Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00241156

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00241156'

Nalezené veřejné zakázky 55 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00008932 14.11.2018 neuvedena Městys DAVLE NAODPAD s.r.o.
Předcházení vzniku textilních a biologicky 626 606 Kč
  P20V00000466 23.01.2020 neuvedena Městys DAVLE ČKV Praha s.r.o.
Rekonstrukce a modernizace ČOV Davle, odstranění 4 963 819 Kč
  P21V00000038 25.04.2023 neuvedena Městys DAVLE Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Havárie vodovodního řadu v ulici Na náměstí v 3 868 827 Kč
  P20V00006330 21.04.2023 neuvedena Městys DAVLE P-V rekultivace s.r.o.
Odstranění havarijního stavu podloží místní 1 698 912 Kč
  P21V00000040 03.05.2023 neuvedena Městys DAVLE Linhart spol. s r.o.
Obnova sportoviště pro ZŠ Davle 1 098 575 Kč
  P21V00000039 03.05.2023 neuvedena Městys DAVLE Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Davle-havárie vodovodního řadu v ulici Vltavská, 974 438 Kč
  P21V00000142 25.04.2023 neuvedena Městys DAVLE Enuma Elis s.r.o.
Hřiště pro děti a seniory v městysi Davle 578 400 Kč
  P21V00006915 03.05.2023 neuvedena Městys DAVLE STRABAG a.s.
Obnova místní komunikace Na Šiberným II v městysu 3 249 920 Kč
  P15V00001292 12.03.2015 Městys DAVLE Zkvalitnění autobusových zastávek v Davli odhad.cena 3 000 000 Kč
  374665 28.11.2013 neuvedena Městys Davle Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu 2 888 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komunální techniky pro úklid komunikací pro projekt OPŽP - Snížení imisní zátěže na území městyse Davle
  368661 03.10.2013 neuvedena Městys Davle Zkvalitnění dopravní obslužnosti MŠ a vlakového
Neznámý Cílem projektu bylo zkvalitnění dopravní obslužnosti v ulici Jílovská, jež spojuje klíčovou komunikaci v obci s MŠ a železničním nádražím. Realice rekonstrukce povrchu vozovky.
  510948 17.07.2015 neuvedena Městys DAVLE PRADAST, spol. s r.o.
Městys Davle - Nástavba budovy ZŠ Davle 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  355168 28.05.2013 neuvedena Městys Davle
Neznámý
  499007 09.10.2014 neuvedena Městys Davle Přírodní zahrada - kouzelný přístav 1 701 731 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření dětské zahrady v přírodním stylu při mateřské škole Davle. Součástí celé veřejné zakázky je zejména dodávka všech herních prvků, revitalizace venkovních ploch, terénní úpravy, založení povrchů, obnova trávníků, výsadba stromů, keřů a další.
  368848 04.10.2013 neuvedena Městys Davle Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu
Neznámý Předmětem veřejné zakázky byl nákup 1 ks zametacího stroje
  60052389 05.12.2013 neuvedena Městys DAVLE
Neznámý
  P22V00005443 21.07.2022 neuvedena Městys DAVLE STRABAG a.s.
Výměna vodovodu K Pivovaru - Kiliánská 689 500 Kč
  P20V00005797 12.10.2020 31.08.2020 Městys DAVLE THT Polička, s.r.o.
Pořízení nové CAS pro jednotky SDH městyse Davle 5 845 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále také „CAS“). S příslušenstvím uvedeným v technické specifikaci, která je přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.
  P17V00006160 26.03.2019 07.09.2017 Městys DAVLE P-V rekultivace s.r.o.
Davle-rekonstrukce oboustranných chodníků v ulici 6 943 879 Kč
Oznámení o změně Rekonstrukce stávajících oboustranných chodníků v ulicích Na náměstí a Na Javorce podél silnice II/102. Výměna povrchu včetně odvodnění, chodníky jsou bezbariérové.
  P16V00009885 11.04.2023 14.11.2016 Městys DAVLE Oprava železného nýtovaného mostu v Davli odhad.cena 4 400 000 Kč
  P16V00009336 26.04.2023 18.10.2016 Městys DAVLE Rekonstrukce ulice K Rybníku a Neprůjezdní, Davle odhad.cena 4 500 000 Kč
  P15V00004267 13.07.2015 Městys DAVLE Zkvalitnění dopravní obslužnosti místní komunikace odhad.cena 5 000 000 Kč
  P15V00007312 26.04.2023 19.11.2015 Městys DAVLE Multifunkční sportovní hřiště Davle - Sloup odhad.cena 600 000 Kč
  P13V00006380 23.09.2013 Městys DAVLE Oprava mateřské školky po povodni odhad.cena 1 318 838 Kč
  P13V00003483 26.04.2023 14.06.2013 Městys DAVLE Nad Orionem - Komunikace odhad.cena 999 811 Kč
  P13V00005192 26.08.2013 Městys DAVLE Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu odhad.cena 2 900 000 Kč
  P13V00006041 26.09.2013 Městys DAVLE Zkvalitnění dopravní obslužnosti MŠ a vlakového odhad.cena 0 Kč
  P13V00006067 30.09.2013 Městys DAVLE Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu odhad.cena 2 900 000 Kč
  P13V00007719 06.12.2013 Městys DAVLE Zkvalitnění dopravní obslužnosti MŠ a vlakového odhad.cena 5 500 000 Kč
  P16V00008250 11.04.2023 06.09.2016 Městys DAVLE Havarijní oprava řadu - Shybka Davle odhad.cena 2 986 284 Kč
  P17V00005281 24.07.2017 24.07.2017 Městys DAVLE B E S s.r.o.
Davle-komunikace Okružní 1 803 524 Kč
  P18V00003412 20.04.2023 neuvedena Městys DAVLE Vypracování projektové dokumentace na stavební odhad.cena 0 Kč
  P19V00005257 25.07.2023 10.07.2019 Městys DAVLE Davle – Dopravní automobil 774 046 Kč
  P19V00007856 26.04.2023 neuvedena Městys DAVLE LUNA PROGRESS s.r.o.
Hřiště pro volnočasové aktivity dětí a dospělých v 936 027 Kč
  P19V00006270 26.07.2023 22.07.2019 Městys DAVLE Pokládka dlažby v chodnících v centru Městys Davle 1 485 831 Kč
  P19V00005842 25.07.2023 10.07.2019 Městys DAVLE Odstranění havarijního stavu topného systému a 2 047 900 Kč
  P19V00005713 19.04.2023 neuvedena Městys DAVLE Davle - komunikace Na Balkáně, Nad Lomem odhad.cena 0 Kč
  P23V00004532 08.08.2023 neuvedena Městys DAVLE BAU trade s.r.o.
ZŠ Davle - hřiště - rekonstrukce podlahy 899 845 Kč
  P20V00000468 19.04.2023 neuvedena Městys DAVLE František Keyř
Davle - protipovodňová opatření - výstavba suchého 2 274 956 Kč
  P19V00009243 27.07.2023 29.10.2019 Městys DAVLE Havárie vodovodního řadu v ulicích Na Balkáně a 1 298 500 Kč
  P22V00003926 04.05.2023 neuvedena Městys DAVLE Davle Sloup – obnova návesního rybníka odhad.cena 0 Kč
  P14V00005069 30.04.2023 27.08.2014 Městys DAVLE GREEN PROJECT s.r.o.
Přírodní zahrada - kouzelný přístav 1 701 731 Kč
  P23V00003668 08.11.2023 neuvedena Městys DAVLE ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Modernizace veřejného osvětlení v městysi Davle 4 397 500 Kč
  P23V00002154 07.08.2023 neuvedena Městys DAVLE MARIVO SERVIS s.r.o.
Chodník podél silnice II/104, Davle 1 539 981 Kč
  P15V00002910 09.06.2015 Městys DAVLE PRADAST, spol. s r.o.
Městys Davle - Nástavba budovy ZŠ Davle 0 Kč
  P21V00006176 20.09.2021 neuvedena Městys DAVLE ENVI-PUR, s.r.o.
ČOV Davle – rekonstrukce a rozšíření technologické 13 497 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je změna stávající stavby ČOV Davle, spočívající v rekonstrukci a rozšíření technologického vystrojení čistírny a s tím spojených drobných stavebních úprav. Stávající mechanicko-biologická ČOV byla vybudována v roce 2005-2006, technologicky byla však vystrojena pouze 1 z celkem 2 samostatných biologických linek. Kapacita současné čistírny již nedostačuje reálným potřebám obce, investor tedy přistoupil k doplnění technologického vystrojení i pro druhou biologickou linku
  P23V00006412 30.09.2023 neuvedena Městys DAVLE MARIVO SERVIS s.r.o.
Rekonstrukce Ul. Na kopečku vč. vodovodu - Davle 2 628 071 Kč
  P24V00000123 15.01.2024 neuvedena Městys DAVLE ROYAL TECH s.r.o.
Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ Davle 1 611 506 Kč
  P22V00007304 19.01.2023 neuvedena Městys DAVLE EMPEMONT s.r.o.
Protipovodňová opatření městyse Davle 2 066 333 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
  P19V00005042 08.11.2023 19.07.2019 Městys DAVLE DODÁVKA GASTRO TECHNOLOGIÍ PRO JÍDELNU ZŠ DAVLE 5 546 217 Kč