Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00299308

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00299308'

Nalezené veřejné zakázky 1 559 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P20V00000017 6. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Heyrovského - Arbesova, komunikace odhad.cena 0 Kč
 P16V00000122 19. 7. 2016 neuvedena Statutární město Olomouc PSS Přerovská stavební a.s.
Hasičská zbrojnice Topolany - JŘBU 1 524 157 Kč
 P16V00000060 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Atelier proREGIO s.r.o.
Uveřejnění výzvy - Změna č. III Územního plánu 37 190 Kč
 101029 20. 11. 2011 neuvedena Statutární město Olomouc Obnova zeleně Ústředního hřbitova v Olomouci 1 645 997 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je obnova zeleně Ústředního hřbitova v Olomouci. Zpracovaný projekt řeší výsadbu stromů v alejích, které tvořily od založení hřbitova kostru zeleně a jejichž obnova je nejnaléhavější.
 Z2017-030619 2. 2. 2018 7. 12. 2017 Statutární město Olomouc Peter Stirber, akademický malíř
MgA. Petra Navrátilová, restaurátorka
+5 dalších dodavatelů
FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu 3 024 505 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele v rámci II., III. a IV. etapy nadlimitní veřejné zakázky na služby FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenium, se kterým následně statutární město Olomouc uzavře smlouvu o dílo na zrestaurování nemovité kulturní památky, vedené pod rejstříkovým číslem 30841/8-3157 Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Viz URL: http://pamatkovykatalog.cz/ číslo ÚSKP: 30841/8-3157. Jedná se o objekt budovy Fakultní základní školy Komenium a Mateřské školy Olomouc, příspěvkové organizace, nacházející se na ulici 8. května 501/29, st. parcela č. 90, k.ú. Olomouc – Město, jejímž zřizovatelem je statutární město Olomouc. Budova byla postavena v druhé polovině 19. století, v neorenesančním stalu, pod názvem „reálná škola Komenium“. Restaurování bude probíhat ve více etapách. Předmětem této veřejné zakázky je zrestaurování maleb...
 344485 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc MŠ Dělnická 17B, Olomouc - energetická opatření odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
 P14V00019260 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Neředín – ostraha letiště a úklid budovy odhad.cena 0 Kč
 P13V00006369 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Moravské divadlo Olomouc- zkušebna, projektová odhad.cena 0 Kč
 60040112 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Rámcová smlouva na koordinátora BOZP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 12055 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc I-THERM, spol. s r. o.
Decentralizace TUV II. 1 699 480 Kč
 P15V00032060 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Werichova - parkoviště (místo hřiště) - zpracování odhad.cena 0 Kč
 P12V00002311 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc R - STAV OLOMOUC s.r.o.
Rekonstrukce zdravotně technických instalací - 675 226 Kč
 P13V00007098 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc atelier-r, s.r.o.
ZŠ Hálkova - přístavba učeben 996 421 Kč
 P13V00005715 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Vladislav Jakeš MAN
Rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně školy – 368 693 Kč
 P13V00007535 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Smlouva NAMIRO odhad.cena 0 Kč
 P13V00010269 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Nasvětlení kostela sv. Cyrila a Metoděje Olomouc - odhad.cena 0 Kč
 P14V00019712 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Dodávka 3 ks vozidel na leasing II. odhad.cena 0 Kč
 P13V00010842 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc PATRIOT, spol. s r. o.
SSZ u Envelopy 2 095 287 Kč
 P20V00000124 26. 10. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Lesní cesta Huzovská II. etapa – 1. část odhad.cena 0 Kč
 P20V00000105 30. 7. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
Rekonstrukce bývalé nářaďovny u slavnostního sálu 450 049 Kč
 P20V00000142 10. 12. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Lávka přes Sitku odhad.cena 0 Kč
 P19V00000128 23. 9. 2019 neuvedena Statutární město Olomouc Technoprojekt, a.s.
Andělská - zahrádkářská kolonie, projektová 967 000 Kč
 P20V00000082 8. 6. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Roman Mizera
Oprava hromosvodu MŠ Selské nám. 350 352 Kč
 P20V00000043 22. 4. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc MEGASTRO CZ, s.r.o.
Dodávka konvektomatu pro ŠJ FZŠ Tererovo nám. 1, 313 810 Kč
 P20V00000001 10. 1. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Scenario s.r.o.
Pořízení výpočetní techniky – nákup notebooků pro 75 600 Kč
 P19V00000098 3. 7. 2019 neuvedena Statutární město Olomouc TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Mošnerova – propojení a rekonstrukce komunikace, 1 039 000 Kč
 P20V00000035 12. 3. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc GABEM - Jan Hanousek
Dodávka plynového kotle o objemu 150 l pro FZŠ a 99 935 Kč
 Z2020-028509 5. 1. 2021 neuvedena Statutární město Olomouc Kovoprojekta Brno a.s.
Odpadové centrum Olomouc - projektová dokumentace 4 787 910 Kč
Oznámení o změně Předmětem této veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) Odpadového centra Olomouc, situovaného v areálu Chválkovice I vč. související technické infrastruktury - inženýrských sítí, technologických zařízení, dopravní infrastruktury, nového oplocení a nezbytných navazujících připojení na řady.
 P15V00033606 29. 7. 2015 neuvedena Statutární město Olomouc Rekonstrukce Ostrovského mostu v k.ú. Unčovice odhad.cena 0 Kč
 P15V00034077 2. 9. 2015 neuvedena Statutární město Olomouc Jižní - dětské hřiště II. - ZRUŠENO odhad.cena 0 Kč
 P15V00034800 6. 10. 2015 neuvedena Statutární město Olomouc Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace odhad.cena 0 Kč
 P16V00000100 15. 6. 2016 neuvedena Statutární město Olomouc Sdružení letiště Olomouc, z.s.
Správa letiště Olomouc 13 774 Kč
 P14V00027610 15. 10. 2014 neuvedena Statutární město Olomouc Elektromontáže BLESK, s.r.o.
Uveřejnění smlouvy - Horní náměstí - odběrná místa 709 875 Kč
 P18V00000030 28. 2. 2018 neuvedena Statutární město Olomouc Porr a.s.
Nedvězí – Rybniční, rekonstrukce komunikace 5 970 000 Kč
 P18V00000002 3. 1. 2018 neuvedena Statutární město Olomouc MODOS spol. s r.o.
Švédská ulice - rekonstrukce vodovodu, kanalizace 6 594 000 Kč
 P18V00000119 28. 8. 2018 neuvedena Statutární město Olomouc Netfox s.r.o.
Pořízení výpočetní techniky - nákup notebooků 187 340 Kč
 P18V00000107 25. 7. 2018 neuvedena Statutární město Olomouc Palachovo náměstí – Javoříčská, rekonstrukce, odhad.cena 0 Kč
 P18V00000098 3. 7. 2018 neuvedena Statutární město Olomouc SAFETY PRO s.r.o.
Zajištění TDS - Barákova ulice - rekonstrukce 139 200 Kč
 P18V00000090 12. 6. 2018 neuvedena Statutární město Olomouc CEFEUS - CZECH s.r.o.
Stavební úpravy vnitřní kanalizace a přípojka 299 465 Kč
 P18V00000040 8. 3. 2018 neuvedena Statutární město Olomouc FRAM Consult a.s.
Zajištění TDS - Nedvězí – Rybniční, rekonstrukce 80 560 Kč
 P18V00000041 8. 3. 2018 neuvedena Statutární město Olomouc Energomost M 17 E - oprava, projektová dokumentace odhad.cena 0 Kč
 P17V00000083 18. 4. 2017 neuvedena Statutární město Olomouc Porr a.s.
RS 2015-2017_09 Jílová, smíšená stezka (III. - VI. 3 075 006 Kč
 P17V00000048 5. 4. 2017 neuvedena Statutární město Olomouc Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.
Lesní cesta Huzovská, projektová dokumentace 235 000 Kč
 P17V00000135 15. 11. 2017 neuvedena Statutární město Olomouc Zajištění úklidových služeb pro MDO odhad.cena 0 Kč
 P17V00000125 24. 10. 2017 neuvedena Statutární město Olomouc JAMASTAV MORAVIA a.s.
Štursova 1 - přízemí 2 149 889 Kč
 P17V00000062 3. 5. 2017 neuvedena Statutární město Olomouc PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z ul. 1 147 507 Kč
 P17V00000018 13. 2. 2017 neuvedena Statutární město Olomouc OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o.
OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o.
+2 další dodavatelé
RS 2015-2017_08 Na Vlčinci, Zeyerova, Wellnerova, 4 169 000 Kč
 P16V00000117 neuvedena Statutární město Olomouc Sekvoia s.r.o.
Výměna sedaček na Zimním stadionu Olomouc 990 660 Kč
 P18V00000132 25. 10. 2018 neuvedena Statutární město Olomouc M&B eProjekce s.r.o.
Přepracování prováděcí dokumentace k vzniku 300 000 Kč
 P20V00000090 29. 6. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Tisk a distribuce Olomouckých listů - část A - odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 200 078 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy