Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00253952

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00253952'

Nalezené veřejné zakázky 56 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00000069 15. 5. 2017 neuvedena Obec Hazlov Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Smlouva o dílo č. 2/9/056/16 - Oprava komunikace 911 731 Kč
  P21V00000048 12. 5. 2021 neuvedena Obec Hazlov ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.
Stavební práce – ZŠ Hazlov 3 319 100 Kč
  P13V00000062 15. 5. 2013 neuvedena Obec Hazlov STAVING-INVEST s.r.o.
Projektové dokumentace – přístavba tělocvičny a 0 Kč
  Z2019-022263 9. 12. 2019 neuvedena Obec Hazlov FCC Česká republika, s.r.o.
Svoz odpadu pro obec Hazlov 8 726 520 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  402756 26. 11. 2014 neuvedena Obec Hazlov Revitalizace významné sídelní zeleně obce Hazlov 292 304 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je revitalizace zeleně v obci Hazlov, jejímž smyslem je zvýšit kvalitu vzhledu obce v místech, kde je kvalita a hustota zeleně nedostačující. Navrhované úpravy v jednotlivých lokalitách mají za cíl především vytvořit stabilní kostru dlouhověkých dřevin, které tvoří páteř sídelní zeleně a jsou významné také z krajinotvorného hlediska. Z těchto hledisek splňují daná kritéria především navrhované dosadby dlouhověkých stromů jako jsou lípy, javory, buky a duby. Nedílnou součástí jsou také zároveň dřeviny barevně obohacující intravilán ať už v obytném souboru v centrální části nebo při komponování prostoru před zámkem. V tomto případě se jedná o okrasné třešně, jabloně, hlohy, tzn. dřeviny, které vytvářením plodů mají svůj význam i jako součást potravního řetězce fauny
  P19V00000221 28. 11. 2019 neuvedena Obec Hazlov STURMBAU s.r.o.
Oprava a zateplení fasády hasičské zbrojnice 607 356 Kč
  P13V00000020 4. 3. 2013 neuvedena Obec Hazlov FCC Česká republika, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu 0 Kč
  P14V00000030 27. 2. 2014 neuvedena Obec Hazlov ALGON, a.s.
Zastřešení kolumbária 0 Kč
  P14V00000044 11. 3. 2014 neuvedena Obec Hazlov Projektová dokumentace – Rekonstrukce bývalé odhad.cena 0 Kč
  478222 9. 1. 2014 neuvedena Obec Hazlov Hazlovské centrum sportu a volného času
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je vybudování centra sportu a volného času.
  Z2018-024594 23. 7. 2018 neuvedena Obec Hazlov ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 17 089 496 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy stávajícího objektu bývalé restaurace u zámku. Celková rekonstrukce objektu, modernizace pro potřeby Obecního úřadu, zasedací a volební místnost, kanceláře a obřadní síň
  P16V00000068 15. 5. 2017 neuvedena Obec Hazlov Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Smlouva o dílo č. 2/9/055/16 - Oprava komunikace 565 910 Kč
  506188 3. 3. 2015 neuvedena Obec Hazlov Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. odhad.cena 9 978 277 Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu původní restaurace, která se nachází v centrální části obce Hazlov. Objekt je složen ze dvou částí, a to ramena přiléhajícího k zámku, které lze datovat dle tvaru a provedení konstrukcí do doby konce renesance. Druhá část objektu je tvaru hokejky a dotýká se kostela Sv. Kříže. Stáří této části objektu lze datovat v široké škále od 19. století až po 60. léta 20 století. Poslední evidované využití objektu bylo za účelem provozování restaurace s ubytováním. V současné době je objekt jako celek nevyužitý a neprovozovaný.;Objekt je veden jako nemovitá kulturní památka, jmenovitě objekt na st.p.č.9/2 ( bývalá restaurace ) v k.ú. Hazlov zapsaná pod rejstříkovým číslem 38102/4-4681 v Ústředním seznamu kulturních památek.
  P16V00000105 15. 5. 2017 neuvedena Obec Hazlov Kupní smlouva - Pořízení dopravního automobilu pro odhad.cena 0 Kč
  P18V00000050 15. 3. 2018 neuvedena Obec Hazlov Projektová dokumentace – Obnovení a nové využití odhad.cena 0 Kč
  352729 2. 5. 2013 neuvedena Obec Hazlov Svoz a likvidace komunálního odpadu 4 160 201 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení 4.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je Svoz a likvidace (směsného) komunálního a separovaného odpadu, jehož vlastníkem a původcem je obec Hazlov a spádové obce. Veřejná zakázka má dvě dílčí nezávislé části: Svoz a likvidace (směsného) komunálního odpadu
  481601 10. 3. 2014 neuvedena Obec Hazlov Hazlovské centrum sportu a volného času
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybudování centra sportu a volného času.
  P19V00000086 28. 5. 2019 neuvedena Obec Hazlov Svoz odpadu pro obec Hazlov odhad.cena 0 Kč
  P14V00000234 22. 9. 2014 neuvedena Obec Hazlov Víceúčelové hřiště v parku - Hazlov odhad.cena 0 Kč
  P13V00000025 7. 3. 2013 neuvedena Obec Hazlov TERCOM s.r.o.
Hazlov – bývalý zámek - zastřešení 1 531 478 Kč
  P18V00000097 7. 5. 2018 neuvedena Obec Hazlov „Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov odhad.cena 0 Kč
  P21V00000013 8. 3. 2021 neuvedena Obec Hazlov Vnitřní dveře pro nový Obecní úřad odhad.cena 0 Kč
  P21V00000081 4. 6. 2021 neuvedena Obec Hazlov Dodávky vybavení do odborných učeben ZŠ Hazlov a odhad.cena 0 Kč
  P20V00000136 26. 8. 2020 neuvedena Obec Hazlov Novostavba komunikace v obytné zóně odhad.cena 0 Kč
  P14V00000264 17. 10. 2014 neuvedena Obec Hazlov Stavební úpravy stávajících místních komunikací a odhad.cena 0 Kč
  P21V00000085 7. 6. 2021 neuvedena Obec Hazlov Rekonstrukce Základní školy a školky – obec Hazlov odhad.cena 0 Kč
  P20V00000147 10. 9. 2020 neuvedena Obec Hazlov Zámek Hazlov - Rekonstrukce pavlače odhad.cena 0 Kč
  P15V00000082 24. 7. 2015 neuvedena Obec Hazlov ZŠ Hazlov - oprava střešního pláště odhad.cena 0 Kč
  P14V00000203 22. 8. 2014 neuvedena Obec Hazlov Rozšíření veřejného osvětlení Hazlov, I. - III. odhad.cena 0 Kč
  P14V00000227 15. 9. 2014 neuvedena Obec Hazlov Revitalizace významné sídelní zeleně obce Hazlov odhad.cena 0 Kč
  P21V00000090 14. 6. 2021 neuvedena Obec Hazlov Oprava MK na p. č. 1729 Hazlov odhad.cena 0 Kč
  402137 18. 11. 2014 neuvedena Obec Hazlov Založení parku u zámku v Hazlově
Neznámý Založení parku u zámku v Hazlově
  P19V00000145 20. 8. 2019 neuvedena Obec Hazlov ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
Rekonstrukce věže bývalé restaurace u zámku 1 018 886 Kč
  P17V00000091 3. 7. 2017 neuvedena Obec Hazlov SPH stavby s.r.o.
PŘESTAVBA BÝVALÉ TĚLOCVIČNY NA SPOLEČENSKÝ DŮM odhad.cena 0 Kč
  P18V00000217 16. 10. 2018 neuvedena Obec Hazlov Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace odhad.cena 0 Kč
  P19V00000146 21. 8. 2019 neuvedena Obec Hazlov Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Obnova místních komunikací ve Vlastislavi a 1 947 172 Kč
  P14V00000198 18. 8. 2014 neuvedena Obec Hazlov Stavební úpravy stávajících místních komunikací a odhad.cena 0 Kč
  P14V00000056 25. 3. 2014 neuvedena Obec Hazlov Výkon činností TDI a BOZP – Hazlovské centrum odhad.cena 0 Kč
  Z2021-019571 2. 6. 2021 8. 7. 2021 Obec Hazlov Dodávky vybavení do odborných učeben ZŠ Hazlov a odhad.cena 8 372 632 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a zajištění konektivity a dodávky nábytkového vybavení, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
  478628 16. 1. 2014 neuvedena Obec Hazlov Hazlovské centrum sportu a volného času
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je vybudování centra sportu a volného času.
  213116 5. 4. 2012 neuvedena Obec Hazlov
Neznámý
  P19V00000069 26. 4. 2019 neuvedena Obec Hazlov Základní devítiletá škola a školka Hazlov - odhad.cena 0 Kč
  P14V00000063 3. 4. 2014 neuvedena Obec Hazlov Výkon činností TDI a BOZP – Hazlovské centrum odhad.cena 0 Kč
  P21V00000038 26. 4. 2021 neuvedena Obec Hazlov Rekonstrukce VO Polná odhad.cena 0 Kč
  P21V00000091 16. 6. 2021 neuvedena Obec Hazlov Pokládka asfaltového betonu v obytné zóně odhad.cena 0 Kč
  487879 16. 5. 2014 neuvedena Obec Hazlov Hazlovské centrum sportu a volného času 14 086 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování Hazlovského centra sportu a volného času, jakožto centra pro realizaci komunitního a kulturního života v obci. Jedná se o víceúčelovou stavbu, ve které se budou odehrávat kulturní, společenské a sportovní akce. Zároveň centrum poslouží jako volnočasové zařízení pro místní obyvatele
  352730 2. 5. 2013 neuvedena Obec Hazlov Svoz a likvidace separovaného odpadu 488 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení 4.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je Svoz a likvidace (směsného) komunálního a separovaného odpadu, jehož vlastníkem a původcem je obec Hazlov a spádové obce. Veřejná zakázka má dvě dílčí nezávislé části: Svoz a likvidace separovaného odpadu
  P15V00000045 27. 4. 2015 neuvedena Obec Hazlov Založení parku u zámku v Hazlově - opakování odhad.cena 0 Kč
  P14V00000270 24. 10. 2014 neuvedena Obec Hazlov Založení parku u zámku v Hazlově odhad.cena 0 Kč
  P21V00000044 6. 5. 2021 neuvedena Obec Hazlov Obec Hazlov – Rekonstrukce Základní školy a školky odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 273 178 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy