Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:25997556

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:25997556'

Nalezené veřejné zakázky 50 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00000457 04.05.2023 04.08.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. drevotvar.com družstvo
Malířské, natěračské práce a oprava dveří v budově 237 266 Kč
  P16V00000787 04.05.2023 17.06.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. ARBES Technologies, s.r.o.
Sjednocení databází informačních systémů 663 375 Kč
  P19V00000789 12.11.2019 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. AUTOCONT a.s.
Nákup nových firewallů pro obchodní firmu 1 934 250 Kč
  P17V00000001 05.05.2023 01.12.2008 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Nájem movitých věcí 779 391 Kč
  P19V00000038 13.02.2019 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Daňové poradenství obchodní firmy Zdravotnický odhad.cena 0 Kč
  P16V00000323 04.05.2023 20.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. AMV CZECH s.r.o.
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě a 293 613 Kč
  P14V00000487 09.08.2023 13.06.2014 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. OLFIN Car s.r.o.
Nákup osobního automobilu 529 669 Kč
  P20V00000009 22.01.2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Daňové poradenství obchodní firmy Zdravotnický odhad.cena 0 Kč
  P21V00000092 15.03.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. STAPRO s. r. o.
Integrace laboratorního informačního systému a 4 696 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je integrace laboratorního informačního systému a nemocničního informačního systému včetně dodávky potřebných modulů a licencí laboratorního informačního systému. Součástí předmětu je také zajištění konzultačních činností jak vůči objednateli, tak vůči dodavateli nových nemocničních informačních systémů, souvisejících s integracemi stávajících laboratorních informačních systémů a nových nemocničních informačních systémů Městské nemocnice a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice Jičín a.s. realizovaných v rámci dotačního projektu s názvem „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048. Požadované integrace jsou definované v technické příloze č. 4. Dále je předmětem smlouvy zajištění mezilaboratorní komunikace, on-line vykazování zdravotní péče a...
  P17V00000004 25.05.2023 27.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Studie proveditelnosti odhad.cena 0 Kč
  Z2016-004770 28.11.2016 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Koupě akcií společnosti Královéhradecká lékárna 51 378 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o prodeji a koupi akcií.
  P17V00000005 09.08.2023 27.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. SOFO Group a.s.
Studie proveditelnosti 442 200 Kč
  Z2020-041924 26.11.2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. APOGEO Audit, s.r.o.
APOGEO, s.r.o.
Provedení auditu ročních účetních závěrek, 3 795 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu ročních účetních závěrek, konsolidované účetní závěrky a daňové poradenství podle zákona 93/2009 Sb., v platném znění a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR, v subjektech specifikovaných v zadávací dokumentaci.
  P18V00000749 28.05.2023 31.10.2018 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. APOGEO Audit, s.r.o.
„Provedení auditu ročních účetních závěrek, 300 000 Kč
  645984 15.09.2016 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Logistické služby 3 924 375 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění logistických služeb pro pověřující zadavatele - zdravotnická zařízení. Konkrétně dodavatel zajistí logistické služby, administrativní služby, prostory konsignačního skladu, centrální zásobování a související činnosti.
  519424 27.09.2016 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Logistické služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  100118 17.12.2012 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
Neznámý
  210539 13.07.2012 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. VYBUDOVÁNÍ PRIVÁTNÍ DATOVÉ SÍTĚ WAN 9 244 839 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku hardware dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace nebo srovnatelného, výstavba datové sítě WAN dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace a zajištění provozu a dalších služeb spojených s vysokorychlostním datově neomezeným internetovým připojením.
  639215 25.07.2016 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
SIAD Czech spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Dodávky medicinálních a technických plynů 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  60060176 12.11.2011 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. Zajištění prádelenských služeb Oblastní nemocnice 34 676 271 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je dodavatelské zajištění prádelenských a čistírenských služeb včetně pronájmu prádla části A) zakázky: ON Náchod a.s., Nemocnice Broumov, Nemocnice Nové Město n. Metují (alternativně Opočno), Nemocnice Jaroměř s ohledem na připravovanou rekonstrukci nemocnice Nové Město n. Metují zadavatel předpokládá, že ve druhé polovině roku 2011 bude provoz této nemocnice přesunut do nemocnice v Opočně. Po cca 12-18 měsících dojde k přesunu celého provozu zpět do nemocnice Nové Město n. Metují. Struktura složení prádla: ložní, pacientské, operační, personální a ostatní. V případě části A) zakázky bude zakázka realizována tak, že ON Náchod, a.s. (platí pro všechny nemocnice) zahájí smluvní vztah se 100% vlastního prádla - dodavatel prádelenských služeb bude zpočátku zajišťovat pouze praní prádla ve vlastnictví nemocnice (PP), ON Náchod a.s. však v případě zničení či...
  230315 01.02.2013 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávka RTG přístrojů s C ramenem 4 257 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka RTG přístrojů s C ramenem pro ortopedické operační sály interního oddělení ON Náchod a operační sály Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem. Součástí nabídky je doprava a manipulace nutná k instalaci zařízení na určené místo a zaškolení obsluhy.
  226197 30.07.2012 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávka RTG přístrojů s C ramenem
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka RTG přístrojů s C ramenem pro ortopedické operační sály interního oddělení ON Náchod a Operační sály Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem. Součástí nabídky je doprava a manipulace nutná k instalaci zařízení na určené místo a zaškolení obsluhy.
  P21V00000204 19.05.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Integrace systému Farmis a nemocničního odhad.cena 0 Kč
  P22V00000929 15.12.2022 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. SW systém pro plánování směn určený pro odhad.cena 0 Kč
  Z2021-018131 21.05.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s. Integrace systému Farmis a nemocničního
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rozvoj stávajícího lékárenského systému Farmis o integraci s novými nemocničními informačními systémy nemocnic. Dále je předmětem veřejné zakázky poskytování konzultací jak objednateli, tak dodavateli nemocničního informačního systému ICT a.s., poskytování podpory během testovacího provozu a nájezdu do ostrého provozu. Nemocniční informační systém je realizován v Oblastní nemocnici Náchod a.s., Městské nemocnici, a.s., Oblastní nemocnici Trutnov a.s. a Oblastní nemocnici Jičín a.s. v rámci dotačního projektu s názvem „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048.
  P21V00000500 20.08.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. ICZ a.s.
Vývoj specifického importního aparátu pro 3 939 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vývoj specifického importního aparátu pro zpracování dat dodaných ve formátu zúčastněného zadavatele, včetně přizpůsobení formátu migrace. Migrací se rozumí přenos dat ze dvou stávajících nemocničních informačních systémů zúčastněného zadavatele do jednoho nově implementovaného nemocničního informačního systému, realizovaného v rámci dotačního projektu s názvem „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048. Dále je předmětem zakázky spolupráce při řešení chybových stavů při migraci dat. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také testovací migrace a produkční migraci.
  P20V00000865 21.12.2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. STAPRO s. r. o.
Export dat včetně jejich kompletního popisu a 976 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je opakované poskytnutí dat, za účelem migrace dat do nových informačních systémů nemocnic, s jejich úplnými a jednoznačnými popisy. Součástí předmětu je také zajištění konzultačních činností jak vůči objednateli, tak vůči dodavateli nových nemocničních informačních systémů, souvisejících s migracemi dat ze stávajících nemocničních informačních systémů do nových nemocničních informačních systémů Městské nemocnice a.s. a Oblastní nemocnice Trutnov a.s., realizovaných v rámci dotačního projektu s názvem „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048. Poskytnutá data jsou ve formátu a rozsahu definovaném v technické příloze č. 4. Data budou poskytnuta přímo dodavateli nově realizovaného nemocničního informačního systému na úložiště určené objednatelem. Dále je předmětem zakázky poskytování konzultací...
  P16V00000720 17.05.2023 14.10.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Koupě akcií společnosti Královéhradecká lékárna
  P13V00000501 06.04.2023 14.06.2013 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Infrastruktura pro nasazení jednotného NIS pro ZH odhad.cena 900 000 Kč
  P13V00000053 06.04.2023 23.11.2012 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávka RTG přístrojů s C ramenem
  P16V00000533 17.05.2023 01.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Logistické služby (do 31. 12. 2016) odhad.cena 4 970 875 Kč
  P16V00000422 04.05.2023 21.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Vilímek s.r.o.
Rekonstrukce zdravotně technické instalace a 594 676 Kč
  P16V00000380 04.05.2023 11.03.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
Personální informační systém 1 232 000 Kč
  P16V00000738 05.05.2023 20.04.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. STAPRO s. r. o.
Údržba a podpora provozu IS 1 341 930 Kč
  P16V00000322 12.04.2023 27.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Malířské, natěračské práce a oprava dveří v budově odhad.cena 237 422 Kč
  P20V00000057 22.01.2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. APOGEO, s.r.o.
Daňové poradenství obchodní firmy Zdravotnický 274 000 Kč
  P21V00000298 05.06.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. AUTOCONT a.s.
Vybudování softwarově definované WAN pro 830 400 Kč
  P16V00000123 02.01.2017 14.10.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Logistické služby 28 424 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zadavatel poptává logistické služby, jejichž předmětem je správa dodávek zdravotnických výrobků určených pro jednotlivé veřejné zadavatele.
  P20V00000771 21.12.2020 27.11.2020 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávky medicinálních a technických plynů – odhad.cena 15 040 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Jičín, Nemocnice Nový Bydžov.
  P21V00000587 18.10.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. ARBES Technologies, a.s.
Integrace systému FEIS a nemocničního informačního 479 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je integrace systému FEIS a nemocničního informačního systému. Součástí předmětu je také zajištění konzultačních činností jak vůči objednateli, tak vůči dodavateli nových nemocničních informačních systémů, souvisejících s integrací stávajícího systému FEIS a nových nemocničních informačních systémů Městské nemocnice a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice Jičín a.s. realizovaných v rámci dotačního projektu s názvem „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048.
  P21V00000134 12.04.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. TESCO SW a.s.
Integrace systému FAMA+ a nemocničního 409 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rozvoj stávajícího systému FAMA+ o integraci systému FAMA+ a nemocničního informačního systému. Součástí předmětu je také zajištění konzultačních činností jak vůči objednateli, tak vůči dodavateli nových nemocničních informačních systémů, souvisejících s integrací stávajícího systému FAMA+ a nových nemocničních informačních systémů Městské nemocnice a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice Jičín a.s. realizovaných v rámci dotačního projektu s názvem „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048. Požadované integrace jsou definované v technické příloze č. 4. Dále je předmětem veřejné zakázky upgrade systému FAMA+, dodání popisu rozhraní, dodání implementačního rozhraní a podpora během testovacího provozu
  P20V00000769 08.01.2021 27.11.2020 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů - 17 773 056 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Náchod, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Nemocnice Jaroměř a Nemocnice Broumov.
  P20V00000772 08.01.2021 27.11.2020 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů – 2 895 972 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem.
  P20V00000770 28.12.2020 27.11.2020 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávky medicinálních a technických plynů – odhad.cena 4 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Trutnov.
  P21V00000025 18.03.2021 12.02.2021 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. SIAD Czech spol. s r.o.
Dodávky medicinálních a technických plynů - 5 097 904 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Trutnov.
  P21V00000501 20.08.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. STAPRO s. r. o.
Export dat včetně jejich kompletního popisu a 1 535 446 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je opakované poskytnutí (export) dat, za účelem migrace dat do nového informačního systému nemocnice, s jejich úplnými a jednoznačnými popisy. Součástí předmětu je také zajištění konzultačních činností jak vůči zadavatelům, tak vůči dodavateli nových nemocničních informačních systémů, souvisejících s migracemi dat ze stávajících nemocničních informačních systémů do nového nemocničního informačního systému Oblastní nemocnice Náchod a.s., realizovaného v rámci dotačního projektu s názvem „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048. Dále je předmětem zakázky poskytování konzultací zadavatelům i dodavateli nově realizovaného nemocničního informačního systému a spolupráce při řešení chybových stavů při migraci dat. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také testovací migrace.
  P20V00000902 18.01.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. ICZ a.s.
Vývoj specifických importních aparátů pro 2 974 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vývoj specifických importních aparátů pro zpracování dat dodaných ve formátu objednatele, včetně přizpůsobení formátu migrace. Migrací se rozumí přenos dat ze stávajících nemocničních informačních systémů objednatelů do nově implementovaných nemocničních informačních systémů, realizovaných v rámci dotačního projektu s názvem „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048. Migrována budou data v rozsahu definovaném v technické příloze č. 4. Zdrojová data budou poskytnuta přímo dodavateli nově realizovaného nemocničního informačního systému na úložiště určené objednatelem. Dále je předmětem zakázky spolupráce při řešení chybových stavů při migraci dat. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také testovací migrace a produkční migraci.
  P21V00000024 19.03.2021 12.02.2021 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů - 14 310 448 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen „rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. - Oblastní nemocnice Jičín, Nemocnice Nový Bydžov.
  P23V00000713 04.06.2023 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. SW systém pro plánování směn určený pro odhad.cena 0 Kč
  P16V00000394 22.11.2016 14.09.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
SIAD Czech spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Dodávky medicinálních a technických plynů 42 709 016 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle § 27 ZVZ v otevřeném řízení, dělenou na čtyři (4) části. Předmětem zakázky je v souladu s § 89 ZVZ uzavření Rámcové kupní smlouvy (dále jen „rámcová smlouva“), a to samostatně na každou část zakázky, na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., po dobu čtyř let.