Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:25914723

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:25914723'

Nalezené veřejné zakázky 20 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2017-006501 12.10.2017 27.04.2017 Dopravní podnik Ostrava a.s. Solaris Czech spol. s r.o
Dodávka 10 ks nových nízkopodlažních 86 835 170 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění je dodání 10 ks nových nízkopodlažních dvoučlánkových autobusů na CNG pohon vč. vybavení a požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách; provedení zaškolení obsluhy a příslušných pracovníků; dodání všech dokumentací, jakož i poskytnutí veškerých potřebných softwarů; dodávka dalšího plnění a s tím související poskytnutí služeb, jež jsou vymezeny v čl. IV. Kupní smlouvy; v souvislosti s plněním veřejné zakázky poskytnutí příslušné technické podpory. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
  Z2017-017913 25.01.2018 21.08.2017 Dopravní podnik Ostrava a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Solaris Bus & Coach S.A.
Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních 278 885 514 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění je dodání 40 ks nových nízkopodlažních jednočlánkových autobusů na CNG pohon vč. vybavení a požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek byly uvedeny v přílohách příslušné zadávací dokumentace.
  510467 04.08.2015 neuvedena Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Nákup 3 kloubových nízkopodlažních autobusů MHD v 20 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  528588 12.04.2016 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Nákup nízkopodlažních autobusů pro roky 2016 - 156 683 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  104165 22.05.2015 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dodávka autobusů do roku 2015 60 901 200 Kč
Neznámý Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy je dodávka až 40 kusů autobusů, a to dle požadavku zadavatele.
  Z2020-022980 20.11.2020 10.08.2020 Dopravní podnik města České Budějovice a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Dodávka 9 ks nízkopodlažních článkových autobusů 70 693 454 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka celkem 9 ks nízkopodlažních článkových autobusů.
  P21V00195906 08.10.2021 06.07.2021 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Rámcová dohoda na dodávku až 20 ks autobusů s 303 688 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky, která bude zadávána na základě rámcové dohody, je dodávka až 20 ks (dvaceti kusů) autobusů s vodíkovým pohonem dle technické specifikace, která tvoří přílohu C návrhu rámcové dohody dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z návrhu rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, včetně jejích příloh A až C.
  P17V00126143 27.12.2017 25.08.2017 Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Solaris Bus & Coach S.A.
+2 další dodavatelé
Dodávka 8 nízkopodlažních autobusů na CNG 239 706 316 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 8 nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem (dále jen „CNG busy“), a to v tomto rozsahu a vymezení: a. 2 ks kloubových nízkopodlažních autobusů b. 6 ks nízkopodlažních autobusů Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných CNG busů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č.1a) a 1b) a nedílnou součást Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené CNG busy ke dni dodání zadavateli splňovaly veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a v městské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky včetně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) a současně musí být bez jakýchkoliv technických či jiných úprav způsobilé k provozu v síti zadavatele.
  P17V00121037 02.10.2017 08.06.2017 Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Solaris Bus & Coach S.A.
SOLARIS CZECH spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Dodávka 16 nízkopodlažních autobusů na CNG 451 346 316 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 16 nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem (dále jen „CNG busy“), a to v tomto rozsahu a vymezení: a. 3 ks kloubových nízkopodlažních autobusů b. 13 ks nízkopodlažních autobusů Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných CNG busů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č.1a) a 1b) a nedílnou součást Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené CNG busy ke dni dodání zadavateli splňovaly veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a v městské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky včetně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) a současně musí být bez jakýchkoliv technických či jiných úprav způsobilé k provozu v síti zadavatele.
  P21V00000063 30.08.2021 19.07.2021 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Dodávka naftových autobusů pro Dopravní podnik 10 943 240 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou naftových autobusů. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužitých autobusů. Požadavky na minimální standard technického řešení (technické podmínky) a počet jednotlivých položek jsou detailně vymezeny a popsány v přílohách Zadávací dokumentace (dále též „ZD“), zejm. v Příloze ZD č. 1: Technická specifikace, kde jsou uvedeny minimální technické požadavky na podobu požadovaného plnění, čímž tato příloha tvoří podklad pro zpracování věcné části nabídky. Požadovaná vozidla musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro tuto kategorii strojů vč. jejich schválení pro provoz v ČR.
  P20V00183401 22.04.2021 01.12.2020 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Solaris Bus & Coach S.A.
Nákup plně nízkopodlažních autobusů pro DPMO, a.s. 151 331 540 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 kusů nových a nepoužitých plně nízkopodlažních autobusů, z toho 5 kusů v provedení sólo (autobus délky 11,0 - 12,3 m) a 5 ks v provedení kloub (autobus délky 17,0 - 18,0 m). Součástí zakázky je rovněž poskytnutí služeb souvisejících s touto dodávkou - např. uvedení dodaných autobusů (včetně veškerého jejich dodaného příslušenství) do plného provozu, jejich individuální vyzkoušení, zaškolení obsluhy, provádění záručního servisu po celou dobu trvání záruční lhůty a provádění pozáručního a mimozáručního servisu pouze na vyžádání formou písemné objednávky. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
  P15V00102589 20.08.2023 28.05.2015 Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Nákup 3 kloubových nízkopodlažních autobusů MHD v 20 850 000 Kč
  P20V00000084 22.03.2021 15.10.2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusů a 307 866 716 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je: • dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusů; • dodávka a zprovoznění 24 ks mobilních nabíjecích souprav sloužících k nouzovému nabíjení trakčních akumulátorů (pokud u dodávaných elektrobusů bude nutné provádět balancování a dodatečné dobíjení trakčních akumulátorů mimo dodané nabíjecí stanice); • dodávka a zprovoznění 4 ks mobilních nabíjecích souprav sloužících k nouzovému nabíjení trakčních akumulátorů; • dodávka, montáž a zprovoznění 2 ks nabíjecích stanic, se 4 nabíjecími rameny (1x nabíjecí stanice se 3 nabíjecími rameny a 1x nabíjecí stanice s 1 nabíjecím ramenem); • zpracování projektových dokumentací nabíjecích stanic; • dodávka dalšího zboží a s tím související služeb dle příloh zadávací dokumentace; • provedení zaškolení obsluhy a příslušných pracovníků zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
  P17V00000178 19.03.2018 01.12.2017 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Dodávka CNG autobusů pro Dopravní podnik měst 86 554 058 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nízkopodlažních autobusů. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužitých autobusů. Prostřednictvím dodávky dojde k modernizaci a ekologizaci vozového parku zadavatele. Nové nízkopodlažní CNG autobusy (celkem 13 ks) nahradí stávající nevyhovující vozidla. Realizace zakázky bude mít pozitivní dopad na zlepšení kvality životního prostředí, zvýšení komfortu cestování, úsporu přepravního času a zpřístupnění MHD cestujícím se sníženou schopností pohybu a orientace.
  P19V00000002 10.10.2019 28.05.2019 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o. + Solaris Bus & Coach S.A.
Ekologická veřejná doprava v Jihlavě - autobusy 31 044 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových dvounápravových třídveřových nízkopodlažních - bezbariérových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) určených pro městskou hromadnou dopravu. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. 107. Zadavatel požaduje, aby účastníkem zadávacího řízení nabízený předmět veřejné zakázky ke dni dodání zadavateli splňoval všechny zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích obecně a dále v městské hromadné dopravě osob platné na území České republiky. Dodané autobusy musí být identické (včetně všech součástí).
  P23V00246842 31.08.2023 07.07.2023 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. SOR Libchavy spol. s r.o.
SOLARIS CZECH spol. s r.o.
+1 dodavatel
Nákup 10 ks autobusů kategorie 12 m 68 895 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka autobusů příslušné technické specifikace. Předmětem veřejné zakázky (v každé z uvedených částí) jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či je poskytnout vyplývá pro část I. veřejné zakázky z návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, včetně jejích příloh C, a pro část II. veřejné zakázky z návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, včetně jejích příloh C. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část I.: Dodávka 6 ks (šesti kusů) nových dvounápravových, třídveřových, nízkopodlažních autobusů kategorie 12 m bez tažného zařízení dle technické specifikace, která tvoří přílohu C kupní smlouvy dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace; Část II.: Dodávka 4 ks (čtyř kusů) nových dvounápravových, třídveřových, nízkopodlažních autobusů kategorie 12 m s tažným zařízením dle...
  P19V00160621 24.02.2020 09.09.2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Nákup 40 ks autobusů kategorie Md+ 228 889 070 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 40 kusů autobusů kategorie Md+, a to s jedním vybraným dodavatelem. Konkrétní specifikace midibusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem sektorových veřejných zakázek zadaných na základě uzavřené rámcové dohody dále může být: • dodání až 35 sad hardware a software pro diagnostiku závad midibusů • dodání až 7 testovacích sestav OIS • dodání až 6 sad servisního vybavení pro diagnostiku závad a provádění plnění chladicího média kompresorové klimatizace. Předmětem plnění může být i podpora a rozvoj funkcí odbavovacího a informačního systému midibusů (OIS). Blíže viz ZD.
  P17V00001692 24.11.2017 17.05.2017 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. ŠKODA ELECTRIC a.s.
SOLARIS CZECH spol. s r.o.
+1 dodavatel
Dodávka trolejbusů a CNG autobusů pro Dopravní 187 508 696 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je dodávka 15 nových trolejbusů (část A) a 2 nových autobusů (část B).
  P19V00000006 24.01.2020 12.09.2019 Dopravní podnik města Brna, a.s. Solaris Bus & Coach S.A. a SOLARIS CZECH spol. s r.o.
SOR Libchavy spol. s r.o.
Dodávka městských autobusů v letech 2020-2022 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 33 ks kloubových nízkopodlažních autobusů a dodávka až 51 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů. Všechny autobusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1a ZD – Soupis požadavků na dodávku kloubových nízkopodlažních autobusů a v příloze č.1b ZD - Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních autobusů.
  P21V00000003 04.11.2022 27.04.2021 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Dodávka 18 metrových městských autobusů v období 140 313 614 Kč
Oznámení o změně Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 17 ks 18 metrových městských autobusů splňující ke dni dodání autobusů veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, splňující min. normu EURO 6, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav k provozu v síti Zadavatele. Dodávky musí být z výroby určené pro český trh, musí být homologovány a musí mít na území České republiky zabezpečeny dodávky níže specifikovaných náhradních dílů, a to minimálně po dobu životnosti vozidla a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem vozidel.