Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:43005560

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:43005560'

Nalezené veřejné zakázky 1 100 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00001885 26.07.2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace Porr a.s.
Oprava přejezdů P1963 v km 0,788 a P1964 v km 11 413 498 Kč
  Z2021-018643 25.05.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Porr a.s.
I/19 Chýnov - Kladruby 6 298 547 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-022888 09.04.2018 neuvedena Statutární město Brno PORR a.s.
"STA-PO", vedoucí společník: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Brno, Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  404048 11.12.2014 neuvedena Město Vratimov Porr a.s.
Výstavba zpevněných ploch pro chodce ul. 81 336 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V02015048 neuvedena Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Sdružení pro Čistou řeku Bečvu II-B
Čistá řeka Bečva II-B- vícepráce II 1 642 706 Kč
  Z2018-039574 31.05.2019 neuvedena Královéhradecký kraj Porr a.s.
Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, 48 760 547 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-020775 14.12.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s.
Českobrodská, Praha – Běchovice, č. akce 999338 144 489 200 Kč
Oznámení o změně
  Z2017-018345 26.09.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Porr a.s.
I/7 okr. Louny, oprava komunikace 8 390 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-028206 14.08.2019 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Porr a.s.
III/37335 Luká - průtah 5 793 751 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  488183 04.09.2014 neuvedena Město Vratimov Porr a.s.
Výstavba zpevněných ploch pro chodce ul. 3 268 656 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-007965 29.03.2017 neuvedena Spolek pro rozvoj a ochranu lázní a lázeňské oblasti Smraďavka – Buchlovice PORR a. s.
Stabilizace havarijního stavu sesuvu v lokalitě 24 983 471 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je stavba sloužící k sanaci stávajícího sesuvu a odvedení dešťových a podzemních vod ze sesuvné plochy spočívající zejména v posílení ochranné zárubní zdi, odvodnění sesuvu svahu. Předmět veřejné zakázky je blíže podrobně specifikován v technické části zadávací dokumentace, tj. projektu ve stupni ZDS zpracovaném firmou MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, IČ: 26849836 a v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy v rámci stavebního řízení, dále dle podmínek zadavatele obsažených ve všech částech této zadávací dokumentace, a v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy v rámci stavebního řízení. Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny ve výše uvedené projektové dokumentaci.
  P20V00000002 31.07.2020 neuvedena Obec Nepolisy Poor a.s.
Chodník a autobusová zastávka Zadražany 1 490 009 Kč
  P20V00000006 02.04.2020 neuvedena Město Český Těšín Porr a.s.
Cyklostezka ul. Lípová, Sokolovská, II. etapa 1 774 296 Kč
  373233 16.04.2014 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s.
K Barrandovu, úsek Štěpařská - Lamačova, směr do 16 499 977 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  516247 23.10.2015 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s.
Kunratická spojka SÚ, 1. etapa, Praha 4, č.akce 11 386 116 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000198 08.02.2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace Porr a.s.
Oprava trati v úseku Chotětov - Mladá Boleslav 51 169 136 Kč
  Z2020-023264 08.07.2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace PORR a.s.
II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v 15 892 790 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy mostu, v rámci které budou provedeny sanace betonových konstrukcí, opravy zdiva opěr, výměna izolačního systému, výměna zábradlí, nové vozovkové souvrství, oprava objízdných tras a všechny ostatní práce, postupy a opravy dle platné projektové dokumentace, soupisu prací a v souladu se stavebním povolením. Most převádí komunikaci II.třídy přes řeku Jizeru a rekonstrukce bude prováděna za plné uzavírky provozu. Součástí zakázky je také provedení DIO. V rámci stavby musí být přeloženy inženýrské sítě. Překládku kabelu CETIN provádí správce této sítě na základě smlouvy o provedení překládky uzavřené se zadavatelem veřejné zakázky. Povinností zhotovitele veřejné zakázky je koordinace přeložky kabelu CETIN se stavbou mostu k zajištění dodržení lhůty dodání díla. DIO stavby může být v kolizi se stavbou mostu 610-021a, která je již zahájena...
  P18V00001226 13.11.2018 neuvedena Kraj Vysočina Porr a.s.
Porr a.s.
Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava 3 530 618 Kč
  P20V00182868 19.10.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Porr a.s.
I/52 Nová Ves - oprava silnic nižších tříd v rámci 1 463 416 Kč
  Z2019-027128 05.08.2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Porr a.s.
Silnice I/35: Křižovatka se silnicí II/481 – 28 188 867 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2022-014164 14.04.2022 neuvedena Obec Krmelín PORR a.s.
Stavba MK ulice Luční, Krmelín 6 849 545 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací týkajících se výstavby místní komunikace ulice Luční v obytné zástavbě. Stavba řeší dopravní obslužnost lokality ulice Luční se zástavbou rodinných domů. Jedná se o 3 vzájemně propojené komunikace, jež 1 z nich je napojena na místní komunikace v obci. Lokalita je osou 1 připojena na ulici Lýskova, jejíž dopravní režim je označen svislým dopravním značením IP25a, resp. IP25b, coby zóna 30 s předností zprava. Napojená ulice Luční převezme tento dopravní režim. Z toho plyne, že celá lokalita je navržena jako zóna 30 s předností zprava
  Z2017-012513 12.05.2017 neuvedena Město Tišnov Porr a.s.
Víceúčelové sportoviště Smíškova, Tišnov 16 596 710 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební práce zahrnují realizaci víceúčelového sportoviště s umělým povrchem se zabudovaným systémem chlazení. Dále bude vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které bude sloužit pro basketbal, volejbal a nohejbal a sprinterská rovinka s umělým povrchem, která bude zakončena pískovým doskočištěm pro skok daleký. Současně s provedenou modernizací stávajícího školního hřiště budou umístěny nové objekty zázemí. Jedná se o garáž pro rolbu, dva dřevěné přístřešky proti povětrnosti, sklad sportovního vybavení a mobilní strojovnu chlazení.
  Z2016-004800 25.11.2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Porr a.s.
D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P - ZBV č.3 5 366 199 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1) Odfrézování části stávající nesoudržné vrstvy a položení nové vrstvy ACP 22+ v km 15,000 až 16,500 P 2) Oprava trhlin podkladní vrstvy 3) Odfrézování části stávající nesoudržné vrstvy a položení nové vrstvy ACP 22+ na větvi sjezdu a na větvi výjezdu na EXITU 18 směr 4) Odfrézování části stávající nesoudržné vrstvy a položení nové vrstvy ACL 22+ v km 17,1 - 19,7 P
  P16V00110728 17.08.2019 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Porr a.s.
III/4334, III/36711 - Kelčice 18 005 026 Kč
  Z2018-014485 04.05.2018 neuvedena TJ Slavoj Český Brod, z.s. PORR a.s.
REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO STADIONU - ČESKÝ BROD 15 942 364 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v~provedení rekonstrukce atletického stadionu, blíže viz ZD na profilu zadavatele.
  Z2017-020371 06.11.2017 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Porr a.s.
Přerov – letiště Bochoř – sanace deponií, 20 871 452 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-042283 27.11.2019 neuvedena Dobrovolný svazek obcí Vejborka Porr a.s.
Turkovice, Lensedly - kanalizace a ČOV 106 350 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-016348 12.10.2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. STAVMONTA spol. s r.o.
Porr a.s.
Odkanalizování Lhoty 310 626 342 Kč
Oznámení o změně
  Z2020-019923 02.05.2022 10.07.2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Praha BESIP CERHRA+PKB
PORR a.s.
+6 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na 18 591 157 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rámcová dohoda s více účastníky („Rámcová dohoda“), na jejímž základě jsou uzavírány jednotlivé prováděcí smlouvy o dílo („Prováděcí smlouva“) na provádění staveb BESIP pozemních komunikací na území hl. m. Prahy. Stavby BESIP spočívají především v opravách asfaltových konstrukcí komunikací, dláždění krytů komunikací, odvodnění komunikací, pokládce a úpravách obrub, zřízení svislého a vodorovného dopravního značení, stavebních úpravách odvodnění včetně činností podléhající kontrole orgánů státní báňské správy, zřízení nového či úpravy (přeložky) stávajícího veřejného osvětlení, resp. přisvětlení přechodů.
  Z2019-032019 13.09.2019 neuvedena Město Blansko Porr a.s.
Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova 17 420 359 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-039211 03.12.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s.
Cafourkova – U Skalky, Praha 8, č. akce 999034 10 393 180 Kč
Oznámení o změně
  519270 23.02.2016 neuvedena Statutární město Ostrava Porr a.s.
Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 14 797 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-033573 24.09.2020 neuvedena Jihočeský kraj Porr a.s.
Oprava silnice III/0334 Záluží, Smyslov průtah 694 472 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P16V00000674 04.10.2016 neuvedena Kraj Vysočina Porr a.s.
III/41011 Bítovánky – Cidlina, úprava silničního 388 730 Kč
  357087 14.06.2013 neuvedena Statutární město Frýdek-Místek Porr a.s.
Revitalizace - Slezská - dodatečné práce II. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-005826 12.02.2021 neuvedena Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Porr a.s.
Revitalizace lokality Na Kloboučku v k.ú. Stará 6 270 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00003638 19.05.2021 neuvedena Obec Sviadnov Porr a.s.
Oprava komunikace na parc.č. 5061/13, k.ú. 255 353 Kč
  P16V00117309 09.12.2016 neuvedena Město Třešť Porr a.s.
Oprava místních komunikací v obci Čenkov 579 927 Kč
  Z2017-016685 26.06.2017 neuvedena Statutární město Olomouc PORR, a.s.
RS 2015-2017_09 Jílová, smíšená stezka (III. - VI. 2 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem stavebních úprav je realizace smíšené stezky pro chodce a cyklisty přebudováním stávajícího živičného chodníku (navázání na již zrealizovanou I. + II. etapu) včetně bezbariérových úprav. Součástí je i dobudování propojo-vacích chodníků z ulice Jílová směrem k parku Malého prince (v trase vyšlapaných pěšin). Dále je řešeno vybudování 12 nových parkovacích stání a odpočinkové plochy s lavičkami. V rámci VI. etapy bude vybudováno 9 nových parko-vacích stání. Před realizací této etapy je nutná realizace přeložky telekomunikačního vedení společnosti CETIN (reali-zaci zajistí společnost CETIN). Výstavbu přeložky a parkovacích stání je nutno koordinovat. Dále bude v rámci výstav-by provedena náhradní výsadba zeleně za kácení dřevin (kácení dřevin zajistí OSMK v době vegetačního klidu) včetně zajištění následné pěstebné péče.
  Z2016-002240 27.10.2016 neuvedena Obec Černé Voděrady Porr a.s.
Černé Voděrady – kanalizace a ČOV - veřejné části 8 603 010 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení veřejných částí kanalizačních přípojek podle projektové dokumentace zpracované společností MK PROFI Hradec Králové s.r.o. 12/2015, kterou má zhotovitel již k dispozici.
  P17V00000006 25.05.2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s.
Pod Čimickým hájem, Praha 8, č.akce 9666027 14 723 000 Kč
  P18V00136101 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Porr a.s.
D0,D1 Výtluky - litý asfalt 5 801 840 Kč
  Z2020-014429 21.12.2020 neuvedena Město Moravské Budějovice PORR a.s.
Rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova - II 9 923 066 Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 591181-M08. Přemosťovanou překážku tvoří železniční trať SŽDC, traťový úsek 241 - Okříšky - Znojmo v trať. km 137,55. Most se nachází v intravilánu města Moravské Budějovice na místní komunikaci mezi ulicemi K Háji a Havlíčkova, v blízkosti křižovatky s ul. Peroutka. Most je 3 - pólový, délka přemostění 22,05 m, délka mostu 35,6 m, rozpětí polí: 6,7 m + 10 m + 6,7 m, šířka mostu 12,1 m, výška mostu 6,8 m. Nosnou konstrukci tvoří spojitá železobetonová deska o třech polích prostě uložená na opěry. Vozovka a chodníky na mostě jsou živičné. Most vykazuje poruchy hlavně v souvislosti s nefunkční izolací mostovky, kde dochází k zatékání hlavně v místech chodníků a v místech dilatačních závěrů. Opravy budou spočívat v rekonstrukci mostního svršku a vozovky na předmostí, renovaci povrchů prvků spodní stavby a rekonstrukci...
  P20V00170417 25.02.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Porr a.s.
I/32 Jičíněves - Čejkovice, oprava silnice 31 119 277 Kč
  P18V00006816 20.08.2018 neuvedena Město Uherské Hradiště Porr a.s.
Parkování Štěpnice 17 300 738 Kč
  Z2019-031021 15.05.2020 neuvedena OBEC VELKÁ POLOM COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
HASS, s.r.o.
+1 dodavatel
Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00120497 22.03.2017 neuvedena Jihočeský kraj Porr a.s.
Rekonstrukce silnice II/141 Vodňany, ul. Dr. 2 963 439 Kč
  Z2019-007088 28.08.2019 neuvedena Obec Sibřina PORR a.s.
T4 Building s.r.o.
„Stezka pro pěší a cyklisty, komunikace a zpevněné odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P20V00174625 18.05.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Porr a.s.
D0,D5 Výtluky AB 2020 - oprava lokálních poruch AB 4 786 219 Kč
  515404 05.06.2015 neuvedena Město Říčany Porr a.s.
Oprava chodníku zámkovou dlažbou - Voděradská 241 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení