Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00240702

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00240702'

Nalezené veřejné zakázky 1 562 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00126573 01.08.2017 neuvedena Město Říčany Michal Nešuta
Pozáruční servis hasičských vozidel SDH Říčany II. 0 Kč
  P18V00138701 23.04.2018 neuvedena Město Říčany Pěší propojení Masarykova náměstí a Mlýnského odhad.cena 0 Kč
  Z2018-014240 02.05.2018 neuvedena Město Říčany Neit Consulting s.r.o.
IT-investiční mapa města 691 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P13V00001085 neuvedena Město Říčany TR Antoš
Dětské a sportovní hřiště - Pacov II. 139 131 Kč
  P18V00143889 03.08.2018 neuvedena Město Říčany Oprava komunikace Oddechová penetračním makadamem, odhad.cena 0 Kč
  P17V00124828 22.06.2017 neuvedena Město Říčany 1. SčV, a.s.
Obnova stoky B, Říčany 7 338 730 Kč
  P18V00136835 21.03.2018 neuvedena Město Říčany KG - SERVIS, spol. s r.o.
Doplnění chodníku Domažlická - Legií, Říčany 284 046 Kč
  Z2020-026475 31.07.2020 neuvedena Město Říčany Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Říčany a 3 010 862 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2016-005563 05.12.2016 neuvedena Město Říčany CLEAN International, spol. s r.o.
Úklidové práce pro Městský úřad Říčany 657 459 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  345405 12.02.2013 neuvedena Město Říčany Analýza odpadového hospodářství města Říčany odhad.cena 150 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zpracování analýzy systému odpadového hospodářství zaměřené na optimalizaci nákladů vydávaných z rozpočtu zadavatele.
  344342 30.01.2013 neuvedena Město Říčany Dětské a sportovní hřiště - Pacov II. odhad.cena 214 511 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem smlouvy je dodávka vybavení dětského a sportovního hřiště v Pacově, včetně montáže a souvisejících stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, to vše dle projektové dokumentace zpracované firmou VMS Projekt, s.r.o. Novorossijská 16, 100 00 Praha 10 – Vršovice, 05/2012.
  402023 14.11.2014 neuvedena Město Říčany Nákup míchadla přebytečného kalu pro ČOV Říčany odhad.cena 160 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZMR je koupě míchadla přebytečného kalu pro ČOV Říčany včetně jeho dopravy, montáže a zprovoznění na ČOV Říčany s následnou technickou specifikací: - Motor 3x400 V, 50 Hz, do 15 kW, do 1400 ot/min, kabel 10 m, tepelná ochrana motoru, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou, IP 68 - Průměr vrtule do 1000 mm, 2 lopatky, otáčky vrtule do 200 za 1/min - Hmotnost míchadla do 300 kg - Materiálové provedení: těleso motoru šedá litina JL 1040, vrtule EP-GF nebo nerez, hřídel nerez 1.4122+QT750, těsnění FKM 80, dvojitá mechanická ucpávka SiC/SiC - Míchací výkon pro nádrž objemu kalu 2200 m3, teplota média až 450 C
  221694 22.06.2012 neuvedena Město Říčany Výměna krytu vozovky na komunikaci Melantrichova odhad.cena 1 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Provedení výměny krytu vozovky na komunikaci Melantrichova v Říčanech, v úseku od domu č. 1234/14 (pracovní spára sousedního úseku) do křížení s ulicí Olivova (mimo) o plošné výměře cca 894 m2 (přibližně 218 x 4,1 m). Požadované provedení úpravy je odstranění původního krytu v tloušťce 5 cm a jeho nahrazení ACO 8 v tloušťce vrstvy 5 cm, vč. příp. vyrovnání lokálních propadlin či zpevnění krajnice. Napojení na sousední úseky vozovky bude ošetřeno proříznutím spáry a modifikovanou asfaltovou zálivkou.
  P18V00147571 12.04.2020 neuvedena Město Říčany Úklidové práce pro Městský úřad v Říčanech odhad.cena 0 Kč
  639333 30.05.2016 neuvedena Město Říčany Oprava balkónů a fasádních prvků na č. p. 1910 B, odhad.cena 110 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Oprava balkónů a fasádních prvků
  349272 27.03.2013 neuvedena Město Říčany Výsadba živých plotů a založení travních ploch v odhad.cena 220 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka a rozprostření substrátu, výsadba živých plotů z keřů Ligustrum vulgare a jejich zamulčování kůrou, založení trávníků položením travního koberce a následná péče (zejména zálivka dle potřeby) o tuto zeleň po dobu 1 měsíce od dokončení každé části výsadby keřů/položení trávníku.
  Z2019-044583 16.12.2019 neuvedena Město Říčany Úpravy okolí rybníka Marvánku v Říčanech 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je realizace projektu „Úpravy okolí přírodní nádrže Marvánek“, v souladu se správními rozhodnutími a projektovou dokumentací pro provedení stavby. Rozsah prací je vymezen nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace, projektovou dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou Ing. arch. Martinem Jirovským, MBA PhD., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, která je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace, a dále všemi podmínkami vzešlými ze zadávacího řízení. Jedná se zejména o tyto práce: - Stavební práce na pozemních stavbách a komunikacích, úpravy vodních toků - Demolice a výstavba nového objektu bývalé pokladny - Rekonstrukce příjezdové komunikace a výstavba nového parkoviště - Doplnění inženýrských sítí a přípojek v rozsahu parkoviště - Rekonstrukce stávající cestní sítě v areálu (mlatový povrch) - Rekonstrukce cesty na hrázi nádrže...
  P17V00130941 03.11.2017 neuvedena Město Říčany Miroslav Rőth
Nákup pracovního vozu typu UTV pro Městský úřad 382 620 Kč
  516573 23.06.2015 neuvedena Město Říčany Prostav, s.r.o.
JŘBU II - Dodatečné vícepráce k akci: Dokončení 185 422 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00158675 25.05.2020 neuvedena Město Říčany SARK engineering, s.r.o.
Vjezd na parkoviště - Rooseveltova ulice, Říčany 192 097 Kč
  P16V00110112 04.09.2019 neuvedena Město Říčany Porr a.s.
Rekonstrukce Olivovy ulice v Říčanech, úsek 20 907 100 Kč
  P14V00027907 12.04.2020 neuvedena Město Říčany Výměna poškozených plexiskel objektu rondelu odhad.cena 0 Kč
  P16V00111043 12.04.2020 neuvedena Město Říčany Porr a.s.
Chodník v ulici Jizerská 328 166 Kč
  P15V00027866 12.04.2020 neuvedena Město Říčany DIGITAL COPIERS s.r.o.
Tonery pro PO 93 999 Kč
  P19V00156141 26.04.2020 neuvedena Město Říčany Dodávka a instalace herních prvků na dětské hřiště odhad.cena 0 Kč
  P19V00156383 26.04.2020 neuvedena Město Říčany HES stavební s.r.o.
Chodníky Říčanská - II.etapa, Říčany 1 277 835 Kč
  P18V00143876 12.04.2020 neuvedena Město Říčany MOZIS s.r.o.
Úprava proluky Olivova, Říčany 463 537 Kč
  P18V00145305 12.04.2020 neuvedena Město Říčany ENPRAG, s.r.o.
Nákup lístkovnic pro Městský úřad v Říčanech 128 448 Kč
  P16V00112446 12.04.2020 neuvedena Město Říčany Ing.arch. Jirovský Martin
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – ÚPRAVY OKOLÍ PŘÍRODNÍ 355 000 Kč
  516660 24.06.2015 neuvedena Město Říčany MANAX s.r.o.
Oprava chodníků zámkovou dlažbou 1 398 344 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  511374 13.04.2015 neuvedena Město Říčany Jaromír Švec
Likvidace plevele na chodnících v Říčanech II 118 900 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P20V00170235 21.02.2020 neuvedena Město Říčany Zlínstav a.s.
Výstavba mateřské školy Větrník, Říčany 55 250 419 Kč
  P17V00120117 13.03.2017 neuvedena Město Říčany STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Inženýrské sítě v ul. Na Hradě, U Hradu, 4 496 528 Kč
  P18V00142792 11.07.2018 neuvedena Město Říčany Radek Herold
Dětské hřiště u Ládek, Strašín, Říčany 650 000 Kč
  P16V00110662 neuvedena Město Říčany HES stavební s.r.o.
Rekonstrukce Třebízského ulice - I. etapa 1 385 710 Kč
  P18V00149121 30.11.2018 neuvedena Město Říčany CLEAN International, spol. s r.o.
Úklidové práce pro Městský úřad v Říčanech II. 842 845 Kč
  P18V00141198 08.06.2018 neuvedena Město Říčany Dopravní studie komunikace Dvořákova v Říčanech odhad.cena 0 Kč
  P18V00142406 29.06.2018 neuvedena Město Říčany INTAC, spol. s r.o.
Nákup serverů pro základní školy, Říčany II 246 876 Kč
  P18V00148601 19.11.2018 neuvedena Město Říčany LINDSTRÖM s.r.o.
Čištění a pronájem rohoží do budov MěÚ Říčany a 11 970 Kč
  P17V00120117 13.03.2017 neuvedena Město Říčany STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Inženýrské sítě v ul. Na Hradě, U Hradu, 4 496 528 Kč
  P19V00156853 22.05.2019 neuvedena Město Říčany Projecticon s.r.o.
PD - ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE UL. MELANTRICHOVA, 340 000 Kč
  P20V00176501 15.06.2020 neuvedena Město Říčany STREET s.r.o.
Výstavba cyklostezky v ulici Kamenická II 876 711 Kč
  P20V00173923 04.05.2020 neuvedena Město Říčany TRIO interiér s.r.o.
Vybavení MŠ Kuří - interiéry 453 842 Kč
  518923 27.07.2015 neuvedena Město Říčany ZOMAplast s.r.o.
NÁDOBA NA USKLADNĚNÍ SÍRANU ŽELEZITÉHO NA ČOV 350 830 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P13V00017439 neuvedena Město Říčany Tomáš Broukal
Služby a práce při hospodaření v lesích města 0 Kč
  645570 06.09.2016 neuvedena Město Říčany ekolo.cz s.r.o.
Nákup elektrokol pro Městský úřad v Říčanech 120 297 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  522010 10.09.2015 neuvedena Město Říčany BUILDING-LT s.r.o.
Chodník Březská, Říčany 1 603 067 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  522517 17.09.2015 neuvedena Město Říčany Ing.arch. KAPLAN IVAN
Zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Říčan 99 900 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2020-040797 27.05.2021 neuvedena Město Říčany Základní škola na Komenského náměstí, Říčany odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00011110 neuvedena Město Říčany CESAR TRADE, s. r. o.
Tonery pro PO 60 636 Kč