Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:25391810

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:25391810'

Nalezené veřejné zakázky 27 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P16V00000034 12. 4. 2020 neuvedena Město Šumperk RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
ZŠ Šumavská - akustický podhled 371 727 Kč
 Z2017-026513 26. 9. 2017 neuvedena Obec Rapotín RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Energetické úspory bytového domu č.p. 533 v 4 811 722 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o zateplení bytového domu, výměnu oken a dveří a výstavbu nové sedlové střechy
 527482 18. 5. 2020 neuvedena Město Šumperk RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Nemocnice Šumperk – rekonstrukce 1.NP pavilonu F – 5 244 085 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 641506 18. 5. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
MAKRA DIDAKTA s.r.o.
MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy 10 380 575 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 P16V00000078 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
ZŠ a MŠ Svatoplukova – oprava fasády 1. etapa 784 108 Kč
 Z2018-032799 6. 9. 2019 neuvedena Město Rýmařov RÝMSTAV CZ spol. s.r.o.
Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka 13 818 458 Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy ve stávajícím objektu č.p. 708 na pozemku parc. č. st. 562 v k.ú. Rýmařov ve městě Rýmařov v Moravskoslezském kraji spočívající v úpravě objektu pro volnočasové aktivity v rámci SVČ a městské knihovny.
 490588 18. 5. 2020 neuvedena Středisko kulturních služeb města Svitavy RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Snížení energetické náročnosti budovy kina Vesmír, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-008312 2. 6. 2020 neuvedena Olomoucký kraj RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - 15 081 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2017-014991 7. 11. 2017 neuvedena Město Rýmařov RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Regenerace bytového domu Okružní 1, Rýmařov 3 277 720 Kč
Oznámení o změně U všech domů se jedná o tyto stavební práce: · zateplení obvodových stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem, zateplení podhledů nad suterénem, zateplení stropu nad posledním NP, výměna vstupních dveří v hlavních i zadních vstupech, oprava balkonů - odstranění stávající a položení nové podlahy, demontáž původního a osazení nového zábradlí, výměna balkonových dveří, oplechování venkovních parapetů a říms. · výměnu oken ve sklepních prostorách, zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, opatření soklu povrchovou úpravou – imitace kamenného obkladu, provedení drenážního sytému po obvodu domu, demontáž kanalizační jímky včetně odvozu odpadu (pouze Okružní 3, 5), výměnu dešťových svodů, nové betonové schodiště před zadním vstupem, elektroinstalace – nového osvětlení nad vstupy do domu a doplnění o nový jistič, výměnu schránek, instalaci zvonkového tabla včetně nových...
 Z2018-031085 12. 12. 2019 neuvedena Obec Dolní Studénky RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Stavební úpravy objektu zámku Třemešek 25 427 524 Kč
Oznámení o změně Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy objektu za účelem změny užívání z ubytovny na dvě komunitní centra v 1. NP včetně rekonstrukce veškerých společných prostor. V prostoru 1.NP budou umístěny 2 komunitní centra pro občany, pro jejich setkávání, besedy, drobnou zájmovou činnost - zde je uvažována s max. kapacitou 25 osob. Centra budou mít své zázemí, která jsou vybavena kuchyňskou linkou a jsou přímo propojena s místnostmi komunitních center. Dále zde vznikne rodinné centrum včetně kočárkárny. Hygienické zázemí jsou převážně umístěny do prostor 1.PP, přístupnost výtahem. Součástí předmětu plnění jsou také restaurátorské práce dle Závazného stanoviska MÚ Šumperk (viz příloha 5 – Projektová dokumentace), které se týkají Kom. Centra a společných prostor (kamenný obklad soklu, kamenné sloupky zábradlí na terasu, litinové zábradlí terasy, vstupní dveře R2, nadsvětlík R3, nadsvětlík R4...
 346139 18. 5. 2020 neuvedena Olomoucký kraj RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Modernizace dílen a vybavení SŠ železniční a 4 941 481 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2018-019423 13. 6. 2018 neuvedena město Rýmařov RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Rýmařov - Rekonstrukce objektu na hasičskou 7 778 158 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je rekonstrukce objektu (zbořeniště původní hasičské zbrojnice) a vytvoření zázemí pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Rýmařově na pozemcích parc.č. 943/1 a 943/2 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.
 P17V00000090 12. 8. 2019 neuvedena Město Bruntál RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Stavební úpravy – Zateplení bytového domu Květná 0 Kč
 Z2017-007439 2. 6. 2020 neuvedena Obec Vikýřovice RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
V 00189 – Zvýšení kapacity mateřské školy ve 7 771 405 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P19V00156984 22. 5. 2020 neuvedena Město Loštice RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Přístavba hasičské zbrojnice - Loštice 3 515 101 Kč
 P16V00000043 12. 4. 2020 neuvedena Město Šumperk RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Hl. třída 31, Šumperk – oprava podlahy a osvětlení 1 652 592 Kč
 P17V00121782 12. 4. 2020 neuvedena Obec Horní Studénky RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Rekonstrukce OÚ Horní Studénky - I. etapa 749 688 Kč
 Z2018-006914 2. 6. 2020 neuvedena Město Bruntál RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Stavební úpravy – Zateplení bytového domu Květná 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P19V00162254 7. 4. 2020 neuvedena Olomoucký kraj RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - 15 081 300 Kč
 Z2020-018115 26. 5. 2020 neuvedena obec Dlouhá Loučka RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
"Sociální bydlení v obci Dlouhá Loučka" 13 810 201 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1. Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přestavbě stávajícího objektu na bytový dům pro sociální bydlení. Celkem se do budovy provede vestavba sedmi nových jednopokojových bytových jednotek. Ve vlastním objektu, který se má stavebně upravovat, bude provedena demolice části stavebních konstrukcí podlah a demontáž části původních vnitřních stěn a příček (povětšinou nenosné konstrukce).Jedná s o vestavbu sedmi bytových jednotek určených pro bydlení formou sociálních bytových jednotek, přičemž musí být dodrženy všechny obecné technické podmínky na výstavbu a stavba samotná musí být realizována v souladu s obecnými požadavky na stavby pro plnění funkce bytové.
 P15V00000031 8. 10. 2015 neuvedena Město Svitavy RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vesmír Svitavy 0 Kč
 Z2019-012728 18. 4. 2019 neuvedena mesto Rýmařov RÝMSTAV CZ s.r.o.
Oplocení areálu Teplo Rýmařov – 2. etapa 720 010 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o odstranění starého betonového plotu a jeho náhradu za nový plot ze systémových dílců z pozinku
 528913 18. 5. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Dolní náměstí č. 19/47 - stavební úpravy 8 545 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-034277 1. 6. 2020 neuvedena Pardubický kraj RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., 12 408 536 Kč
Oznámení o změně
 641506 3. 9. 2019 neuvedena Statutární město Olomouc RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
MAKRA DIDAKTA s.r.o.
MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy 10 380 575 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 372030 18. 5. 2020 neuvedena Olomoucký kraj RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Modernizace dílen a vybavení SŠ železniční a 82 919 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-015574 2. 6. 2020 neuvedena Město Moravský Beroun RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 8 572 448 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 425 lidí darovalo 1 202 441 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy