Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:24119393

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:24119393'

Nalezené veřejné zakázky 49 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P15V00002001 15.08.2023 09.09.2015 Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Bracco Imaging Czech s.r.o.
Insuflační systém 189 000 Kč
  P18V00139635 17.03.2023 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje M.G.P. spol. s r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
Dodávka kontrastních látek pro ONK 2 968 922 Kč
  Z2023-015165 14.04.2023 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Bracco Imaging Czech s.r.o.
MSM, spol. s r.o.
+3 další dodavatelé
Dodávka kontrastních látek pro nemocnice 18 093 802 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této VZ jsou průběžné dodávky různých druhů kontrastních látek pro potřeby jednotlivých nemocnic Plzeňského kraje, po dobu 48 měsíců, a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Dodávané kontrastní látky musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů. Dodávané zboží ( kontrastní látky) musí mít řádnou registraci SÚKL. Nabízený předmět plnění musí mít označení shody CE. VZ je
  P20V00180536 30.11.2020 08.10.2020 Nemocnice Na Homolce Diagnostic Pharmaceuticals a.s.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
+3 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávky kontrastních látek 22 683 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek kontrastních látek gadoliniových pro Nemocnici Na Homolce a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti
  638588 08.09.2016 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Bracco Imaging Czech s.r.o.
Dodávky spotřebního materiálu k aplikaci 22 346 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  633495 02.09.2016 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Bracco Imaging Czech s.r.o.
BAYER s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Kontrastní látky 2016 191 983 392 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  519852 11.09.2015 neuvedena Masarykův onkologický ústav BAYER s.r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
+3 další dodavatelé
Kontrastní látky 2016 45 866 050 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  352185 26.04.2013 neuvedena Nemocnice Blansko Bracco Imaging Czech s.r.o.
Dodávky neionických rentgenokontrastních látek ATC 1 038 390 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  505729 26.03.2015 neuvedena Masarykův onkologický ústav Bracco Imaging Czech s.r.o.
Kontrastní látky 2015 (doplnění) 4 116 162 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  506379 03.08.2015 neuvedena Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Bracco Imaging Czech s.r.o.
Dodávka léčivých přípravků - kontrastních látek 15 896 930 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  498468 02.10.2014 neuvedena Nemocnice Na Homolce Bracco Imaging Czech s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávky kontrastní látky s 2 720 142 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2023-002780 17.01.2023 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Bracco Imaging Czech s.r.o.
MSM, spol. s r.o.
+3 další dodavatelé
Dodávka kontrastních látek pro nemocnice 18 093 802 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této VZ jsou průběžné dodávky různých druhů kontrastních látek pro potřeby jednotlivých nemocnic Plzeňského kraje, po dobu 48 měsíců, a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Dodávané kontrastní látky musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů. Dodávané zboží ( kontrastní látky) musí mít řádnou registraci SÚKL. Nabízený předmět plnění musí mít označení shody CE. VZ je
  P22V00226598 04.05.2023 neuvedena Fakultní nemocnice Bulovka Bracco Imaging Czech s.r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
Tlakový injektor II. včetně pozáručního servisu 1 485 000 Kč
  Z2021-030614 23.08.2021 neuvedena Nemocnice Boskovice s.r.o. Bracco Imaging Czech s.r.o.
Dodávky neionických rentgenkontrastních látek pro 5 074 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Průběžné dodávky léčiv - rentgenkontrastních látek
  P17V00128326 05.01.2018 16.10.2017 Masarykův onkologický ústav BAYER s.r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
+4 další dodavatelé
Kontrastní látky 2018 11 561 675 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 2 ATC skupin dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a příloze č. 3 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy). 
  P17V00118214 28.04.2017 15.02.2017 Fakultní nemocnice Olomouc Bracco Imaging Czech s.r.o.
BAYER s.r.o.
Paramagnetické kontrastní látky 2017 1 599 929 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.
