Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:47913240

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:47913240'

Nalezené veřejné zakázky 84 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00000013 11.04.2023 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Diagnostické soupravy 1 863 345 Kč
  P14V00024765 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
FN Motol - Analyzátor ELISA - obměna stávajícího 398 000 Kč
  P20V00181880 24.04.2023 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Zápůjčka přístroje pro automatickou analýzu a 1 540 000 Kč
  P20V00000406 18.03.2021 07.09.2020 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
DiaSorin Czech s.r.o.
+1 dodavatel
Laboratorní přístrojové vybavení 5 4 418 381 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů na oddělení infekční diagnostiky, oddělení klinické mikrobiologie zadavatele a oddělení hematologie. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do všech částí zadávacího řízení nebo případně pouze do jedné či dvou částí zadávacího řízení veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky je samostatnou částí zadávacího řízení, a veškeré kroky pro ni proběhnou samostatně dle zákonných pravidel. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva. 1. část: BlueDiver 2. část: Automatický analyzátor 3. část: Souprava pro diagnostiku infekčních nemocí Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek....
  P19V00159787 11.05.2020 27.08.2019 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě DYNEX LabSolutions, s.r.o.
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
+1 dodavatel
Diagnostické soupravy k vyšetření protilátek a 10 990 029 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostických souprav umožňující vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení zařízení potřebného k vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
  P13V00019540 09.04.2023 28.06.2013 Revmatologický ústav TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Promývačka mikrotitračních destiček 97 000 Kč
  P21V00199906 10.08.2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávky diagnostik k vyšetření IgA, IgG a IgM 918 000 Kč
  P21V00194499 19.05.2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávky diagnostik k vyšetření IgA, IgG a IgM 1 764 000 Kč
  P21V00191323 30.03.2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávky diagnostik k vyšetření IgA, IgE, IgG a IgM 712 800 Kč
  P21V00191701 07.04.2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Stanovení protilátek proti Bordetella pertussis a 58 486 Kč
  P21V00192021 12.04.2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Stanovení protilátek proti Helicobacter pylori 154 660 Kč
  P21V00192211 14.04.2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Stanovení protilátek proti Treponema pallidum 68 400 Kč
  P22V00210144 18.01.2022 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávky Kotrhofova média 161 231 Kč
  P21V00188088 26.03.2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Stanovení revmatoidního faktoru metodou ELISA 186 960 Kč
  P15V00107110 neuvedena Revmatologický ústav TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální 0 Kč
  P20V00169874 13.02.2020 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Diagnostika antinukleárních protilátek metodou 1 188 000 Kč
  P19V00156307 13.05.2019 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem The Binding Site s.r.o.
The Binding Site s.r.o.
+2 další dodavatelé
ZUUL – dodávka látek pro diagnostické metody 2019 11 148 800 Kč
  Z2018-013528 08.11.2018 31.05.2018 Nemocnice Na Bulovce TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
VÝPŮJČKA READERU PRO METODU MICROBLOT - ARRAY VČ. 5 318 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je vybrat nejvhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření smlouvy o výpůjčce zdravotnického přístroje a k uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na průběžné dodávky spotřebního materiálu, tj. bezplatnou výpůjčku readeru, vč. softwaru, na Oddělení klinické mikrobiologie, pro stanovení specifických protilátek třídy IgG a IgM v lidském séru, plazmě nebo likvoru metodou Microblot – Array, včetně průběžných dodávek spotřebního materiálu (diagnostických souprav) určených pro reader během 48 měsíců pro Nemocnici Na Bulovce (dále jen „zadavatel“).
  Z2019-035928 02.09.2020 15.11.2019 Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
TestLine Clinical Diagnostics s r.o.
+20 dalších dodavatelů
„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v 36 675 450 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2018,2019), nepoužitých přístrojů: Flexibilní cytoskop 1 ks,Flexibni ureterorenoskop dvoukanálový 1 ks,ELISA reader s promývačkou a třepačkou 1 ks,Analyzátor moči 1ks,Mikroskop 1 ks,Plicní ventilátor přenosný 1 ks, Ultrazvuk 1 ks, TK holtery 4 ks, Monitor VF na zotavovací pokoj 3 ks, Resuscitační lůžka elektricky polohovatelná 10 ks, Kryostat 1 ks, Pojízdný RTG JIP 1 ks, Automatický koagulometr 1 ks, Mikroskop s kamerou 1 ks, Lyzační jednotky v laboratoři průtokové cytometrie 2 ks, Videolaryngoskop 1 ks, Shaver pro endonazální operace 1 ks, Fréza pro onkolog. a středoušní chirurgii 1 ks, Ultrazvukový přístroj k vyšetření neurosonologie a TCCS 1 ks, EMG přístroj 1 ks, EEG přístroj 1 ks, Defibrilátor 1 ks, Inkubátory 2 ks, Bilirubinometr 1 ks, pH metr s impedancí 1 ks, Dětský gastrofibroskop, kolonoskop s endoskopickou...
  P22V00021867 05.09.2022 neuvedena Ministerstvo obrany TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dílčí plnění-nákup diagnostického spotřebního 66 520 Kč
  P22V00030572 30.11.2022 neuvedena Ministerstvo obrany TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dílčí plnění-nákup diagnostického spotřebního 52 280 Kč
  P22V00008799 03.05.2022 neuvedena Ministerstvo obrany TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dílčí plnění-nákup diagnostického spotřebního 35 955 Kč
  P20V00025650 30.05.2023 neuvedena Ministerstvo obrany TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Nákup diagnostického spotřebního materiálu pro OLD 21 300 Kč
  353305 10.05.2013 neuvedena Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
„Dodávky diagnostických souprav – karcinom 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  517593 15.09.2015 neuvedena Revmatologický ústav TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální 4 991 105 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  641842 07.07.2016 neuvedena Nemocnice Boskovice s.r.o. Abbott Laboratories, s.r.o.
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávka reagencií včetně kalibrátorů a kontrolního 3 244 414 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00189937 30.04.2023 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávky IVD a spotřebního materiálu pro sledování 2 000 000 Kč
  P16V00002671 03.05.2023 neuvedena Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávka ELISA reader a ELISA washer pro laboratoř 274 000 Kč
  P20V00172624 25.04.2023 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Siemens Healthcare, s.r.o.
DYNEX LabSolutions, s.r.o.
+4 další dodavatelé
ZUUL – dodávka látek pro diagnostické metody 2019, 6 149 722 Kč
  P15V00107111 neuvedena Revmatologický ústav TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální 0 Kč
  P15V00105819 neuvedena Revmatologický ústav TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
DYNEX LABORATORIES, s.r.o.
Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální 2 208 000 Kč
  P15V00105748 neuvedena Revmatologický ústav TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální 0 Kč
  P15V00105750 neuvedena Revmatologický ústav TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávka diagnostických souprav pro diferenciální 0 Kč
  P16V00110542 neuvedena Revmatologický ústav TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávka analyzátoru – Automatický ELISA systém DSX 0 Kč
  P18V00141726 03.05.2023 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávka souprav diagnostik pro vyšetřování 372 857 Kč
  P20V00007982 17.12.2020 neuvedena Vsetínská nemocnice a.s. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Přístroje pro sérologii 2 103 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových přístrojů pro sérologii dle Přílohy č. 6 - Požadavek na předmět plnění zadávací dokumentace, vč. plného záručního servisu po dobu 36 měsíců.
  P17V00000411 23.04.2018 06.02.2018 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
ČÁST 15: Automatický laboratorní analyzátor 1 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků a je rozdělen na 22 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Defibrilátory Monitorování životních funkcí Infusní technika Transportní plicní ventilátory Defibrilátor Transfuzní poloautomat Automatický laboratorní analyzátor POCT systém pro analýzu glukózy Průtokový cytometr Rehabilitační přístroje - elektroterapie Spirometr Rehabilitační přístroje - fyzikální terapie Rehabilitační přístroje - pohybová terapie Rehabilitační přístroje - elektrická lehátka Inkubátor Antidekubitní matrace Přístroje pro údržbu endoskopů Flexibilní endoskopy Zobrazovací technika pro mikroskopii Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin Operační stoly a světla Ultrazvukové diagnostické přístroje
  P17V00000157 24.05.2023 15.02.2018 Krajská zdravotní, a.s. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice 633 512 Kč
  P17V00001688 31.07.2017 neuvedena Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Objednávka zboží 85 400 Kč
  P22V00216680 21.06.2022 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Stanovení revmatoidního faktoru metodou ELISA 2022 451 820 Kč
  P22V00219433 21.07.2022 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávky diagnostických souprav k vyšetření 1 054 312 Kč
  P22V00221904 16.08.2022 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Stanovení protilátek proti Bordetella 166 800 Kč
  P22V00232888 15.02.2023 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Stanovení protilátek proti Helicobacter pylori 273 600 Kč
  P19V00004267 25.05.2023 neuvedena Ministerstvo obrany TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
RD-Nákup diagnostického spotřebního materiálu k 82 645 Kč
  P21V00003258 21.08.2023 neuvedena Ministerstvo obrany TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
RD-Nákup diagnostického spotřebního materiálu k 141 290 Kč
  P17V00120591 24.07.2017 02.05.2017 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Diagnostické soupravy k vyšetření IgA a IgG 2 079 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky laboratorních diagnostických přípravků in vitro k vyšetření IgA a IgG lidských protilátek proti Chlamydia trachomatis, IgA, IgG a IgM lidských protilátek proti Chlamydia pneumoniae metodou IMMUNOBLOT určené k diagnostickým účelům pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Součástí dodávky je doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
  P19V00159786 25.11.2019 26.08.2019 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
DYNEX LabSolutions, s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Diagnostické soupravy k vyšetření protilátek a 5 629 763 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostických souprav umožňující vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
  P22V00000329 25.11.2022 19.09.2022 Nemocnice České Budějovice, a.s. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávky diagnostik pro stanovení protilátek proti 2 790 099 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro stanovení protilátek proti infekčním agens metodou ELISA se zápůjčkou imunoanalytického automatizovaného analyzátoru pro Laboratoř klinické mikrobiologie, Pracoviště virologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
  P22V00005592 10.09.2023 neuvedena Ministerstvo obrany TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
RD č. 2022019 na dodávky reagencií pro přístroj 371 901 Kč
  P22V00214901 19.08.2022 25.04.2022 Fakultní nemocnice Ostrava TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávky činidel a spotřebního materiálu pro 15 023 880 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky činidel a spotřebního materiálu pro konfirmační metodu stanovení specifických protilátek jednotlivých tříd IgG, IgA, IgM blotovací technikou a výpůjčka tří (3) kusů příslušného přístrojového zařízení, včetně příslušenství a SW pro jeho následné vyhodnocování dat.