Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:61063029

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:61063029'

Nalezené veřejné zakázky 73 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P14V00100746 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Audit vynakládaných finančních prostředků podniků 542 000 Kč
  P17V00125722 13.07.2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Procesně personální audit Magistrátu hl. m. Prahy 4 197 000 Kč
  P14V00029040 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Vytvoření systému snižování nákladů v resortu 0 Kč
  P14V00000018 09.07.2014 neuvedena Český telekomunikační úřad PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Spolupráce při ověřování žádosti o úhradu čistých 450 000 Kč
  P18V00147670 12.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Posouzení tržních podmínek k DoF 210 000 Kč
  P21V00187724 28.01.2021 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Zpracování pravidel pro federaci portálů veřejné 1 962 400 Kč
  636619 04.09.2017 neuvedena ČEZ, a. s. Raiffeisen Bank International AG
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
+15 dalších dodavatelů
Finanční poradenství odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P14V00000012 13.02.2014 neuvedena Statutární město Brno PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti 0 Kč
  Z2020-024251 22.02.2021 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
KB - vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti 2 852 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  207638 27.07.2012 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Příprava realizační studie projektu reformy 8 793 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00020610 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Provedení forenzního auditu 900 000 Kč
  P13V00000024 15.02.2013 neuvedena Statutární město Ostrava PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Ekonomické posouzení společnosti Bazaly, a.s. 980 000 Kč
  P16V00039251 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
„Procesní audit Odboru evidence, správy a využití 1 829 744 Kč
  P14V00000382 07.07.2014 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Prověření hospodaření NP Šumava MIGRACE DAT Z 980 000 Kč
  P18V00147670 29.10.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Posouzení tržních podmínek k DoF 210 000 Kč
  P14V00000044 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Aktualizace koncepce rozvoje ČP OZ a související 0 Kč
  P15V00103616 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Aktualizace koncepce rozvoje ČP OZ a související 1 890 000 Kč
  P18V00147670 29.10.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Posouzení tržních podmínek k DoF 210 000 Kč
  P19V00001285 18.06.2019 neuvedena Správa železnic, státní organizace PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Cena za užití prostor určených k podnikání v 1 950 000 Kč
  P19V00152820 05.03.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Integrace dat o správě majetku do informačního 700 000 Kč
  P18V00146716 09.10.2018 neuvedena Česká exportní banka, a.s. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Daňové poradenství 2 000 000 Kč
  P19V00152820 12.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Integrace dat o správě majetku do informačního 700 000 Kč
  P20V00175122 26.05.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Zpracování materiálu pro podporu malých a 600 000 Kč
  P14V00000544 09.07.2014 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Tvorba metodiky Integrovaných plánů rozvoje 390 000 Kč
  P17V00000047 13.09.2017 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Daňový poradce pro Palivový kombinát Ústí, státní 1 888 000 Kč
  Z2020-028249 09.11.2020 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí ANECT a.s.
Simac Technik ČR, a.s.
+26 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém na pořizování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00193964 11.05.2021 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
HR Controlling 2021 0 Kč
  P17V00053626 12.04.2020 neuvedena Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Vzdělávání pracovníků Centra transferu technologií 108 000 Kč
  P14V00022918 12.04.2020 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti H B H - Modřany spol. s r.o.
Česká pošta, s.p.
+74 dalších dodavatelů
OS Mladá Boleslav - větrání a klimatizace 2 JS a 356 387 954 Kč
  P14V00000276 12.04.2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Zveřejnění smlouvy (VZMR) - Provedení kontroly 680 000 Kč
  P18V00146716 12.04.2020 neuvedena Česká exportní banka, a.s. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Daňové poradenství 2 000 000 Kč
  P19V00000016 11.07.2019 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Zpracování oponentního posudku k zpracovanému 187 000 Kč
  P18V00143320 23.07.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Výběr složek majetku v rámci koncepce majetku HMP 480 000 Kč
  P16V00115283 12.04.2020 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Analýza ne/využitelnosti finančních nástrojů pro 483 000 Kč
  P16V00000029 25.11.2016 neuvedena Česká rozvojová agentura Konsorcium PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Hodnocení způsobilosti ČRA pro delegovanou 529 980 Kč
  P15V00107272 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Analýza a kvantifikace přínosů veřejnoprávní 830 000 Kč
  P18V00143320 23.07.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Výběr složek majetku v rámci koncepce majetku HMP 480 000 Kč
  P20V00175122 26.05.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Zpracování materiálu pro podporu malých a 600 000 Kč
  P19V00000058 24.09.2019 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Konzultační a poradenská činnost při zpracování 0 Kč
  P15V00102957 12.04.2020 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Posouzení sociálních dopadů jednotlivých obcí a 283 000 Kč
  P16V00039251 12.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
„Procesní audit Odboru evidence, správy a využití 914 872 Kč
  P18V00002971 22.03.2018 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Posouzení a oponentura analýz pro přípravou 1 000 000 Kč
  364325 13.02.2015 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Poradenství a podpora Ministerstva financí při 6 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00153134 12.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Přehled a vyhodnocení aktuálního stavu vybraného 900 000 Kč
  P20V00021698 26.08.2020 neuvedena Česká obchodní inspekce PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Zpracování bezpečnostních politik - II 69 000 Kč
  P19V00152820 05.03.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Integrace dat o správě majetku do informačního 700 000 Kč
  P19V00000104 21.02.2020 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Daňový poradce pro Palivový kombinát Ústí, státní 1 890 000 Kč
  P15V00107272 12.04.2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Analýza a kvantifikace přínosů veřejnoprávní 830 000 Kč
  P14V00000044 12.04.2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Aktualizace koncepce rozvoje ČP OZ a související 0 Kč
  P16V00108394 neuvedena Technologická agentura ČR PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Analýza možností zřízení kontaktních pracovišť 537 600 Kč