Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00236021

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00236021'

Nalezeno 157 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P15V00000022 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Servis světelného signalizačního značení (2016-2019) odhad.cena 0 Kč
P16V00000018 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2017 odhad.cena 0 Kč
P18V10000695 4. 3. 2019 neuvedena Město Čáslav Dodávka IT infrastruktury pro město Čáslav odhad.cena 0 Kč
216195 19. 7. 2012 neuvedena Město Čáslav Cyklostezka Čáslav - Koudelov - Filipov odhad.cena 11 616 360  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Stavební práce na výstavbě cyklostezky Čáslav - Koudelov - Filipov
375825 10. 12. 2013 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie pro rok 2014 2 633 324  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 083 MWh pro rok 2014.
P13V00000034 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2014 odhad.cena 0 Kč
P14V00000015 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - Zahradní, opěrná zeď odhad.cena 0 Kč
P16V00000022 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - Úprava ploch a parkoviště Havlenova/Žitenická odhad.cena 0 Kč
P13V00000002 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Zimní údržba místních komunikací v Čáslavi odhad.cena 0 Kč
P14V00000012 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Cyklostezka od silnice I/17 do ulice Pod Pilou, Čáslav odhad.cena 0 Kč
P16V00000005 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav odhad.cena 0 Kč
P13V00000020 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Zpracování územního plánu Čáslav odhad.cena 0 Kč
483105 11. 3. 2014 neuvedena Město Čáslav Komunikace Jeníkovská 9 268 347  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Komunikace Jeníkovská“ v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a projektovou dokumentací.
240739 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Cyklostezka Čáslav - Koudelov - Filipov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
362531 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav COM-TIP s.r.o.
Teplovodní zdroj tepla pro Městskou nemocnici Čáslav 4 770 624  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00000012 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Zpracování projektové dokumentace stavby Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí v Čáslavi odhad.cena 0 Kč
P15V00000019 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - zimní údržba místních komunikací odhad.cena 0 Kč
520259 14. 8. 2015 neuvedena Město Čáslav Stavba nekryté ledové plochy - dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7a ZVZ 1 326 456  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Stavba nekryté ledové plochy" v Čáslavi, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednací řízení je realizováno sjednáním dodatku č. 1 smlouvy k původní smlouvě o dílo.
P14V00000005 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - Žitenická ulice, oprava MK odhad.cena 0 Kč
P15V00000010 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Účelová obslužná komunikace v areálu Městské nemocnice Čáslav odhad.cena 0 Kč
209605 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Zřízení technologického centra území ORP Čáslav, upgrade spisové služby a pořízení hostované ESS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00000021 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí pro rok 2017 odhad.cena 0 Kč
345950 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Snížení energetické náročnosti budovy Městské nemocnice Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
350314 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav GEOGARD s.r.o.
Údržba travnatých ploch ve městě Čáslav v roce 2013 - 2015 2 148 409  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00000016 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Rekonstrukce hotelu Grand - ubytovací část odhad.cena 0 Kč
Z2019-026099 18. 10. 2019 29. 8. 2019 Město Čáslav Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi odhad.cena 103 000 000  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových bytových domů včetně jejich napojení na stávající inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu a úpravu okolního prostoru včetně terénních úprav (komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy). Bližší specifikace je uvedena v rámci zadávací dokumentace.
60064935 1. 10. 2013 neuvedena Město Čáslav
Neznámý
492149 11. 7. 2014 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2015 3 021 964  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených dodávek elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3124 MWh pro rok 2015
Z2016-000095 10. 10. 2016 neuvedena Město Čáslav Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Instalace napěťových regulátorů veřejného osvětlení, zrušení části odběrných míst a úprava stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení, dodávka a montáže 230 ks svítidel veřejného osvětlení.
P14V00000004 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Pravidelné blokové čištění komunikací v Čáslavi (2014-2016) odhad.cena 0 Kč
P16V00000013 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Plynovod Filipov odhad.cena 0 Kč
521430 2. 9. 2015 neuvedena Město Čáslav Stavba nekryté ledové plochy - dodatečné stavební práce 2 dle § 23 odst. 7a ZVZ 594 696  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Stavba nekryté ledové plochy" v Čáslavi, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednací řízení je realizováno sjednáním dodatku č. 2 smlouvy k původní smlouvě o dílo.
P14V00000014 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - zimní údržba místních komunikací odhad.cena 0 Kč
P13V00000007 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - oprava komunikace ulice J. Kollára a Al. Jiráska odhad.cena 0 Kč
P13V00000010 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - výstavba komunikace v lokalitě Cihelna 2. odhad.cena 0 Kč
P15V00000021 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Oprava části ulice Lísková a chodník Lísková - Jeníkovská v Čáslavi odhad.cena 0 Kč
373188 21. 11. 2013 neuvedena Město Čáslav Komunikace Jeníkovská
Předběžné oznámení Jeníkovská ulice začíná v křižovatce se silnicí II/337, u parkoviště před Billou, a končí před napojením na silnici I/38, před odbočkou do areálu firmy INPRO. Tato komunikace tvoří hlavní výpadovku z centra a jihovýchodní části města směrem na Havlíčkův Brod (na silnici I/38). Komunikace zajišťuje přímou dopravní obslužnost několika významných institucí a úřadů. Vzhledem k blížícímu se konci životnosti vozovky a k nárůstu silničního provozu je navržena rekonstrukce této komunikace, jejímž účelem je zejména zesílení únosnosti vozovky a prodloužení její životnosti. Je navržena rekonstrukce komunikace se zachováním stávajícího výškového i prostorového řešení. Vzhledem k okolní zástavbě není možné výrazněji měnit výšku vozovky; proto je navrženo odfrézování narušené živičné vozovky do hloubky cca 40 mm a položení nového krytu z asfaltového betonu tloušťky 50 - 70 mm. Před pokládáním nového...
P15V00000028 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Oprava povrchu ve vnitrobloku za bytovými domy č.p. 1149-1152 včetně opravy přilehlého chodníku v ulici Jeníkovská, Čáslav odhad.cena 0 Kč
P13V00000017 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - oprava chodníků v ul. El. Krásnohorské, Ant. Dvořáka a Emila Picka odhad.cena 0 Kč
478352 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav AVE Kolín s.r.o.
Komunikace Jeníkovská 9 268 347  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P15V00000024 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Zimní údržba místních komunikací 2016 - 2017 odhad.cena 0 Kč
P13V00000033 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - zimní údržba místních komunikací odhad.cena 0 Kč
P14V00000009 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v pro rok 2015 odhad.cena 0 Kč
P13V00000031 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Oprava fasády, výměna oken objektu č.p. 181, nám. J.Žižky z Trocnova v Čáslavi odhad.cena 0 Kč
P16V00000017 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi - dodatečné stavební práce 2 dle § 23 odst. 7a ZVZ odhad.cena 0 Kč
P13V00000025 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Čáslav - III. etapa odhad.cena 0 Kč
P16V00000023 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi - dodatečné stavební práce 3 dle § 23 odst. 7a ZVZ odhad.cena 0 Kč
P16V00000011 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí - dodatečné stavební práce 1 dle § 23 odst. 7a ZVZ odhad.cena 0 Kč
P15V00000025 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Stavba nekryté ledové plochy v Čáslavi - dodatečné stavební práce 3 dle § 23 odst. 7a ZVZ odhad.cena 0 Kč
P16V00000007 17. 7. 2019 neuvedena Město Čáslav Statické zajištění budovy Dusíkova divadla odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 295 lidí darovalo 809 900 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy