Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00027383

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00027383'

Nalezené veřejné zakázky 3 800 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 371505 30. 10. 2013 neuvedena Česká televize Dodávka bezrámečkových plazmových displejů II. 1 652 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Bezrámečkové plazmové displeje
 Z2017-016418 22. 6. 2017 neuvedena Česká televize Novis izolace s.r.o.
Rekonstrukce střechy 101 + 404 6 246 893 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce ploché střechy objektu 101 o celkové výměře cca 70 m2 a provedení rekonstrukce ploché střechy objektu 404 o celkové výměře cca 2216 m2 (včetně VZT a výtahových nástaveb), která má několik výškových úrovní, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2018-017546 30. 5. 2018 neuvedena Česká televize ELVIA - PRO,spol.s r.o.
Dodávka záznamových strojů a mechanik formátu 5 488 270 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka záznamových strojů formátu XDCAM
 238692 22. 11. 2012 neuvedena Česká televize Dodávky datových kazet
Předběžné oznámení Nákup datových kazet do knihovny datového centra pro záznam digitalizovaných pořadů, vysílacích příspěvků, agenturních příspěvků, vybraného hrubého materiálu a monitoringu vysílání všech 4 kanálů ČT. Záznamy jsou využívány programovými složkami ČT pro výrobu, vysílání, prodej a ke studijním a výběrovým projekcím.
 401032 3. 11. 2014 neuvedena Česká televize Nákup kamery Sony SRW 9000 250 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup kamery Sony SRW 9000
 224343 13. 7. 2012 neuvedena Česká televize MODERNIZACE DOROZUMÍVACÍ ÚSTŘEDNY - 3. etapa 3 978 140 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a činnosti, jejichž souhrnem je realizace výměny matice dorozumívací ústředny pro studiové komplexy KH, záznamové pracoviště KH a navazující teleprojekce. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména následující plnění: • zhotovení projektu na základě požadavků stanovených v zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"), • dodávku dorozumívací matice (včetně SW vybavení) a souvisejícího zařízení s kabelovými stojanovými formami, • dodávku instalačních a uživatelských manuálů k zařízením, pokud zadavatel výslovně nestanoví, že manuál v konkrétním případě nepožaduje, • zhotovení softwarových konfigurací nové matice podle požadavků uvedených v ZD, • montážní práce, • oživení zařízení, nastavení, uvedení a předání systému do provozu, • asistenci dodavatele při zkušebním provozu v délce 2 týdnů (vč. nezbytného zaškolení obsluhy zadavatele), • zhotovení...
 232211 20. 9. 2012 neuvedena Česká televize Serverovna pro DNPS II (1S37, 1S38)
Předběžné oznámení Předmětem stavebních prací je výstavba technologické místnosti – serverovny, kde by měla být instalována technologická infrastruktura nové Serverové technologie pro OZ (systému „DNPS II“) a dále pak všechna zařízení, založená na bázi IT resp. serverových technologií, provozovaná v OZ.
 488031 20. 5. 2014 neuvedena Česká televize Datový sál m.č.124 12 879 597 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místností 124, 123, 123a v 2.NP objektu 101 PST v sídle zadavatele, které budou probíhat na základě zpracované zadávací projektové dokumentace Arch.Design project, a.s., zak.č. P-13-002-000 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Účelem veřejné zakázky je výstavba primárního datového centra sloučením místností 124, 123, 123a – I. etapa dle výše uvedené projektové dokumentace.
 510020 20. 3. 2015 neuvedena Česká televize Integrace nových kamerových řetězů do vozu PV5 -
Předběžné oznámení Během realizace nadlimitní veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení pod názvem „Integrace nových kamerových řetězů do vozu PV5“ – II. evidenční číslo VZ 499534 bylo při demontáži konstatováno, že některé uvažované komponenty, které zahrnovala nabídka, nejsou pro tento komplikovaný projekt vhodné. Z tohoto důvodu je nutné dodat zařízení, které umožňuje rozvod HD signálu a které svojí funkčností kopíruje aktuální vzniklou finální potřebu tj. HDTV přenosový vůz. Zároveň při mechanickém odhalení konstrukce výsuvu vznikla aktuální potřeba opravy jeho části.
 482741 24. 6. 2014 neuvedena Česká televize Osvětlovací technika pro rok 2014 odhad.cena 12 745 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka speciálních komponentů osvětlovací techniky pro televizní výrobu a jejího příslušenství v rozsahu stanovenými technickými podmínkami a specifikací požadovaných dodávek.
 230506 4. 9. 2012 neuvedena Česká televize 8-kamerový HDTV přenosový vůz - částečná náhrada 82 273 609 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je částečná náhrada původní dodávky, jak ve smyslu náhrady původního zařízení z důvodů vyšší funkcionality, tak k rozšíření rozsahu funkcionality dodávaných zařízení o další funkce, které vyplynuly během vlastní konstrukce a tvorby AV projektu.
 484108 25. 3. 2014 neuvedena Česká televize Instalace nového automatického záskoku a
Předběžné oznámení Účelem investiční akce je instalace automatického záskoku, výměna stávajících transformátorů za nové, výkonnější. Stávající TS je již v provozu 35 let, je nezbytná instalace nového automatického záskoku, rekonstrukce transformátorů a větší části stávající rozvodny rTS.
 P17V00126830 7. 8. 2017 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE NESS Czech s.r.o.
Maintenance GPFS 2 219 000 Kč
 Z2020-016515 14. 5. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Televizní objektivy 2020
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky bude dodávka objektivů. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
 P14V00025832 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Sada softwarových plug-inů pro zvuková pracoviště odhad.cena 0 Kč
 P16V00109166 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE FACSON, spol. s r.o.
Pronájem tiskárny na tisk výplatních pásek 480 596 Kč
 P15V00106605 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Rozšíření nahrávacích zařízení pro kamerový systém odhad.cena 0 Kč
 P13V00005822 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE SARL INTERLAB
Měřící technika 0 Kč
 P16V00116776 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Smart Informatics s.r.o.
Servisní podpora režií Kahuna 863 654 Kč
 P17V00131254 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.
Snímací zařízení pro klíčovací režie v krajských 487 980 Kč
 P15V00104765 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Microsoft Windows 7 – legalizační sady odhad.cena 0 Kč
 P16V00112390 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Etnetera AppSatori s.r.o.
Google Apps for Business 72 900 Kč
 P15V00104594 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE m.a. alu servis s.r.o.
Oprava fasády ZUKOV na objektu TP3 2 203 901 Kč
 P16V00112461 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Inomine Trade s.r.o.
Rekonstrukce zasedací místnosti č. 148 1 338 232 Kč
 P14V00022854 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE TRACO SYSTEMS a.s.
Rozšíření transkódačního systému 1 561 200 Kč
 P13V00005694 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.
Rekonstrukce zařízení 48b ve strojovně 505 1 129 469 Kč
 P15V00030080 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Černobílý vyvolávací automat odhad.cena 0 Kč
 P17V00123288 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE AVECO s.r.o.
Softwarové úpravy systému Astra 368 000 Kč
 P16V00113329 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Elektroprof a.s.
Oprava UPS v objektu TP3 588 194 Kč
 P18V00142940 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE PCS spol. s r.o.
Servis bezpečnostních rentgenů zavazadel 92 160 Kč
 P13V00030159 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Smlouva o servisu teletextového stystému odhad.cena 0 Kč
 P15V00106018 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE O2 Czech Republic a.s.
Zajištění internetové konektivity hokejových 180 000 Kč
 P16V00109929 18. 5. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE INTERNATIONAL VIDEO COMMUNICATION spol. s r.o.
CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.
Nákup objektivů pro rok 2016 2 127 980 Kč
 P17V00129626 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE EIZO Europe GmbH organizační složka
Monitory pro pracoviště barevných korekcí v TS 167 340 Kč
 P14V00027242 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Konzultační služby a programátorské práce pro odhad.cena 0 Kč
 P17V00120652 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE MAXPROGRES, s.r.o.
Ovládací konzole kamerového systému 283 500 Kč
 P17V00129578 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE ELVIA - PRO,spol.s r.o.
Reportážní vybavení pro zahraniční štáb 1 798 810 Kč
 P19V00156330 26. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Socialbakers a.s.
Predikce, měření, analýza a následná optimalizace 1 228 700 Kč
 P16V00111003 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Bláha ús, s.r.o.
Doplnění posuvných regálů v depozitáři APF, č.m. 639 301 Kč
 P15V00030615 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE 3S.cz, s.r.o.
Rozšíření zálohovacích knihoven Centrálního 1 097 929 Kč
 P16V00108327 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE CROSS Zlín, a.s.
Parkovací systém 448 851 Kč
 P16V00109478 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE České Radiokomunikace a.s.
Datové propojení lokalit TS Brno Líšeň – TS Brno 284 208 Kč
 P14V00024630 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Adwind Software, a. s.
„Analytický software pro vyhodnocení dat z 1 900 000 Kč
 P19V00154089 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Přenosná profesionální elektroncentrála odhad.cena 0 Kč
 P16V00112486 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.
CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.
Poslechové monitory pro nové TS v Brně 919 900 Kč
 P16V00112729 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Mainstream Technologies, s.r.o.
Upgrade Intranetu 479 000 Kč
 P13V00011931 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Visual Unity a.s.
Bezpáskové záznamové zařízení se záznamem na SSD 0 Kč
 P16V00111453 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.
Bezdrátový přenos HD signálu pro monitoring 109 900 Kč
 P17V00125853 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Smlouva o vytvoření audiovizuálního díla odhad.cena 0 Kč
 P16V00115691 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Thalia systems s.r.o.
Scénické vybavení studií v TS Brno 319 403 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 200 078 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy