Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:26451255

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:26451255'

Nalezené veřejné zakázky 45 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00161871 30.08.2019 neuvedena OBEC VESTEC PSS Bohemia s.r.o.
Oprava komunikace ulice Průběžná, Vestec, 1. etapa 3 734 258 Kč
  Z2019-029081 06.12.2019 neuvedena Město Beroun PSS Bohemia s.r.o.
Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek 14 440 730 Kč
Oznámení o změně
  P18V00138266 16.04.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Lesopark Letňany - komunikace 3 234 030 Kč
  P19V00165894 18.11.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Dívčí hrady, cesty, 1. etapa 2 234 825 Kč
  P19V00160692 06.08.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Rekonstrukce parteru před Šlechtovou restaurací ve 23 695 591 Kč
  Z2017-016021 19.06.2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Obnova centrálního prostoru Královské obory 24 000 815 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00156560 16.05.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Les Arborka - účelová komunikace II. etapa 2 868 458 Kč
  P18V00148621 12.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Les Arborka - komunikace 1. etapa 5 772 946 Kč
  Z2019-045055 18.12.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Obnova části Letenských sadů sever - etapa E3B 14 396 866 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00160750 08.08.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Obnova části Letenských sadů sever - etapa E3B 14 396 866 Kč
  P19V00166772 25.05.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Lesopark Kbely - účelová komunikace 2 376 278 Kč
  P19V00166772 03.12.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Lesopark Kbely - účelová komunikace 2 376 278 Kč
  P21V00202790 21.09.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Stromovka - provozní výjezd z části parku “Za 1 253 051 Kč
  P19V00160692 06.08.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Rekonstrukce parteru před Šlechtovou restaurací ve 23 695 591 Kč
  P20V00171206 11.03.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Rybník Šeberák – oprava poškození hrázové 333 018 Kč
  P18V00138266 12.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Lesopark Letňany - komunikace 3 234 030 Kč
  Z2019-038648 30.10.2019 neuvedena Obec Veliká Ves PSS Bohemia s.r.o.
Obnova místních komunikací v obci Veliká Ves 6 669 991 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P18V00148621 19.11.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Les Arborka - komunikace 1. etapa 5 772 946 Kč
  P19V00165894 18.11.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Dívčí hrady, cesty, 1. etapa 2 234 825 Kč
  Z2019-041966 25.11.2019 neuvedena Město Hostomice PSS Bohemia, s.r.o.
Rekonstrukce ulice Rybnice a rekonstrukce ulice U 5 833 355 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací, pro investiční akci s názvem – „Rekonstrukce ulice Rybnice a rekonstrukce ulice U Hřiště“ v rozsahu investičních nákladů stavby: 5.287.019,06, - Kč bez DPH.
  Z2018-030812 07.09.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Rekonstrukce hlavní běžecké trasy Stromovka 12 984 006 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-045056 18.12.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Rekonstrukce parteru před Šlechtovou restaurací ve 23 695 591 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00000076 04.11.2019 neuvedena Město Beroun PSS Bohemia s.r.o.
Obnova veřejného osvětlení ul. Plzeňská - sever, 1 018 688 Kč
  P19V00160750 08.08.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Obnova části Letenských sadů sever - etapa E3B 14 396 866 Kč
  P18V00138029 11.04.2018 neuvedena OBEC VESTEC Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
PSS Bohemia s.r.o.
Cyklostezka Vestec - Jesenice 3 241 187 Kč
  P19V00161871 30.08.2019 neuvedena OBEC VESTEC PSS Bohemia s.r.o.
Oprava komunikace ulice Průběžná, Vestec, 1. etapa 3 734 258 Kč
  P19V00165894 25.05.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Dívčí hrady, cesty, 1. etapa 2 234 825 Kč
  P18V00139931 17.05.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Rekonstrukce hlavní běžecké trasy Stromovka 12 984 006 Kč
  P16V00000009 04.11.2016 neuvedena Město Hostivice PSS Bohemia, s.r.o. Orebitská 66/6 130 00 Praha 3
Výstavba chodníku podél ul. Hájecká, Hostivice - 997 668 Kč
  P18V00148621 19.11.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Les Arborka - komunikace 1. etapa 5 772 946 Kč
  P18V00138266 16.04.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Lesopark Letňany - komunikace 3 234 030 Kč
  P17V00119833 07.03.2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Obnova centrálního prostoru Královské obory 24 000 815 Kč
  P20V00171206 11.03.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Rybník Šeberák – oprava poškození hrázové 333 018 Kč
  P19V00166772 03.12.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Lesopark Kbely - účelová komunikace 2 376 278 Kč
  P18V00138029 12.04.2020 neuvedena OBEC VESTEC Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
PSS Bohemia s.r.o.
Cyklostezka Vestec - Jesenice 3 241 187 Kč
  P19V00156560 26.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Les Arborka - účelová komunikace II. etapa 2 868 458 Kč
  P19V00161236 19.08.2019 neuvedena Městská část Praha 1 PSS Bohemia s.r.o.
Oprava cest v parku na Smetanově nábřeží 569 800 Kč
  P19V00161236 19.08.2019 neuvedena Městská část Praha 1 PSS Bohemia s.r.o.
Oprava cest v parku na Smetanově nábřeží 569 800 Kč
  P20V00171206 25.05.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Rybník Šeberák – oprava poškození hrázové 333 018 Kč
  P19V00161236 25.05.2020 neuvedena Městská část Praha 1 PSS Bohemia s.r.o.
Oprava cest v parku na Smetanově nábřeží 569 800 Kč
  Z2019-013769 26.04.2019 neuvedena Obec Úholičky PSS Bohemia s.r.o.
Rekonstrukce místní komunikace Nad Parkem - 9 088 847 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele stavební práce spočívající v rekonstrukci místní komunikace Nad Parkem – Haškova, Úholičky, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná SNOWPLAN spol. s r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III, IČO: 27497763.
  P19V00161871 30.08.2019 neuvedena OBEC VESTEC PSS Bohemia s.r.o.
Oprava komunikace ulice Průběžná, Vestec, 1. etapa 3 734 258 Kč
  P19V00002751 20.06.2019 neuvedena OBEC CHÝNĚ PSS Bohemia s.r.o.
Rekonstrukce ulice Na Jarolímce 2 075 864 Kč
  P20V00182512 13.10.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Les Na Musile - komunikace 5 933 798 Kč
  P19V00156560 16.05.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PSS Bohemia s.r.o.
Les Arborka - účelová komunikace II. etapa 2 868 458 Kč