Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:28632761

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:28632761'

Nalezené veřejné zakázky 18 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-020847 10. 6. 2021 neuvedena Město Nový Jičín FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Revitalizace bytového domu Zborovská 400/11, Nový 9 798 010 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zateplení fasády a střechy objektu vč. pokládky novou střešní krytinou, dále výměna oken ve sklepních prostorách a strojovně výtahu, výměna vchodových dveří, dveří strojovny výtahu a garážových vrat. Současně dojde k prodloužení čel stropních desek lodžií do líce svislých žiletek, k provedení nových povrchů podlah vč. nové podkladní hydroizolace a výměně zábradlí. V rámci realizace stavby bude instalován nový hromosvod a anténní stožár.
  P20V00000013 18. 3. 2020 neuvedena Město Frenštát pod Radhoštěm FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Stavební úpravy BD Dolní 434, Frenštát pod 4 088 639 Kč
  P17V201714C0 2. 6. 2017 neuvedena Obec Huslenky FABRIKO MORAVA, s.r.o.
ZŠ Huslenky - rekonstrukce sociálního zařízení 697 463 Kč
  P14V00005590 neuvedena Obec Dobratice FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Zateplení Obecního úřadu a Hasičské zbrojnice v 1 750 360 Kč
  P15V00004389 neuvedena Obec Zděchov FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Zlepšení tepelně technických vlastností budovy 1 014 156 Kč
  P17V00000926 15. 2. 2017 neuvedena Obec Zděchov FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Zlepšení tepelně technických vlastností budovy 1 088 660 Kč
  Z2019-018138 30. 5. 2019 neuvedena Město Frenštát pod Radhoštěm FABRIKO MORAVA, s.r.o.
„Stavební úpravy bytového domu Dolní 310, 311 5 349 747 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-023854 21. 5. 2021 neuvedena Město Frenštát pod Radhoštěm FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Stavební úpravy BD Dolní 434, Frenštát pod 4 088 639 Kč
Oznámení o změně
  P17V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Obec Hodslavice FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Stavební úpravy sociálek u tělocvičny Základní 1 132 114 Kč
  P19V00004586 25. 2. 2019 neuvedena Město Frenštát pod Radhoštěm FABRIKO MORAVA, s.r.o.
„Stavební úpravy bytového domu Dolní 310, 311 5 349 747 Kč
  P17V00002390 20. 4. 2017 neuvedena Obec Zděchov FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Obecní úřad Zděchov - stavební úpravy v 1. NP 364 529 Kč
  P16V00000003 27. 7. 2016 neuvedena Obec Hodslavice FABRIKO MORAVA, s.r.o.
„STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÝCH ŠATEN HODSLAVICE“ 1 097 314 Kč
  P17V00000006 5. 12. 2017 neuvedena Obec Hodslavice FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Energetické úspory v objektu č.p. 161 v 6 969 557 Kč
  P20V00000012 16. 3. 2020 neuvedena Město Frenštát pod Radhoštěm FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Oprava soklové části objektů BD Dolní 310-311, 514 099 Kč
  P17V00000982 17. 2. 2017 neuvedena Obec Zděchov FABRIKO MORAVA, s.r.o.
TJ SOKOL ZDĚCHOV – III. etapa – půdní vestavba 1 464 659 Kč
  Z2018-025482 27. 7. 2018 neuvedena Město Nový Jičín FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Energetické úspory bytového domu Luční 1825/4 v 5 558 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zateplení fasády a střechy objektu, výměna oken ve sklepních prostorách a ve strojovně výtahu, výměna balkónového zábradlí, oprava soklu a zhotovení okapového chodníku. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Zateplení objektu bytového domu Luční č.o. 4, č.p. 1825, na parc. č. st. 1272 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí“ zpracovanou společností Endum s.r.o., Dělnická 336, 742 72 Mořkov, IČO 03852024 - Ing. Pavel Vývoda.
  Z2019-009376 22. 3. 2019 neuvedena Město Nový Jičín FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Energetické úspory Revoluční 36 v Novém Jičíně 11 195 617 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je revitalizace bytového domu za účelem snížení energetické náročnosti (zateplení pláště, střechy, suterénu). Generální oprava lodžií, výměna zábradlí. Částečná hydroizolace spodní stavby. Nové uzemnění soustavy ochrany před bleskem.
  Z2018-009548 27. 3. 2018 neuvedena Obec Hodslavice FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Energetické úspory v objektu č.p. 161 v 6 969 557 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 274 228 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy