Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00063517

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00063517'

Nalezené veřejné zakázky 474 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-004221 04.06.2021 neuvedena Městská část Praha 3 ASAGRAPH s.r.o.
Periodický tisk Radniční noviny městské části 5 348 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-041416 28.11.2018 neuvedena městská část Praha 3 Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30“ je oprava a zateplení fasády objektů, výměna oken v nebytových a společných prostorách, výměna stávajícího zábradlí na lodžiích, oprava a zateplení střechy, změna konstrukce včetně zateplení ateliérů v nadstřešní části objektu. Dále zrušení ochozu a přístavba bytů a nebytových prostor ve spodních podlažích. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této výzvy k podání nabídky. Zpracovatel projektové dokumentace a výkazu výměr OMEGA project s.r.o., IČO: 28377664, se sídlem Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6.
  P14V00000026 12.04.2020 neuvedena Městská část Praha 3 Mobilní telefonie MČ Praha 3 odhad.cena 0 Kč
  P19V00000003 01.03.2019 neuvedena Městská část Praha 3 Zajištění výkonu funkce interního auditu v odhad.cena 0 Kč
  P19V00000019 13.08.2019 neuvedena Městská část Praha 3 DCI projekční systém s nativním rozlišením 4K odhad.cena 0 Kč
  P20V00000043 18.12.2020 neuvedena Městská část Praha 3 Vypracování studie "Založení parku pod Vrchem sv. odhad.cena 0 Kč
  511752 04.01.2016 neuvedena Městská část Praha 3 Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. odhad.cena 23 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava pláště domu. Oprava se týká výměny vnějších výplní otvorů, zateplení obvodového a střešního pláště objektu, včetně výměny všech zámečnických a klempířských prvků a hromosvodu na fasádě a střeše objektu. Bližší charakteristika je obsažena v zadávací dokumentaci. Nedílnou součástí této veřejné zakázky je i zhotovení dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních (včetně zaměření). Podrobný popis: V rámci stavebních úprav budou stávající okna nahrazena novými plastovými okny shodných rozměrů a členění. Obvodové zdivo bude zatepleno včetně balkonových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem s vnější probarvenou omítkou. V rámci opravy střešního pláště budou odstraněny všechny stávající vrstvy až na nosnou konstrukci. Stávající nosná konstrukce střechy nebude dotčena. Poté bude zhotoven nový střešní plášť, včetně nového oplechování....
  P15V00000023 31.08.2015 neuvedena Městská část Praha 3 Úklid ploch nezařazených do paušální údržby odhad.cena 0 Kč
  P17V00000059 15.12.2017 neuvedena Městská část Praha 3 Uprava veřejného prostoru - Osikova, Pod Lipami, odhad.cena 0 Kč
  P21V00000033 09.07.2021 neuvedena Městská část Praha 3 Vánoční výzdoba městské části Praha 3 pro rok 2021 odhad.cena 0 Kč
  P14V00000003 11.03.2014 neuvedena Městská část Praha 3 Analýza současného stavu informačních a odhad.cena 0 Kč
  Z2020-034336 01.02.2021 30.10.2020 Městská část Praha 3 STAEG Facility, spol. s r.o.
Bezpečnostní služby - fyzická ostraha objektů 11 250 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze majetku a osob zadavatele a poskytování s tím souvisejících technických služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
  509555 13.03.2015 neuvedena Městská část Praha 3 Regenerace parku Židovské pece odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000041 11.08.2021 neuvedena Městská část Praha 3 Úpravy a modernizace 5 bytových jednotek - Praha 3 odhad.cena 0 Kč
  P19V00000015 08.07.2019 neuvedena Městská část Praha 3 Oprava hřiště a oplocení v ul. Horní Stromky odhad.cena 0 Kč
  Z2019-027733 22.01.2020 neuvedena Městská část Praha 3 Česká pošta, s.p.
Elektronické podávání listovních zásilek pro Úřad odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00000007 19.02.2020 neuvedena Městská část Praha 3 Základní škola a mateřská škola Praha 3, odhad.cena 0 Kč
  P21V00000047 06.09.2021 neuvedena Městská část Praha 3 Zajištění tandemové on-line výuky AJ odhad.cena 0 Kč
  P16V00000064 21.11.2016 neuvedena Městská část Praha 3 Oprava oplocení herních ploch a herních prvků na odhad.cena 0 Kč
  P16V00000050 24.08.2016 neuvedena Městská část Praha 3 Revitalizace ulice Koněvova - soutěž Lipová odhad.cena 0 Kč
  P17V00000038 22.09.2017 neuvedena Městská část Praha 3 Oprava schodiště v ulici Koněvova před čp. odhad.cena 0 Kč
  Z2021-004998 05.02.2021 neuvedena Městská část Praha 3 Gardenline s.r.o.
Revitalizace okolí cyklostezky Pod Vítkovem se 15 884 405 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00000031 02.07.2021 neuvedena Městská část Praha 3 Realizace zásypu bývalé uhelny nacházející se pod odhad.cena 0 Kč
  P21V00000038 11.08.2021 neuvedena Městská část Praha 3 VZ-MŠ Praha 3, Jeseniova 98/2593 - demolice odhad.cena 0 Kč
  631939 10.02.2016 neuvedena Městská část Praha 3 Nákup zemního plynu na Komoditní burze Praha - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  645385 02.09.2016 neuvedena Městská část Praha 3 Úklidové služby pro Úřad městské části Praha 3
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodavatele, který po dobu 5 let bude poskytovat kompletní úklidové služby minimálně ve14-ti objektech Úřadu městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9.
  P20V00000036 18.11.2020 neuvedena Městská část Praha 3 Údržba zeleně MČ - obnovy výsadby - obnova odhad.cena 0 Kč
  641574 01.07.2016 neuvedena Městská část Praha 3 Oprava 5. a 6. NP objektu Vinohradská 176/1513 v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000036 19.10.2015 neuvedena Městská část Praha 3 Revitalizace Kostnického náměstí odhad.cena 0 Kč
  P21V00000003 18.01.2021 neuvedena Městská část Praha 3 MŠ Jeseniova 4,6, Praha 3 - rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
  343536 22.01.2013 neuvedena Městská část Praha 3 Rekonstrukce objektu ZŠ Cimburkova 18, Praha 3
Předběžné oznámení V souvislosti s doporučením energetického auditu bylo rozhodnuto o zateplení pláště a výměny zchátralých oken v objektu Základní školy Cimburkova 18, Praha 3, přičemž se provede komplexní její rekonstrukce včetně inženýrských sítí a změny vnitřní dispozice.
  511705 25.09.2017 neuvedena Městská část Praha 3 Podzimek a synové s.r.o.
Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o změně
  P22V00000013 21.01.2022 neuvedena Městská část Praha 3 Administrace VZ - Rekonstrukce stávajících garáží odhad.cena 0 Kč
  P18V00000002 09.01.2018 neuvedena Městská část Praha 3 Výstavba podzemních kontejnerů na území MČ Praha 3 odhad.cena 0 Kč
  P17V00000014 03.05.2017 neuvedena Městská část Praha 3 Projektová dokumentace - Rozšíření školní družiny, odhad.cena 0 Kč
  529125 23.12.2015 neuvedena Městská část Praha 3 ZŠ a MŠ Chelčického, budova Žerotínova 36/1100,
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je výběr uchazeče, který vyrobí a namontuje dřevěná, dvojdílná, špaletová okna v počtu 190 kusů za okna zchátralá a zastaralá v objektu ZŠ a MŠ Chelčického, budova Žerotínova 36/1100 v Praze 3.
  344557 01.02.2013 neuvedena Městská část Praha 3 Habrová - hřiště pro teenagery
Předběžné oznámení Na základě schváleného rozpočtu pro rok 2013 bylo rozhodnuto o realizaci komplexní rekonstrukce zchátralých hracích ploch v ul. Habrová, Praha 3, čímž vznikne nový, hlídaný a oplocený areál s víceúčelovým hřištěm, boulderovou stěnou, okružní in-line dráhou, venkovní posilovnou, sociálním a provozním zázemím a reliefně modelovanou plochou pro kolečkové brusle, triková kola a dětská vozítka.
  640160 10.06.2016 neuvedena Městská část Praha 3 Výkon komplexní přípravy a realizace převodů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00000010 05.04.2018 neuvedena Městská část Praha 3 Sdružení služby dodávky zemního plynu pro Městskou odhad.cena 0 Kč
  P19V00000012 25.06.2019 neuvedena Městská část Praha 3 Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 - odhad.cena 0 Kč
  P17V00000037 21.09.2017 neuvedena Městská část Praha 3 PD - ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad - rek. střešního odhad.cena 0 Kč
  P17V00000024 14.06.2017 neuvedena Městská část Praha 3 Základní škola nám. Jiřího z Poděbrad - odhad.cena 0 Kč
  506832 09.06.2017 neuvedena Městská část Praha 3 CETUS PLUS, a.s.
Lipanská 7 - rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o změně
  P21V00000048 06.09.2021 neuvedena Městská část Praha 3 Pronájem výpočetní techniky - volby do Poslenecké odhad.cena 0 Kč
  518157 15.07.2015 neuvedena Městská část Praha 3 Regenerace parku Židovské pece - dodatečné odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00000065 21.11.2016 neuvedena Městská část Praha 3 Úpravy komunikací a parku Rajská zahrada, včetně odhad.cena 0 Kč
  P16V00000014 22.03.2016 neuvedena Městská část Praha 3 Stavebně - technické oddělení objektu Vinohradská odhad.cena 0 Kč
  P20V00000001 03.01.2020 neuvedena Městská část Praha 3 Obnova uličního stromořadí Na Vápence a V Domově odhad.cena 0 Kč
  511707 16.04.2015 neuvedena Městská část Praha 3 Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul.
Předběžné oznámení V návrhu rozpočtu pro rok 2015 je zařazena k realizaci akce týkající se stavebních úprav panelových domů v Praze 3, ul. Táboritská 22, 24 a 26 jenž se týká oprav a zateplení fasád, výměny oken v nebytových a společných prostorách, výměny stávajícího ocelového zábradlí s dřevěnými vodorovnými výplněmi na lodžiích. Budou zřízeny nové vstupní prosklené stěny, opravy zádveří včetně položení nové dlažby, oprava a zateplení střech, změna konstrukce a zateplení ateliérů.
  Z2017-034396 11.12.2017 neuvedena Městská část Praha 3 One Energy & One Mobile a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 13 362 787 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Sdružené služby dodávky elektrické energie