Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:26212005

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:26212005'

Nalezené veřejné zakázky 73 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  645161 30.08.2016 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
Cyklotrasy MČ Praha 22 - Netluky - Uhříněves - 1 284 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00019998 12.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
Stavba č. 8268 Rokytka - rozvoj území, etapa 0008 764 225 Kč
  Z2018-041797 01.02.2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
BBP Ortenovo náměstí a okolí, Praha 7, č. akce 13 697 076 Kč
Oznámení o změně
  350131 02.09.2013 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
Oprava komunikace Na Popelce – U Blaženky v Praze 12 976 260 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00119691 02.03.2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
„Stavba č. 3150 TV Benice, etapa 0004 Květnového 4 095 306 Kč
  517978 07.12.2015 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
Šafránecká - Roentgenova, Praha 5, č. akce 692 19 184 470 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-044410 14.12.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
Dejvická - Eliášova, č. akce 2970382, Praha 6 16 463 747 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  488510 12.05.2016 neuvedena Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Čermák a Hrachovec a.s.
PRAGIS a.s.
+1 dodavatel
Provádění oprav vodovodní sítě a vodovodních 3 504 069 843 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P15V00033846 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
St. č. 7500 TV Praha 6, etapa 0020 Dolní Šárka 5 153 020 Kč
  P18V00144868 12.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
Stavba č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a 3 290 939 Kč
  Z2019-018256 08.10.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
V Remízku – U Akátů, Praha 5, č. akce 2970341 7 173 468 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  363146 09.08.2013 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
Povodňová akce - Práčská, Praha 10, č. akce 966 13 670 537 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00119691 12.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
„Stavba č. 3150 TV Benice, etapa 0004 Květnového 4 095 306 Kč
  360408 16.07.2013 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
MČ Praha 6, chod. prog. 2010 – 2013, Na Čihadle, 8 197 969 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00001007 13.05.2015 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Čermák a Hrachovec a.s.
Vltava HPK Troja – Podbaba nátrž v km 3,15 – 2 743 570 Kč
  Z2017-000261 05.01.2017 neuvedena Technická zpráva komunikací hlavního města Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
MČ Praha 2, chodníkový program 2009-2016, č.akce 2 138 179 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o nezbytné dodatečné stavební práce a o výškovou úpravu plynových regulátorů a dodávku nového zábradlí. Též o nedostatečnou úpravu žulových silničních obrubníků a tím o předlažbu vozovky podél nich.
  Z2020-005942 13.11.2020 neuvedena Pražská vodohospodářská společnost a.s. Čermák a Hrachovec a.s.
Prodloužení stoky A2 etapa č.0004, část 01 - 198 875 420 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2017-006654 15.06.2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s., zastupující jako správce společníky a) Čermák a Hrachovec a.s.a b) COLAS CZ, a.s.
Vysočanská, rekonstrukce ulice, č. akce 999085, 40 444 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  377688 30.12.2013 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
MČ Praha 6, CHOD. PROGRAM 2008 – 2011, Charlese de 155 270 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00194436 18.05.2021 neuvedena Výstaviště Praha, a.s. Čermák a Hrachovec a.s.
Rekonstrukce cestní sítě v areálu Výstaviště Praha 40 242 849 Kč
  509796 17.03.2015 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
V Šáreckém údolí II, Praha 6, č. akce 886/1 7 668 755 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-015532 26.04.2022 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. Čermák a Hrachovec a.s.
Cyklo Klárov podjezd Mánesova mostu, P1, č. akce 34 898 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je výstavba cyklostezky s povrchem z drobné dlažby a asf. betonu vedené z pod mostu šikmou rampou k napojení na komunikaci Kosárkovo nábř., výstavba betonové opěrné zdi obložené kyklopským zdivem, založení opěrné zdi pod úrovní vodní hladiny (vytvoření ochrany štětovnicovou stěnou) a instalace veřejného osvětlení (VO). Výroba a montáž litinového zábradlí cyklostezky nejsou předmětem plnění. Dodavatel zajistí připravenost pro montáž zábradlí. Podrobná specifikace předmětu plněn
  P21V00000001 12.01.2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Čermák a Hrachovec a.s.
Kladno, ul. Wolkerova - obnova DN 700 III. stavba, 35 397 303 Kč
  P19V00159648 15.07.2019 neuvedena Výstaviště Praha, a.s. Čermák a Hrachovec a.s.
Rekonstrukce zpevněných ploch ve spodní části 29 637 451 Kč
  P14V00019998 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
Stavba č. 8268 Rokytka - rozvoj území, etapa 0008 764 225 Kč
  Z2019-037633 04.02.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
BBP Letná a okolí, Praha 7, č.akce 60282 8 288 445 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00007060 09.09.2021 neuvedena Obec Psáry Čermák a Hrachovec a.s.
III/1051 Psáry, homogenizace II 1 424 740 Kč
  644475 08.02.2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Společnost "Sdružení Bieblova ČH + PKB", vedoucí společník:Čermák a Hrachovec a.s.
Bieblova, Praha 5, č. akce 309 12 848 969 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000001 29.01.2019 neuvedena Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Čermák a Hrachovec a.s.
Provádění opravy vodovodu - nabídky 1 848 309 549 Kč
  Z2016-001908 20.12.2016 neuvedena MESTA Colas CZ a.s.
DAP a.s.
+8 dalších dodavatelů
Oprava přípojky na komunikaci Libocká, Praha 6 551 970 Kč
Oznámení o změně Provádění běžné a souvislé údržby a oprav na území hlavního města Prahy
  Z2020-023718 02.05.2022 11.08.2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II
Společnost PORR-SWIETELSKY-CHIC
+11 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na provádění běžné a souvislé 157 417 856 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Na základě RD jsou uzavírány dílčí veřejné zakázky s předpokl. hodnotou nikoliv vyšší (v jednotlivém případě) než 50 mil. Kč bez DPH, jejichž předmětem je provádění: a) běžné údržby vozovek a chodníků, tj. zejména opravy asfaltových konstrukcí komunikací, dlážděných krytů komunikací, kaveren a odvodnění komunikací, opravy a údržby dopravně-bezpečnostního zařízení (např. svodidla, zábradlí), dále též technologie prodlužující životnost a ošetření spár; b) souvislé údržby vozovek a chodníků, tj. práce v souvislých úsecích, sloužící k zachování a obnově pasivních vlastností komunikací; ve vztahu k pozemním komunikacím ve správě Zadavatele, a to průběžně dle aktuálních potřeb Zadavatele a objektivních podmínek k realizaci těchto prací.
  P19V00152657 01.03.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
Stavba č. 0161 „TV Kolovraty, etapa 0009 5 639 800 Kč
  Z2018-017105 19.12.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0007 Komunikace 9 156 221 Kč
Oznámení o změně
  Z2018-004146 26.11.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
Předpolí Písecké brány, Praha 6, č. akce 1000002 18 148 821 Kč
Oznámení o změně
  P18V00144868 27.08.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
Stavba č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a 3 290 939 Kč
  377515 22.06.2015 neuvedena Pražská vodohospodářská společnost a.s. Čermák a Hrachovec a.s.
Rekonstrukce kanalizace - IV. etapa, ul. 187 788 620 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2018-042969 10.10.2019 neuvedena Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Čermák a Hrachovec a.s.
Provádění oprav vodovodu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-034489 07.12.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
Metrostav DIZ s.r.o.
Stavba č. 0012 Protipovod. opatř. na ochr. HMP, 249 665 846 Kč
Oprava
  P15V00033847 12.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA IPPOS BOHEMIA s.r.o.
Čermák a Hrachovec a.s.
+1 dodavatel
St. č. 3106 TV Suchdol, etapa 0006 Kanalizace 5 661 676 Kč
  Z2020-019923 02.05.2022 10.07.2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Praha BESIP CERHRA+PKB
PORR a.s.
+6 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na 18 591 157 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rámcová dohoda s více účastníky („Rámcová dohoda“), na jejímž základě jsou uzavírány jednotlivé prováděcí smlouvy o dílo („Prováděcí smlouva“) na provádění staveb BESIP pozemních komunikací na území hl. m. Prahy. Stavby BESIP spočívají především v opravách asfaltových konstrukcí komunikací, dláždění krytů komunikací, odvodnění komunikací, pokládce a úpravách obrub, zřízení svislého a vodorovného dopravního značení, stavebních úpravách odvodnění včetně činností podléhající kontrole orgánů státní báňské správy, zřízení nového či úpravy (přeložky) stávajícího veřejného osvětlení, resp. přisvětlení přechodů.
  Z2019-026098 28.04.2022 neuvedena Hlavní město Praha Společnost EUROVIA,Čermák a Hrachovec, K Zeleným domkům
Čermák a Hrachovec a.s.
Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0009 K Zeleným 92 644 820 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce komunikace K Zeleným domkům v Praze,Kunraticích. V rámci rekonstrukce budou provedeny chodníky, vybudována parkovacích stání, napojení na stávající komunikace, vjezdy na pozemky, a tím dojde k omezení a zklidnění negativních účinků dopravy v daném místě. Kromě úprav na komunikacích bude nově rozmístěno veřejné osvětlení a přisvícení přechodů pro pěší, provedeny se výškové úpravy povrchových znaků inženýrských sítí ve vozovce a chodnících a nově umístěny uliční vpusti dešťové kanalizace, ochráněny kabely společnosti PREdistribuce (1 kV a 22 kV) a provedeny úpravy na MTS (SEK) spol. CETIN.
  Z2016-006357 13.12.2016 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
Dodatečné stavební práce pro stavbu č. 7500 TV 3 551 395 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00004469 22.02.2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Čermák a Hrachovec a.s.
Havarijní oprava kanalizace, Kapucínská, Praha 1 2 062 560 Kč
  377685 30.12.2013 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
MČ Praha 6, chod. prog. 2010 – 2013, Na Čihadle, 544 286 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00032861 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
St. č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření 1 851 043 Kč
  529380 29.12.2015 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Čermák a Hrachovec a.s.
Cyklotrasy MČ Praha 22 - Netluky - Uhříněves - 1 829 464 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  522166 04.02.2021 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Pozemní komunikace Bohemia a.s.
CHIC s.r.o.
+23 dalších dodavatelů
Praha 9 - opravy prováděné v rámci běžné údržby 1 900 000 000 Kč
Oznámení o změně Na základě rámcové smlouvy je prováděna běžná a souvislá údržba a opravy pozemních komunikací na území hl. m. Prahy dle aktuálních potřeb zadavatele
  Z2019-035210 05.12.2019 neuvedena Výstaviště Praha, a.s. Čermák a Hrachovec a.s.
Rekonstrukce zpevněných ploch ve spodní části 29 637 451 Kč
Oznámení o změně
  P15V00029883 12.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
„odstranění závad HK č. 8 v ulici K Přístavišti, v 1 330 618 Kč
  P15V00029883 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Čermák a Hrachovec a.s.
„odstranění závad HK č. 8 v ulici K Přístavišti, v 1 330 618 Kč