Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:25606468

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:25606468'

Nalezené veřejné zakázky 270 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P15V00005996 14. 6. 2015 neuvedena Lesy České republiky, s.p. POHL cz, a.s.
Losinka km 3,600-7,100 - Velké Losiny 5 130 143 Kč
 P19V00165117 27. 5. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň POHL cz, a.s.
Opravy a údržba Plzeňského historického 632 370 Kč
 P16V00001468 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Odry, státní podnik POHL cz, a.s.
Olše, km 7,500 - rybí přechod 5 199 912 Kč
 P16V00001253 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik POHL cz, a.s.
Vraňany - stavební úpravy provozního zázemí 4 139 982 Kč
 P20V00174732 20. 5. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň POHL cz, a.s.
Opravy a údržba Plzeňského historického 490 703 Kč
 P15V00000162 16. 3. 2015 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace POHL cz, a.s.
Oprava opěrné zdi podél sil. III/18020 - Koterov 5 650 000 Kč
 P20V00000015 1. 7. 2020 neuvedena Město Dobříš POHL cz, a.s.
Stavební úpravy hygienického zázemí a jazykové 822 506 Kč
 643253 30. 9. 2016 neuvedena Obec Holasovice POHL cz, a.s.
„Kanalizace a ČOV Holasovice – 3. etapa“ 28 870 584 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 519507 26. 11. 2015 neuvedena Obec Hlohová POHL cz, a.s.
Hlohová - kanalizace a ČOV - I. a II. stavba (2. 21 100 897 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 218543 26. 9. 2012 neuvedena Lesy České republiky, s.p. POHL cz, a.s.
Polednana PŠ km 0,000 – 1,200 2 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 521275 31. 8. 2015 neuvedena Lesy České republiky, s.p. POHL cz, a.s.
Racková km 3,300-4,500, k.ú. Sazovice 4 432 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P18V00009721 20. 12. 2018 neuvedena Obec Chotíkov POHL cz, a.s.
Úprava Chotíkovského potoka – protierozní opatření 2 073 127 Kč
 Z2020-042952 26. 4. 2021 neuvedena Statutární město Opava POHL cz, a.s.
„Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“ 290 977 777 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P16V00113847 4. 9. 2019 neuvedena Obec Hovorčovice POHL cz, a.s.
Stavební úpravy a přístavba základní školy 57 890 973 Kč
 Z2018-020556 21. 6. 2018 neuvedena Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice POHL cz, a.s.
COLAS CZ, a.s.
+1 dodavatel
„Kanalizace Budkovice“ 35 709 709 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování místní části města Ivančice - Budkovice.
 P19V00160479 1. 8. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň POHL cz, a.s.
Opravy a údržba Plzeňského historického 410 371 Kč
 P19V00156407 14. 5. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň POHL cz, a.s.
Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně 0 Kč
 P20V00181091 15. 9. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň POHL cz, a.s.
Opravy a údržba Plzeňského historického 460 237 Kč
 P18V00133817 17. 1. 2018 neuvedena Obec Hovorčovice POHL cz, a.s.
Bezpečné a bezbariérové chodníky v Hovorčovicích 19 680 605 Kč
 P20V00170753 3. 3. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň POHL cz, a.s.
Opravy a údržba Plzeňského historického 155 972 Kč
 P20V00170752 3. 3. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň POHL cz, a.s.
Opravy a údržba Plzeňského historického 225 504 Kč
 P15V00000047 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace POHL cz, a.s.
II/280 Březno – křižovatka s II/2805 (u Píseč. 2 096 700 Kč
 646111 19. 9. 2016 neuvedena Povodí Odry, státní podnik POHL cz, a.s.
Suchá nádrž Loděnice, OHO 26 899 242 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 497975 25. 9. 2014 neuvedena Město Benešov POHL cz, a.s.
Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města 15 285 177 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-007767 17. 12. 2020 neuvedena Jihočeský kraj POHL cz, a.s.
Mgr. Josef Novotný
„Obnova vybraných objektů v areálu národní 56 539 493 Kč
Oznámení o změně
 Z2019-005721 19. 2. 2021 neuvedena Městská část Praha 5 POHL cz, a.s.
Raudnitzův dům – bydlení pro seniory 118 855 645 Kč
Oprava národního formuláře
 Z2016-002955 4. 11. 2016 neuvedena Obec Kvíčovice POHL cz, a.s.
Kvíčovice - splašková kanalizace - Změna stavby 18 820 998 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v délce cca 2 410 m v obci Kvíčovice. Kanalizace je převážně v profilu DN 250, pouze cca 94 m je v profilu DN 400.
 P19V00000277 12. 4. 2020 neuvedena Povodí Odry, státní podnik POHL cz, a.s.
Demolice RO č.p. 103, 02.040 Opatření v úseku 818 516 Kč
 P16V00112950 neuvedena Statutární město Plzeň POHL cz, a.s.
Chodník Krašovská ul. 1 109 880 Kč
 P20V00172214 1. 4. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň POHL cz, a.s.
Veleslavínova 26 b.č.10 a b.č.13 - oprava volných 4 489 063 Kč
 520379 18. 8. 2015 neuvedena Statutární město Plzeň POHL cz, a.s.
Úslavský kanalizační sběrač - 2. etapa, 1. fáze - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 518861 28. 7. 2015 neuvedena Statutární město Ostrava POHL cz, a.s.
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Repinova a 4 202 593 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 401917 4. 9. 2015 neuvedena Městys Machov POHL cz, a.s.
Machov - dostavba splaškové kanalizace v části 3 144 416 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 632688 29. 9. 2016 neuvedena Obec Malý Bor POHL + PROTOM
„MALÝ BOR, KANALIZACE A ČOV – II. ETAPA“ 27 999 763 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 526945 24. 11. 2015 neuvedena Lesy České republiky, s.p. POHL cz, a.s.
Jestřábí potok km 0,000 - 2,140 - vícepráce JŘBU 80 080 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-003494 8. 3. 2021 4. 3. 2019 Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace POHL cz, a.s.
Bláha ús, s.r.o.
+1 dodavatel
Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého 45 635 329 Kč
Oznámení o změně Předmětem části č. 1 veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky při rekonstrukci centrálního depozitáře sbírkových předmětů Muzea Českého krasu v rámci projektu s názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p.o.“. Objekt se nachází na adrese S. K. Neumanna 1141, 266 01, Beroun. Předmětem části č. 2 veřejné zakázky je dodávka a instalace úložného regálového systému s pojezdovými kolejnicemi zapuštěnými v podlaze, jehož parametry a minimální požadavky jsou uvedeny v části projektové dokumentace označené pro tuto část veřejné zakázky, která je obsažena v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Součástí je také zaškolení obsluhy systému, kontrolní prohlídky dodavatele po dobu záruční lhůty a záruční servis. Výkaz výměr pro dodávku a instalaci regálového systému je pro tuto část veřejné zakázky součástí přílohy č. 6...
 638968 23. 1. 2017 neuvedena Město Úvaly POHL cz, a.s.
Úvaly splašková kanalizace - II. etapa - rozšíření 29 967 472 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P18V00009712 20. 12. 2018 neuvedena Obec Chotíkov POHL cz, a.s.
Úprava Chotíkovského potoka – revize 10/2015 3 895 794 Kč
 358199 26. 6. 2013 neuvedena Povodí Odry, státní podnik POHL cz, a.s.
Úprava Husího potoka, Fulnek, Jerlochovice km 29 997 824 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-007352 10. 8. 2018 neuvedena Obec Ptýrov POHL cz, a.s.
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.
Ptýrov – odkanalizování obce 91 495 197 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2017-028041 26. 1. 2018 8. 11. 2017 Městys Mšec SDRUŽENÍ MŠEC, správce sdružení POHL cz, a.s.
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR, s.r.o.
+1 dodavatel
Mšec - výstavba kanalizace a ČOV 97 895 197 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v městyse Mšec ve Středočeském kraji. Předmětem stavebních prací je vy´stavba kanalizace a ČOV pro 1200 EO včetně doprovodny´ch objektů.
 523156 7. 7. 2017 neuvedena Obec Kobeřice POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
Kanalizace v lokalitách ul. Olšina dolní a 12 421 534 Kč
Oznámení o změně
 P15V00032805 17. 8. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň POHL cz, a.s.
Archiv Světovar 4x4 Cultural Factory, Světovar 0 Kč
 P13V00009603 17. 8. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň POHL cz, a.s.
Úslavský kanalizační sběrač - 2. etapa, 1. fáze 85 901 475 Kč
 P20V00170753 27. 5. 2020 neuvedena Statutární město Plzeň POHL cz, a.s.
Opravy a údržba Plzeňského historického 155 972 Kč
 P17V00123176 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR POHL cz, a.s.
I/2 Ždánice oprava propustku 602 210 Kč
 P20V00002493 2. 4. 2020 neuvedena Obec Žabeň POHL cz, a.s.
Intenzifikace ČOV a dobudování splaškové 18 422 201 Kč
 632688 9. 11. 2018 neuvedena Obec Malý Bor POHL + PROTOM
„MALÝ BOR, KANALIZACE A ČOV – II. ETAPA“ 27 999 763 Kč
Oznámení o změně
 60067282 13. 2. 2012 neuvedena Lesy České republiky, s.p. POHL cz, a.s.
Kněhyně km 0,250 - 3,900 19 220 528 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P18V00136327 12. 3. 2018 neuvedena Jihočeský kraj POHL cz, a.s.
Mgr. Josef Novotný
„Obnova vybraných objektů v areálu národní 56 539 493 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 195 828 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy