Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:25487892

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:25487892'

Nalezené veřejné zakázky 29 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P15V00105609 neuvedena Ústecký kraj ProProjekt s.r.o.
DOZP Brtníky – rekonstrukce objektu č.p. 118 - PD 540 000 Kč
  P17V00130288 28.08.2023 neuvedena Ústecký kraj ProProjekt s.r.o.
SZŠ a OA, Rumburk - reko domova mládeže včetně 1 499 000 Kč
  P15V00107917 neuvedena Ústecký kraj ProProjekt s.r.o.
Střední lesnická škola a Střední odborná škola 935 000 Kč
  P17V00130165 17.03.2023 neuvedena Ústecký kraj ProProjekt s.r.o.
Speciální základní škola a Praktická škola, 1 749 000 Kč
  P18V00141939 14.04.2023 neuvedena Ústecký kraj ProProjekt s.r.o.
SŠZaZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda - celková 981 500 Kč
  P16V00000031 12.04.2023 09.05.2016 Město Nový Bor ProProjekt s.r.o.
TDS - Přístavba a stavební úpravy obřadní síně na 105 000 Kč
  P20V00185094 01.05.2023 neuvedena Ústecký kraj ProProjekt s.r.o.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, 447 500 Kč
  P20V00000003 16.08.2023 neuvedena Město Rumburk ProProjekt s.r.o.
PD na výstavbu nového chodníku v ul. Žitná 78 500 Kč
  P15V00000117 09.08.2023 neuvedena Město Nový Bor ProProjekt s.r.o.
PDPS chodník Sloupská 105 300 Kč
  P20V00000983 18.08.2023 neuvedena Město Stráž pod Ralskem ProProjekt s.r.o.
Cyklostezka v klidové zóně ve Stráži pod Ralskem - 223 000 Kč
  P19V00000028 18.08.2023 neuvedena Město Varnsdorf ProProjekt s.r.o.
Vypracování projektové dokumentace: Zateplení 156 000 Kč
  P16V00000071 12.04.2023 neuvedena Město Rumburk ProProjekt s.r.o.
PD - Venkovní hřiště ZŠ Tyršova, Rumburk 50 000 Kč
  P20V00000113 21.12.2020 neuvedena Město Rumburk ProProjekt s.r.o.
Centrum POKORUM - TDS 225 100 Kč
  P20V00000031 22.04.2020 neuvedena Město Rumburk ProProjekt s.r.o.
Zajištění technického dozoru na akci: 195 740 Kč
  P20V00000071 31.08.2020 neuvedena Město Rumburk ProProjekt s.r.o.
PD - Revitalizace sídliště v Podhájí I. etapa - 536 000 Kč
  P22V00000045 04.01.2023 neuvedena Město Rumburk ProProjekt s.r.o.
Zajištění TDS na stavbě "Most ev. č. 19 ul. 77 000 Kč
  P16V00000802 19.05.2023 18.10.2016 Vězeňská služba České republiky ProProjekt s.r.o.
Stráž pod Ralskem - výstavba střeleckého tunelu 631 000 Kč
  P16V00000038 12.04.2023 neuvedena Město Rumburk ProProjekt s.r.o.
Dokompletování projektové dokumentace a zajištění 73 000 Kč
  P17V00000043 25.05.2023 26.06.2017 Město Rumburk ProProjekt s.r.o.
Projektová dokumentace - Rekonstrukce a přístavba 487 000 Kč
  P19V00000072 21.02.2020 neuvedena Město Rumburk ProProjekt s.r.o.
PD chodník U nemocnice a Sukova včetně VO 94 500 Kč
  P19V00163693 21.04.2023 neuvedena Ústecký kraj ProProjekt s.r.o.
DOZP Brtníky - celková REKO obj. č. p. 122 TDS 275 000 Kč
  P17V00000048 05.05.2023 12.07.2017 Město Nový Bor ProProjekt s.r.o.
PD - RS - Nový Bor, sídliště Husova - Jiráskova - 950 000 Kč
  P22V00217486 30.05.2022 neuvedena Ústecký kraj ProProjekt s.r.o.
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních 843 550 Kč
  P22V00214301 30.04.2022 neuvedena Ústecký kraj ProProjekt s.r.o.
DPS Šluknov-Krásná Lípa, p.o. - Stavební úpravy 1 455 600 Kč
  P22V00227514 10.09.2023 neuvedena Ústecký kraj ProProjekt s.r.o.
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, 692 850 Kč
  P13V00006652 19.09.2013 neuvedena Ústecký kraj ProProjekt s.r.o.
VZ-INV-122/INV/2013/PD+IČ+AD "SŠ zahradnická a 469 000 Kč
  P23V00239683 06.01.2024 neuvedena Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa ProProjekt s.r.o.
Zpracování kompletní projektové dokumentace, 410 000 Kč
  P14V00000022 06.11.2023 07.01.2015 Město Šluknov ProProjekt s.r.o.
Projektová dokumentace na Rekonstrukci sídliště 345 000 Kč
  P19V00164345 22.01.2020 neuvedena Ústecký kraj ProProjekt s.r.o.
Oblastní muzeum v Děčíně – Varnsdorf – stavební 3 249 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dokumentace pro zadání a provedení stavby (DPS), inženýrská činnost pro získání povolení stavby stavebním úřadem a autorský dozor po celou dobu výstavby. DPS bude řešit kompletní rekonstrukci stávající budovy pro účely činnosti muzea v ulici Poštovní č.p. 415 Varnsdorf. Řešený objekt č.p. 415 a parcela 1583 jsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 15289/5-4036, podléhají tedy zákonu o památkové péči a veškeré stavební úpravy či stavební záměry podléhají projednání a závaznému stanovisku orgánů památkové péče. Více informací je uvedeno ve výzvě k podání nabídky.