Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:27145051

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:27145051'

Nalezené veřejné zakázky 31 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  205223 10.01.2012 neuvedena Univerzita Karlova v Praze GRANT Garant s.r.o.
příprava projektového návrhu v roli koordinátora 119 000 Kč
Neznámý
  Z2017-020346 07.06.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Eurovision, a.s.
GRANT Garant s.r.o.
+2 další dodavatelé
Podpora odborů MHMP při přípravě a realizaci 119 592 000 Kč
Oznámení o změně
  P19V00000158 02.04.2019 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát GRANT Garant s.r.o.
RUK – OVAV - Projekt společného evropského 240 000 Kč
  P13V00012436 12.04.2020 neuvedena Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta GRANT Garant s.r.o.
Příprava projektové žádosti do dotačního programu 753 300 Kč
  P19V00000661 17.09.2019 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát GRANT Garant s.r.o.
RUK – OVAV – Twinning WIDESPREAD-05-2020 250 000 Kč
  P17V00000224 12.04.2020 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát GRANT Garant s.r.o.
Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a 107 000 Kč
  P16V00110314 neuvedena Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta GRANT Garant s.r.o.
Zpracování projektových žádostí v rámci Operačního 1 050 000 Kč
  513157 04.09.2019 neuvedena Univerzita Karlova GRANT Garant s.r.o.
GRANT Garant s.r.o.
+3 další dodavatelé
Rámcová smlouva na poskytování podpory a 1 755 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000002 29.01.2021 neuvedena Český telekomunikační úřad GRANT Garant s.r.o.
Odborné služby role projektového manažera projektu 1 770 000 Kč
  P17V00000123 19.06.2017 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát enovation s.r.o.
GRANT Garant s.r.o.
Poskytování podpory a poradenství v projektech 34 339 800 Kč
  P17V00126148 21.07.2017 neuvedena Statutární město Kladno Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
GRANT Garant s.r.o.
Vzdělávání zaměstnanců Statutárního města Kladna 2 360 600 Kč
  60062886 21.01.2013 neuvedena Univerzita Karlova v Praze GRANT Garant s.r.o.
Evalion s.r.o.
příprava projektového návrhu v roli koordinátora 110 500 Kč
Neznámý
  P16V00110314 12.04.2020 neuvedena Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta GRANT Garant s.r.o.
Zpracování projektových žádostí v rámci Operačního 1 050 000 Kč
  522812 15.07.2016 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.
ILA, s.r.o.
+3 další dodavatelé
Poradenská činnost pro oblast Evropských 4 923 250 Kč
Neznámý
  P20V00002838 29.12.2020 neuvedena Jihomoravský kraj Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Energy Benefit Centre a.s.
+1 dodavatel
Uzavření rámcové smlouvy na zajištění zpracování 0 Kč
  P21V00000366 02.03.2021 neuvedena Jihomoravský kraj GRANT Garant s.r.o.
Výzva k předložení nabídky na zpracování žádosti k 87 000 Kč
  P17V00000223 12.04.2020 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát GRANT Garant s.r.o.
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků 107 000 Kč
  P17V00126148 21.07.2017 neuvedena Statutární město Kladno Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
GRANT Garant s.r.o.
Vzdělávání zaměstnanců Statutárního města Kladna 2 360 600 Kč
  P17V00000122 19.06.2017 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát ILA, s.r.o.
CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.
+3 další dodavatelé
Poradenská činnost pro oblast Evropských 4 923 250 Kč
  P21V00000420 02.03.2021 neuvedena Jihomoravský kraj GRANT Garant s.r.o.
Výzva k předložení nabídky na zpracování žádosti k 87 000 Kč
  P21V00000102 29.03.2021 neuvedena Univerzita Karlova, Filozofická fakulta GRANT Garant s.r.o.
UK-FF – KREAS: Expertní podpora - příprava 170 000 Kč
  P17V00000439 12.04.2020 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát GRANT Garant s.r.o.
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě 484 000 Kč
  636333 15.04.2016 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. RENARDS dotační, s.r.o.
Euro Managers, s.r.o.
+3 další dodavatelé
Zpracování dotačních projektů a související 0 Kč
Předběžné oznámení
  513157 18.05.2020 neuvedena Univerzita Karlova GRANT Garant s.r.o.
GRANT Garant s.r.o.
+3 další dodavatelé
Rámcová smlouva na poskytování podpory a 1 755 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  522812 06.05.2019 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.
ILA, s.r.o.
+3 další dodavatelé
Poradenská činnost pro oblast Evropských 4 923 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000414 02.03.2021 neuvedena Jihomoravský kraj GRANT Garant s.r.o.
Výzva k předložení nabídky na zpracování žádosti k 87 000 Kč
  P13V00012436 neuvedena Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta GRANT Garant s.r.o.
Příprava projektové žádosti do dotačního programu 753 300 Kč
  Z2021-017891 19.05.2021 neuvedena Český telekomunikační úřad GRANT Garant s.r.o.
Odborné služby role projektového manažera projektu 1 770 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  636333 24.04.2017 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. RENARDS dotační, s.r.o.
Euro Managers, s.r.o.
+3 další dodavatelé
Zpracování dotačních projektů a související 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000733 03.10.2019 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát GRANT Garant s.r.o.
RUK – OVAV – Innovative Training Networks 220 000 Kč
  Z2017-028863 30.08.2018 neuvedena Statutární město Kladno Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
GRANT Garant s.r.o.
Vzdělávání zaměstnanců Statutárního města Kladna 2 360 600 Kč
Oprava národního formuláře