Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00283924

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00283924'

Nalezené veřejné zakázky 1 484 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P14V00024195 4. 9. 2019 neuvedena Statutární město Zlín BÜROPROFI s.r.o.
Dodávky papírenského, kancelářského a archivačního 5 000 000 Kč
 240408 11. 12. 2012 neuvedena Statutární město Zlín Oprava chodníků ul. Jílová, Oprava chodníků ul. 4 880 307 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky je členěn na tyto stavby: a) Oprava chodníků ul. Jílová, b) Oprava chodníků ul. Luční, c) Mladcová - oprava chodníku podél silnice III/49016, d) Statické zabezpečení opěrné zdi Zlín, Mladcová, e) Oprava chodníku ul. Nad Stráněmi.
 Z2016-002715 15. 10. 2018 neuvedena statutární město Zlín
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 P18V00133717 15. 1. 2018 neuvedena Statutární město Zlín ALABASTR - úklidové služby, s.r.o.
Úklidové služby v objektu Kongresového centra Zlín 82 Kč
 636558 20. 4. 2016 neuvedena statutární město Zlín Rekonstrukce komunikace ul. Mostní, Zlín – 4 486 431 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětná veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, přičemž navazuje na původní podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce komunikace ul. Mostní, Zlín“. Předmětem této veřejné zakázky jsou níže uvedené dodatečné stavební práce: A) Navýšení objemu výměny podloží (vozovka) v hodnotě 1 905 344,70 Kč bez DPH. B) Navýšení objemu výměny podloží (chodník) v hodnotě 168 772,78 Kč bez DPH. C) Provedení dešťové kanalizace - ul. Topolová v hodnotě 160 772 Kč bez DPH. D) Gabionová zídka v hodnotě 79 374,40 Kč bez DPH. E) Betonové zídky z prefabrikátů v hodnotě 1 487 500 Kč bez DPH. F) Mikropiloty v hodnotě 86 920 Kč bez DPH. G) Oprava příjezdové komunikace k ZŠ v hodnotě 597 746,95 Kč bez DPH.
 478701 15. 1. 2014 neuvedena statutární město Zlín Pojištění silničních vozidel a zvláštních vozidel 1 205 088 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pojištění silničních vozidel a zvláštních vozidel statutárního města Zlína na období 2014 - 2015 za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
 361561 23. 1. 2014 neuvedena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Laboratorní centrum Fakulty technologické - 6 718 450 Kč
Neznámý Předmětem plnění je dodávka přístrojů specifikovaných v této zadávací dokumentaci. Dodané přístroje musí být nové, nikoliv prototypy, nikoliv demo verze. Všechny nabízené přístroje musí být již komerčně instalovány.
 488631 6. 10. 2014 neuvedena Statutární město Zlín Zlín - Příluky, ul. Horní Dědina, oprava vozovky odhad.cena 1 500 000 Kč
Neznámý Jedná se o opravu stávající místní komunikace. Oprava komunikace zahrnuje frézování, opravu výtluků s použitím živičných směsí, opravu trhlin, vysprávky a nový kryt. Délka opravovaného úseku je cca 1200 m. Projektová dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem tvoří přílohu zadávací dokumentace.
 523917 7. 10. 2015 neuvedena Statutární město Zlín Rekonstrukce křižovatky ul. Svatopluka Čecha a ul. 698 925 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky na dodatečné stavební práce je odstranění štěrkové vrstvy a provedení sanace podloží. Dále provedení výměny přípojek uličních vpustí včetně ochrany stávajících inž. sítí, rozšíření komunikace v úseku rekonstruované křižovatky a rozšíření chodníků pro pěší včetně změny tloušťky zámkové dlažby oproti původním zadávacím podmínkám. Předmětem této veřejné zakázky je tedy realizace víceprací. Soupis dodatečných prací je přílohou smlouvy, resp. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
 347499 6. 9. 2013 neuvedena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Laboratorní centrum Fakulty technologické - 16 358 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka interiéru pro Laboratorní centrum Fakulty technologické v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Smlouvou o dílo (dále jen „SMLOUVA“), která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace a Projektovou dokumentací s názvem „Laboratorní centrum Fakulty technologické – projektová dokumentace interiérů“, zpracovanou sdružením „PROJEKTANTI LCFT“ v 02/2013 pod zakázkovým číslem A0806/3 (dále jen „PROJEKT“), která tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace
 490960 30. 6. 2014 neuvedena statutární město Zlín Sportovně rekreační centrum Malenovice, dodatečné 473 088 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky: „Sportovně rekreační centrum Malenovice, dodatečné stavební práce“ jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a vznikly v průběhu realizace stavby.
 480378 11. 6. 2014 neuvedena Statutární město Zlín Zlín – Prštné, oprava komunikace ul. Kútiky a 1 271 644 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je: 1. oprava místní komunikace v ulici Kútiky, Prštné. Jedná se o příjezdovou komunikaci k RD č.p. 296, 23 a 236. V rámci opravy vozovky je navržena kompletní výměna konstrukce s případnou sanací pláně a s odvodněním pláně. Délka úpravy příjezdové komunikace: 50,15 m. 2. úprava a statické zabezpečení vozovky v ul. Vinohrady, Prštné. Stavba řeší stavební úpravy místní komunikace včetně zajištění stability pilotovou stěnou se ztužujícím prahem délky 24,50 m a rozšření stávajícího povrchu vozovky v oblouku na 3,5 m a nahrazení stávající pěšiny novým chodníkem a jednoramenným monolitickým schodištěm.
 629727 7. 1. 2016 neuvedena Statutární město Zlín Obnova vozového parku – nákup jednoho vozidla pro 324 711 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka (nákup) jednoho kusu osobního automobilu třídy M1 pro Odbor realizace investičních akcí řízení MMZ za účelem obnovy vozového parku.
 359231 3. 7. 2013 neuvedena statutární město Zlín Údržba pozemků ve správě OŽPaZ MMZ 2013 a 2014 321 504 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je údržba pozemků ve vlastnictví zadavatele
 P17V00127740 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Strategické rámce udržitelné městské mobility 286 200 Kč
 P13V00008186 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Zlín - Antonínova - odstavná plocha pro vozidla odhad.cena 0 Kč
 P18V00140885 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín JASY Vsetín s.r.o.
Lužkovice, oprava MK Horní, Legera, Spojovací 1 253 199 Kč
 P15V00030889 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Zajištění služby pro převozy osob do Kroměřížské odhad.cena 0 Kč
 P16V00037250 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Automatizovaná imisní monitorovací stanice ovzduší odhad.cena 0 Kč
 P14V00024717 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Stanix Projekt s.r.o.
"Rekonstrukce cyklistické stezky Zlín - Lešná, 1 201 272 Kč
 P13V00008881 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín JIP Industries s.r.o.
Rekonstrukce hřiště č. 62 Lesní čtvrť - Zlín 1 121 482 Kč
 P17V00127290 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín „Dodávka elektromobilu s homologací N1 – sklápěč odhad.cena 0 Kč
 P13V00007534 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Revize dopravního značení a zjištění stavu reklam odhad.cena 0 Kč
 P14V00026762 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
„Vypracování projektové dokumentace, zajištění 288 500 Kč
 P13V00007941 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Revize dopravního značení a zjištění stavu reklam odhad.cena 0 Kč
 P13V00000904 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Zpracování projektové žádosti včetně příloh k odhad.cena 0 Kč
 P17V00129988 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Objekt skladu sportovního nářadí na Stadionu odhad.cena 0 Kč
 P16V00116355 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín „Projektová dokumentace – Zlín, ul. Dřevnická, odhad.cena 0 Kč
 P13V00004424 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín "Revitalizace a adaptace objektu stávající odhad.cena 0 Kč
 P14V00027101 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín WEBEL s.r.o.
„Zlepšení tepelně technických vlastností budovy 3 498 540 Kč
 P13V00006222 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín „Vypracování projektové dokumentace pro územní odhad.cena 0 Kč
 P14V00021979 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Ing. Ladislav Alster - Projektová kancelář A-S
„Vypracování projektové dokumentace, zajištění 349 800 Kč
 P14V00019044 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Provádění oprav vč. dodávky náhradních dílů na odhad.cena 0 Kč
 P12V00000041 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Rekonstrukce a přístavba MŠ Zlín, ulice Slínová odhad.cena 0 Kč
 P15V00031879 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín „Rekonstrukce obvodového pláště,balkonů,hromosvodu odhad.cena 0 Kč
 P15V00034421 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Blachere-Illumination CZ s.r.o.
„Dodávka řetězů na vánoční osvětlení“ 0 Kč
 P14V00018167 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín „Vypracování projektové dokumentace, zajištění odhad.cena 0 Kč
 P12V00001211 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín "Provádění revizí a oprav Varovného a informačního odhad.cena 0 Kč
 P14V00028409 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín "Doplnění bezdrátového systému pro objekt odhad.cena 0 Kč
 P16V00036816 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín EUROVIA CS, a.s.
„Malenovice – rekonstrukce panelové komunikace v 1 854 153 Kč
 505884 18. 5. 2020 neuvedena Statutární město Zlín STRABAG a.s.
„Rekonstrukce komunikace ul. Mostní, Zlín“ 43 264 033 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P13V00011733 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Obnova vozového parku - nákup jednoho vozidla odhad.cena 0 Kč
 P15V00031024 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Centring spol. s r.o.
„Zlín, ul. Březnická – Statické zabezpečení opěrné 1 773 678 Kč
 P12V00000685 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín „Oprava napojení ulice Fügnerova na ulici odhad.cena 0 Kč
 P18V00139913 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín AUTOKOM, spol. s r.o.
Pozáruční servis a opravy motorových vozidel MMZ 0 Kč
 P15V00031052 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Rekonstrukce mostu Z16 přes Dřevnici v odhad.cena 0 Kč
 P15V00030891 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín „Zastávky MHD Kostelec - ul. Lešenská a ul. odhad.cena 0 Kč
 P17V00039366 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Vypracování projektové dokumentace pro provádění odhad.cena 0 Kč
 P12V00003700 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Rekonstrukce dětského hřiště č. 138 Česká, Jižní odhad.cena 0 Kč
 P13V00009364 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Petr Vaněk - Okna - Dveře s.r.o.
Výměna oken na Středisku volného času – Ostrov 355 792 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 186 430 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy