Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:28139887

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:28139887'

našli jsme 38 výsledků na výraz icododavatel:28139887.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-020904 24. 6. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik Y-CZ s.r.o.
Traktor 2 ks 3 921 266  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka 2 ks továrně nových zemědělských traktorů, roku výroby 2019, splňující parametry uvedené v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy.
P17V00000002 neuvedena Město Bělčice Y-CZ s.r.o.
Pilnaj Cont s.r.o.
Systém odděleného sběru komunálního odpadu ve městě Bělčice 1 531 000  Kč
Z2019-016871 21. 5. 2019 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Y-CZ s.r.o.
Kolový traktor s příkopovou sekačkou 2 770 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku 1 kusu nového a nepoužitého kolového traktoru s příkopovou sekačkou (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami a to včetně dopravy na místa předání. Vozidlo a na něm upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Záruční doba se požaduje min. 24 měsíců ode dne předání a převzetí vozidla.
P19V00001159 23. 1. 2020 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Y-CZ s.r.o.
Nákup 2 ks traktorů (rok 2019) 3 022 100  Kč
Z2017-006887 16. 3. 2017 neuvedena Stavební firma Pazdera s.r.o. Y-CZ s.r.o.
Dodávka mobilní kompostárny vč. příslušenství pro zadavatele Stavební firma Pazdera s.r.o." 5 539 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nakladačů a mobilního kompostovacího zařízení včetně příslušentství. Blíže viz Zadávací dokumentace.
P17V00121038 2. 4. 2017 neuvedena Obec Vlastiboř Y-CZ s.r.o.
Kompostárna Vlastiboř - dodávka technologického vybavení kompostárny 4 809 000  Kč
P18V00143044 16. 7. 2018 neuvedena Obec Malovice Y-CZ s.r.o.
Lesnická technologie Malovice 1 095 000  Kč
Z2019-027493 7. 8. 2019 neuvedena Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský VÁCLAV KUBÍK a spol. s.r.o.
Y-CZ s.r.o.
Dodávka 4 ks kolových traktorů 3 580 880  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 4 ks kolových traktorů
P19V00003265 27. 3. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik Y-CZ s.r.o.
Traktor 2 ks 3 747 000  Kč
P17V00001458 8. 8. 2017 neuvedena Státní zkušebna strojů, akciová společnost Y-CZ s.r.o.
Nákup traktoru pro bezpečnou manipulaci se vzorky II 1  Kč
P19V00000034 23. 1. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Y-CZ s.r.o.
Část VZ 1: Kompaktní traktor o výkonu min. 60 HP 3 477 000  Kč
Z2020-002871 7. 2. 2020 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Y-CZ s.r.o.
Nákup 2 ks traktorů (rok 2019) 3 022 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P19V00000035 23. 1. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Y-CZ s.r.o.
Část VZ 2: Traktor o výkonu min. 95 HP s čelním nakladačem a multilopatou 5 082 000  Kč
P19V00000036 23. 1. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Y-CZ s.r.o.
Část VZ 3: Traktor o výkonu min. 95 HP pro práci v náročných terénních podmínkách 5 082 000  Kč
Z2017-002729 30. 1. 2017 neuvedena Obec Staré Město pod Landštejnem Y-CZ s.r.o.
Pořízení lesní techniky Staré Město pod Landštejnem 2 249 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky bylo pořízení univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou a klanicového vyvážecího vleku za traktor s hydraulickou rukou. Tato lesnická technika bude sloužit pro přibližování dřevní hmoty a údržbu lesních cest
Z2017-008255 31. 3. 2017 neuvedena Fotbal 88, z.s. Y-CZ s.r.o.
Dodávka mobilní kompostárny vč. příslušenství pro zadavatele Fotbal 88, z.s. - nové vyhlášení" 3 239 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka traktoru a mobilního kompostovacího zařízení včetně příslušenství.
Z2017-008059 29. 3. 2017 neuvedena Bc. Jiří Štěpánek Y-CZ s.r.o.
„Dodávka mobilní kompostárny vč. příslušenství pro zadavatele Jiří Štěpánek“ 5 630 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka traktoru, nakladače a mobilního kompostovacího zařízení včetně příslušenství.
Z2018-026569 6. 2. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Y-CZ s.r.o.
Y-CZ s.r.o.
Y-CZ s.r.o.
FOREST MERI s.r.o.
STROM PRAHA a.s.
Y-CZ s.r.o.
Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů 35 317 520  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-024672 7. 9. 2017 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Y-CZ s.r.o.
Nákup přídavné techniky k traktorům (rok 2017) 2 135 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-014986 10. 5. 2018 neuvedena Fotbal 88, z.s. Y-CZ s.r.o.
Dodávka mobilní kompostárny vč. příslušenství pro zadavatele Fotbal 88, z.s.- nové vyhlášení 3 219 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks traktoru a mobilního kompostovacího zařízení včetně příslušenství, a to za podmínek stanovených v kupní smlouvě a její příloze č. 1.
P19V00000928 6. 2. 2020 neuvedena Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský VÁCLAV KUBÍK & spol. s.r.o.
VÁCLAV KUBÍK & spol. s.r.o.
Y-CZ s.r.o.
Y-CZ s.r.o.
Dodávka 4 ks kolových traktorů 3 580 880  Kč
Z2018-017192 28. 5. 2018 neuvedena Milan Houžvička Y-CZ s.r.o.
„Milan Houžvička – Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady“ 2 391 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kolového stroje pro manipulaci s bioodpady s hydraulickým ramenem, a to za podmínek stanovených v kupní smlouvě a její příloze č. 1 (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje, aby byl stroj vybaven pro čelní nakládání pomocí lžíce na biomasu a aby byl stroj vybaven ramenem zakončeným drapákem na větve.
Z2017-034372 7. 12. 2017 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Y-CZ s.r.o.
Nákup traktorů (rok 2017) 3 699 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2017-023572 28. 8. 2017 neuvedena DIAMO, státní podnik N&N KOŠÁTKY s.r.o.
Y-CZ s.r.o.
Traktor 2 ks 4 071 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 kusů továrně nových traktorů, rok výroby 2017, poskytování servisní činnosti a provádění mimozáručních oprav.
P19V00157983 11. 6. 2019 neuvedena Obec Truskovice Y-CZ s.r.o.
Lesnický traktor s příslušenstvím 0 Kč
P17V00008665 27. 11. 2017 neuvedena Město Rožmitál pod Třemšínem Y-CZ s.r.o.
Kolový traktor 1 569 000  Kč
Z2017-027637 2. 3. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Y-CZ s.r.o.
Dodávka 1 ks kolového traktoru 1 226 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
401233 6. 11. 2014 neuvedena Obec Přestavlky Y-CZ s.r.o.
Pravidelná údržba obce 898 000  Kč
Neznámý
Z2019-029846 27. 8. 2019 neuvedena DIAMO,státní podnik Y-CZ s.r.o.
Kolový nakladač kategorie SS 5 300 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka kolového nakladače kategorie SS, rok výroby 2019
Z2018-005166 13. 2. 2018 neuvedena Město Kaplice Y-CZ s.r.o.
Lesní technika - Kaplice 2 199 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00003436 11. 7. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik Y-CZ s.r.o.
Kolový nakladač kategorie SS 5 300 000  Kč
Z2020-004249 31. 1. 2020 neuvedena Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. Y-CZ s.r.o.
Investice do lesnické techniky II. 1 639 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku na dodávku, jejímž předmětem je pořízení traktoru, čelního rampovače a lanového navijáku.
P19V00010045 27. 11. 2019 neuvedena Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. Y-CZ s.r.o.
Investice do lesnické techniky II. 1 639 000  Kč
P19V00001081 18. 9. 2019 neuvedena Povodí Moravy, s.p. Y-CZ s.r.o.
1) Traktory těžší třídy- 5 ks 11 535 341  Kč
Z2017-008269 31. 3. 2017 neuvedena Jan Mrkvica Y-CZ s.r.o.
Dodávka mobilní kompostárny vč. příslušenství pro zadavatele Jan Mrkvica" 4 789 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka traktoru, nakladače a mobilního kompostovacího zařízení včetně příslušenství.
Z2018-009373 3. 9. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Y-CZ s.r.o.
PARMA servis s.r.o.
„Nákup speciální techniky II. pro management lokalit soustavy NATURA 2000 v rámci projektu CZ-SK SOUTH LIFE“ 12 178 941  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000307 6. 2. 2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Y-CZ s.r.o.
Kolový traktor s příkopovou sekačkou 2 770 000  Kč
Z2018-018534 6. 2. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Y-CZ s.r.o.
Rámcová dohoda - Dodávka traktorů s kompletní lesnickou nástavbou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 047 323 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy