Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:27174069

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:27174069'

Nalezené veřejné zakázky 36 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P19V00000019 18. 6. 2019 neuvedena Statutární město Opava PRO CEDOP s.r.o.
Optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě 671 000 Kč
 P21V00189400 1. 3. 2021 neuvedena Město Prachatice PRO CEDOP s.r.o.
Zpracování architektonicko-dopravní studie křížení 148 000 Kč
 P18V00001651 12. 4. 2020 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PRO CEDOP s.r.o.
PRO CEDOP s.r.o.
Vyhotovení nástěnných železničních map 2 069 366 Kč
 P19V00000097 21. 5. 2019 neuvedena Město Litvínov PRO CEDOP s.r.o.
K1902 Dopravní studie statické dopravy v ul. 149 500 Kč
 P19V00006210 19. 7. 2019 neuvedena Městská část Praha-Suchdol PRO CEDOP s.r.o.
Terminál Výhledy – studie proveditelnosti 383 000 Kč
 P19V00005001 26. 2. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj PRO CEDOP s.r.o.
Územně-technická studie elektrizace trati 286 000 Kč
 P19V00000084 12. 4. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace PRO CEDOP s.r.o.
Směrodatný rychlostní profil Suchdol nad Odrou – 193 500 Kč
 P19V00161398 21. 8. 2019 neuvedena Statutární město Most PRO CEDOP s.r.o.
Objemová architektonická studie nástaveb parkovišť 263 000 Kč
 Z2019-034165 3. 10. 2019 neuvedena Integrovaná doprava Středočeského kraje PRO CEDOP
ÚZEMNĚ-TECHNICKÁ STUDIE ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ P+R 1 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územně-technické studie (dále jen „studie“), která má prověřit možnosti realizace a navrhnout podobu – technické řešení výstavby záchytných parkovišť „park and ride“ (dále jen „P+R“) v 11 zadavatelem určených lokalitách na území Středočeského kraje splňující zadavatelem požadovaný rozsah kapacit parkovacích míst. Předmětné lokality jsou následující: Zeleneč-Mstětice, Tuklaty, Hostivice, Strančice, Zdiby, Jesenice, Rudná, Říčany-západ, Čerčany-Pyšely, Dubenec-Skalka, Roztoky.
 P19V00000098 21. 5. 2019 neuvedena Město Litvínov PRO CEDOP s.r.o.
K1904 Dopravní studie statické dopravy Osada - Jih 148 000 Kč
 P19V00000084 15. 1. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace PRO CEDOP s.r.o.
Směrodatný rychlostní profil Suchdol nad Odrou – 193 500 Kč
 P18V00139468 9. 5. 2018 neuvedena Statutární město Most PRO CEDOP s.r.o.
Studie proveditelnosti nového autobusového nádraží 295 700 Kč
 P20V00000028 12. 3. 2020 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem PRO CEDOP s.r.o.
Pátá úplná aktualizace Územně analytických 340 000 Kč
 P20V00174839 21. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRO CEDOP s.r.o.
Tvorba Strategie bezpečnosti na pozemních 1 413 000 Kč
 P20V00001537 7. 8. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace PRO CEDOP s.r.o.
PRO CEDOP s.r.o.
+3 další dodavatelé
Směrodatné rychlostní profily na vybraných tratích 3 216 000 Kč
 P19V00161398 21. 8. 2019 neuvedena Statutární město Most PRO CEDOP s.r.o.
Objemová architektonická studie nástaveb parkovišť 263 000 Kč
 P18V00139468 9. 5. 2018 neuvedena Statutární město Most PRO CEDOP s.r.o.
Studie proveditelnosti nového autobusového nádraží 295 700 Kč
 P20V00001002 1. 6. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace PRO CEDOP s.r.o.
"Směrodatný rychlostní profil Hrušovany nad 0 Kč
 P17V00000005 22. 6. 2017 neuvedena Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) PRO CEDOP s.r.o.
Zpracování studie proveditelnosti – Lanová dráha 1 497 000 Kč
 P18V00001651 13. 11. 2018 neuvedena Správa železnic, státní organizace PRO CEDOP s.r.o.
PRO CEDOP s.r.o.
Vyhotovení nástěnných železničních map 2 069 366 Kč
 P20V00001002 1. 6. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace PRO CEDOP s.r.o.
"Směrodatný rychlostní profil Hrušovany nad 0 Kč
 Z2019-000099 3. 1. 2019 neuvedena Jihočeský kraj PRO CEDOP s.r.o.
„Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského 1 296 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P19V00000560 22. 4. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace PRO CEDOP s.r.o.
Směrodatný rychlostní profil Hrušovany nad 196 500 Kč
 P18V00139468 9. 5. 2018 neuvedena Statutární město Most PRO CEDOP s.r.o.
Studie proveditelnosti nového autobusového nádraží 295 700 Kč
 P20V00008559 12. 10. 2020 neuvedena Městská část Praha-Suchdol PRO CEDOP s.r.o.
Urbanisticko-dopravní studie území Na Mírách 373 000 Kč
 P20V00000160 2. 10. 2020 neuvedena Statutární město Brno PRO CEDOP s.r.o.
Prověřovací studie „Stezka pro pěší a cyklisty v 175 000 Kč
 P17V00000005 12. 4. 2020 neuvedena Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace PRO CEDOP s.r.o.
Zpracování studie proveditelnosti – Lanová dráha 1 497 000 Kč
 P20V00000031 23. 3. 2020 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem PRO CEDOP s.r.o.
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské 0 Kč
 Z2018-028813 11. 2. 2019 neuvedena Zlínský kraj Asistenční centrum, a.s.
KPMG Česká republika, s.r.o.
+4 další dodavatelé
VZ/2018/6/200/1 - Strategické dokumenty Zlínského odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00161398 25. 5. 2020 neuvedena Statutární město Most PRO CEDOP s.r.o.
Objemová architektonická studie nástaveb parkovišť 263 000 Kč
 P18V00000305 16. 5. 2018 neuvedena Správa železnic, státní organizace PRO CEDOP s.r.o.
Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - 4 621 700 Kč
 P19V00000560 5. 3. 2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace PRO CEDOP s.r.o.
Směrodatný rychlostní profil Hrušovany nad 196 500 Kč
 P18V00000305 16. 5. 2018 neuvedena Správa železnic, státní organizace PRO CEDOP s.r.o.
Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - 4 621 700 Kč
 P20V00000159 17. 2. 2020 neuvedena Kraj Vysočina PRO CEDOP s.r.o.
II/150 Havlíčkův Brod - SZ obchvat, vyhledávací 381 000 Kč
 P20V00174839 21. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRO CEDOP s.r.o.
Tvorba Strategie bezpečnosti na pozemních 1 413 000 Kč
 Z2018-021202 27. 6. 2018 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem Ing.arch. KOTIŠ LUBOŠ
PRO CEDOP s.r.o.
+1 dodavatel
Zpracování studií pro město Ústí nad Labem 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 118 457 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy