Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:04650522

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:04650522'

Nalezené veřejné zakázky 11 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2018-041831 03.12.2018 neuvedena Osmá správa majetku a služeb a.s. Guerdo, s. r. o.
Úklidové služby ve vybraných objektech ve správě 2 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování plnění spočívající v provádění úklidových služeb ve vybraných objektech ve správě městské části Praha 8.
  Z2018-038518 02.11.2018 neuvedena Osmá správa majetku a služeb a.s. Fandament Architects s.r.o.
Projektová dokumentace – Nástavba budovy – 5 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky spočívá: a) ve vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP); b) ve vypracování projektové dokumentace provádění stavby (DPS) pro výběr zhotovitele stavby vč. rozpočtu. Dokumentace bude obsahovat slepý a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „výkaz výměr“) dle standardních ceníkových cen, a to včetně přesného a podrobného popisu. Výkaz výměr bude právně i technicky sloužit jako část zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.
  Z2018-040805 03.07.2019 neuvedena Osmá správa majetku a služeb a.s. BONAPART – GROUP, s. r. o.
Parkovitě Poliklinika Mazurská, Praha 8 – Bohnice 8 090 733 Kč
Oznámení o změně Předmět veřejné zakázky spočívá v provedení stavebních prací spočívajících v úpravě parkovací plochy u Polikliniky Mazurská, Praha 8 – Bohnice.
  Z2020-000904 10.01.2020 neuvedena Osmá správa majetku a služeb a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  644435 14.01.2020 neuvedena Osmá správa majetku a služeb a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2018-032545 24.09.2018 neuvedena Osmá správa majetku a služeb a.s. TARGETON s. r. o.
Zajištění výkonu koordinátora BOZP – Nová Palmovka 4 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky spočívá v zajištění výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dostavbou budovy „Nová Palmovka“.
  Z2018-032541 24.09.2018 neuvedena Osmá správa majetku a služeb a.s. KVS-Projekt s. r. o.
Výkon technického dozoru stavebníka – stavba 5 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky spočívá v zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka s dostavbou budovy „Nová Palmovka“.
  Z2018-035773 17.10.2018 neuvedena Osmá správa majetku a služeb a.s. STAVBY VLTAVA s. r. o.
Oprava rozvodů ZTI a sociálních zařízení – 10 192 021 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky spočívá v provedení stavebních prací spočívajících v opravě rozvodů ZTI a sociálních zařízení v budově polikliniky Mazurská nacházející se na území Praha 8.
  644435 18.08.2016 neuvedena Osmá správa majetku a služeb a.s.
Neznámý
  P20V00000019 17.03.2023 neuvedena Osmá správa majetku a služeb a.s. Dodávka a instalace kamerového systému do odhad.cena 0 Kč
  P23V00000021 11.04.2024 neuvedena Osmá správa majetku a služeb a.s. Vybavení Poliklinika Mazurská, Praha 8 4 233 133 Kč