  P18V00133448 17.08.2018 12.02.2018 Fakultní nemocnice v Motole Bracco Imaging Czech s.r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
+7 dalších dodavatelů
FN Motol - JOMEPROL 42 615 767 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
  P17V00119623 11.09.2017 20.03.2017 Fakultní nemocnice Hradec Králové BAYER s.r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
+3 další dodavatelé
Léčivé přípravky s obsahem kontrastních látek pro 51 195 473 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem kontrastních látek pro RTG vyšetření po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele
  P14V00018452 neuvedena Masarykův onkologický ústav Bracco Imaging Czech s.r.o.
Paramagnetická kontrastní látka 0 Kč
  P21V00206618 03.05.2023 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Bracco Imaging Czech s.r.o.
„FLUCIKLOVIN-(18F)“ 10 778 400 Kč
  P16V00002568 15.08.2023 neuvedena Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Bracco Imaging Czech s.r.o.
Insuflátor pro kolonografii 189 000 Kč
  P16V00110477 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Bracco Imaging Czech s.r.o.
BAYER s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Kontrastní látky 2016 191 983 392 Kč
  P16V00114337 13.03.2017 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Bracco Imaging Czech s.r.o.
Dodávky spotřebního materiálu k aplikaci 22 346 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu nutného k aplikaci kontrastní látky pro angiografická vyšetření pro katetrizační laboratoř II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vítězný uchazeč bezplatně půjčí angiografický injekční systém k aplikaci kontrastní látky.
  P15V00105655 neuvedena Masarykův onkologický ústav BAYER s.r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
+3 další dodavatelé
Kontrastní látky 2016 45 866 050 Kč
  P18V00135295 27.05.2019 26.03.2018 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Bracco Imaging Czech s.r.o.
Systém k aplikaci kontrastní látky 4 764 459 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Systém k aplikaci kontrastní látky - plnění 2018
  P20V00175700 14.09.2020 19.06.2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Bracco Imaging Czech s.r.o.
BAYER s.r.o.
+7 dalších dodavatelů
Léčivé přípravky s obsahem kontrastních látek pro 81 439 010 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem kontrastních látek pro RTG vyšetření po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
  P15V00029597 neuvedena Masarykův onkologický ústav Bracco Imaging Czech s.r.o.
Kontrastní látky 2015 (doplnění) 4 116 162 Kč
  P15V00007834 11.02.2013 Nemocnice Blansko Bracco Imaging Czech s.r.o.
Dodávky neionických rentgenokontrastních látek ATC 1 038 390 Kč
  P15V00102749 neuvedena Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Bracco Imaging Czech s.r.o.
Dodávka léčivých přípravků - kontrastních látek 15 896 930 Kč
  P20V00168969 16.03.2020 25.02.2020 Fakultní Thomayerova nemocnice Bracco Imaging Czech s.r.o.
Dodávka léků - IOMERON – V08AB10 13 164 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky léku IOMERON – V08AB10.
  P21V00206073 24.01.2022 06.12.2021 Masarykův onkologický ústav M.G.P. spol. s r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
+4 další dodavatelé
Kontrastní látky [2022-2023] 21 895 740 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kontrastních látek dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace.
  P22V00210313 04.03.2022 17.02.2022 Fakultní Thomayerova nemocnice Bracco Imaging Czech s.r.o.
Dodávka léků – IOMERON – V08AB10 25 839 355 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku IOMERON - V08AB10.
  P21V00000094 15.10.2021 20.07.2021 Fakultní nemocnice Brno M.G.P. spol. s r.o.
BAYER s.r.o.
+9 dalších dodavatelů
Kontrastní látky 46 844 432 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
  P19V00165900 02.03.2020 16.12.2019 Masarykův onkologický ústav M.G.P. spol. s r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
+4 další dodavatelé
Kontrastní látky 2020-2021 24 381 027 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 6 ATC skupin dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a za podmínek dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy).
  P18V00133933 11.06.2018 19.02.2018 Fakultní nemocnice v Motole Bracco Imaging Czech s.r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
FN Motol - Gadoteridol 8 447 845 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
  Z2024-002562 12.01.2024 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Bracco Imaging Czech s.r.o.
MSM, spol. s r.o.
+3 další dodavatelé
Dodávka kontrastních látek pro nemocnice 18 093 802 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této VZ jsou průběžné dodávky různých druhů kontrastních látek pro potřeby jednotlivých nemocnic Plzeňského kraje, po dobu 48 měsíců, a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Dodávané kontrastní látky musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů. Dodávané zboží ( kontrastní látky) musí mít řádnou registraci SÚKL. Nabízený předmět plnění musí mít označení shody CE. VZ je
  P21V00003781 04.05.2017 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Bracco Imaging Czech s.r.o.
Dynamický nákupní systém na centrální dodávky SZM 285 390 774 Kč
  Z2020-024808 29.09.2023 17.08.2020 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace PHOENIX lékárenský velkoobchod, s. r. o.
BAXTER CZECH spol. s r. o.
+7 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém - dodávky léčivých 1 712 748 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Toto zadávací řízení se vztahuje k zavedení DNS dle ust. § 138 a násl. zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to DNS na dodávky léčivých přípravků za III. čtvrtletí 2023. Více informací viz zadávací dokumentace.
  P22V00218479 14.07.2022 13.06.2022 Fakultní nemocnice v Motole Bracco Imaging Czech s.r.o.
FN Motol - Jomeprol 47 300 239 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou Jomeprol, a to dle Přílohy č. 2 ZD - Informační a cenová tabulka / Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží.
  P23V00236682 15.01.2024 neuvedena Nemocnice Na Homolce PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
BAYER s.r.o.
+1 dodavatel
Kontrastní látky pro rentgenová vyšetření 33 027 500 Kč
  P20V00169254 04.06.2020 05.03.2020 Nemocnice Na Homolce M.G.P. spol. s r.o.
M.G.P. spol. s r.o.
+6 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na dodávky kontrastních látek pro 29 305 676 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
  P20V00173828 17.07.2020 02.06.2020 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace M.G.P. spol. s r.o.
BAYER s.r.o.
+8 dalších dodavatelů
V08 – KONTRASTNÍ LÁTKY 15 991 231 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků KONTRASTNÍ LÁTKY
  P22V00222997 07.10.2022 11.08.2022 Fakultní nemocnice v Motole Bracco Imaging Czech s.r.o.
FN Motol - Gadoteridol 9 025 812 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřené zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Gadoteridol.
  P21V00000636 31.03.2022 13.12.2021 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Bracco Imaging Czech s.r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
+13 dalších dodavatelů
Dodávky kontrastních látek pro Nemocnice 18 093 802 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této VZ jsou průběžné dodávky různých druhů kontrastních látek pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu 48 měsíců, a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Dodávané kontrastní látky musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů. Dodávané zboží (kontrastní látky) musí mít řádnou registraci Státního úřadu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“). Nabízený předmět plnění musí mít označení shody CE. VZ je rozdělena na 16 částí. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou s vybraným dodavatelem samostatně v každé části.
  P16V00116427 10.03.2017 15.12.2016 Masarykův onkologický ústav BAYER s.r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
+4 další dodavatelé
Kontrastní látky 2017 8 768 538 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků.
  P18V00138839 07.01.2019 21.05.2018 Nemocnice Na Homolce MSM, spol. s r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
+4 další dodavatelé
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY KONTRASTNÍCH LÁTEK PRO 18 278 888 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 24 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody.
  P20V00015130 14.04.2024 neuvedena Nemocnice Blansko BAYER s.r.o.
BAYER s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Dodávky kontrastních látek ATC skupiny V08 pro 4 547 455 Kč
  P20V00011025 01.04.2024 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Bracco Imaging Czech s.r.o.
Injektor kontrastních látek pro CT se stropním 642 000 Kč
  P22V00021008 25.11.2022 04.10.2022 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Bracco Imaging Czech s.r.o.
Gadoteridol 19 505 680 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Gadoteridol pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.