Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:47307706

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:47307706'

Nalezené veřejné zakázky 259 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  231547 29. 1. 2014 neuvedena Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace Nicolae Buliga
Václav Hovorka
+27 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva pro lesnické činnosti na rok 2013 226 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smlouvy mezi zadavatelem a více uchazeči pro následné provádění lesnických činností, tedy těžební a pěstební práce na období do 31.12.2013. Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření písemné soutěžní rámcové smlouvy mezi zadavatelem a více uchazeči pro následné provádění služeb – lesnických činností, tedy těžebních a pěstebních prací a souvisejících činností na území NP a CHKO Šumava, členěném dle jednotlivých územních pracovišť. Zakázky na základě rámcové smlouvy budou zadávány na základě výzev k podání nabídek (minitendry), ve kterých bude s ohledem na konkrétní podmínky přesně vymezen předmět konkrétní zakázky a budou upřesněny podmínky plnění, zejména předmět realizační smlouvy (plnění – činnost dle technologického listu), místo plnění, doba plnění, předpokládaná hodnota, maximální akceptovatelná cena a případně další speciální...
  506787 22. 2. 2016 neuvedena Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace Uniles, a.s.
Lothar Lorenz
+1 dodavatel
Rámcová smlouva s více uchazeči pro lesnické 9 844 050 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smlouvy mezi zadavatelem a více uchazeči pro následné provádění lesnických činnosti, zejména těžební a pěstební práce. Zakázka je členěná na části. Části zakázky, na které bude uzavřena rámcová smlouva, jsou podrobně specifikovány včetně technologických, technických a odborných požadavků v technologických listech.
  P14V00101571 12. 4. 2020 neuvedena Lesní správa Lány Jiří Řáda
Kloboucká lesní s.r.o.
+164 dalších dodavatelů
Těžba dřeva a související činnosti 114 882 348 Kč
  238036 12. 6. 2013 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Lesy Beskydy, a.s.
Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
+29 dalších dodavatelů
Provádění lesnických činností s prodejem dříví 1 344 963 565 Kč
Neznámý
  517234 27. 12. 2016 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. LESS & Co, s.r.o., organizační složka
PETRA spol. s r.o.
+8 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva – Těžba dříví harvestorovou 1 007 815 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00100212 neuvedena Košťany Holdings spol. s r.o. UNILES, a.s.
Úprava druhové a prostorové skladby lesních 3 512 939 Kč
  P18V00000071 12. 4. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 11 - 28 750 Kč
  P20V00000371 23. 3. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 707 v kategorii 2 - 2 073 000 Kč
  P20V00001863 15. 9. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 88 v kategorii 4 - 2 212 537 Kč
  P19V00001122 12. 11. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídky č. 345 v kategorii 2 - 391 900 Kč
  P20V00000584 5. 5. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 25 - 210 325 000 Kč
  P20V00000462 20. 3. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 28 – 1 041 450 Kč
  P20V00002471 10. 12. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 30-Výroba 470 900 Kč
  P18V00000061 4. 4. 2018 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem UNILES, a.s.
Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území 0 Kč
  102992 12. 12. 2011 neuvedena Lesy České republiky, s.p.
Harvestorový uzel III 526 400 Kč
Neznámý
  514850 18. 5. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Martin Fischer
LESOIL WOOD s.r.o.
+4 další dodavatelé
Zpracování nahodilých těžeb s výrobou dříví na OM 9 658 950 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00000637 6. 6. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 11 - 149 363 Kč
  P18V00001471 21. 12. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Pradědský lesní závod, a.s.
Pradědský lesní závod, a.s.
+23 dalších dodavatelů
Lesnické činnosti 2018-03 1 949 790 896 Kč
  P19V00001240 12. 11. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídky č. 391 v kategorii 2 - 619 250 Kč
  P20V00000760 29. 4. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii č. 16 - 4 014 650 Kč
  P20V00000103 3. 12. 2020 neuvedena Město Rumburk UNILES, a.s.
Údržba a ošetřování vybrané veřejné zeleně ve 3 219 889 Kč
  P14V00100212 neuvedena Košťany Holdings spol. s r.o. UNILES, a.s.
Úprava druhové a prostorové skladby lesních 3 512 939 Kč
  P18V00136604 15. 3. 2018 neuvedena ČD Cargo, a.s. UNILES, a.s.
Nákup překližek a dalších dřevěných výrobků 0 Kč
  208682 29. 6. 2012 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dřevo - Málek, s.r.o.
Kloboucká lesní s.r.o.
+21 dalších dodavatelů
Provádění lesnických činností s prodejem dříví 1 854 112 670 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  357748 4. 11. 2013 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Provádění lesnických činností s prodejem dříví 56 188 562 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  642237 14. 7. 2016 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních 121 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  636438 12. 9. 2016 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Kloboucká lesní s.r.o.
UNILES, a.s.
Provádění lesnických činností s prodejem dříví 17 388 103 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00000098 29. 6. 2017 neuvedena Městské lesy Chomutov UNILES, a.s.
Rekonstrukce porostů smrku pichlavého 1 516 767 Kč
  Z2018-036907 1. 4. 2021 neuvedena Lesy České republiky, s.p. SOLITERA spol. s r.o.
SOLITERA spol. s r.o.
+3 další dodavatelé
Provádění lesnických činností s prodejem dříví 215 281 612 Kč
Oznámení o změně
  60033595 7. 9. 2015 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

+6 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém - Harvestorová 471 500 Kč
Neznámý Předmětem zadávacího řízení je užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání veřejných zakázek na služby související s výrobou dříví na odvozním místě s využitím výhradně harvestorové technologie. Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“). V souladu s § 94 Zákona zařadí Zadavatel do DNS dodavatele, který předloží předběžnou nabídku v souladu s požadavky Zákona a Zadavatele a splní tak podmínky pro zařazení do DNS. Po zavedení DNS bude Zadavatel zadávat veřejné zakázky v DNS dle ustanovení § 95 Zákona. Při zavádění DNS a zadávání veřejných zakázek v DNS používá Zadavatel i dodavatel výlučně elektronické prostředky podle § 149 Zákona.
  P20V00002156 21. 10. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 43 v kategorii 11 - 455 000 Kč
  P20V00001102 9. 6. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 77 v kategorii 12 - 1 055 200 Kč
  P16V00000053 11. 3. 2016 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem UNILES, a.s.
Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území 680 140 Kč
  P17V00001367 20. 11. 2017 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Opavská lesní a.s.
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
+8 dalších dodavatelů
Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při 168 945 701 Kč
  P19V00001137 14. 8. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č.350 v kategorii 2 - 2 128 000 Kč
  P20V00000587 28. 4. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 17 - 207 850 Kč
  352220 6. 11. 2017 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Pradědský lesní závod, a.s.
UNILES, a.s.
+28 dalších dodavatelů
Provádění lesnických činností s prodejem dříví 2 744 147 000 Kč
Oznámení o změně
  643602 3. 8. 2016 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních 1 943 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  643601 3. 8. 2016 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních 497 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  640410 5. 12. 2016 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Projekt přeměny PND v pásmech ohrožení A a B na LS 11 965 266 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00001020 7. 9. 2016 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Úklid a likvidace klestu 1 869 550 Kč
  213374 6. 4. 2012 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Provádění lesnických činností s prodejem dříví 10 658 696 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-044447 5. 2. 2021 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Přeměna PND na LS Litvínov – LHC Litvínov (LR 1,2) 10 733 327 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00001093 2. 6. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 22 - 269 750 Kč
  P20V00000977 15. 6. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 66 - 510 3 245 350 Kč
  P20V00001767 3. 9. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Výzva k podání nabídek č. 58 v kategorii 17 - 357 100 Kč
  P18V00001159 18. 9. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Kralovské lesy s.r.o.
1. písecká lesní a dřevařská, a.s.
+5 dalších dodavatelů
Provádění těžebních činností s prodejem dříví "při 189 749 870 Kč
  513217 26. 11. 2015 neuvedena Lesy České republiky, s.p. PROGLES s.r.o.
Agrowald Rožmberk s.r.o.
+2 další dodavatelé
Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při 26 972 840 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  484122 25. 3. 2014 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
Dodatek - prostokořenné sazenice k OS 138224 724 350 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  483119 11. 3. 2014 neuvedena Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s.
SaMa Český Krumlov 54 040 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 277 828 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy