Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:63073242

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:63073242'

Nalezené veřejné zakázky 715 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P13V00008205 21.10.2013 neuvedena Generální ředitelství cel VWR International s.r.o.
Dodání laboratorní chladničky LIEBHERR GKPv 6580 79 799 Kč
  P16V00045495 27.10.2016 neuvedena Státní veterinární ústav Jihlava VWR International s.r.o.
Dodávka 12 ks laboratorních židlí 46 200 Kč
  P17V00000018 05.05.2023 02.05.2017 Univerzita Hradec Králové VWR International s.r.o.
DNS na dodávky laboratorních přístrojů -05-2017 67 131 Kč
  P18V00001279 04.09.2018 neuvedena Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i. VWR International s.r.o.
Nožový laboratorní mlýnek 46 487 Kč
  P17V00000027 05.05.2023 23.05.2017 Univerzita Hradec Králové VWR International s.r.o.
DNS na dodávky laboratorních přístrojů -08-2017 11 345 Kč
  P16V00002193 17.05.2023 12.12.2016 Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje East Port Praha, s.r.o.
VWR International s.r.o.
+1 dodavatel
Nákup spotřebního laboratorního materiálu 256 246 Kč
  P20V00000035 11.08.2020 neuvedena Ostravská univerzita VWR International s.r.o.
Nákup laboratorních plastů pro PřF OU 149 605 Kč
  P17V00000348 16.03.2023 20.11.2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové VWR International s.r.o.
Chemikálie 03/2017 59 304 Kč
  P14V00000495 15.08.2023 25.06.2014 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace VWR International s.r.o.
Vybavení laboratoře chemie 450 631 Kč
  Z2023-038191 27.08.2023 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. VWR International s.r.o.
Laboratorní pomůcky (kategorie B) 181 940 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka laboratorních pomůcek dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
  P22V00000089 08.06.2022 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze VWR International s.r.o.
Rafinační jednotka do VCZZP 812 000 Kč
  P14V00000184 30.08.2023 02.06.2014 Univerzita Palackého v Olomouci VWR International s.r.o.
OPVK/2014: Dodávka laboratorního spotřebního 195 809 Kč
  P16V00003431 29.08.2023 08.04.2015 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. VWR International s.r.o.
Laboratorní plasty a drobný materiál VI. 18 726 Kč
  P19V00029124 26.05.2023 neuvedena Ministerstvo obrany VWR International s.r.o.
Spotřební materiál 18 079 Kč
  P20V00178207 29.08.2023 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Life Technologies Czech Republic s.r.o.
BioTech a.s.
+4 další dodavatelé
Dodávky kitů, reagencie a plastů pro projekt CNE 4 586 900 Kč
  P20V00000230 07.01.2021 09.11.2020 Univerzita Palackého v Olomouci Lach-Ner,s.r.o.
VWR International s.r.o.
PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního 104 870 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na čtyři části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
  P18V00002175 29.08.2023 neuvedena Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje VWR International s.r.o.
East Port Praha, s.r.o.
+1 dodavatel
Nákup spotřebního laboratorního materiálu 261 245 Kč
  P14V00005660 31.08.2023 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra VWR International s.r.o.
Vysekávačka FTA karet 1 230 000 Kč
  P19V00000044 15.03.2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. VWR International
Clean rooms - Consumables 2 - detergents and 1 700 000 Kč
  P19V00000436 17.03.2023 neuvedena Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové VWR International s.r.o.
Chemikálie 07/2019 130 231 Kč
  P19V00165084 01.11.2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VWR International s.r.o.
INMODOS_3D biotiskárna 885 000 Kč
  P19V00001051 13.11.2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové VWR International s.r.o.
VWR International s.r.o.
+1 dodavatel
LF HK – NANOBIO - Laboratorní spotřební materiál 267 927 Kč
  P17V00000004 05.05.2017 neuvedena Ústav biologie obratlovců AV ĆR, v.v.i. VWR International s.r.o.
Dodávka a montáž vnitřího vybavení budovy chovů 1 221 130 Kč
  P20V00000012 08.04.2020 neuvedena Univerzita Hradec Králové VWR International s.r.o.
DNS na dodávky běžných chemikálií -01-2020 67 543 Kč
  P19V00165542 11.11.2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VWR International s.r.o.
INMODOS_Multikanálová čerpadla - opakování 165 408 Kč
  P19V00001435 05.11.2019 neuvedena Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i. VWR International s.r.o.
Laboratorní sklo 60 250 Kč
  P20V00000641 03.07.2020 neuvedena Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský VWR International s.r.o.
VWR International s.r.o.
+1 dodavatel
Digestoře - 5ks 360 072 Kč
  P20V00000039 26.05.2020 neuvedena Ostravská univerzita VWR International s.r.o.
Nákup laboratorních chemikálií pro PřF 211 642 Kč
  P19V00164086 10.10.2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VWR International s.r.o.
INFRASTRUKTURA_Chemické myčky 827 240 Kč
  P20V00000056 04.06.2020 neuvedena Univerzita Hradec Králové VWR International s.r.o.
DNS na dodávky laboratorních přístrojů -17-2020 42 400 Kč
  P20V00000136 20.11.2020 neuvedena Univerzita Hradec Králové VWR International s.r.o.
DNS na dodávky běžných chemikálií -04-2020 6 898 Kč
  P21V00000024 12.02.2021 neuvedena Ostravská univerzita VWR International s.r.o.
Nákup laboratorních kitů pro PřF OU 199 556 Kč
  P20V00000523 24.01.2021 neuvedena Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové VWR International s.r.o.
VWR International s.r.o.
Laboratorní přístroje (DDHM) 03/2020 1 028 893 Kč
  P20V00000389 17.03.2023 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava VWR International s.r.o.
Klimatická komora s konstantním prostředím 437 600 Kč
  P14V00024361 neuvedena Státní zdravotní ústav Pragolab s.r.o.
VWR International s.r.o.
+3 další dodavatelé
Modernizace a vybavení NRL pro biologické 0 Kč
  P20V00000215 11.08.2020 neuvedena Masarykova univerzita VWR International s.r.o.
EXC2014 Odparka pro zakoncentrování vzorků (2 ks) 424 659 Kč
  P16V00000083 19.05.2023 19.02.2016 Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský VWR International s.r.o.
VWR International s.r.o.
Dodávky laboratorního spotřebního materiálu 0 Kč
  P13V00000001 21.06.2018 neuvedena Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace VITRUM VWR s.r.o.
Přírodní a technické vědy jinak II 831 184 Kč
  P14V00014075 25.04.2023 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje VWR International s.r.o.
Materiál pro KT - chemikálie a příslušenství 59 855 Kč
  P14V00027830 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VWR International s.r.o.
KvaLab – Mikrodestilační kolona 0 Kč
  P14V00028001 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VWR International s.r.o.
KvaLab – Vakuové zařízení pro laboratoře organické 0 Kč
  P14V00022071 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc VWR International s.r.o.
Mycí a dezinfekční automaty, profesionální pračka 1 219 237 Kč
  P18V00000761 12.12.2018 neuvedena Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský VWR International s.r.o.
VWR International s.r.o.
Dodávky laboratorního spotřebního materiálu 2018 – 1 800 000 Kč
  P17V00000206 26.05.2023 10.03.2017 Povodí Labe, státní podnik VWR International s.r.o.
Laboratorní třepačka 119 490 Kč
  P18V00000522 01.02.2019 23.11.2018 Univerzita Palackého v Olomouci VWR International s.r.o.
PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního 236 834 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
  P18V00140859 03.02.2020 09.07.2018 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. VWR International s.r.o.
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
+4 další dodavatelé
Dodávky spotřebního materiálu pro laboratoře 2 662 180 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Oznámení o uzavření dílčích smluv na základě rámcové dohody souhrnně dle § 137 písm. b) ZZVZ za 4. čtvrtletí 2019.
  P19V00001352 27.01.2020 22.11.2019 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv HELAGO-CZ, s.r.o.
VWR International s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávka laboratorních přístrojů v roce 2019 406 992 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro ÚSKVBL v rozsahu odpovídajícímu technické specifikaci jeho jednotlivých částí uvedených v zadávací dokumentaci.
  P19V00166858 25.07.2022 06.01.2020 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
Lach-Ner,s.r.o.
+1 dodavatel
CUCAM- opakující se dodávky chemických látek II 2 360 693 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka chemických látek pro zajištění provozu laboratoří zadavatele pro výukovou a výzkumnou činnost. Bližší informace v ZD
  P19V00000256 23.01.2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci VWR International s.r.o.
BioTech a.s.
+3 další dodavatelé
LF UPOL/Imunofarmakoterapie – Dodávka chemikálií a 886 408 Kč
  Z2017-034804 11.12.2017 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. VWR International s.r.o.
Laboratorní vybavení 1 954 165 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávky laboratorního skla a příslušenství a kupní smlouvy na dodávku pipet.