Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00263338

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00263338'

Nalezené veřejné zakázky 40 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P15V00001321 18.08.2023 04.12.2014 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o.
Transport uměleckých děl pro výstavu Mnichov - 931 334 Kč
  P15V00000231 18.08.2023 01.04.2015 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace VETAMBER s.r.o.
Paneláž pro výstavu Gottfried Lindauer 129 000 Kč
  P13V00000281 29.08.2023 21.05.2013 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Dragon Print s.r.o.
PRIMA PRESS s.r.o.
+1 dodavatel
Polygrafické práce 245 900 Kč
  P15V00000307 04.09.2023 23.04.2015 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace ABSTRAKT s.r.o.
Polygrafické práce 350 000 Kč
  P17V00000419 24.05.2023 03.10.2017 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Kypta - Stavoservis s.r.o.
Oprava budovy Masné krámy – I. etapa (2. 2 171 878 Kč
  P16V00000307 19.05.2023 18.07.2016 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.
Dodávka osobního automobilu 502 914 Kč
  P14V00000273 29.04.2023 29.04.2014 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o.
Přeprava děl pro výstavu Františka Kupky 697 468 Kč
  P14V00000774 29.04.2023 29.09.2014 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o.
Přeprava děl pro výstavu Josefa Váchala 47 510 Kč
  P13V00000160 01.05.2023 17.04.2013 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Lubomír Drtina
MgA. Jan Dienstbier
+1 dodavatel
Grafické práce 213 950 Kč
  P13V00000196 01.05.2023 06.05.2013 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Polygrafické práce odhad.cena 400 000 Kč
  498624 12.01.2015 neuvedena Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace SILBA-Elstav s.r.o.
Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B - stavba a 25 797 699 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  227409 08.08.2012 neuvedena Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Rekonstrukce Klatovská 110 544 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  527940 09.12.2015 neuvedena Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B – stavba a 591 833 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou vícepráce ke stavebnímu dílu s názvem "Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B – stavba a restaurování".
  214740 23.04.2012 neuvedena Západočeská galerie v Plzni
Neznámý
  355963 14.08.2013 neuvedena Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace AVERS, spol. s r.o.
Rekonstrukce Klatovská 110 - fáze A - dodavatel 3 678 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  516279 18.06.2015 neuvedena Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B – stavba a 670 412 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou vícepráce ke stavebnímu dílu s názvem "Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B – stavba a restaurování".
  376487 16.12.2013 neuvedena Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Rekonstrukce Klatovská 110 - fáze A - dodavatel 382 735 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou vícepráce spojené s realizací veřejné zakázky Rekonstrukce Klatovská 110 - fáze A - dodavatel stavby
  487912 28.08.2014 neuvedena Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B – stavba a odhad.cena 29 471 158 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu v ulici Klatovská 110 v Plzni (fáze B), ve kterém se nachází byt Oskara Semlera, navržený dle koncepce Adolfa Loose architektem Heinrichem Kulkou. Byt Oskara Semlera představuje mimořádně významnou kulturní památku, která je nedílnou součástí architektonického dědictví. Rekonstrukce zahrnuje jak samotné stavební práce, tak práce restaurátorské spojené s obnovou původního interiéru, a to včetně dodávky a restaurování mobiliáře. Součástí zakázky je rovněž zpracování výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.;Předmět díla bude rozdělen do tří souběžně prováděných etap, a to podle způsobu jejich financování (podrobněji viz čl. 4 ZD).;Předmět zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací (dále jen „PD“), soupisem prací a výkazem výměr, jež jsou přílohou zadávací dokumentace. Kompletní rozsah prací pro fázi B je...
  495900 02.10.2014 neuvedena Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B – stavba a odhad.cena 29 471 158 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu v ulici Klatovská 110 v Plzni (fáze B), ve kterém se nachází byt Oskara Semlera, navržený dle koncepce Adolfa Loose architektem Heinrichem Kulkou. Byt Oskara Semlera představuje mimořádně významnou kulturní památku, která je nedílnou součástí architektonického dědictví. Rekonstrukce zahrnuje jak samotné stavební práce, tak práce restaurátorské spojené s obnovou původního interiéru, a to včetně dodávky a restaurování mobiliáře. Součástí zakázky je rovněž zpracování výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.;Předmět díla bude rozdělen do tří souběžně prováděných etap, a to podle způsobu jejich financování (podrobněji viz čl. 4 ZD).;Předmět zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací (dále jen „PD“), soupisem prací a výkazem výměr, jež jsou přílohou zadávací dokumentace. Kompletní rozsah prací pro fázi B je...
  P21V00000757 09.12.2021 neuvedena Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace COPY GENERAL TECHNOLOGY, s.r.o.
Vybavení digitalizačního pracoviště 1 767 000 Kč
  P22V00000212 15.03.2022 neuvedena Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Interiérové vybavení odhad.cena 0 Kč
  P16V00000309 19.05.2023 28.06.2019 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze C – volné prvky odhad.cena 2 639 000 Kč
  P17V00000119 23.05.2023 31.08.2017 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Oprava budovy Masné krámy - I. etapa odhad.cena 2 745 987 Kč
  P14V00000331 15.08.2023 27.06.2014 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B – technický 231 000 Kč
  P14V00000809 19.08.2023 24.11.2014 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace SILBA-Elstav s.r.o.
Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B - stavba a 25 797 699 Kč
  P13V00000155 02.09.2023 29.09.2015 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace "Barrister & Principal, o. s."
Vydání odborných publikací 400 000 Kč
  P15V00001136 02.09.2023 23.09.2015 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace VETAMBER s.r.o.
Paneláž pro výstavu Baroko v západních Čechách 166 250 Kč
  P15V00001310 03.09.2023 05.12.2014 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Matěj Bárta
Odběr katalogů k výstavě Mnichov 572 118 Kč
  P16V00000308 01.11.2021 11.02.2019 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace SILBA-Elstav s.r.o.
Rekonstrukce Klatovská 110 - fáze C - stavba 53 894 512 Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytového činžovního domu z 20. let 20. století, v němž se nachází byt Oskara Semlera realizovaný v letech 1933–1934 dle Loosova návrhu (konceptu) a projektu spolupracovníka Adolfa Loose Heinricha Kulky. Po rekonstrukci bude objekt využit pro vytvoření prohlídkové trasy a zpřístupnění interiéru bytu Oskara Semlera, vznik badatelského centra, edukačních prostorů, inspekčních pokojů, depozitáře a kavárny. V části domu budou dva služební byty a jednací prostory Plzeňského kraje. Rozsah stavebních úprav je zřejmý z projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Stavební úpravy zahrnují i restaurátorské práce.
  P23V00000299 17.12.2023 neuvedena Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Interiérové vybavení II 3 134 965 Kč
  P13V00000397 27.10.2023 26.08.2013 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace AVERS, spol. s r.o.
Rekonstrukce Klatovská 110 - fáze A - dodavatel 3 678 700 Kč
  P14V00000580 27.10.2023 27.08.2014 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B - stavba a odhad.cena 29 471 158 Kč
  P14V00000714 27.10.2023 22.09.2014 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B - stavba a odhad.cena 29 471 158 Kč
  P12V00000026 27.10.2023 29.02.2012 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Vratislav Kypta
Oprava střechy 829 518 Kč
  P13V00000396 27.10.2023 26.08.2013 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace SUDOP Project Plzeň a.s.
Rekonstrukce Klatovská 110 - fáze A - Technický 59 710 Kč
  P12V00000265 27.10.2023 09.07.2012 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Rekonstrukce Klatovská 110 544 000 Kč
  P12V00000548 03.11.2023 29.10.2012 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace VSP Auto, s.r.o.
Užitkový vůz 984 590 Kč
  P22V00000426 16.06.2022 neuvedena Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace KOŽELUHA - ČESKÝ TRUHLÁŘ s.r.o.
Interiérové vybavení (2. vyhlášení) 5 286 829 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení a s ním souvisejících dokončovacích prací.
  P19V00000353 09.11.2023 25.07.2019 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Rekonstrukce Klatovská 110 - fáze C volné prvky 2 878 841 Kč
  P23V00000300 16.05.2024 neuvedena Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Dodávka zdrojů osvětlení pro výstavní síně 998 920 Kč