Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00573213

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00573213'

Nalezené veřejné zakázky 39 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P21V00002185 6. 4. 2021 neuvedena Obec Dalovice Modernizace a opravy odborných učeben ZŠ Dalovice odhad.cena 0 Kč
  P17V00004403 25. 6. 2017 neuvedena Obec Dalovice KM Rest Ivančice, s.r.o.
Dopravní automobil pro JSDH Dalovice - 2.kolo 1 496 000 Kč
  P21V00004219 4. 6. 2021 neuvedena Obec Dalovice Dodávky IT vybavení, výukových pomůcek a zajištění odhad.cena 0 Kč
  400382 23. 10. 2014 neuvedena Obec Dalovice Společenský objekt Dalovice - 2. etapa, stavební odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  499347 13. 10. 2014 neuvedena Obec Dalovice Dodatečné stavební práce - Společenský objekt - 1 961 629 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem těchto nových nepředvídaných prací v rámci výstavby nového objektu společenského centra v obci Dalovice je: odstranění zásypů, nové podsypy, základové zdivo ze ztraceného bednění, provedení nosné zdiva, dozdívky po vybouraných klenbách provedení ocelových překladů nad otvory. Provedení ztužujícího věnce na zdivu 1.PP po odstranění kleneb, provedení stropní desky bez spolupůsobení kleneb; zesílení výztuže desky, bednění stropní desky v celé ploše, nová tl. podkladního betonu a likvidace nově zjištěné žumpy, vybourání kleneb vč. cihelného zdiva a souvisejícího přesun hmot a jejich uložení na skládku. Dále dojde ke změna uspořádání komunikací a zpevněných ploch s čím souvisí i úprava trasy VO a osvětlovacích bodů.
  520329 17. 8. 2015 neuvedena Obec Dalovice ALGON, a.s.
Dodatečné stavební práce č. 2 při dokončení I. 988 333 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  481335 20. 5. 2014 neuvedena Obec Dalovice Engada Europe a.s.
Společenský objekt Dalovice 21 770 251 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00001717 22. 3. 2017 neuvedena Obec Dalovice N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Oprava mostu I/13-004 Dalovice 7 549 107 Kč
  522834 22. 9. 2015 neuvedena Obec Dalovice ALGON, a.s.
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE Č. 3 PŘI DOKONČENÍ I. 665 316 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00006384 23. 6. 2016 neuvedena Obec Dalovice Společenský objekt Dalovice – II. etapa odhad.cena 0 Kč
  P18V00008229 11. 10. 2018 neuvedena Obec Dalovice KV Realinvest s.r.o.
Rekonstrukce a adaptace objektu Hlavní č. p. 99 5 959 371 Kč
  482086 25. 2. 2014 neuvedena Obec Dalovice Petr Vykrut
Dalovice - regenerace zámeckého parku 3 185 323 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  219649 6. 6. 2012 neuvedena Obec Dalovice
Neznámý
  P18V00006009 12. 4. 2020 neuvedena Obec Dalovice EUROVIA CS, a.s.
Dalovice, oprava povrchu ulice Na Výsluní 2 674 520 Kč
  P20V00005238 2. 7. 2020 neuvedena Obec Dalovice STABIA s.r.o.
Rekonstrukce a přístavba šaten TJ Čechie Dalovice 9 969 645 Kč
  P17V00003631 1. 6. 2017 neuvedena Obec Dalovice COLAS CZ, a.s.
Dalovice, ul. V Břízkách, oprava komunikace 1 202 361 Kč
  Z2021-019570 2. 6. 2021 7. 7. 2021 Obec Dalovice Dodávky IT vybavení, výukových pomůcek a zajištění odhad.cena 4 866 880 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení pro výuku v odborných učebnách, dodávka konektivity a vybavení pro výuku, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
  Z2017-013375 22. 5. 2017 neuvedena Obec Dalovice N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Oprava mostu I/13-004 Dalovice 7 549 107 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  227156 8. 8. 2012 neuvedena Obec Dalovice Výstavba Mateřské školy Dalovice 5 948 744 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je výstavba mateřské školy v obci Dalovice propojené přízemním spoj. krčkem obsahujícím schodiště se stávající budovou základní školy. Budova je jednopodlažní a nachází se v mírném svahu v severozápadním okraji pozemku
  P19V00001245 20. 2. 2019 neuvedena Obec Dalovice Raeder & Falge s.r.o.
Stavební úprava ulice Borská, Dalovice 5 281 745 Kč
  Z2019-012693 18. 4. 2019 neuvedena Obec Dalovice Raeder & Falge s.r.o.
Stavební úprava ulice Borská, Dalovice 5 281 745 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  376557 17. 12. 2013 neuvedena Obec Dalovice Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
Dalovice - rekonstrukce části ulice Letní 2 845 688 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-031785 10. 9. 2020 neuvedena Obec Dalovice STABIA s.r.o.
Rekonstrukce a přístavba šaten TJ Čechie Dalovice 9 969 645 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  234261 9. 10. 2012 neuvedena Obec Dalovice Dalovice - úpravy průtahu obcí 2 946 051 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Vybudování přízemního nepodsklepeného objektu o celkových půdorysných rozměrech 11,46 x 20,36 m, zastřešeného sedlovou střešní rovinou.
  P18V00004708 12. 4. 2020 neuvedena Obec Dalovice Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o.
Veřejné osvětlení ul. Dolní, Nad Řekou 665 494 Kč
  361106 23. 7. 2013 neuvedena Obec Dalovice EUROVIA CS, a.s.
Dalovice - rekonstrukce části ulice Horní 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00003905 26. 5. 2021 neuvedena Obec Dalovice Dodávky nábytku do odborných učeben ZŠ a MŠ odhad.cena 0 Kč
  P20V00003074 27. 4. 2020 neuvedena Obec Dalovice „Úpravy mostu přes Vitický potok – Dalovice“ odhad.cena 0 Kč
  517016 29. 6. 2015 neuvedena Obec Dalovice ALGON, a.s.
Dodatečné stavební práce č. 1 při dokončení I. 1 016 927 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000489 28. 1. 2021 neuvedena Obec Dalovice Radek Scheerbaum
Údržba veřejné zeleně v obci Dalovice 2 392 874 Kč
  P19V00001241 20. 2. 2019 neuvedena Obec Dalovice Raeder & Falge s.r.o.
Stavební úprava ulice Jílová, Dalovice 2 248 803 Kč
  P17V00005222 21. 7. 2017 neuvedena Obec Dalovice EUROVIA CS, a.s.
Dalovice, oprava povrchu ulice Botanická 962 091 Kč
  Z2019-012694 29. 10. 2019 neuvedena Obec Dalovice Raeder & Falge s.r.o.
Stavební úprava ulice Jílová, Dalovice 2 248 803 Kč
Oznámení o změně
  505469 24. 4. 2015 neuvedena Obec Dalovice ALGON, a.s.
Dokončení I. etapy společenského objektu Dalovice 24 320 648 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00003661 2. 6. 2017 neuvedena Obec Dalovice VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Dalovice 2 870 073 Kč
  P14V00006443 neuvedena Obec Dalovice VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Víceúčelové sportoviště Dalovice 4 453 372 Kč
  P14V00006441 neuvedena Obec Dalovice Rekonstrukce náměstí před obecním úřadem v odhad.cena 0 Kč
  P14V00007136 neuvedena Obec Dalovice Dodatečné stavební práce - Společenský objekt - odhad.cena 0 Kč
  Z2021-010323 26. 3. 2021 neuvedena Obec Dalovice Radek Scheerbaum
Údržba veřejné zeleně v obci Dalovice 2 392 874 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 273 178 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy