Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00300063

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00300063'

Nalezené veřejné zakázky 150 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  237731 13. 11. 2012 neuvedena Město Hlučín Kdo jsou lidé na Hlučínsku – I. etapa 3 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem stálé expozice "Kdo jsou lidé na Hlučínsku" je na omezené ploše co nejzajímavěji popsat historická údobí hlučínské historie, především lidských osudů obyvatel území v časovém rozmezí roku 1742 až 2012. Důraz musí být kladen na současné, technologicky moderní a audiovizuální zpracování (rovněž s ohledem na zaznamenání výpovědí pamětníků). Součástí tohoto projektu bude rovněž muzejní badatelna a knihovna včetně elektronické muzejní databáze a výtvarné zpracování venkovního předprostoru expozice – (prostor malého nádvoří).
  239195 28. 11. 2012 neuvedena Město Hlučín Zateplení objektu kulturního domu Darkovičky 2 087 893 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Zateplení objektu kulturního domu Darkovičky“, a to dle projektové dokumentace zhotovené obchodní firmou TECHNICO Opava s.r.o. se sídlem Hradecká 51, 746 01 Opava, IČ 258 49 204 z ledna 2012 a dále podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky (zejména Smlouvy o dílo).
  P12V00000018 neuvedena Město Hlučín Městský úřad Hlučín, budova A - výměna oken odhad.cena 0 Kč
  P16V00000011 neuvedena Město Hlučín Rekonstrukce místních komunikací ul. Záhumenní, odhad.cena 0 Kč
  P16V00000013 neuvedena Město Hlučín Rekonstrukce chodníku na ul. Záhumenní. odhad.cena 0 Kč
  P12V00000003 neuvedena Město Hlučín Stavební úpravy ul. Křivé v Bobrovníkách odhad.cena 0 Kč
  P20V00008952 15. 4. 2020 neuvedena Město Hlučín ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 6 458 127 Kč
  Z2018-029227 27. 8. 2018 neuvedena Město Hlučín MKK lightservis s.r.o.
Obnova veřejného osvětlení Hlučín-Darkovičky a 2 572 855 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova veřejného osvětlení v místních částech Bobrovníky a Darkovičky města Hlučína, jejíž cílem je zvýšení kvality osvětlení, snížení nároků na provoz a údržbu, snížení poruchovosti a energetické náročnosti. Jedná se o demontáž stávajících sodíkových svítidel, dodávku a montáž 405 ks led svítidel, vč. výložníků a elektromontážní práce.
  208718 8. 8. 2012 neuvedena Město Hlučín Kdo jsou lidé na Hlučínsku- I. etapa odhad.cena 4 749 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovení stálé expozice s názvem "Kdo jsou lidé na Hlučínsku".Cílem stálé expozice "Kdo jsou lidé na Hlučínsku" je na omezené ploše co nejzajímavěji popsat historická údobí hlučínské historie, především lidských osudů obyvatel území v časovém rozmezí roku 1742 až 2011. Důraz musí být kladen na současné, technologicky moderní a audiovizuální zpracování (rovněž s ohledem na zaznamenání výpovědí pamětníků). Součástí tohoto projektu bude rovněž muzejní badatelna a knihovna včetně elektronické muzejní databáze a výtvarné zpracování venkovního předprostoru expozice – (prostor malého nádvoří).
  232259 20. 9. 2012 neuvedena Město Hlučín Přístavba budovy A Městského úřadu Hlučín – I. a 6 977 063 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Přístavba budovy „A“ Městského úřadu Hlučín – I. a II. etapa“ dle projektové dokumentace zpracované obchodní firmou BENPRO s.r.o. se sídlem Těšínská 1509/65, 746 01 Opava (zakázkové číslo B-11-033 z 12/2011 a B-12-001 z 01/2012), této Zadávací dokumentace a Obchodních podmínek zadavatele.
  P12V00000009 neuvedena Město Hlučín Územní plán Hlučína odhad.cena 0 Kč
  P14V00000006 neuvedena Město Hlučín Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu MŠ odhad.cena 0 Kč
  P15V00000003 neuvedena Město Hlučín Chodník ke hřbitovu Na Březinách - lávka odhad.cena 0 Kč
  P16V00000006 neuvedena Město Hlučín Zateplení Kulturního domu v Bobrovníkách. odhad.cena 0 Kč
  Z2018-010526 16. 7. 2018 11. 5. 2018 Město Hlučín AutoCont CZ a.s.
Nové informační systémy a bezpečnost TC Hlučín 6 158 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hardwaru a Softwaru včetně montáže a implementace, díky které dojde k další modernizaci, elektronizaci služeb a vnitřních procesů ORP Hlučín a zároveň ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti technologického centra prostřednictvím pořízení dvou nových a modernizací jednoho stávajícího informačního systému.
  Z2019-024597 19. 7. 2019 neuvedena Město Hlučín STAZO, spol s r.o.
Objekt šaten a zázemí SK FC Hlučín a TJ Hlučín 34 391 467 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výstavby novostavby objektu šaten a zázemí SK FC Hlučína a TJ Hlučín, bez podsklepení s plochými střechami. Nová budova je tvořena třemi obdélníkovými půdorysy. Součástí bude i výstavba parkovacího stání pro 13 osobních automobilů a 1 stání pro postižené osoby a rekonstrukce stávajícího volejbalového antukového hřiště. Před samotnou výstavbou bude provedena demolice stávajícího objektu šaten a pokladen.
  208763 4. 10. 2012 neuvedena Město Hlučín Nákup HW a SW pro TC ORP 3 147 621 Kč
Neznámý Účelem předmětu veřejné zakázky je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a zlepšení a usnadnění komunikace občanů a podnikatelských subjektů a úřady územní samosprávy pořízením specifického HW a SW v rámci projektu I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová služba města Hlučín.
  Z2016-007671 27. 12. 2016 neuvedena Město Hlučín Skanska a.s.
Rekonstrukce ul. Pode Zdí vč. parkoviště za DM 5 458 025 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace Pode Zdí vč. chodníků a realizace nových parkovacích míst v lokalitě. Stavba bude rozdělena do dvou etap, v I.etapě dojde k rekonstrukci části komunikace Pode Zdí od parkoviště za DM drogerií až po ul. Ostravská vč. rekonstrukce stávajícího parkoviště za DM drogerie, v II. etapě bude rekonstruována komunikace od ul. Opavská směrem k restauraci Avar.
  P13V00000006 neuvedena Město Hlučín Přístavba výtahu k budově A, MěÚ Hlučín odhad.cena 0 Kč
  P15V00000002 neuvedena Město Hlučín Zajištění odběru biologicky rozložitelného odpadu odhad.cena 0 Kč
  P18V00029269 10. 12. 2018 neuvedena Město Hlučín Strategické plánování města Hlučína - zpracování odhad.cena 0 Kč
  497533 10. 4. 2015 neuvedena Město Hlučín HW a SW pro rozšíření TC ORP Hlučín odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  640263 10. 6. 2016 neuvedena Město Hlučín Rekonstrukce objektu Mírové náměstí 18/19 6 854 816 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V rámci zakázky budou rekonstruovány stávající prostory v 1. a 2. NP objektu restaurace Běta. V 1.NP dojde k rekonstrukci již nevyhovujících sociálních zařízení pro muže a ženy pro restauraci Běta, v zadní části podlaží budou vytvořeny nové prodejní prostoty k pronájmu. V prostoru 2. NP vznikne v jeho první polovině nový taneční sál pro potřeby Základní umělecké školy v Hlučíně, v druhé části budou prostory rekonstruovány pro vznik budoucí kavárny. Rovněž bude obnovena i fasáda objektu.
  642627 20. 7. 2016 neuvedena Město Hlučín Komplexní pojištění pro Město Hlučín
Neznámý Předmětem plnění je pojištění majetku zadavatele a jeho příspěvkových organizací. Dále je předmětem plnění pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zadavatelem a jeho příspěvkovými organizacemi. Součástí předmětu plnění je také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel zadavatele a jeho příspěvkových organizací.
  P12V00000015 neuvedena Město Hlučín Přístřešek v areálu FK Darkovičky odhad.cena 0 Kč
  Z2019-006298 22. 2. 2019 neuvedena Město Hlučín Ing.arch. Klein Pavel
Strategické plánování města Hlučína - urbanistický 374 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00014923 9. 6. 2021 neuvedena Město Hlučín Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města odhad.cena 0 Kč
  367580 24. 9. 2013 neuvedena Město Hlučín Zateplení objektu školní družiny Hornická 3 795 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Zateplení objektu školní družiny Hornická“, a to podle projektové dokumentace zhotovené v 01/2013 společností Atelier 5 spol. s.r.o. 28.října 168 Ostrava a dále podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, když podrobné vymezení plnění bylo mj. uvedeno i ve Smlouvě o dílo.
  235462 18. 10. 2012 neuvedena Město Hlučín Územní plán Hlučína 730 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zpracovatele „Územního plánu Hlučína“, včetně městských částí Darkovičky a Bobrovníky v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění.
  Z2018-019230 12. 6. 2018 neuvedena Město Hlučín EUROVIA CS, a.s.
Regenerace panelového sídliště OKD východ IV. 6 418 948 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajících chodníků a příjezdových komunikací a výměna stávajícího mobiliáře na ploše před nákupním střediskem na sídlišti OKD východ, mimo veřejné osvětlení, kácení zeleně a sadové úpravy.
  P20V00017625 14. 7. 2020 neuvedena Město Hlučín JTA - Holding, spol. s r.o.
Přetlaková hala Hlučín 6 199 772 Kč
  P12V00000013 neuvedena Město Hlučín Zateplení objektu kulturního domu Darkovičky odhad.cena 0 Kč
  P14V00000002 neuvedena Město Hlučín Revitalizace objektu MŠ Hlučín - Bobrovníky odhad.cena 0 Kč
  P15V00000005 neuvedena Město Hlučín Přístup ke hřbitovu Na Březinách - lávka odhad.cena 0 Kč
  P17V00000010 neuvedena Město Hlučín Stavební úpravy ulice Rovniny odhad.cena 0 Kč
  Z2019-014088 29. 4. 2019 neuvedena Město Hlučín HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Strategické plánování města Hlučína - zpracování 690 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00009241 9. 4. 2019 neuvedena Město Hlučín Objekt šaten a zázemí SK FC Hlučín a TJ Hlučín odhad.cena 0 Kč
  Z2017-028968 19. 10. 2017 neuvedena Město Hlučín STRABAG a.s.
Stavební úpravy ulice Rovniny 13 721 265 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na místní komunikaci Rovniny v Hlučíně v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem: „Stavební úpravy ul. Rovniny od Jasénky po č.o. 132“. Veřejná zakázka řeší stavební úpravy místní komunikace ul. Rovniny v úseku od nemovitosti č.p. 1455 po vodní tok Jasénka a dále pak k nemovitosti č.p. 968 v Hlučíně. Stavební úpravy spočívají ve zřízení a obnovení chodníků pro pěší, provedení finální živičné vrstvy na místní komunikaci, zřízení a obnově příjezdu a přístupu k sousedním nemovitostem, obnově dopravního značení, provedení bezbariérových úprav a úprav dopravně inženýrského opatření.
  342630 9. 1. 2013 neuvedena Město Hlučín Skenovací linka a SW na administraci usnesení
Neznámý Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části, podle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to na část 1 (Skenovací linka) a část 2 (SW na administraci usnesení).;Část 1 předmětu veřejné zakázky:;Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku technologického řešení systému skenovací linky, které se skládá z dodání hardware, dodání software a montáže ve formě implementace tohoto řešení.
  347430 8. 3. 2013 neuvedena Město Hlučín Skenovací linka a SW na administraci usnesení 116 666 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky byl rozdělen na dvě části, podle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to na část 1 (Skenovací linka) a část 2 (SW na administraci usnesení). Část 2 předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku software - html aplikaci (dále jen „dílo“), a to systém pro administraci usnesení a zápisů z porad. Další údaje a informace související s plněním předmětu veřejné zakázky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a v obchodních podmínkách zadavatele.
  P14V00000010 neuvedena Město Hlučín Park volnočasových aktivit Darkovičky odhad.cena 0 Kč
  P16V00000014 neuvedena Město Hlučín Oprava chodníku na ul. Moravská. odhad.cena 0 Kč
  P17V00000009 neuvedena Město Hlučín Sochařská ideová studie I. fáze projektu odhad.cena 0 Kč
  P13V00000003 neuvedena Město Hlučín Rekonstrukce vytápění v objektu Domu dětí a odhad.cena 0 Kč
  Z2017-019500 20. 7. 2017 neuvedena Město Hlučín OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Novostavba tělocvičny Hlučín - Bobrovníky 22 851 172 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-044119 11. 12. 2019 neuvedena Město Hlučín Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka el. energie pro město Hlučín na roky 2020 2 931 470 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie pro 73 odběrných míst ve vlastnictví města Hlučína v Hlučíně, Bobrovníkách a Darkovičkách pro roky 2020 a 2021 a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1. 1. 2020 od 31. 12. 2021.
  60061016 24. 11. 2011 neuvedena Město Hlučín Centrální pojištění majetku, odpovědnosti a 2 494 185 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je výběr pojistitele v rozsahu vymezeném v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1-4 zadávací dokumentace.
  Z2018-039579 12. 11. 2018 neuvedena Město Hlučín as4u.cz,s.r.o.
Dodávka aplikačního programového produktu na 112 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je Dodávka aplikačního programového produktu na propojení softwaru Public4u se systémem identity management v rámci projektu „Nové informační systémy a bezpečnost TC Hlučín“ – část Identity Management v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
  P12V00000012 neuvedena Město Hlučín Oprava stávající kanalizace ul. J. Seiferta před odhad.cena 0 Kč
  P13V00000009 neuvedena Město Hlučín Zateplení objektu školní družiny Hornická odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy