Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00253961

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00253961'

Nalezené veřejné zakázky 78 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P13V00000324 28. 11. 2013 neuvedena Město Hranice Pořízení techniky pro město Hranice odhad.cena 0 Kč
  478993 20. 1. 2014 neuvedena Město Hranice Svoz a likvidace separovaného a komunálního odpadu 3 605 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Svoz a likvidace separovaného a komunálního odpadu pro město Hranice
  210830 27. 3. 2012 neuvedena Město Hranice
Neznámý
  P15V00000067 12. 4. 2020 neuvedena Město Hranice Město Hranice – Cisternová automobilová stříkačka odhad.cena 0 Kč
  P21V00000108 15. 7. 2021 neuvedena Město Hranice SoD - technika prostředí staveb - vzduchotechnika odhad.cena 0 Kč
  505980 20. 1. 2015 neuvedena Město Hranice Vybudování chodníku v ulici Ruská, Hranice u Aše
Předběžné oznámení Předmětem je vybudování chodníku pro bezpečný pohyb chodců ve Městě Hranice. Součástí vybudování chodníku je také úprava a rozšíření stávající komunikace na základě šířkového uspořádání chodníku 1,5 m a silnice 5,50 m dle ČSN 73 6110.
  P17V00000052 12. 4. 2020 neuvedena Město Hranice Nákladní automobil - nosič kontejnerů odhad.cena 0 Kč
  P14V00000184 1. 8. 2014 neuvedena Město Hranice Zavedení svozu bioodpadu v Hranicích odhad.cena 0 Kč
  P20V00000097 7. 7. 2020 neuvedena Město Hranice ALGON, a.s.
SoD - Oprava chodníku ul. Vilová - Hranice 509 859 Kč
  P14V00000248 24. 9. 2014 neuvedena Město Hranice ALGON, a.s.
Vybudování chodníku v ulici Americká, Hranice u 8 886 248 Kč
  P21V00000033 16. 4. 2021 neuvedena Město Hranice ITES spol. s r.o.
SoD - Rekonstrukce restaurace objektu Husova 160 v 913 522 Kč
  478995 20. 1. 2014 neuvedena Město Hranice Zateplení ZŠ v Hranicích 3 903 662 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zateplení ZŠ v Hranicích - výměna výplní, zateplení fasády.
  487875 16. 5. 2014 neuvedena Město Hranice Revitalizace Masarykova náměstí – II.etapa - 5 348 976 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace druhé části Masarykova náměstí v Hranicích u Aše. Projekt navazuje na již ukončený projekt revitalizace první části náměstí, která byla v roce 2012 ukončena a podpořena z ROP Severozápad.
  P16V00000107 27. 9. 2016 neuvedena Město Hranice AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Pobočka Nejdek
Svoz a likvidace odpadu pro město Hranice 5 180 000 Kč
  P16V00000036 12. 4. 2020 neuvedena Město Hranice Zpracování projektové dokumentace - Rozšíření odhad.cena 0 Kč
  P13V00000192 22. 8. 2013 neuvedena Město Hranice Zateplení ZŠ v Hranicích odhad.cena 0 Kč
  P19V00000030 4. 3. 2019 neuvedena Město Hranice ALGON, a.s.
Modernizace historického přeshraničního silničního 3 610 463 Kč
  Z2016-005639 6. 12. 2016 neuvedena Město Hranice AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Svoz a likvidace odpadu pro město Hranice 5 180 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P16V00000028 22. 4. 2016 neuvedena Město Hranice Rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudu v odhad.cena 0 Kč
  509744 17. 3. 2015 neuvedena Město Hranice BOLID M s.r.o.
Volnočasové centrum Hranice 6 770 440 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00000056 28. 3. 2018 neuvedena Město Hranice Plošiny Rybáček s.r.o.
Dopravní automobil - pracovní plošina 0 Kč
  P14V00000282 7. 11. 2014 neuvedena Město Hranice Optimalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Hranice odhad.cena 0 Kč
  484014 24. 3. 2014 neuvedena Město Hranice u Aše Revitalizace hřbitova a parku v Hranicích u Aše 2 946 355 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění projektu revitalizace hřbitova a parku v Hranicích u Aše. Revitalizace parku zahrnuje vegetační úpravy stávající zeleně, částečné odstranění současných povrchů a nahrazení navrženými vegetačními prvky - výsadba keřů, stromů a trvalek dle architektonického návrhu Ing. Lenky Červinkové. Revitalizace hřbitova zahrnuje vegetační úpravy - odstranění a úpravy současné zeleně, novou výsadbu keřů, stromů a trvalek, revitalizaci trvalého travního porostu dle architektonického návrhu Ing. Lenky Červinkové. V rámci revitalizace hřbitova dojde k částečným stavebním úpravám stávajících cest, doplnění mobiliáře a veřejného osvětlení.
  P17V00000072 12. 4. 2020 neuvedena Město Hranice Sokolovna NP - výměna oken odhad.cena 0 Kč
  P19V00000087 28. 5. 2019 neuvedena Město Hranice Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava MK ul. U Kina v Hranicích u Aše 358 350 Kč
  P18V00000214 5. 11. 2018 neuvedena Město Hranice Oprava místních komunikací - Hranice odhad.cena 0 Kč
  P21V00000088 11. 6. 2021 neuvedena Město Hranice SoD na zhotovení projektových prací - PD pro odhad.cena 0 Kč
  509193 9. 3. 2015 neuvedena Město Hranice Optimalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Hranice
Neznámý V rámci realizace zakázky bude provedena regenerace Mlýnského rybníka v k.ú. Hranice u Aše. Regenerace vodního díla představuje rekonstrukce návodního líce hráze rybníka, vybudování nového bezpečnostního přelivu a nahrazení stávajícího vypouštěcího zařízení. V rámci realizace budou také vyhloubeny 3 malé neprůtočné tůně.
  481256 13. 2. 2014 neuvedena Město Hranice u Aše Obnova krajinných struktur v Hranicích u Aše 1 328 024 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení arboristických prací, zahradnických služeb a dodávek spojených s provedením zakázky "Obnova krajinných struktur v Hranicích a Aše". V rámci zakázky bude provedeno ošetření dřevin vč. kácení vybraných jedinců, výsadba dřevin a alejových stromů a obnova polní cesty.
  P14V00000070 24. 4. 2014 neuvedena Město Hranice ALGON, a.s.
Revitalizace Masarykova náměstí - II. etapa - 5 348 976 Kč
  P18V00000213 5. 11. 2018 neuvedena Město Hranice Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava místních komunikací - Studánka 646 473 Kč
  P14V00000205 22. 8. 2014 neuvedena Město Hranice Zavedení svozu bioodpadu v Hranicích odhad.cena 0 Kč
  524071 8. 10. 2015 neuvedena Město Hranice Město Hranice – Cisternová automobilová stříkačka 4 637 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nové a nepoužívané cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S
  479345 9. 4. 2014 neuvedena Město Hranice Naučná stezka 1 671 468 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení vybudování naučné stezky
  P20V00000178 10. 11. 2020 neuvedena Město Hranice Robert Červeňák
Nové užitkové terénní vozidlo - Kupní smlouva 0 Kč
  P14V00000036 5. 3. 2014 neuvedena Město Hranice Revitalizace Masarykova náměstí - II. etapa - odhad.cena 0 Kč
  P21V00000056 24. 5. 2021 neuvedena Město Hranice PB SCOM s.r.o.
SoD - Demolice objektu Husova čp. 710, Hranice 0 Kč
  Z2018-019123 6. 9. 2018 neuvedena Město Hranice bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Prodloužení stoky splaškové kanalizace Hranice, 4 345 847 Kč
Oznámení o změně
  510306 25. 3. 2015 neuvedena Město Hranice Vybudování chodníku v ulici Americká, Hranice u 8 886 248 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je vybudování chodníku pro bezpečný pohyb chodců ve Městě Hranice. Součástí vybudování chodníku je také úprava a rozšíření stávající komunikace na základě šířkového uspořádání chodníku 1,5m a silnice 5,50m dle ČSN 73 6110. Úsek dosáhne v poli a křížení obchvatu II/217, které bude řešeno s novým osvětlením.
  P14V00000247 24. 9. 2014 neuvedena Město Hranice BOLID M s.r.o.
Volnočasové centrum Hranice 6 770 440 Kč
  P17V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Město Hranice Rekonstrukce oplocení kolem hřbitova odhad.cena 0 Kč
  P19V00000076 10. 5. 2019 neuvedena Město Hranice Michal Džupin
Výměna lina a koberců ZŠ Hranice - SoD 711 771 Kč
  P18V00000055 3. 4. 2018 neuvedena Město Hranice Prodloužení stoky splaškové kanalizace Hranice, odhad.cena 0 Kč
  Z2018-030497 6. 9. 2018 neuvedena Město Hranice ALGON, a.s.
Modernizace historického přeshraničního silničního 22 750 815 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  487865 16. 5. 2014 neuvedena Město Hranice Stavební společnost VARO, s.r.o.
Rekonstrukce a přístavba stávající knihovny v 4 779 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000102 2. 7. 2021 neuvedena Město Hranice Vladimír Frühauf
SoD - Snížení energetické náročnosti budovy 3 065 088 Kč
  513532 11. 5. 2015 neuvedena Město Hranice Optimalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Hranice 6 492 641 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V rámci realizace zakázky bude provedena regenerace Mlýnského rybníka v k.ú. Hranice u Aše. Regenerace vodního díla představuje rekonstrukce návodního líce hráze rybníka, vybudování nového bezpečnostního přelivu a nahrazení stávajícího vypouštěcího zařízení. V rámci realizace budou také vyhloubeny 3 malé neprůtočné tůně.
  P19V00000168 4. 9. 2019 neuvedena Město Hranice Vladimír Frühauf
Rekonstrukce dvou bytových jednotek Masarykovo n. 1 496 137 Kč
  P18V00000145 27. 6. 2018 neuvedena Město Hranice ALGON, a.s.
Modernizace historického přeshraničního silničního 22 750 815 Kč
  P17V00000035 23. 3. 2017 neuvedena Město Hranice Street line s.r.o.
Oprava chodníku v ulici Vilová v Hranicích 1 071 759 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy