Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:46356975

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:46356975'

Nalezené veřejné zakázky 21 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00000001 08.01.2018 neuvedena Obec Zbuzany Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku obce 0 Kč
  P20V00000004 28.08.2020 neuvedena Město Králův Dvůr Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Provozování vodohospodářské infrastruktury – 4 282 000 Kč
  P21V00000047 31.05.2021 neuvedena Město Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod 743 802 Kč
  P21V00000046 31.05.2021 neuvedena Město Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Smlouva o odvádění odpadních vod - odběrné místo 165 289 Kč
  P21V00000048 31.05.2021 neuvedena Město Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Dodávka vody a odvod odpadních vod - odběrné místo 136 364 Kč
  P21V00000049 31.05.2021 neuvedena Město Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod 557 851 Kč
  P21V00000050 31.05.2021 neuvedena Město Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Smlouva o dodávkách vody a odvodu odpadních vod - 10 331 Kč
  P21V00000070 01.07.2021 neuvedena Město Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Vodovod Na Podole 498 181 Kč
  P19V00000084 15.11.2019 neuvedena Město Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Zdejcina - stanice přejímky pitné vody SPPV mini 247 762 Kč
  P20V00000045 13.05.2020 neuvedena Město Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Zpracování DSP vodovodního řadu - Lokalita Na 99 000 Kč
  P22V00000067 25.07.2022 neuvedena Město Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Havarijní oprava vodovodního řadu - Zdejcina 589 650 Kč
  P22V00000073 11.08.2022 neuvedena Město Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 50 000 Kč
  P17V00000001 neuvedena Obec Zahořany VAK Beroun a.s.
Zahořany, prodloužení zásobního řadu Z1 2 309 672 Kč
  P22V00000112 31.10.2022 neuvedena Město Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Oprava a sanace betonových šachet - Beroun - 289 920 Kč
  P22V00000124 22.11.2022 neuvedena Město Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Oprava horního vodojemu Zdejcina - stavební část 50 000 Kč
  Z2018-003361 31.01.2018 neuvedena Obec Jíloviště Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace pro 19 381 805 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky - koncese na služby zadávané v tomto koncesním řízení je výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury, se kterým bude uzavřena smlouva o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zadavatele (dále jen „koncesní smlouva“) ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (dále jen „zákon o VaK“).
  P18V00006756 31.12.2018 neuvedena Městská část Praha-Suchdol Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury 33 088 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění bezpečného a plynulého provozování Vodohospodářského majetku ve vlastnictví zadavatelů.
  Z2021-030090 03.01.2022 neuvedena Obec Třebotov Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Provozování vodohospodářské infrastruktury ve 55 865 230 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem koncesní smlouvy jsou služby (koncese) zajišťující bezpečné a plynulé provozování Vodohospodářského majetku - vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které jsou ve vlastnictví veřejného zadavatele, obce Třebotov, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, po dobu od 1.1.2022 do 31.12.2031.
  Z2021-030090 03.01.2022 neuvedena Obec Třebotov Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Provozování vodohospodářské infrastruktury ve 55 865 230 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem koncesní smlouvy jsou služby (koncese) zajišťující bezpečné a plynulé provozování Vodohospodářského majetku - vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které jsou ve vlastnictví veřejného zadavatele, obce Třebotov, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, po dobu od 1.1.2022 do 31.12.2031.
  Z2022-000215 06.01.2022 neuvedena Obec Velké Přílepy Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Provozování vodohospodářské infrastruktury ve 18 832 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem Koncesní smlouvy je bezpečné a plynulé provozování Vodohospodářského majetku ve vlastnictví Zadavatele, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVaK“), a dále s podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů.
  Z2022-042514 24.10.2022 neuvedena Obec Loděnice Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve 19 152 000 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem koncesní smlouvy je zajištění bezpečného a plynulého provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Loděnice, která je ve vlastnictví Zadavatele, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v období od 1.10.2022 - 30.9.2030.