Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00233242

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00233242'

Nalezené veřejné zakázky 393 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00000007 25.04.2019 neuvedena Město Hořovice Oprava interiéru vstupní haly 1. základní školy v odhad.cena 0 Kč
  P19V00000009 12.06.2019 neuvedena Město Hořovice HDL Automation s.r.o.
1. ZŠ Hořovice - dodávka a montáž bezdrátového 349 979 Kč
  P19V00000012 26.06.2019 neuvedena Město Hořovice GEMI GROUP s.r.o.
Výměna oken - objekt radnice č.p. 640, Hořovice 1 173 339 Kč
  P19V00000010 17.05.2019 neuvedena Město Hořovice MIKEŠ-CZ, s.r.o.
Ekologická náhrada stávajícího vozu městské 1 204 000 Kč
  P19V00000011 04.09.2019 neuvedena Město Hořovice TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
Oprava školního hřiště u 1. ZŠ Hořovice - horní 582 111 Kč
  P19V00000003 19.03.2019 neuvedena Město Hořovice Oprava interiéru vstupní haly 1. základní školy v odhad.cena 0 Kč
  P19V00000006 25.04.2019 neuvedena Město Hořovice Oprava interiéru vstupní haly 1. ZŠ Hořovice - II. odhad.cena 0 Kč
  P19V00000013 26.06.2019 neuvedena Město Hořovice Jiří Sudík
Výměna podlahové krytiny ve Společenském domě v 1 208 786 Kč
  P20V00000012 21.04.2020 neuvedena Město Hořovice Oprava nosné konstrukce u bazénu odhad.cena 0 Kč
  P20V00000031 08.07.2020 neuvedena Město Hořovice BM Construction, spol. s r.o.
Oprava nosné konstrukce u bazénu - Oprava 1 870 888 Kč
  P20V00000033 14.07.2020 neuvedena Město Hořovice SAFE4U, spol. s r.o.
2. Základní škola Hořovice - Evakuační rozhlas 1 183 807 Kč
  P20V00000027 29.06.2020 neuvedena Město Hořovice Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská - odhad.cena 0 Kč
  P20V00000004 09.04.2020 neuvedena Město Hořovice DK.ELEKTRO s.r.o.
2. ZŠ Hořovice - rekonstrukce 2 učeben a kabinetu 476 500 Kč
  P20V00000008 05.04.2020 neuvedena Město Hořovice Luděk Stoličný
Dodávka HW s příslušenstvím- tablety pro žáky 1. 350 270 Kč
  P19V00007441 28.08.2019 neuvedena Město Hořovice Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích odhad.cena 0 Kč
  P19V00000019 14.06.2019 neuvedena Město Hořovice Oprava interiéru vstupní haly 1. základní školy v odhad.cena 0 Kč
  P20V00000053 17.12.2020 neuvedena Město Hořovice Vývoz odpadkových košů odhad.cena 0 Kč
  P18V00000014 25.09.2018 neuvedena Město Hořovice Hořovice - mostní objekty L2, M4 a M6 odhad.cena 0 Kč
  P20V00000013 09.06.2020 neuvedena Město Hořovice TEZA, spol.s r.o.
Domov Na Výsluní, Hořovice - rekonstrukce WC a 1 077 492 Kč
  P19V00000035 03.09.2019 neuvedena Město Hořovice HORA s.r.o.
Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích 6 325 397 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy části SO 2. Jedná se o adaptaci původního provozu Vojenských lesů na kulturně společenské prostory města Hořovice, které navazují na již dokončenou část SO 1 – Knihovna a kanceláře MKC. Jedná se o další provozní prostory knihovny, dále klubovny a kanceláře střediska volného času.
  P23V00000009 22.05.2023 neuvedena Město Hořovice Právní služby pro město Hořovice odhad.cena 0 Kč
  P18V00000013 27.05.2023 12.07.2018 Město Hořovice MEVA-TEC s.r.o.
Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice - 1 399 300 Kč
  P18V00000015 27.05.2023 15.10.2018 Město Hořovice Hořovice - mostní objekty L2, M4 a M6 - II. odhad.cena 0 Kč
  P17V00003808 26.05.2023 13.06.2017 Město Hořovice 2. základní škola - rekonstrukce učeben odhad.cena 400 000 Kč
  P17V00008746 26.05.2023 16.01.2018 Město Hořovice Marbes Consulting s.r.o.
Dynatech s.r.o.
+2 další dodavatelé
Rozvoj informačních systémů města Hořovice 9 610 190 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je realizace: 1. Vytvoření nového informačního systému „Portál úředníka“; 2. Vytvoření nového rezervačního informačního systému pro CD, OP a ŘP; 3. Vytvoření nového informačního systému pro řízení příspěvkových organizací Města Hořovice; 4. Vytvoření nového informačního systému pro Elektronickou úřední desku; 5. Pořízení nového HW a SW nutného pro provoz nově vytvořených a modernizovaných informačních systémů. Včetně zajištění podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu udržitelnosti projektu tj. 5 let. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně celkem: 12 336 100,- Kč bez DPH Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
  P17V00003734 26.05.2023 13.06.2017 Město Hořovice BM Construction, spol. s r.o.
Městský hřbitov Hořovice - společná hrobka 0 Kč
  P17V00006786 26.05.2023 15.03.2017 Město Hořovice LUCIDA s.r.o.
Územní studie lokalita "Pod Nemocnicí." 976 000 Kč
  P17V00003762 25.05.2023 18.04.2017 Město Hořovice Miroslav Šírer
MěÚ 2 - výměna oken na západní a jižní straně 1 871 874 Kč
  P17V00004675 26.05.2023 17.07.2017 Město Hořovice ČIP plus, s. r. o.
ROZŠÍŘENÍ Městského kamerového a dohlížecího 279 993 Kč
  P17V00003747 25.05.2023 15.05.2017 Město Hořovice BM Construction, spol. s r.o.
1.ZŠ - oprava školní lávky - přístup k tělocvičnám 1 345 826 Kč
  Z2016-007341 22.12.2016 neuvedena Město Hořovice Snížení energetické náročnosti budovy Městského
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce směřující ke snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu č. p. 640 v Hořovicích. Tyto stavební úpravy spočívají v komplexním zateplení stávající fasády objektu č. p. 640, vč. výměny zbývajících ocelovohliníkových oken okny z plastových profilů, vč. komplexních oprav zárubních zdí s teracovým povrchem, komplexních oprav rohových teras, vč. provedení nových nerezových zábradlí, chemického a mechanického očištění stávajících teracových a kamenných povrchů kruhových sloupů a portálu hlavního vstupu. Blíže specifikováno v příloze č. 4 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace včetně výkazu výměr.
  Z2018-007625 09.03.2018 neuvedena Město Hořovice Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní školy
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je vestavba do krovu hlavní budovy základní školy, zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží vestavbou osobního výtahu do zrcadla hlavního schodiště a přístavba únikového schodiště z prostoru půdní vestavby na úroveň terénu. Blíže specifikováno v příloze č. 3 – Dokumentace pro zadání stavebních prací. V souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona uvádíme, že Příloha č. 3 (Dokumentace pro zadání stavebních prací dle vyhl. MMR č. 169/2016 Sb.) a Příloha č. 4
  P18V00007413 12.09.2018 neuvedena Město Hořovice Chládek & Tintěra, a.s.
Snížení energetické náročnosti Společenského domu 1 339 214 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Toto jednací řízení bez uveřejnění probíhá z potřeb víceprací souvisejících s předchozím zadávacím řízením s názvem „Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích“ zadávaným ve zjednodušeném podlimitním řízení. Toto předchozí zadávací řízení bylo ukončeno podpisem smlouvy s dodavatelem Chládek & Tintěra, a.s. V průběhu stavebních prací došlo k několika nepředvídatelným změnám, které mají za následek vícepráce nutné pro zdárné dokončení stavby a které nemohou být odděleny od shor
  P21V00000047 06.12.2021 neuvedena Město Hořovice Pořízení měřících zařízení pro měření rychlosti ve odhad.cena 0 Kč
  P22V00000003 09.02.2022 neuvedena Město Hořovice Rozšíření ZŠ ve městě Hořovice odhad.cena 0 Kč
  P22V00000005 22.02.2022 neuvedena Město Hořovice Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Veřejná infrastruktura Nad Statkem 1 778 000 Kč
  P21V00000027 15.07.2021 neuvedena Město Hořovice František Smitka
Herní prvky - Hořovice 453 500 Kč
  P21V00000022 14.06.2021 neuvedena Město Hořovice TEZA, spol.s r.o.
Společenský dům - denní stacionář 1 275 551 Kč
  P22V00000009 05.04.2022 neuvedena Město Hořovice Spektra PRO spol. s r.o.
Dopravní studie prostupnosti území 968 500 Kč
  P21V00000028 15.07.2021 neuvedena Město Hořovice DECOLED s.r.o.
Vánoční osvětlení v Hořovicích 826 444 Kč
  P22V00000004 22.02.2022 neuvedena Město Hořovice Veřejná infrastruktura Hořovice - Nad Statkem odhad.cena 0 Kč
  P21V00000019 27.07.2021 neuvedena Město Hořovice 1. ZŠ - Oprava venkovního schodiště odhad.cena 0 Kč
  P21V00000016 07.07.2021 neuvedena Město Hořovice Jiří HATINA
2. ZŠ Hořovice - rekonstrukce 2 učeben a 2 721 429 Kč
  P22V00000001 26.01.2022 neuvedena Město Hořovice GEMI GROUP s.r.o.
Oprava fasády budovy MěÚ - objekt čp. 640 5 889 899 Kč
  P19V00000034 19.11.2019 neuvedena Město Hořovice Inženýrské a stavební práce, s.r.o.
Zvýšení retenční schopnosti na území města 1 771 650 Kč
  P20V00000032 29.06.2020 neuvedena Město Hořovice DOZEP s.r.o.
Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská - 1 461 288 Kč
  P20V00000026 01.06.2020 neuvedena Město Hořovice GEMI GROUP s.r.o.
Oprava hygienického zázemí společenského domu v 4 871 756 Kč
  P21V00000010 07.04.2021 neuvedena Město Hořovice Jiří Pergl
Hořovice - oprava chodníků 365 653 Kč
  P19V00000032 05.08.2019 neuvedena Město Hořovice Pontex, spol. s r.o.
Hořovice - mostní objekty M3 a M4 1 000 000 Kč
  P20V00000047 19.10.2020 neuvedena Město Hořovice Výtahy VOTO Plzeň s.r.o.
Domov Na Výsluní, Hořovice - dodávka a montáž 1 010 000 Kč