Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:45272387

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:45272387'

Nalezené veřejné zakázky 432 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00000099 06.03.2017 neuvedena Středočeský kraj PRAGOPROJEKT, a.s.
Zpracování projektové dokumentace pro projekt 783 000 Kč
  P20V00185794 11.12.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRAGOPROJEKT, a.s.
St. č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s 265 000 Kč
  P17V00001292 12.12.2017 neuvedena Středočeský kraj PRAGOPROJEKT, a.s.
Zhotovení PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci II/336 541 000 Kč
  228304 16.05.2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
Sdružení Rámcová smlouva GT průzkumy - vedoucí: GEOtest, a.s.
+6 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na geotechnické průzkumy staveb 762 659 256 Kč
Neznámý Předmětem plnění této veřejné zakázky bylo uzavření rámcové smlouvy na geotechnické průzkumy (inženýrsko-geologické a hydrologické průzkumy) staveb pozemních komunikací, a to se 6 uchazeči na dobu 4 let. Na základě rámcové smlouvy bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vyhotovení podrobných nebo předběžných geotechnických průzkumů staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele. Blíže viz. KD a ZD.
  Z2016-003624 10.11.2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
METROPROJEKT Praha a.s.
D3 0310/I - Úsilné - Hodějovice, DSP/IČ/ZDS/AD - 1 618 060 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o provedení dodatečných služeb. Předmětem zakázky je (i) navýšení rozsahu služeb poskytovaných zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo, (ii) odpovídající navýšení ceny díla a (iii) úprava smluvního termínu plnění.
  Z2018-027751 14.08.2018 neuvedena Středočeský kraj Pragoprojekt a.s.
Zajištění komplexních projektových a inženýrských 94 996 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování komplexních projektových služeb
  P18V00141590 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
I/3 Olbramovice Přeložka - Dílčí Aktualizace DSP, 1 559 130 Kč
  P20V00000117 21.04.2020 neuvedena Středočeský kraj PRAGOPROJEKT, a.s.
II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa“ - TDS + BOZP 2 436 000 Kč
  Z2019-040371 11.04.2022 18.12.2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, odbor investiční METROPROJEKT Praha a.s.
PRAGOPROJEKT, a.s.
Stavba č. 44812 Podjezd Bubny; projektová a 7 372 000 Kč
Oznámení o změně projektová a inženýrská činnost: a) Zabezpečení vstupních podkladů b) Zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí po umístění stavby c) Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí d) Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení e) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení f) Zhotovení projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky g) Výkon autorského dozoru při výstavbě
  Z2017-006266 25.04.2022 12.04.2017 Liberecký kraj FRAM Consult a.s.
PRAGOPROJEKT, a.s.
+12 dalších dodavatelů
BOZP - Místní komunikace, Bedřichov (centrální 29 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při provádění stavební akce „Místní komunikace, Bedřichov (centrální parkoviště) - Královka“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.
  P20V00185140 01.12.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
D35 Janov - Opatovec, doplňkový GTP 1 939 056 Kč
  P18V00144956 29.08.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
D35 Úlibice – Hořice, oboustranná odpočívka – DUSP 1 716 650 Kč
  P20V00172643 09.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
D7 Louny, zkapacitnění obchvatu – technická pomoc 1 703 250 Kč
  P18V00143063 17.07.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
I/19 – Zřízení základní měřické sítě ve 1 600 193 Kč
  P18V00133964 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
I/34 Vranín - Třeboň, DÚR 1 798 640 Kč
  Z2020-042629 10.05.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
IBR Consulting, s.r.o.
+4 další dodavatelé
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a 1 526 580 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-010304 05.09.2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
D8, 0805 Zajištění provozu dálnice - Kancelář 284 785 349 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00121076 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
Technická asistence - nezávislá supervize v rámci 520 000 Kč
  529369 26.10.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
VIAPONT, s.r.o.
R5501 Olomouc - Kokory, DSP/IČ 17 145 300 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projektové práce ve stupni DSP/IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy na akci "R5501 Olomouc - Kokory".
  529385 06.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, DSP/IČ 14 964 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projektové práce ve stupni DSP/IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy na akci "R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu".
  P17V00118396 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat, reambulace měření 252 000 Kč
  Z2019-030401 14.06.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SHP TS s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.
+23 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického 7 248 400 000 Kč
Oznámení o změně
  P21V00193402 03.05.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
I/65 Rychnov, most 65-001 - DÚR, DSP, VD-ZDS, IČ, 7 884 400 Kč
  P18V00143063 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
I/19 – Zřízení základní měřické sítě ve 1 600 193 Kč
  P17V00124025 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
SOKP 520 Březiněves - Satalice - aktualizace 1 745 007 Kč
  P20V00173055 17.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
I/20 Protivín, most ev.č. 20-075 – DÚR 1 812 000 Kč
  Z2020-003172 20.05.2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PRAGOPROJEKT, a.s.
METROPROJEKT Praha a.s.
+4 další dodavatelé
Zpracování projektové dokumentace pro novostavby, 780 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  498083 25.07.2016 neuvedena Lesy České republiky, s.p. HRDLIČKA spol.s r.o.
GEODET,spol.s r.o.
+128 dalších dodavatelů
Provádění geodetických prací (rámcová smlouva) 0 Kč
Neznámý
  631529 01.02.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
INFRAM a.s.
+1 dodavatel
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, stavební dozor 68 816 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon stavebního dozoru na akci „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“.
  P19V00159768 18.07.2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, technická pomoc 460 800 Kč
  P21V00191957 09.04.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
I/27 Most - Litvínov - doplňující GTP 3 131 130 Kč
  P20V00183825 06.11.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
D6 Hořesedly, přeložka - VD-ZDS/AD 23 984 310 Kč
  P19V00150398 11.01.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRAGOPROJEKT, a.s.
Ověřovací studie řešení přeložek sítí – Libeňský 475 000 Kč
  P20V00183162 23.10.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
I/43 Podlesí obchvat, I/43 MUK Kuřim, východ - 3 435 311 Kč
  Z2018-013134 27.04.2018 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PRAGOPROJEKT, a.s.
SUDOP PRAHA a.s.
Projektová dokumentace - RTT Starostrašnická - V 6 180 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P19V00001065 28.06.2019 neuvedena Středočeský kraj PRAGOPROJEKT, a.s.
Okružní křižovatka silnic II/112 a II/127 1 908 250 Kč
  P16V00000230 16.05.2016 neuvedena Středočeský kraj PRAGOPROJEKT, a.s.
II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev.č. 331-008 1 075 000 Kč
  P18V00000172 21.03.2018 neuvedena Středočeský kraj PRAGOPROJEKT, a.s.
II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice“ - TDS + 778 480 Kč
  513343 29.03.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR AF-CITYPLAN s.r.o.
Valbek, spol. s r.o.
+23 dalších dodavatelů
D52 5206.2 MUK Mikulov jih - st. hranice 280 000 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 6 uchazeči na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací do výše předpokládané hodnoty stavebních nákladů 1,8 mld. Kč bez DPH.
  P19V00166939 05.12.2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
I/19 Drhovice – Tábor, přeložka; 620 600 Kč
  P18V00000635 01.02.2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace PRAGOPROJEKT, a.s.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, 1 180 000 Kč
  P17V00126022 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
I/21 Trstěnice - Drmoul , technická asistence 1 656 200 Kč
  P18V00146013 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
D7 - odpočívky Netovice, DÚR, IČ pro ÚR 1 450 000 Kč
  P17V00122571 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
D11 Hradec Králové - státní hranice ČR/PL, 681 275 Kč
  P16V00117447 14.12.2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
Dálnice D8 stavba 0805 "Lovosice - Řehlovice" - 391 756 Kč
  Z2020-021160 28.12.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRAGOPROJEKT, a.s.
Stavba č. 44811 Aglomerační okruh Pacov; 4 185 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00171423 16.03.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
D0 515 zkapacitnění, geodetické podklady pro 1 714 350 Kč
  P19V00157695 04.06.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s.
Zajišťování činnosti majetkové správy mostů pro 946 000 Kč
  P22V00006841 02.05.2022 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. PRAGOPROJEKT, a.s.
PBB Národní divadlo, zast. TRAM, Praha 1, č.a. 999 172 579 Kč
  Z2019-044597 30.04.2021 neuvedena Středočeský kraj SGS Czech Republic, s.r.o.
IBR Consulting, s.r.o.
+3 další dodavatelé
Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení