Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:25403737

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:25403737'

Nalezené veřejné zakázky 2 výsledky


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 522373 16. 9. 2015 neuvedena SKLÁRNA SLAVIA s.r.o.
Neznámý
 522757 21. 9. 2015 neuvedena SKLÁRNA SLAVIA s.r.o. Pořízení technologie - pánvová sklářská tavicí pec odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka je rozdělena na 3 samostatné části. Není-li výslovně v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jsou zadávací podmínky pro všechny 3 část veřejné zakázky shodné. Uchazeč je oprávněn podat nabídku pro jednu, všechny či jakoukoliv kombinaci částí veřejné zakázky, přičemž nabídky Uchazečů budou posuzovány a hodnoceny samostatně. Plnění na sobě nejsou závislá, každá část veřejné zakázky může být plněna samostatně, nezávisle na jiné. Předmět veřejné zakázky je dále označován jako „Zařízení“. Zařízení nabízené Dodavatelem jako předmět plnění konkrétní části veřejné zakázky musí bezpodmínečně splňovat minimální technické parametry požadované Zadavatelem. Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude spolufinancována převážně z Operačního programu Podnikání a Inovace, Program Rozvoj – Výzva III. Dodavatel je při vlastním provádění předmětu plnění dodržovat též pravidla tohoto...

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 197 978 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy