Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:62028367

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:62028367'

Nalezené veřejné zakázky 115 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2019-035458 10.10.2019 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Nákladní automobil s hydraulickou rukou + nosič 1 769 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P16V00108333 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Nákladní vozidlo na CNG 1 280 000 Kč
  Z2018-035866 18.10.2018 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Třístranný sklápěč kategorie N2 979 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  511881 09.09.2015 neuvedena Česká pošta, s.p. AUTO FUTURE, s.r.o.
Temposervis CZ a.s.
+5 dalších dodavatelů
Vozidla kategorie N2, N3 – opravy a servis 595 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  404986 30.12.2014 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Nákladní automobil - nosič kontejnerů (lift) se 2 969 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-011179 13.12.2019 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE STRATOS AUTO, spol. s r.o.
STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Vozidla pro ČT 5 329 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  638690 20.06.2016 neuvedena Povodí Labe, státní podnik STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Dodávka nákladních vozidel N3 – 10 ks 25 340 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P21V00000064 14.05.2021 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Třístranný sklápěč do 7,5 t 1 098 000 Kč
  P18V00145223 05.09.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Užitková vozidla 2018 - 2021 122 744 000 Kč
  P15V00001170 neuvedena DIAMO, státní podnik Stratos Auto
Nákup plošinového nákladního automobilu N2 1 769 000 Kč
  P17V00002476 22.11.2017 neuvedena DIAMO, státní podnik STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Kropicí vůz 2 839 000 Kč
  362664 06.08.2013 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Užitkový automobil do 3,5 t 2 ks 370 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-032287 20.09.2018 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Skříňový automobil 612 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P14V00000107 neuvedena Statutární město Hradec Králové STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Pořízení dvou dopravních automobilů pro jednotky 1 349 000 Kč
  Z2018-021616 29.06.2018 neuvedena Brněnské komunikace a.s. STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Dodávka valníkového vozidla s hydraulickým 2 138 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-013453 22.04.2020 neuvedena Technické služby Lanškroun, s.r.o. STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Pořízení svozového vozidla-Technické služby 3 439 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P20V00018132 28.08.2020 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Opravy osobních vozidel značky BMW speciálních 1 987 680 Kč
  Z2017-030768 05.02.2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Dodávka nákladního automobilu s valníkem 1 257 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-018340 21.05.2021 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Auto Kubíček s.r.o.
Auto Kubíček s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávka nákladních automobilů 2 433 669 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-007660 02.07.2018 neuvedena Ministerstvo obrany STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Nákup motocyklů v policejním a komerčním provedení 10 312 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-030354 29.09.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Užitková vozidla 2018 - 2021 122 744 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  636082 19.04.2016 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – motorová vozidla 8 742 000 Kč
Předběžné oznámení
  P18V00000096 15.02.2018 neuvedena Ministerstvo vnitra STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Nákup SDP BMW pro OS z RS 10 251 000 Kč
  Z2021-009045 25.04.2022 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. AUTO VINKLER, s.r.o.
STRATOS AUTO, spol. s r.o.
+8 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém pro dodávku vozidel 4 046 856 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému jsou dodávky: - jednoho (1) ks nákladního vozidla s nosičem kontejnerů včetně dodávky jednoho (1) ks kontejneru a uzavření jedné (1) servisní smlouvy na zajištění veškerých servisních služeb pro pracovní účely a, - dvou (2) ks nákladních vozidel s valníkovou nástavbou do 3,5t pro pracovní účely úseku stavebních činností Zadavatele. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek, vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ. Jednotlivé veřejné zakázky budou probíhat na území hlavního města Prahy.
  367506 24.09.2013 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Užitkový automobil skříňový - montážní vůz 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00003059 19.03.2018 neuvedena Statutární město Brno STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Dodávka motorek pro Městskou policii Brno 710 000 Kč
  376990 19.12.2013 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Nákladní vozidla na CNG II. 3 365 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  513616 30.10.2015 neuvedena Povodí Labe, státní podnik S A P. spol. s r.o.
STRATOS AUTO, spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Dodávka 8 ks nákladních vozidel 16 747 760 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2019-004941 29.04.2019 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Dodávka vozidla kategorie N3, 4x4 - nosič 2 491 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-034589 10.10.2018 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Třístranný sklápěč 3 ks 2 293 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  525248 26.10.2015 neuvedena Město Nový Bydžov STRTATOS AUTO spol. s r.o.
Nakládání s bioodpady - svozové vozidlo včetně 3 549 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00000048 11.05.2018 neuvedena Brněnské komunikace a.s. STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Dodávka valníkového vozidla s hydraulickým 2 138 000 Kč
  P15V00107846 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení STRATOS AUTO, spol. s r.o.
21124/2015 Nákup dodávky 0 Kč
  Z2020-032279 15.09.2020 neuvedena Povodí Labe, státní podnik STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Raeder & Falge s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávka dodávkových vozidel - 6 ks 4 207 562 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P13V00000597 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Dodávka požárního automobilu 696 000 Kč
  P14V00029129 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Nákladní vozidla na CNG II. 3 365 000 Kč
  P20V00005028 28.02.2020 neuvedena Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Provádění oprav SDP - motocyklů BMW KŘP hl. m. 0 Kč
  P14V00019835 neuvedena Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Dodávka užitého nákladního automobilu pro 797 000 Kč
  638690 31.10.2016 neuvedena Povodí Labe, státní podnik STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Dodávka nákladních vozidel N3 – 10 ks 25 340 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  513619 18.02.2016 neuvedena Povodí Labe, státní podnik STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Dodávka nákladních vozidel 6x6 (5 ks) 13 395 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00107846 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení STRATOS AUTO, spol. s r.o.
21124/2015 Nákup dodávky 0 Kč
  P20V00177784 10.07.2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Skříňová dodávka do 3,5t 458 000 Kč
  Z2021-019312 31.10.2022 neuvedena Česká republika - Ministerstva vnitra ŠKODA AUTO a.s.
STRATOS AUTO spol. s r.o.
Rámcová dohoda na dodávky policejních automobilů 182 432 099 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o pořízení celkem 110 ks vozidel osobních silničních pro dohled na dálnicích rozdělených do 3 vymezených částí. Vymezená část A: 40 ks automobilů osobních silničních pro dohled na dálnicích v policejním provedení Vymezená část B: 40 ks automobilů osobních silničních pro vysokorychlostní pronásledování v policejním provedení Vymezená část C: 30 ks automobilů osobních silničních pro vysokorychlostní pronásledování v komerčním provedení se skrytým VRZ.
  Z2020-003288 14.06.2021 26.02.2020 Ministerstvo obrany HOLOMÝ
Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
+7 dalších dodavatelů
VZ č. 2/2021 v DNS - Osobní velké automobily 5 640 740 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks automobilů kategorie M1, s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy jako výjimka pro silniční vozidlo nebo jako vozidlo zvláštního určení - policejní speciální se skrytým VRZ včetně druhých sad kol a školení řidičů.
  Z2020-006486 07.05.2020 23.03.2020 Ministerstvo obrany ARQUUS
AUTO IN s.r.o.
+8 dalších dodavatelů
DNS - Sportovní užitková vozidla pro VP - 2020 - 75 206 611 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky sportovních užitkových automobilů, včetně terénních vozidel v kategorii M s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy dle zákona č. 56/2001 Sb. za účelem zabezpečení plnění funkcí a úkolů Vojenské policie v oblasti dopravní, pořádkové, ochranné a řídících úkolů.
  Z2022-029285 25.07.2022 neuvedena Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Nákup a dodávka nákladního automobilu 2 270 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  515168 02.06.2015 neuvedena Technické služby města Kralupy nad Vltavou STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Dodávka vozidla s nosičem aktivních kontajnerů a 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  360268 06.08.2013 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Užitkový automobil skříňový - 2 ks 434 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  374196 25.11.2013 neuvedena SPORTES Svitavy s.r.o. STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Nákladní automobil s hákovým nosičem kontejnerů 1 995 290 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00001613 15.02.2018 neuvedena Ministerstvo vnitra STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Nákup SDP BMW pro OS z RS (2) 12 149 000 Kč