Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00266931

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00266931'

Nalezené veřejné zakázky 24 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P20V00000009 26. 6. 2020 neuvedena Obec Povrly Rekonstrukce části podlahy v klubu seniorů v odhad.cena 0 Kč
  P20V00000007 23. 4. 2020 neuvedena Obec Povrly Oprava střešních konstrukcí a stropu na budovách odhad.cena 0 Kč
  P20V00000002 27. 2. 2020 neuvedena Obec Povrly Automatický závlahový systém, pro fotbalový areál odhad.cena 0 Kč
  P20V00000001 27. 2. 2020 neuvedena Obec Povrly Výměna oken a dveří v objektech v ulici Radní č. odhad.cena 0 Kč
  P16V00000001 5. 9. 2016 neuvedena Obec Povrly Výměna oken a stavební úpravy ZŠ a MŠ Povrly odhad.cena 0 Kč
  P19V00000002 13. 8. 2019 neuvedena Obec Povrly METALL QUATRO spol. s r.o.
Výměna oken v objektu Školní 76, Povrly 773 325 Kč
  P21V00000001 14. 5. 2021 neuvedena Obec Povrly Dodávka a montáž svodidel v ulici Převozní v odhad.cena 0 Kč
  P20V00000005 31. 3. 2020 neuvedena Obec Povrly Kompletní oprava střešního pláště a oplechování na odhad.cena 0 Kč
  P18V00000001 24. 9. 2018 neuvedena Obec Povrly Dětské hřiště Povrly odhad.cena 0 Kč
  P19V00000003 3. 10. 2019 neuvedena Obec Povrly IVEKO interier s.r.o.
Dodávka a montáž mobiliáře pro komunitní centrum 85 111 Kč
  P19V00000001 10. 7. 2019 neuvedena Obec Povrly Tomáš Patzenhauer
Komunitní centrum Povrly 998 457 Kč
  P20V00000006 20. 4. 2020 neuvedena Obec Povrly Realizace zahrady v přírodním stylu pro mateřskou odhad.cena 0 Kč
  P20V00000012 30. 7. 2020 neuvedena Obec Povrly Oprava mostu na křižovatce ulic Drážní - Mírová - odhad.cena 0 Kč
  P20V00000013 6. 8. 2020 neuvedena Obec Povrly Kompletní oprava střechy na objektu na par. č. 395 odhad.cena 0 Kč
  Z2021-020080 7. 6. 2021 neuvedena Obec Povrly Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  352757 2. 5. 2013 neuvedena Obec Povrly Realizace úspor energie objektu ZŠ a MŠ Povrly
Předběžné oznámení Předmětem projektu je školské zařízení v Povrlech. Pavilony byly postaveny v 60. letech 20. století, v konstrukčním systému MS-71. Nachází se zde prostory obvyklé pro základní a mateřské školy, tj. učebny, herny, lehárny, tělocvična, kuchyně a sociální zařízení. Dále je zde umístěn krytý bazén a byt školníka. V rámci realizace energetických úspor dojde k zateplení obvodových stěn objektu, zateplení střechy včetně stropů a k výměně výplní otvorů.
  P20V00000010 26. 6. 2020 neuvedena Obec Povrly Statické zajištění nosných konstrukcí budovy na odhad.cena 0 Kč
  P21V00000003 24. 6. 2021 neuvedena Obec Povrly „Dodávka a montáž svodidel v obci Neštědice v odhad.cena 0 Kč
  P20V00000008 15. 5. 2020 neuvedena Obec Povrly Revitalizace zahrady v přírodním stylu pro odhad.cena 0 Kč
  P20V00000004 31. 3. 2020 neuvedena Obec Povrly Částečná výměna oken, vstupních dveří, zateplení a odhad.cena 0 Kč
  P20V00000011 17. 7. 2020 neuvedena Obec Povrly Rekonstrukce části podlahy v klubu seniorů v odhad.cena 0 Kč
  Z2017-000196 4. 1. 2017 neuvedena Obec Povrly METALL QUATRO spol. s r.o.
Výměna oken a stavební úpravy ZŠ a MŠ Povrly 6 942 729 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Obsahem projektu je realizace výměna oken, dveří a meziokenních vložek ZŠ a MŠ Povrly. Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení specifikovaného díla podle projektové dokumentace: Výměna oken a stavební úpravy ZŠ a MŠ Povrly, stupeň: DPS, datum zpracování: 06/2016, zpracovatel: DPU REVIT s.r.o., 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 28711335. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a soupisu prací tvoří přílohu č. 2 a č. 3 této zadávací dokumentace. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami provádění díla tak, jak jsou tyto stanoveny v projektové dokumentaci, přičemž se k tomuto musí výslovně smluvně zavázat.
  524981 21. 10. 2015 neuvedena Obec Povrly
Neznámý
  Z2020-008965 20. 7. 2020 neuvedena Obec Povrly North stav a.s.
Revitherm s.r.o.
+1 dodavatel
Základní škola Povrly 14 805 776 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 281 277 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy