Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00297615

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00297615'

Nalezené veřejné zakázky 103 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2019-014374 30. 4. 2019 neuvedena Město Rychvald Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 – vytvoření 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Konkrétně se jedná o vnitřní rekonstrukci budovy včetně vybavení nábytkem (část A) a venkovní úpravy u rekonstruované budovy (část B). Část A Jedná se o vnitřní rekonstrukci budovy, budou provedeny vyzdívky nových vnitřních příček, zazdívky a dozdívky v obvodových stěnách. Vnější schodiště bude rekonstruováno, Všechny podlahy včetně podkladních vrstev v celé řešené části budovy budou vybourány a položeny nové podlahy. Další podrobnosti jsou v PD. Část B Jedná se o vytvoření zahrady Domu mládeže. Jde o úpravu povrchu za novou asfaltovou plochu (bude sloužit jako hřiště) zbytek bude zámková pojízdná plocha. Plocha bude doplněna o hřišťové prvky: sedací soupravy, karusel, houpačky, hrazdy, koš, lanovou prolézačku, psací tabule. Celý areál bude oplocen a to sloupky + svařované sítě jako výplně polí.
 P15V00002821 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald "Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Rychvald, Školní odhad.cena 0 Kč
 P18V00003105 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Revitalizace atrií v ZŠ Rychvald odhad.cena 0 Kč
 P19V00005861 28. 5. 2020 neuvedena Město Rychvald Úklid veřejného prostranství na k.ú. Rychvald odhad.cena 0 Kč
 P17V00001413 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Odkanalizování města Rychvald - projektová odhad.cena 0 Kč
 P18V00008802 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Oprava místních komunikací ve městě Rychvald - odhad.cena 0 Kč
 P16V00006055 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald „Odborný dohled, provozování, obsluha a servis ČOV odhad.cena 0 Kč
 P16V00007441 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Oprava místních komunikací ve městě Rychvald - I. odhad.cena 0 Kč
 370758 23. 10. 2013 neuvedena Město Rychvald Snížení energetické náročnosti budovy MŠ č.p. 1744 3 248 232 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Stavební úpravy budovy mateřské školy, zateplení fasády, zateplení střechy, výměna oken a dveří
 P14V00005968 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald "Děti přírodě, příroda dětem" odhad.cena 0 Kč
 P18V00007772 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu odhad.cena 0 Kč
 P15V00002498 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Svoz a likvidace biologického odpadu z katastru odhad.cena 0 Kč
 P20V00000054 28. 5. 2020 neuvedena Město Rychvald Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb odhad.cena 0 Kč
 P17V00006943 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Oprava střechy - Dům s pečovatelskou službou, odhad.cena 0 Kč
 P18V00004809 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Rekonstrukce propojovací chodby mezi vstupním odhad.cena 0 Kč
 P15V00004485 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald AD-MAR STAVBY, s.r.o.
"Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Rychvald, Školní 0 Kč
 640008 18. 5. 2020 neuvedena Město Rychvald Zateplení bytových domů Rychvald - 1. etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 P20V00003083 28. 5. 2020 neuvedena Město Rychvald Rekonstrukce části budovy čp. 1609 - vytvoření odhad.cena 0 Kč
 P14V00006253 18. 5. 2020 neuvedena Město Rychvald VILIKUS s.r.o.
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ čp. 632, 980 000 Kč
 P14V00006252 18. 5. 2020 neuvedena Město Rychvald Stavby COMPLET Technologic s.r.o.
Snížení energetické náročnosti pavilonu ZŠ čp. 3 521 590 Kč
 P19V00003355 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Údržba veřejné zeleně Rychvald odhad.cena 0 Kč
 P19V00001286 23. 4. 2019 neuvedena Město Rychvald Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v odhad.cena 0 Kč
 Z2017-023238 23. 7. 2018 neuvedena Město Rychvald BDSTAV MORAVA s.r.o.
Zateplení bytových domů Rychvald – 1. etapa - II 9 300 034 Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je zateplení a opravy fasád objektů stávajících bytových domů č.p. 1513, 1514, 1515 na ulici Školní a bytových domů č.p. 1533,1519,1518 na ulici Středová v Rychvaldě. Bytové domy č.p. 1513, 1514, 1515 na ulici Školní: jedná se o zateplení fasády tepelným izolantem s novými povrchy omítky. Dále bude provedena výměna vstupních dveří a balkonových dveří ve schodišťových prostorech. Stávající zábradlí balkonů budou vyměněna za nová, sklepní okna budou opatřena mřížemi. Terénní úpravy budou provedeny po celém obvodu stavby v souvislosti s osazením tep.izolantu min.300mm pod terén. Přilehlý terén kolem objektu bude opět dorovnán do původního stavu a opatřen okapovými chodníčky z betonových dlaždic. Bytové domy č.p. 1533, 1519, 1518 na ulici Středová: Jde o zateplení obvodového pláště (střecha již byla rekonstruována), zateplení soklu, výměnu výplní otvorů v 1.PP,...
 P15V00007220 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Zhotovení technicko – ekonomické studie odhad.cena 0 Kč
 P17V00006323 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Stavební úpravy MŠ Rychvald č.p. 1744 odhad.cena 0 Kč
 P19V00006521 28. 5. 2020 neuvedena Město Rychvald Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 - vytvoření odhad.cena 0 Kč
 P19V00008364 28. 5. 2020 neuvedena Město Rychvald Oprava místních komunikací ve městě Rychvald odhad.cena 0 Kč
 P19V00010569 28. 5. 2020 neuvedena Město Rychvald Zvláštní linková doprava pro město Rychvald - odhad.cena 0 Kč
 497159 21. 11. 2014 neuvedena Město Rychvald Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ čp.632 v 1 185 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o zateplení obvodového pláště a soklu, zateplení podlahy v podkroví, stropu v 1.PP, výměnu klempířských prvků. Stavební úpravy byly navrženy v souladu s dostupnými a známými stavebními technologiemi. Při návrhu jednotlivých konstrukcí bylydodrženy současné platné normy. Fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrenu nebo minerální vlny tl. 150 mm - dle požárně bezpečnostního posouzení stavby. Soklová část bude opatřená zateplení tl. 60mm. Podlaha v podkroví bude zateplena minerální vlnou tl. 200mm. Strop ve sklepě bude zateplen izolačními deskami z minerální vlny tl. 60mm.
 60052181 12. 12. 2014 neuvedena Město Rychvald
Neznámý
 P17V00007800 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Oprava místních komunikací ve městě Rychvald - II. odhad.cena 0 Kč
 P14V00008482 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald "Čištění a udržovací práce koryta drobného odhad.cena 0 Kč
 P17V00003079 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Zateplení bytových domů Rychvald – 1. etapa - II odhad.cena 0 Kč
 P16V00007114 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald GO sedlové střechy – ZŠ Václav, ulice Petřvaldská odhad.cena 0 Kč
 P17V00005276 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Rekonstrukce vstupního prostoru ZŠ 1600 a oprava odhad.cena 0 Kč
 P14V00008759 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Výměna osobních výtahů v bytových domech čp. 1602, odhad.cena 0 Kč
 P15V00007042 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald "Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Rychvald, Školní odhad.cena 0 Kč
 P19V00003554 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Zvláštní linková doprava pro město Rychvald - odhad.cena 0 Kč
 P15V00000542 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Výměna dřevěných oken NP budov s č.p. 404, 1221 a odhad.cena 0 Kč
 P15V00003411 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald "Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Rychvald, Školní odhad.cena 0 Kč
 P19V00007139 28. 5. 2020 neuvedena Město Rychvald Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 - vytvoření odhad.cena 0 Kč
 491826 21. 11. 2014 neuvedena Město Rychvald Snížení energetické náročnosti Zdravotního 1 561 426 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zateplení budovy zdravotního střediska
 P19V00002337 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 – vytvoření odhad.cena 0 Kč
 P14V00006254 18. 5. 2020 neuvedena Město Rychvald AD-MAR STAVBY, s.r.o.
Snížení energetické náročnosti Mateřské školy 0 Kč
 P18V00002862 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Zateplení bytových domů Rychvald - 2. etapa odhad.cena 0 Kč
 P17V00007028 12. 4. 2020 neuvedena Město Rychvald Oprava místních komunikací ve městě Rychvald odhad.cena 0 Kč
 Z2020-002207 3. 6. 2020 neuvedena Město Rychvald Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 402929 2. 4. 2015 neuvedena Město Rychvald Snížení energetické náročnosti Domu s odhad.cena 3 935 643 Kč
Neznámý Obsahem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Domu s pečovatelskou službou (DPS) v rámci zlepšení kvality ovzduší.;Jedná se o výměnu výplní otvorů a zateplení vodorovných a svislých konstrukcí objektu.
 Z2019-028192 3. 12. 2019 neuvedena Město Rychvald SILNICE.CZ s. r. o.
Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v 6 207 909 Kč
Oznámení o změně 3. Předmětem stavby je realizace jednostranného chodníku podél silnice III/4724- především výstavba komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě, SO – 102 úsek č.2 – křižovatka s ul. Mysliveckou – křižovatka s ul. 1. Máje. SO – 103 úsek č.3 křižovatka s ul. 1. Máje – parcela č. 4381/4 k.ú. Rychvald (délka 615 m)
 P19V00003502 2. 9. 2019 neuvedena Město Rychvald Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 426 lidí darovalo 1 205 841 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy