Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:27298523

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:27298523'

Nalezené veřejné zakázky 2 výsledky


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2017-025913 28. 5. 2018 neuvedena Liberecký kraj DH Liberec, o.p.s.
Spokojený domov o.p.s.
+1 dodavatel
Zajištění sociální služby "Osobní asistence" v 13 435 200 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Projekt má prostřednictvím dodavatelů sociálních služeb „Osobní asistence“ přispět ke zkvalitnění, rozvoji a zvýšení dostupnosti sítě služeb (Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje) v komunitě pro osoby se zdravotním postižením, zejména osoby s chronickým duševním onemocněním, mentálním postižením, s tělesným postižením a s kombinovanými vadami, které jsou závislé na péči jiné osoby. Sociální služba bude zajištěna terénní formou. Projekt je rozdělen do 8 částí. Pro cílovou skupinu uživatelů budou po dobu platnosti smlouvy o sociálních službách zajišťovány tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv,...
 P17V00128869 21. 9. 2017 neuvedena Liberecký kraj Jedličkův ústav, příspěvková organizace
DH Liberec, o.p.s.
+1 dodavatel
Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v 13 435 200 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 394 lidí darovalo 1 105 216 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy