Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:49976770

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:49976770'

Nalezeno 46 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P15V00008689 26. 10. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Mediform, spol. s r.o.
2015 0318 Infúzní filtry 134 000  Kč
P16V00116491 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Mediform, spol. s r.o.
Souprava uzavřeného odsávání pro uměle ventilované pacienty 128  Kč
P16V00110873 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové KARDIO VS s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
Sáčky na moč a urologické katétry II. 839 391  Kč
642423 3. 3. 2017 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r. o.
FN Motol - hadičky spojovací o vnitřním průměru 1,5 mm 12 129 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Průběžné dodávky spojovacích hadiček, které jsou určeny k jednorázovému použití při intravenózní terapii.
490653 21. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Mediform, spol. s r.o.
Prodlužovací hadičky 1 372 930  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00132023 27. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Teleflex Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
FN Motol – hrudní drenážní systémy 8 325 900  Kč
P16V00111958 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
Dodávky Redonových lahví 1 530 000  Kč
P17V00119182 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
Mediform, spol. s r.o.
FN Motol - Dodávky infuzních a lipidových filtrů 1 836 550  Kč
Z2017-022814 9. 9. 2019 18. 9. 2017 Nemocnice Na Homolce B. Braun Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
PANEP s.r.o.
ASANTELA s.r.o.
HCP medipro s.r.o.
BOHEMIA MEDICAL spol. s r.o.
MSM, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r.o.
INLAB Medical, s.r.o.
BATIST Medical a.s.
Medtronic Czechia s.r.o.
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
ALINEX - Kácovská, s.r.o.
HEBIOS, s.r.o.
Medsol s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
GAMEDIUM, spol. s r.o.
EUROMEDICAL spol. s r.o.
EndoTech s.r.o.
Stimcare s.r.o.
CARDION s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
Bracco Imaging Czech s.r.o.
BAXTER CZECH spol. s r.o.
A care a.s.
Johnson & Johnson, s.r.o.
Perfect Distribution a.s.
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Innova Medical s.r.o.
HARTMANN - RICO a.s.
TEMAMEDICA a.s.
Teleflex Medical s.r.o.
ARID obchodní společnost, s.r.o.
Petr Bílek - 3B instruments
MEDIFINE a.s.
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
ADYTON s.r.o.,(angl. Ltd, něm. GmbH, franc. S.R.L.A.)
IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
Mediservis s.r.o.
EP SERVICES s.r.o.
CHIRANA T. Injecta, s.r.o.
DODÁVKA ŠICÍHO MATERIÁLU PRO ODDĚLENÍ CHIRURGIE V NEMOCNICI NA HOMOLCE 2 354 692  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek chirurgického šicího materiálu pro oddělení chirurgie na základě objednávek zadavatele, blíže specifikovaných v technické specifikaci zakázky, a to po dobu trvání smlouvy od dne nabytí její účinnosti.
Z2018-008059 14. 3. 2019 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace B. Braun Medical s.r.o.
EndoTech s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Cardiomed, s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
EndoTech s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Cardiomed, s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
EndoTech s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Cardiomed, s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
EndoTech s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Cardiomed, s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
EndoTech s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Cardiomed, s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
EndoTech s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Cardiomed, s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
EndoTech s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Cardiomed, s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii 735 439 334  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-017514 1. 3. 2019 neuvedena INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Mediform, spol. s r.o.
Spojovací systémy 2 990 380  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky spojovacích systémů pro potřeby ústavní péče IKEM po dobu 48 měsíců.
Z2019-021134 25. 6. 2019 neuvedena Jihočeské nemocnice, a.s. Mediform, spol. s r.o.
Redon pro jihočeské nemocnice 3 119 772  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
640241 20. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
FN Motol - hadičky spojovací vnitřní průměr 1,8 mm 1 429 648  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-014678 17. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Mediform, spol. s r.o.
Kompresní zařízení pro zastavení krvácení po perkutánních výkonech na radiálních tepnách 1 536 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2017-034647 2. 9. 2019 9. 1. 2018 Nemocnice Na Homolce Mediform, spol. s r.o.
ADYTON s.r.o.,(angl.Ltd, něm.GmbH, franc.S.R.L.A.)
Medtronic Czechia spol. s r.o.
Aspironix s.r.o.
A care a.s.
INLAB Medical s.r.o.
BARD Czech Republic s.r.o.
DODÁVKY BALÓNKOVÝCH KATETRŮ PRO ODDĚLENÍ RDG NEMOCNICE NA HOMOLCE II. 21 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního materiálu - balónkových katetrů pro oddělení Radiodiagnostiky v sídle zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
P17V00132944 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Mediform, spol. s r.o.
Hadičky pro infuzní terapii 971 868  Kč
P17V00121070 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.
Dodávky drénů 903 360  Kč
Z2018-002720 24. 1. 2018 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Mediform, spol. s r.o.
S. A. B. Impex, s.r.o.
Perfect Distribution a.s.
Nákup hadiček spojovacích pro infuzní a transfuzní terapii 937 638  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hadiček spojovacích pro infuzní a transfuzní terapii po dobu 2 let. Veřejná zakázka je rozdělena na 10 části ve smyslu ustanovení §35 ZZVZ.
P16V00112445 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
FN Motol - Dodávky uzávěrů intravenózních vstupů II. do FN Motol 1 088 942  Kč
P17V00123252 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
Dodávky odsávacích cévek do FN Motol 756 134  Kč
634050 15. 3. 2017 neuvedena Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace VAMEX, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
EP SERVICES s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
BOHEMIA MEDICAL s.r.o.
BIOTRONIK Praha, spol. s r. o.
EndoTech s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
CARDION s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii II. 5 894 195  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to konkrétně balonkových katétru, stentů a k nim náležící doplňkový materiál potřebný při léčbě pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM-Radiologie a zobrazovací metody po dobu 1 roku.
P14V00027789 31. 10. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Covidien ECE s.r.o., organizační složka
Mediform, spol. s r.o.
POLYMED medical CZ, a.s.
Dodávky systému pro měření hodinové diurézy pro FN Motol 0 Kč
P17V00120574 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
FN Motol - Dodávky uzavřeného odsávacího systému II. 0 Kč
P16V00000033 26. 10. 2018 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Perfect Distribution a.s.
Mediform, spol. s r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Infuzní a transfuzní soupravy pro KNL, a.s. - 3 části 1 172 034  Kč
Z2017-011706 9. 9. 2019 2. 6. 2017 Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha BAXTER CZECH spol. s.r.o.
ProMedicus s.r.o.
PHARMOS, a.s.
Grifols s.r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Lohmann&Rauscher, s.r.o.
VAMEX spol. s.r.o.
B.Braun Medical s.r.o.
ALINEX – Kácovská, s.r.o.
BOHEMIA MEDICAL s.r.o.
Baxalta Czech spol. s.r.o.
PHARMOS, a.s.
Fresenius Kabi s.r.o.
Mediform, spol. s.r.o.
VENAMA s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s.r.o.
HARTMANN - RICO a.s.
Perfect Distribution a.s.
VIVACOM s.r.o.
MSM, spol s.r.o.
Alliance Healthcare s.r.o.
ViaPharma s.r.o.
Johnson&Johnson s.r.o.
Zimmer Czech, s.r.o.
MEDITRADE spol. s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
INLAB Medical s.r.o.
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
A care a.s.
EndoTech s.r.o.
Innova Medical s.r.o.
BEZNOSKA, s.r.o.
Amgen s.r.o.
Dynamický nákupní systém na centrální dodávky SZM a léčivých přípravků II 290 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení Dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na centrální dodávky SZM a léčivých přípravků dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů
P16V00003486 26. 10. 2018 neuvedena Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace MAPO medical s.r.o.
MAPO medical s.r.o.
MAPO medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
MAPO medical s.r.o.
Dodávky příslušenství k endoskopickým výkonům 1 352 340  Kč
493612 23. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.
Dodávky uzavřeného odsávacího systému pro FN Motol 969 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-008848 15. 7. 2019 19. 4. 2019 Fakultní nemocnice Ostrava Alliance Healthcare s.r.o.
S. A. B. Impex, s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
ARID obchodní společnost, s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
BARD Czech Republic s.r.o.
Perfect Distribution a.s.
DODÁVKY SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO PCI, PTA A VASKULÁRNÍ INTERVENCE NA NEKORONÁRNÍM CÉVNÍM SYSTÉMU – zavedení dynamického nákupního systému 165 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému ("DNS") pro zadávání veřejných zakázek v DNS na dodávky spotřebního materiálu pro PCI, PTA a vaskulární intervence na nekoronárním cévním systému pro FN Ostrava. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
P16V00114909 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
GAMEDIUM, spol.s r.o.
FN Motol - hadičky spojovací o vnitřním průměru 1,5 mm 12 837 400  Kč
Z2018-041307 3. 6. 2019 4. 1. 2019 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace B. Braun Medical s.r.o.
Johnson & Johnson, s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
Dodávky - umělé tělní náhrady pro neurochirurgii - nové vyhlášení 33 906 304  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky zdravotnických prostředků – umělých tělních náhrad v předpokládaném rozsahu, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Dodávky budou probíhat na dobu 48 měsíců od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 Technická specifikace. Jedná se o opakované vyhlášení dříve zrušené veřejné zakázky, v rámci nového vyhlášení zadavatel provedl malé úpravy v technické specifikaci v částech 2, 3, 5 a 10. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky na dodávky zdravotnických prostředků, je požadavek na zřízení konsignačního skladu zboží dodavatele u zadavatele, zaškolení a průběžné školení zaměstnanců, technická podpora, výpůjčka instrumentária. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 28 částí.
Z2018-026319 29. 7. 2019 4. 9. 2018 Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spo. s.r.o.
medisap, s.r.o.
FN Motol - Dodávky bezpečnostních bezjehlových spojek 2 804 460  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bezpečnostních bezjehlových spojek sloužících k opakované aplikaci i aspiraci z intravenózního příslušenství v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
640241 20. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
FN Motol - hadičky spojovací vnitřní průměr 1,8 mm 1 429 648  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00129799 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Mediform, spol. s r.o.
Prodlužovací hadičky 1 445 910  Kč
373729 22. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Fresenius Kabi s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Fresenius Kabi s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Fresenius Kabi s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Fresenius Kabi s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Spotřební materiál pro infuzi a transfuzi 2013 156 316 960  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2017-010064 26. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Stimcare s.r.o.
COROLINE a.s.
Cardiomed, s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
Innova Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
Stimcare s.r.o.
COROLINE a.s.
Cardiomed, s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
Innova Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
Stimcare s.r.o.
COROLINE a.s.
Cardiomed, s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
Innova Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
Stimcare s.r.o.
COROLINE a.s.
Cardiomed, s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
Innova Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
Stimcare s.r.o.
COROLINE a.s.
Cardiomed, s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
Innova Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
Stimcare s.r.o.
COROLINE a.s.
Cardiomed, s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
Innova Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
B. Braun Medical s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
Mediform, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
B. Braun Medical s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
Mediform, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
B. Braun Medical s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
Mediform, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
B. Braun Medical s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.
Mediform, spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
Innova Medical s.r.o.
Aspironix s.r.o.
EUROMEDICAL spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
Innova Medical s.r.o.
Aspironix s.r.o.
EUROMEDICAL spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
Innova Medical s.r.o.
Aspironix s.r.o.
EUROMEDICAL spol. s r.o.
MEDITRADE spol. s r. o.
Innova Medical s.r.o.
Aspironix s.r.o.
EUROMEDICAL spol. s r.o.
Innova Medical s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Aspironix s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Aspironix s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Innova Medical s.r.o.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Innova Medical s.r.o.
Spotřební materiál pro intervenční kardiologii 2017 1 015 549 110  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-033191 27. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Teleflex Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
FN Motol – hrudní drenážní systémy 8 325 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-015314 9. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Mediform, spol. s r.o.
Hadičky spojovací pro infuzní terapii 2 517 321  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
523211 20. 11. 2018 neuvedena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Fresenius Kabi s.r.o.
B Braun Medical s.r.o.
Mediform, spol. s r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Dodávka spotřebního materiálu pro infuze - doplňkový materiál odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P14V00018566 31. 10. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Mediform, spol. s r.o.
Prodlužovací hadičky 1 372 930  Kč
P16V00113679 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
FN Motol - hadičky spojovací vnitřní průměr 1,8 mm 1 429 648  Kč
Z2017-014754 27. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
FN Motol - hadičky spojovací o vnitřním průměru 1.00 až 1.2 mm 3 567 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000139 15. 4. 2019 neuvedena Jihočeské nemocnice, a.s. Mediform, spol. s r.o.
Redon pro jihočeské nemocnice 3 119 772  Kč
Z2019-030880 5. 9. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Mediform, spol. s r.o.
ARID obchodní společnost, s.r.o.
VAMEX, spol. s r.o.
3. Pouzdra zaváděcí 2 808 358  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zaváděcích pouzder pro Fakultní nemocnici Olomouc.
P13V00003646 31. 10. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
Hrudní drény III. 669 800  Kč
Z2017-034446 24. 5. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Mediform, spol. s r.o.
FN Motol – kojenecké láhve 4 991 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-033869 2. 9. 2019 5. 1. 2018 Nemocnice Na Homolce Mediform, spol. s r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
EndoTech s.r.o.
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s.r.o.
INLAB Medical s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávky stentů pro oddělení RDG Nemocnice Na Homolce 14 621 520  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem všech částí veřejné zakázky je zajištění opakovaných dodávek stentů pro oddělení RDG Nemocnice Na Homolce (dále jen „stenty“) a to na základě průběžných dílčích objednávek po dobu 48 kalendářních měsíců.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 283 lidí darovalo 751 589 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy