Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00179906

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00179906'

Nalezené veřejné zakázky 2 168 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  212051 8. 8. 2012 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Kancelářský papír 5 776 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářského papíru pro počítačové tiskárny, papíru určeného k psaní a tisku (laser, inkjet) a kopírování (dále jen papír) pro potřeby Fakultní nemocnici Hradec Králové po dobu 4 let.
  356260 6. 6. 2013 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Flexibilní endoskopy pro FN HK
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky budou flexibilní endoskopy, zdroje světla a videoprocesory
  366569 13. 9. 2013 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Technologie do radiofarmaceutické laboratoře ONM
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie do radiofarmaceutické laboratoře Oddělení nukleární medicíny FNHK
  239706 9. 1. 2014 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Port systémy k zajištění centrálního žilního 3 125 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky níže specifikovaných typů port systémů (zkráceně portů) pro potřeby Angio – intervenčního oddělení Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové na dobu 2 let.
  368403 13. 2. 2014 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví SAN Switche 807 680 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka: - Dva kusy SAN switchů podle konkrétní, níže uvedené specifikace zadavatele
  P19V00150444 14. 1. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem glatiramer-acetátu odhad.cena 0 Kč
  207627 24. 5. 2012 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Servisní pokrytí pro PET/CT 15 189 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je úplné servisní zajištění zdravotnického prostředku (přístroje) PET/CT, typ Discovery VCT XT, výrobce fy General Electric Healthcare, USA, Milwaukee, včetně tří vyhodnocovacích stanic PET/CT ADW včetně periodického upgrade software výrobce General Electric Healthcare, USA, Milwaukee a záložních zdrojů el. energie UPS, výrobce General Electric Energy, USA, Milwaukee na dobu neurčitou.
  Z2018-012024 20. 4. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Modernizace a obnova přístrojového vybavení
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je pořízení 1 kusu přístroje pro inhalační léčbu iNO pro Dětskou kliniku FN Hradec Králové vč. zajištění pozáručního servisu.
  634527 27. 6. 2016 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Léčivé přípravky s obsahem účinné látky odhad.cena 10 787 618 Kč
Neznámý Fakultní nemocnice Hradec Králové, nemocniční lékárna
  368399 1. 10. 2013 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví KVM Switche pro servery a RACK skříně odhad.cena 150 000 Kč
Neznámý Dodávka KVM swtichů a RACK skříní
  480508 4. 2. 2014 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Verifikační systém – upgrade SW ARIA
Předběžné oznámení Cílem této veřejné zakázky je upgrade verifikačního systému ARIA z verze 8.6 a upgrade plánovacího systému Eclipse, včetně výměny serveru a s tím související upgrade všech pracovních stanic (dále jen upgrade).
  219248 28. 6. 2013 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Urologické RTG pracoviště pro miniinvazivní výkony 13 060 831 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemického systému praní prádla pro tunelové a prokládací prací stroje.
  481681 19. 2. 2014 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové 99Mo-99mTc-generátor 3 774 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky 99Mo-99mTc-generátor o aktivitě 9 GBq, po dobu čtyř let dle aktuálních potřeb zadavatele.
  368401 1. 10. 2013 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví Záložní pásky odhad.cena 60 000 Kč
Neznámý Dodávka datových pásek pro knihovnu
  479499 24. 1. 2014 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové laboratorní technika pro molekulárně biologické
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude dodávka zdravotnických prostředků - 1 ks digitálního PCR systému, 1 ks PCR sekvenátoru, 1 ks víceblokového PCR cykleru a 1 ks real-time PCR termocykleru, 1 ks vodního fantomu pro klinickou dozimetrii.
  207186 3. 2. 2012 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Kancelářské potřeby 4 456 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka kancelářských potřeb pro FN HK po dobu 4 let.
  P16V00114203 4. 9. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Alliance Healthcare s.r.o.
Léčivé přípravky s obsahem lidského fibrinogenu 37 902 776 Kč
  P16V00108356 17. 8. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Léčivé přípravky obsahující léčivou látku 18 395 761 Kč
  P16V00112712 4. 9. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Alliance Healthcare s.r.o.
Alliance Healthcare s.r.o.
Léčivé přípravky s obsahem inhibitorů interleukinu 4 680 536 Kč
  P16V00108991 16. 8. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Surgipa Medical, spol. s r.o.
Flexibilní bronchoskop- video naso- faryngoskop 488 707 Kč
  P19V00164401 25. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Rohovkový topograf odhad.cena 0 Kč
  P16V00115273 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Digitální archív pro obrazová medicínská data FN odhad.cena 0 Kč
  P15V00103617 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové S & T Plus s.r.o.
FN Hradec Králové - perinatologický program 2014 0 Kč
  486182 18. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Separátory krve odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00142024 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Oprava odsávání se separací amalgamu na odhad.cena 0 Kč
  P19V00155431 22. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové RMI, s.r.o.
Kapilární elektroforéza 1 056 000 Kč
  P15V00102779 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Oprava lůžkového výtahu č.5/21 TLV 1600 Pavilon 518 600 Kč
  P17V00131126 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové FNHK, objekt č. 23 - Pavilon prof. Bašteckého odhad.cena 0 Kč
  P14V00022837 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
DP č. 0004/2014/PO/Komunikace_zastávka 24 244 Kč
  P14V00025499 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Měření vybraných imunologických ukazatelů v odhad.cena 0 Kč
  P16V00110989 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové BioInova, s.r.o.
Výroba léčivého přípravku moderní terapie 0 Kč
  P16V00013185 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové INEX Česká republika s.r.o.
NÚ ve FN HK - DP č. 0014/2016/PO/Klinika 24 696 Kč
  P14V00021422 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Vyhodnocení ftalocyaninu při fotodynamické terapii odhad.cena 0 Kč
  P16V00035210 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové INEX Česká republika s.r.o.
NÚ ve FN HK - DP č. 043/2016/PO/Bedrnův 30 212 Kč
  P15V00029826 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové CORAL s.r.o.
Zařízení pro sledování a řízení technologických 2 468 000 Kč
  P13V00009465 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Dräger Medical s.r.o.
FN Hradec Králové - obměna vybavení JIP dětské 0 Kč
  P15V00108031 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové HYGOTREND, s.r.o.
Krém na ruce 282 500 Kč
  P18V00146873 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové ALTER, s.r.o.
Mýdlo tekuté pro Fakultní nemocnici Hradec Králové 345 600 Kč
  P13V00030478 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Stavební úpravy pro ÚPS v 8.NP Pavilonu onkologie odhad.cena 0 Kč
  P13V00001024 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Endoskopické příslušenství 0 Kč
  P20V00169007 28. 1. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové NERO - DIA s.r.o.
Regenerační tabletová sůl 280 960 Kč
  P20V00168042 8. 1. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové ELTODO, a.s.
Provádění pravidelných revizí, kontrol a servisu 758 784 Kč
  P20V00171599 18. 3. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Urodynamický systém odhad.cena 0 Kč
  P20V00172496 7. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové EMOS spol. s r.o.
Baterie pro Fakultní nemocnici Hradec Králové 1 044 746 Kč
  P20V00169748 11. 2. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Pravidelný servis, opravy a revize (provozní odhad.cena 0 Kč
  P19V00161737 28. 8. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové BÜROPROFI s.r.o.
Kancelářský papír pro Fakultní nemocnici Hradec 1 426 344 Kč
  P19V00163792 7. 10. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové HAGEMANN a.s.
Nákladní automobil 681 900 Kč
  P19V00165474 8. 11. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Lůžka včetně pozáručního servisu odhad.cena 0 Kč
  P19V00150701 18. 1. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové HOSPIMED, spol. s r.o.
Thuliumový laser 1 650 000 Kč
  P17V00133187 28. 12. 2017 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Lůžka odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy