Silnice Topolany a.s.
ALPINE Bau CZ a.s.
III/23631 Libušín – Kladno, ověření nové 19 192 722 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Nejprve bude provedeno odstranění stávající přerostlé krajnice travou s jejím odvozem na skládku. Následně bude stávající asfaltový kryt vozovky odfrézován v extravilánu v tl. 110 mm. Frézování bude probíhat po jednotlivých vrstvách (obrusná a ložná vrstva) a dále dle nově navržené nivelety komunikace, podélného řezu a příčných řezů dle RDS. Asfaltová suť bude odvezena na obalovnu asfaltových směsí k recyklaci.
  P19V00157514 4. 6. 2019 neuvedena Město Kadaň Silnice Topolany a.s.
Kadaň - cyklostezka Prunéřov - Tušimice , Etapa I. 2 957 210 Kč
  Z2020-011672 24. 9. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice Topolany a.s.
I/13 Souš LS; Souš PS, oprava komunikace 7 720 970 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00000829 6. 6. 2017 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Silnice Topolany a.s.
PD Otovice - oprava asfaltové plochy a oprava 4 921 326 Kč
  P17V00000002 13. 4. 2017 neuvedena Město Boží Dar Silnice Topolany a.s.
Komunikační propojení Boží Dar - Ryžovna 1.část 9 688 842 Kč
  P19V00155170 15. 4. 2019 neuvedena Město Kadaň Silnice Topolany a.s.
Kadaň – zklidnění dopravy, ul. Na Podlesí 11 071 830 Kč
  P20V00006448 17. 8. 2020 neuvedena Město Klášterec nad Ohří Silnice Topolany a.s.
Výměna povrchu cyklostezky podél řeky Ohře v 2 094 709 Kč
  Z2018-026070 31. 7. 2018 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace SILNICE TOPOLANY a.s.
II/210 Dolní Nivy - Stará 17 249 937 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava silnice II/210 ve staničení 66,727–68,682 km mezi obcemi Dolní Nivy a Jindřichovice. Součástí zakázky není oprava úseku ve stan. km 67,988 – 68,183, který byl opraven již v předchozím období. Délka opravovaných úseků je 1,760 km, plocha krytu vozovky opravovaných úseků je 12 732 m2. Odstranění souvrství na hloubku 190 mm a provedena sanace olámaných okrajů vozovky. Na řádně vyčištěný a připravený podklad budou položeny nové konstrukční asfaltobetonové vrstvy: Podkladní vrstva z ACP 16+ tl. 80 mm, ložní vrstva z ACL 16+ tl. 70 mm a obrusná vrstva z ACO 11S tl. 40 mm včetně spojovacích postřiků modifikovanou asfaltovou emulzí. Po dokončení opravy krytu bude provedeno doplnění krajnice z hutněného drceného kameniva. Dále bude provedeno vodorovné dopravní značení (středové a vodící čáry) ze stěrkovacího plastu a osazení vodících směrových sloupků. Budou odstraněny původní směrové...
  P18V00136351 12. 4. 2020 neuvedena Město Kadaň Silnice Topolany a.s.
Prunéřov - cyklostezka Libouš 1 336 136 Kč
  P20V00007939 22. 9. 2020 neuvedena Město Bečov nad Teplou Silnice Topolany a.s.
Oprava povrchu komunikace v místní části Krásný 707 084 Kč
  Z2017-036075 6. 8. 2018 neuvedena Obec Růžová AQUACONSTRUCT s.r.o.
PETROM STAVBY, a.s.
+1 dodavatel
Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-028031 18. 5. 2020 neuvedena Město Klášterec nad Ohří Silnice Topolany a.s.
Rekonstrukce povrchů ulice Sadová v Klášterci nad 9 491 198 Kč
Oznámení o změně
  Z2018-023890 14. 2. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice Topolany a.s.
I/27 Jesenice průtah I. etapa - oprava povrchu 30 949 890 Kč
Oznámení o změně
  P18V00136841 21. 3. 2018 neuvedena Město Kadaň Silnice Topolany a.s.
Kadaň - oprava chodníku do Kadaňské Jeseně a 1 229 113 Kč
  P18V00136351 12. 3. 2018 neuvedena Město Kadaň Silnice Topolany a.s.
Prunéřov - cyklostezka Libouš 1 336 136 Kč
  Z2018-026713 26. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice Topolany a.s.
I/15 Čížkovice - Sulejovice, oprava silnice 12 152 635 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00000333 16. 7. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Silnice Topolany a.s.
III/22137 Mariánská - oprava povrchu vozovky 4 674 391 Kč
  P17V00009212 20. 12. 2017 neuvedena Obec Srbice Silnice Topolany a.s.
Teplice, Sobědruhy, ČSOV – zkapacitnění kanalizace 4 279 595 Kč
  Z2018-021426 29. 3. 2021 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace EUROVIA CS a.s.
PORR a.s.
+13 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-023007 14. 12. 2017 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Silnice Topolany a.s.
PD Otovice - oprava asfaltové plochy a oprava 4 921 326 Kč
Oznámení o změně
  Z2019-021017 20. 12. 2019 neuvedena Město Kadaň Silnice Topolany a.s.
Kadaň – zklidnění dopravy, ul. Na Podlesí 11 071 830 Kč
Oznámení o změně
  Z2020-011640 5. 5. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice Topolany a.s.
I/62 Podskalí, oprava komunikace 17 949 925 Kč
Oznámení o změně
  Z2020-018255 27. 11. 2020 neuvedena Město Slaný Silnice Topolany a.s.
Rozšíření topolové cesty - úprava na cestu pro 7 149 980 Kč
Oznámení o změně
  P19V00155170 15. 4. 2019 neuvedena Město Kadaň Silnice Topolany a.s.
Kadaň – zklidnění dopravy, ul. Na Podlesí 11 071 830 Kč
  P18V00002168 26. 3. 2018 neuvedena Město Chodov Silnice Topolany a.s.
Chodov, Poděbradova ulice - chodník 737 716 Kč
  Z2021-017877 18. 5. 2021 neuvedena Statutární město Karlovy Vary Silnice Topolany a.s.
Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a 24 668 859 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-019815 9. 6. 2020 neuvedena Město Kadaň Silnice Topolany a.s.
Kadaň – zklidnění dopravy, ul. Na Podlesí, 2. 6 211 863 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-009399 27. 8. 2018 neuvedena Město Boží Dar Silnice Topolany a.s.
Komunikační propojení Boží Dar - Ryžovna 1.část 12 208 122 Kč
Oznámení o změně
  P19V00004608 7. 2. 2020 neuvedena Město Klášterec nad Ohří Silnice Topolany a.s.
Rekonstrukce povrchů ulice Sadová v Klášterci nad 8 450 457 Kč
  P18V00000695 31. 8. 2018 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Silnice Topolany a.s.
II/233 Hlohovice-Skoupý 11 873 989 Kč
  P17V00000127 18. 8. 2017 neuvedena Město Litvínov Silnice Topolany a.s.
K1607 Stavební úpravy komunikací okrsek Gorkého 2 945 750 Kč
  P17V00000304 13. 7. 2017 neuvedena Středočeský kraj Silnice Topolany a.s.
II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic 108 195 639 Kč
  P20V00005709 6. 3. 2020 neuvedena Město Slaný Silnice Topolany a.s.
Rozšíření topolové cesty - úprava na cestu pro 7 149 980 Kč
  P21V00000016 9. 3. 2021 neuvedena Statutární město Karlovy Vary Silnice Topolany a.s.
Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a 24 668 859 Kč
  Z2020-033170 22. 9. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice Topolany a.s.
I/25 B. Dar OK - křiž. III/2196, oprava povrchu 8 886 941 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-003300 17. 5. 2018 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Silnice Topolany a.s.
II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně 217 691 686 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-017770 4. 12. 2017 27. 7. 2017 Obec Kolešovice Silnice Topolany a.s.
VPK Suchý s.r.o.
+1 dodavatel
Kolešovice, Heřmanov a Zderaz - Vodovod 56 927 381 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu v obci Kolešovice a její přidružené části Zderaz a Heřmanov. Účelem stavby je zajistit výrobu a dodávky kvalitní pitné vody.
  Z2018-012691 17. 6. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ALPINE Bau CZ, a.s.
SILNICE TOPOLANY a.s.
III/2384 Kladno, oprava silnice 17 789 575 Kč
Oznámení o změně Jedná se o opravu silnice III/2384 Kladno – ulice Doberská, která je rozdělena do čtyř základních etap z důvodu zajištění přístupnosti území. Bude provedena oprava stávající konstrukce vozovky v celkové délce 1013,1m. Zároveň dojde k zúžení vozovky v intravilánu na základní šířku 6,5m mezi obrubami. Návrhová kategorie komunikace v intravilánu je MS2 14/7,5/30 a MS2p 12/9,5/30. Šířka jízdního pruhu je navržena 3,0 m, šířka vodícího proužku 0,25 m. V extravilánu je zachována stávající šířka komunikace, tedy šířka jízdního pruhu 2,75 m, šířka vodícího proužku 0,25 m. Konstrukce asfaltové vozovky dle PD pro jednotlivé etapy.
  P19V00000077 6. 6. 2019 neuvedena Statutární město Chomutov Silnice Topolany a.s.
Obnova povrchu ulice Palackého, Chomutov - 1. a 2. 2 858 180 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 270 778 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy