Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:25145444

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:25145444'

Nalezené veřejné zakázky 710 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P14V00018147 21.11.2014 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ICZ a.s.
Support CISCO ASA 5520 na 1 rok 7 455 Kč
  P14V00017618 14.11.2014 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje ICZ a.s.
Nákup 10 ks wifi přístupových bodů 160 379 Kč
  P18V00009315 29.08.2018 10.09.2018 Nemocnice Na Homolce ICZ a.s.
Servisní podpora AMIS*PACS systému 283 200 Kč
  P16V00048136 07.12.2016 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ICZ a.s.
Aktivní prvky počítačové sítě 453 145 Kč
  P18V00010993 13.11.2018 neuvedena Statutární město Brno ICZ a.s.
Zajištění technické podpory e-spis LITE 150 260 Kč
  P15V00025007 12.06.2015 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ICZ a.s.
SFP moduly CISCO 39 552 Kč
  P15V00033272 02.12.2015 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ICZ a.s.
Síťové prvky 275 880 Kč
  P15V00032570 14.09.2015 Statutární město Brno ICZ a.s.
Uživatelské úpravy modulů e-spis 195 000 Kč
  P13V00007493 25.09.2013 neuvedena Generální ředitelství cel ICZ a.s.
Technická podpora elektronické spisovny 600 000 Kč
  P17V00052520 09.05.2017 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ICZ a.s.
Router Cisco ISR 4331 63 471 Kč
  P14V00003026 20.10.2014 neuvedena Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni ICZ a.s.
Elektronická spisová služba 705 000 Kč
  P21V00003096 16.02.2022 neuvedena Jihomoravský kraj ICZ a.s.
Rozšíření funkcionality eHealth – avízo 665 000 Kč
  P16V00023863 29.08.2023 18.07.2016 Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy ICZ a.s.
Poskytnutí standardní podpory informačního systému 1 342 000 Kč
  P22V00002323 28.06.2022 neuvedena Jihomoravský kraj ICZ a.s.
Objednávka JMK013211/22/OI/OBJ 100 000 Kč
  P22V00011277 04.05.2023 neuvedena Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje ICZ a.s.
Systém pro zaznamenávání logů 660 576 Kč
  P17V00054282 30.06.2017 neuvedena Správa státních hmotných rezerv ICZ a.s.
17-184 Zabezpečení eIDAS 77 100 Kč
  P21V00000561 29.08.2023 neuvedena Kraj Vysočina ICZ a.s.
Platforma pro tvorbu kurzů informační a 679 797 Kč
  P14V00028095 neuvedena Česká pošta, s.p. ICZ a.s.
Údržba a podpora certifikační autority PostSignum 7 400 000 Kč
  P18V00029567 28.08.2023 neuvedena Česká republika - Kancelář Senátu ICZ a.s.
Nákup serveru DMZ (2) 211 770 Kč
  P13V00000055 31.08.2023 09.08.2013 Česká národní banka ICZ a.s.
Elektronický systém spisové služby 5 892 855 Kč
  P15V00032691 neuvedena Vysoké učení technické v Brně ICZ a.s.
ELEKTRONICKÝ SYSTÉM SPISOVÉ SLUŽBY 3 192 230 Kč
  P13V00030372 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE ICZ a.s.
Správa identit (2012) 0 Kč
  P22V00000298 05.11.2022 neuvedena Statutární město Brno ICZ a.s.
Zajištění technické podpory e-spis LITE 186 560 Kč
  P13V00000333 04.09.2023 03.03.2014 Pardubický kraj ICZ a.s.
Krajská digitální spisovna a Krajské digitální 2 281 803 Kč
  P14V00000003 11.01.2018 05.05.2014 Český statistický úřad ICZ a.s.
Zajištění podpory HW a SW informačního systému 14 410 734 Kč
Oznámení o změně
  P18V00133346 17.03.2023 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti ICZ a.s.
Podpora antispamu Barracuda 821 068 Kč
  P17V00001387 12.12.2017 neuvedena Středočeský kraj ICZ a.s.
Smlouva o poskytování služeb Audit geografického 189 000 Kč
  P17V00000088 04.05.2017 neuvedena Statutární město Ostrava ICZ a.s.
Rozšíření systému spisové služby o modul Hybridní 703 600 Kč
  P16V00043410 14.09.2016 neuvedena Státní veterinární ústav Praha ICZ a.s.
Dodávka serveru a zálohovacího zařízení, včetně 363 450 Kč
  P16V00001361 17.01.2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ICZ a.s.
Rozvoj informačního systému zvláštního pracoviště 2 895 850 Kč
  P18V00000050 22.11.2018 neuvedena Městská část Praha 2 ICZ a.s.
Zajištění bezpečnosti přístupu k osobním údajům na 496 000 Kč
  P16V00044318 05.10.2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ICZ a.s.
Switch Cisco 25 166 Kč
  P18V00011471 03.12.2018 neuvedena Statutární město Brno ICZ a.s.
Obnova software maintenance Kofax, 1 ks 19 800 Kč
  P17V00001263 12.12.2017 neuvedena Středočeský kraj ICZ a.s.
Upgrade elektronické spisové služby kraje a 3 069 339 Kč
  P19V00000002 07.01.2019 neuvedena Městská část Praha 2 ICZ a.s.
Analýza migrace dat ze stavebního archivu do 244 000 Kč
  P20V00000001 02.01.2020 neuvedena Město Lysá nad Labem ICZ a.s.
„Systémy pro měření rychlostí na pozemních 0 Kč
  P20V00176765 19.06.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY ICZ a.s.
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ_ICZ 0 Kč
  P16V00045982 15.11.2016 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje ICZ a.s.
Analogová brána Cisco 12 524 Kč
  P16V00047362 24.11.2016 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje ICZ a.s.
Nákup podpory pro produkty Cisco 1 325 722 Kč
  P16V00042213 17.08.2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ICZ a.s.
Pořízení bezpečnostních prvků IS ZP 95 000 Kč
  P16V00047213 23.11.2016 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ICZ a.s.
Prodloužení podpory produktů CISCO 120 560 Kč
  P20V00001045 01.12.2020 neuvedena Povodí Moravy, s.p. ICZ a.s.
Dodávka 2 ks L2/L3 přepínačů do serverovny ŘP 387 467 Kč
  P14V00022931 neuvedena Statutární město Plzeň ICZ a.s.
Podpora aplikace e-spis 0 Kč
  P16V00000007 20.05.2023 20.10.2016 Operátor ICT, a.s. ICZ a.s.
Pořízení, instalace a implementace softwarového 1 871 980 Kč
  P13V00000087 28.06.2013 neuvedena Statutární město Brno ICZ a.s.
Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu 0 Kč
  P13V00000122 19.09.2013 neuvedena Statutární město Brno ICZ a.s.
Přenesení dat z ECM Documentum do nativního 585 000 Kč
  P18V00143134 18.07.2018 neuvedena Statutární město Zlín ICZ a.s.
Analýza stávajícího stavu vzniku a dlouhodobého 662 000 Kč
  P15V00031379 05.11.2015 neuvedena Záchranný útvar HZS ČR ICZ a.s.
Dodávka síťových switchů a AP 424 320 Kč
  P16V00039425 03.06.2016 neuvedena Záchranný útvar HZS ČR ICZ a.s.
Obměna síťového switche 284 584 Kč
  P15V00000562 30.04.2023 14.07.2015 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace ICZ a.s.
ZZS JMK: Nákup služeb eHealth 1 960 000 Kč