Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00265365

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00265365'

Nalezené veřejné zakázky 201 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00001251 04.04.2019 neuvedena Město Podbořany Oprava oplocení u MŠ Žatecká v Podbořanech odhad.cena 0 Kč
  P15V00003453 28.06.2023 07.07.2015 Město Podbořany Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci odhad.cena 500 000 Kč
  P19V00000564 05.05.2023 neuvedena Město Podbořany Zajištění komunálních služeb pro město Podbořany odhad.cena 0 Kč
  P14V00003984 12.04.2023 21.07.2014 Město Podbořany Michal Bajušev
Oprava chodníků – ul. Kadaňská, Podbořany 1 592 771 Kč
  P18V00009229 18.04.2023 neuvedena Město Podbořany Dodávka IT vybavení pro Komunitní centrum Pegas odhad.cena 0 Kč
  P19V00005135 24.07.2023 22.07.2019 Město Podbořany Úpravy fotbalového hřiště Buškovice odhad.cena 740 000 Kč
  P15V00006812 12.04.2023 09.11.2015 Město Podbořany ČOV – Kulturní dům Buškovice odhad.cena 500 000 Kč
  P18V00007599 31.05.2023 01.10.2018 Město Podbořany Systém svozu Podbořany odhad.cena 1 391 400 Kč
  P14V00008765 12.04.2023 20.01.2015 Město Podbořany ERKA Žatec s.r.o.
Dešťová kanalizace Kněžice 472 746 Kč
  P14V00006743 12.04.2023 31.10.2014 Město Podbořany ERKA Žatec s.r.o.
Revitalizace obce Buškovice - chodník na Brody 2 621 668 Kč
  P14V00003983 12.04.2023 21.07.2014 Město Podbořany Raeder & Falge s.r.o.
Oprava povrchu komunikace – ul. Husova, Podbořany 273 558 Kč
  P18V00002876 12.04.2023 25.04.2018 Město Podbořany Oprava povrchu parkoviště před urnovým hájem v odhad.cena 0 Kč
  P15V00001568 12.04.2023 13.04.2015 Město Podbořany Rekonstrukce střechy na objektu čp. 742 v odhad.cena 700 000 Kč
  P18V00000975 17.04.2023 neuvedena Město Podbořany SAP spol. s r. o.
014D241008187 Podbořany – Dopravní automobil s 730 000 Kč
  P20V00000388 21.01.2020 neuvedena Město Podbořany Zpracování PD na založení prvků Územního systému odhad.cena 0 Kč
  P19V00003360 29.04.2019 neuvedena Město Podbořany Ing. arch. Pavel Krolák
Změna č. 6 ÚP Podbořany 0 Kč
  P19V00000867 05.02.2019 neuvedena Město Podbořany Oprava sociálního zařízení v suterénu objektu odhad.cena 0 Kč
  P20V00007074 08.09.2020 neuvedena Město Podbořany ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Pronájem kluziště 2020 - 2022 1 890 000 Kč
  P19V00007949 17.09.2019 neuvedena Město Podbořany Pikniková louka – In line okruh, Podbořany odhad.cena 0 Kč
  P20V00008134 22.04.2023 neuvedena Město Podbořany Rekonstrukce střechy společenského sálu Národního odhad.cena 0 Kč
  P17V00001614 09.08.2023 10.04.2017 Město Podbořany ELTODO, a.s.
Nová trafostanice pro AGROZZN v Podbořanech 725 465 Kč
  P17V00002498 27.05.2023 09.05.2017 Město Podbořany Projektové a inženýrské služby na akci "Buškovice odhad.cena 196 000 Kč
  P21V00002147 06.08.2021 04.05.2021 Město Podbořany OK GARDEN s.r.o.
Založení ÚSES Podbořany - I. etapa 6 878 735 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je ve smyslu Územního plánu a Plánu komplexních pozemkových úprav a Plánu ÚSES I. Etapa stabilizace a obnovy původních přirozených krajinných struktur v katastru Buškovice, Hlubany a Kněžice u Podbořan včetně dvouleté následné pěstební péče.
  P17V00008153 15.01.2018 29.11.2017 Město Podbořany Podhola-stavební firma s.r.o.
Zateplení objektů ZŠ čp. 846 a 847 v Podbořanech 15 385 818 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zateplení objektů ZŠ čp. 846 a 847 v Podbořanech. Jedná se o stavební práce spojené se zateplením obvodových stěn, zateplení stropu a střechy, podlahy nad terénem a výměnu otvorových výplní objektů o celkové výměře 3 871,8 m2.
  P21V00005823 29.07.2021 neuvedena Město Podbořany Sběrný dvůr Podbořany - vybavení odhad.cena 0 Kč
  P21V00005238 12.07.2021 neuvedena Město Podbořany Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech – 2. odhad.cena 0 Kč
  P21V00002738 21.04.2021 neuvedena Město Podbořany Silnice Topolany a.s.
Oprava místní komunikace v Neprobylicích 1 425 994 Kč
  P21V00001439 09.03.2021 neuvedena Město Podbořany VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
Přístavba výtahu k budově čp. 733 v Podbořanech 1 402 491 Kč
  P21V00000255 18.03.2023 neuvedena Město Podbořany Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech odhad.cena 0 Kč
  P21V00004398 01.05.2023 neuvedena Město Podbořany Buškovice – čerpací stanice odpadních vod odhad.cena 0 Kč
  P13V00006147 18.08.2023 30.09.2013 Město Podbořany J.Š.KOMAX s.r.o.
Stavební úpravy archivu v čp. 615 v Podbořanech 470 178 Kč
  P13V00000061 18.08.2023 31.01.2013 Město Podbořany METALL QUATRO spol. s r.o.
Fotbalové zázemí Buškovice – zděná stavba 2 389 852 Kč
  P13V00002213 18.08.2023 10.05.2013 Město Podbořany Josef Brabec
Přístavba Mateřské školy Bří Čapků 795 Podbořany - 5 569 647 Kč
  P14V00001011 09.08.2023 31.03.2014 Město Podbořany Michal Bajušev
Oprava chodníku – ul. Vroutecká, Podbořany 347 941 Kč
  P17V00008134 09.08.2023 30.11.2017 Město Podbořany Oprava povrchu komunikace v Oplotech odhad.cena 1 480 000 Kč
  P18V00002705 09.08.2023 neuvedena Město Podbořany Hana Křížková
Stavba dřevěné vyhlídkové věže s opevněním na 517 940 Kč
  P18V00009684 09.08.2023 neuvedena Město Podbořany EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Výstavba inženýrských sítí a komunikace za ZZN v 9 684 700 Kč
  Z2019-041633 21.11.2019 neuvedena Město Podbořany Správa městské soustavy veřejného osvětlení Města
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Správa městské soustavy veřejného osvětlení ve městě Podbořany a jeho místních částech.
  Z2018-031978 18.09.2018 01.10.2018 Město Podbořany Systém svozu Podbořany odhad.cena 1 391 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je provedení dodávky technického vybavení pro akci „Systém svozu Podbořany“. Jedná se o 400 ks plastových nádob na plast 120 l, 400 ks plastových nádob na papír 120 l, 400 ks plastových nádob na bioodpad 120 l, 6 ks plastových kontejnerů na papír 1100 l, 6 ks plastových kontejnerů na plast 1100 l, 6 ks plastových kontejnerů na tetrapack 1100 l a 7 ks velkoobjemových kontejnerů na bioodpad min. 12 m3.
  519068 21.08.2015 neuvedena Město Podbořany EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Inženýrské sítě v Podbořanech – lokalita Alpka IV 9 358 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  642290 18.08.2016 neuvedena Město Podbořany STRABAG a.s.
Oprava komunikací ul. Na Kopci v Podbořanech 13 261 470 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  489662 12.06.2014 neuvedena Město Podbořany Dodatečné zateplení objektů I. ZŠ č.p. 846, odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  519069 29.07.2015 neuvedena Město Podbořany ERKA Žatec s.r.o.
Inženýrské sítě v Podbořanech – lokalita 11 parcel 5 595 222 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  646162 20.09.2016 neuvedena Město Podbořany STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Inženýrské sítě v Podbořanech – lokalita 15 parcel 8 686 546 Kč
Předběžné oznámení
  344898 14.03.2013 neuvedena Město Podbořany PETROM STAVBY, s.r.o.
Dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří 8 236 217 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  633494 30.06.2016 neuvedena Město Podbořany Josef Brabec
Demolice objektů čp. 63 a 64 v Sýrovicích 1 058 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  633492 03.03.2016 neuvedena Město Podbořany Dodatečné zateplení objektů I. ZŠ č.p. 846, st.
Předběžné oznámení Jedná se o zateplení obvodových stěn, zateplení stropu pod vazníky, podlahy nad terénem, výměnu otvorových výplní objektů základní školy a základní školy praktické vč. nového zastřešení, dešťové kanalizace a hromosvodu.
  632815 03.03.2016 neuvedena Město Podbořany FRK s.r.o.
Sportovní hala Podbořany 34 695 549 Kč
Předběžné oznámení
  344896 20.05.2013 neuvedena Město Podbořany PETROM STAVBY, s.r.o.
Dodatečné zateplení a výměna oken a vstupních 9 886 684 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00003432 12.04.2023 07.07.2015 Město Podbořany EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Oprava místní komunikace v Kašticích 1 118 900 Kč