Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00535982

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00535982'

Nalezené veřejné zakázky 29 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00009875 12.04.2020 neuvedena Obec Písek Písek - 550 let historie obce odhad.cena 0 Kč
  P20V00008614 14.10.2020 neuvedena Obec Písek „Písek, hospodaření se srážkovými vodami“ odhad.cena 0 Kč
  525694 03.11.2015 neuvedena Obec Písek Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele 382 923 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Písek – odkanalizování lokality Pod Javořím“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  525146 23.10.2015 neuvedena Obec Písek Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Písek – dostavba 5 328 444 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Písek – dostavba chodníku“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  241804 15.05.2014 neuvedena Obec Písek Písek – odkanalizování lokality „Pod Javořím“ odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P18V00005648 12.04.2020 neuvedena Obec Písek Oprava mostu přes řeku Olši odhad.cena 0 Kč
  516292 18.06.2015 neuvedena Obec Písek Písek – dostavba chodníku 4 409 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Písek – dostavba chodníku“, a to podle projektové dokumentace zhotovené obchodní firmou HAUSING s.r.o., 739 98 Mosty u Jablunkova 275, 09/2013 zakázkové číslo 13006.2, 11/2013 a dále podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.
  P20V00008834 22.10.2020 neuvedena Obec Písek „Výletiště Písek - studie“ odhad.cena 0 Kč
  P17V00004816 10.07.2017 neuvedena Obec Písek Nehlsen Třinec, s. r. o.
Dětský park a odpočinková zóna v Písku 1 786 904 Kč
  Z2021-020166 07.06.2021 neuvedena Obec Písek Modernizace odborných učeben na ZŠ Písek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P14V00003062 neuvedena Obec Písek Oprava mostu ev. č. PI – M 01 u Pietra odhad.cena 0 Kč
  P16V00004439 12.04.2020 neuvedena Obec Písek "Mateřská škola v obci Písek - zhotovitel odhad.cena 0 Kč
  P15V00007019 12.04.2020 neuvedena Obec Písek Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele odhad.cena 0 Kč
  P15V00004525 12.04.2020 neuvedena Obec Písek Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovitele odhad.cena 0 Kč
  Z2017-035974 20.12.2017 neuvedena Obec Písek P.O.stav-trade, spol. s r.o.
Stavební úpravy hasičské zbrojnice obce Písek 6 199 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P16V00005735 12.04.2020 neuvedena Obec Písek Rekonstrukce vodojemu Malinka odhad.cena 0 Kč
  Z2020-022598 25.09.2020 neuvedena Obec Písek ZHT Group s.r.o.
Nákup CAS pro JSDH Písek 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00006224 17.06.2016 neuvedena Obec Písek „Hospodaření se srážkovými vodami v obci Písek – odhad.cena 0 Kč
  P20V00008620 14.10.2020 neuvedena Obec Písek „Písek – nový zdroj vody pro obecní vodovod“ odhad.cena 0 Kč
  P17V00007502 12.10.2017 neuvedena Obec Písek P.O.stav-trade, spol. s r.o.
Stavební úpravy hasičské zbrojnice obce Písek 6 199 999 Kč
  P17V00007404 12.04.2020 neuvedena Obec Písek Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Oprava komunikací v obci Písek 1 044 513 Kč
  P15V00000405 12.04.2020 neuvedena Obec Písek Písek – dostavba chodníku odhad.cena 0 Kč
  Z2019-021761 28.06.2019 neuvedena Obec Písek „Písek, hospodaření se srážkovými vodami“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  487785 17.07.2014 neuvedena Obec Písek Písek – odkanalizování lokality „Pod Javořím“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-014699 30.04.2020 neuvedena Obec Písek P.O.stav-trade, spol. s r.o.
Navýšení kapacity MŠ Písek 12 222 222 Kč
Oznámení o změně
  P18V00001440 01.03.2018 neuvedena Obec Písek P.O.stav-trade, spol. s r.o.
Navýšení kapacity MŠ Písek 12 222 222 Kč
  527832 08.12.2015 neuvedena Obec Písek Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Písek – dostavba 4 402 346 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Písek – dostavba chodníku“ na dodatečné stavební práce. Tímto dodatkem se mění uzavřená smlouva o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2, a to vzhledem k písařské chybě při uvedení původní celkové ceny díla bez DPH v rámci dodatku č. 2. Nedochází tak ke změně ceny díla, ale pouze k jejímu správnému vyčíslení při započtení víceprací a méněprací odsouhlasených smluvními stranami v rámci dodatku č. 2.
  518663 23.07.2015 neuvedena Obec Písek Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Písek – 1 045 189 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Písek – odkanalizování lokality Pod Javořím“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  241389 20.12.2012 neuvedena Obec Písek
Neznámý